Ghid pentru sesizări

Considerăm acest ghid util pentru comunicarea eficientă a etapelor ce trebuie urmate, atunci când o persoană dorește să facă o sesizare ce ține de normele Codului de Etică și Deontologie universitară UNATC.

Procedura sesizării Comisiei de etică universitară

Procedura este reglementată în Regulamentul de funcționare al Comisiei de etică și deontologie universitară din UNATC.

Cine poate sesiza Comisia de etică și în legătură cu ce fapte?

Orice persoană din UNATC sau din afara universității, poate sesiza Comisia de etică a UNATC cu privire la disfuncționalități semnalate în legătură cu integritatea academică, abateri de la etica universitară sau de la buna conduită în cercetarea științifică săvârșite de membri ai comunității universitare.

Care este termenul de depunere a Sesizării?

Orice Sesizare trebuie depusă în termen de cel mult 30 de zile de la săvârșirea faptei considerată abatere de la prevederile Codului de etică și deontologie universitară al UNATC.

Ce trebuie să conțină Sesizarea?

Sesizarea se formulează în scris și trebuie să cuprindă informațiile de mai jos:

  • Datele de identificare și de contact ale persoanei care sesizează Comisia de etică, respectiv: numele și prenumele, adresa de domiciliu, adresa de e-mail, numărul de telefon și calitatea acestuia în UNATC (e.g. student, personal didactic, personal didactic-auxiliar, personal de cercetare);
  • Datele de identificare ale persoanei despre care se presupune că a săvârșit abaterea;
  • Descrierea faptei considerată abatere de la prevederile Codului de etică și deontologie universitară al UNATC, precum și data și locul săvârșirii acesteia;
  • Datele de identificare ale eventualilor martori și orice mijloace de probă și alte informații utile în vederea soluționării Sesizării;
  • Semnătura persoanei care sesizează Comisia de etică.

Unde se depune Sesizarea?

Sesizarea se depune la secretariatul Rectoratului, într-un exemplar semnat, alături de eventualele mijloace de probă (înscrisuri, planșe fotografice etc.), în plic închis, adresat Comisiei de etică a UNATC.

În cât timp se primește răspunsul față de Sesizare?

Comisia de etică are obligația de a soluționa Sesizarea și de a furniza un răspuns scris, în termen de cel mult 30 de zile de la primirea Sesizării.

ai o întrebare? contactează-ne prin email

Documente