UNATC PRESS

„O editură de succes este cea care intuiește viitorul, nu care imită trecutul.” (Helen Jacobs)

Editura UNATC PRESS, aflată în acest moment într-un proces de reorganizare, își propune să devină cea mai importantă editură a unei universități cu profil vocațional din România și unul dintre cele mai îndrăgite branduri în rândul editurilor care publică volume din sfera teatru și artele spectacolului, cinematografie și media.  

Prin întreaga sa activitate, UNATC PRESS își propune să contribuie la creșterea prestigiului UNATC în țară și în străinătate, diseminând rezultatele cercetării relevante în domeniile specifice.

Contact UNATC Press: 

REVISTA CONCEPT este o publicație academică bianuală open access, care apare din 2010. Publicația folosește sistemul double-blind peer-review, este clasificată C de către Consiliul Național al Cercetării Științifice din România și este indexată în mai multe baze de date internaţionale: CEEOL, SCIPIO, EBSCO. De-a lungul celor 11 ani de apariție, colegiul de redacție a avut ca obiectiv principal diseminarea rezultatelor cercetării ştiinţifice desfăşurate de către cadrele didactice şi de cercetare din cadrul universităţilor de profil din ţară şi străinătate. Revista şi-a propus să ilustreze toate activităţile specifice domeniului, în toată varietatea şi diversitatea lor, elementul de unitate constituindu-l cercetarea ştiinţifică ca rezultat al experienţei practice în domeniul artistic legat de teatru şi artele spectacolului şi  cinematografie şi media.

ISSN 2248-3756 * ISSN-L 2068-4444

Contact revista Concept: 

  • concept@unatc.ro  
  • Str. Tudor Arghezi 3-b, Sector 2, București 
  • Redactor șef: conf.univ.dr. Mihaela Bețiu


Close-Up

Close Up: Film and Media Studies, revistă bianuală în limba engleză, reprezintă o platformă importantă pentru cercetătorii interesați de explorarea celor mai recente aspecte din lumea cinematografiei, filmului, televiziunii și noilor media. În articolele de cercetare prezente în paginile revistei se regăsesc abordări proaspete și interdisciplinare ce înglobează teoria filmului și media, teoria reprezentării, filosofie, antropologie, sociologie, studii culturale ș.a., articole ce analizează în detaliu noile forme de practică cinematografică și media și care încearcă să aplice noi instrumente de investigație și să lărgească orizontul studiilor din aceste domenii.

ISSN 2286 – 4466 * ISSN-L 2286 – 4466

Contact revista Close-Up: 


Theatron

THEATRON este locul în care studenții Facultății de Teatru din cadrul Universității Naționale de Artă Teatrală și Cinematografică „Ion Luca Caragiale” din Bucureşti – actori, păpușari, regizori, critici, coregrafi și scenografi – comunică între ei și se comunică pe ei, spațiul unde aceștia vorbesc despre proiectele și planurile lor. Dinamică, aerisită, diversă, publicația „scanează”, cu imaginație și profesionalism, dar și cu prospețimea specifică vârstei studențești, universul de preocupări ale viitorilor oameni de teatru. 

„Theatron” în limba greacă înseamnă „locul din care se vede”. 

Revista bianuală realizată de către studenții teatrologi a fost gândită ca un spațiu al dezbaterii și comunicării, care să reflecte activitatea de creație a tuturor studenților Facultății de Teatru – actori, păpușari, regizori, critici, coregrafi și scenografi. Așa cum un amfiteatru deschide un spațiu larg privirii spectatorului, tot astfel Theatron își propune să ofere o perspectivă cât mai cuprinzătoare asupra noilor generații de artiști, aducând în prim-plan aspirațiile și valorile lor.

Contact revista Teatron: 


FILM MENU

FILM MENU este o revistă de cultură cinematografică editată de studenții Facultății de Film din cadrul Universității Naționale de Artă Teatrală și Cinematografică „Ion Luca Caragiale” din Bucureşti. Publicația își dorește să sprijine critica autohtonă, formarea viitorilor specialiști în domeniu și educația cinematografică din România. Conex revistei, FILM MENU organizează propriul Cineclub.

ISSN 2246 – 9095 * ISSN-L 2246 – 9095

Contact revista FILM MENU: 

  • Str. Tudor Arghezi 3-b, Sector 2, București 
  • Echipa Film Menu poate fi contactată pe pagina facebook.com/FilmMenu

CINETic REVIEW

CINETIC REVIEW este o revistă academică interdisciplinară aflată la intersecția artei cu știința și noile tehnologii, publicată de UNATC Press. Revista apare în regim open access și reunește articole de cercetare în limba engleză, cu rezultate originale în cercetare, dezvoltare și procese creative cu abordări interdisciplinare. Misiunea revistei este de a încuraja comunicarea și permeabilitatea informației interdisciplinare prin aducerea împreună a rezultatelor, metodologiilor și abordărilor din arte, știință și tehnologii.

ISSN 2668-7186 * ISSN-L 2668-7186

CfP: https://cinetic.arts.ro/call-for-papers/ 

Contact revista CINETic REVIEW: 


UNATC Journal of Drama Teaching este o publicaţie academică internaţională și interdisciplinară de cercetare artistică, cuprinzând studii teoretice și empirice în domenii precum pedagogia teatrală, teatrul aplicat în educaţie sau utilizarea noilor media și a cinematografiei în educaţie. Publicaţia își propune să reunească lucrări scrise de diferiţi cercetători, atât la nivel naţional, cât și internaţional, cu scopul de a crea o reţea internaţională care să faciliteze schimbul de idei și bune practici în domeniul artistic și pedagogic. UNATC Journal of Drama Teaching este editată în cadrul Departamentului de Arta Actorului de la UNATC, cu un grup internaţional de recenzori în sistem peer‐review.

Caietele Pedagogiei Teatrale este o revistă inițiată și coordonată de studenții de la Master Pedagogie Teatrală, sub îndrumarea unui colectiv de profesori din Facultatea de Teatru. Articolele publicate constituie lucrări teoretice și practice realizate de către studenții UNATC în domeniul pedagogiei artistice pe durata studiilor de master sau doctorat.

Doctoral Horizons [titlul complet: Doctoral Horizons. Doctoral Journal for scientific research and artistic creation in the fields of theatre and performing arts, film and media] este o revistă internațională dedicată cercetării științifice și creației artistice, inițiată în cadrul proiectului de dezvoltare instituțională finanțat de M.E. în 2019, „Cercetarea artistică între studiu și experiment. Alinierea Școlii Doctorale UNATC la nivelul de excelență European” (cod CNFIS-FDI-2019-0006). Aflată sub tutela Departamentului de Studii Doctorale UNATC, revista găzduiește publicarea de studii inovative, teoretice și experimentale în domeniile teatru și artele spectacolului și cinematografie și media. Temele abordate reflectă cercetări inter, trans și multidisciplinare ale studenților și profesorilor din domeniile menționate și constituie o platformă de schimb de experiență la nivel doctoral.

ai o întrebare? contactează-ne prin email