Caravana UNATC

Proiectul Caravana UNATC Junior este un proiect început în 2018, cu finanțare de la Ministerul Educației, prin Fondul de Dezvoltare Instituțională (CNFIS-FDI-2018-0201; CNFIS-FDI-2019-0054; CNFIS-FDI-2020-0301). Proiectul se încadrează în domeniul privitor la creșterea echității sociale în vederea incluziunii sociale și sporirii accesului la învățământul superior, mai ales a persoanelor din medii dezavantajate, corelarea ofertei educaționale cu cererea pieței muncii (inclusiv la cele privitoare la consilierea și orientarea în carieră). 

Se au în vedere următoarele obiective: 

  • promovarea ofertei educaționale a UNATC, a valorilor tradiționale ale universității în rândul liceenilor; 
  • susținerea de ateliere de jocuri teatrale și proiecții de film producții ale UNATC în vederea orientării și consilierii profesionale pentru îndrumarea liceenilor către învățământul superior artistic și nu numai. 

Proiectul presupune organizarea de ateliere la sediul UNATC și a unui laborator mobil de experimentare, desfășurat sub forma unei caravane, cu deplasări la instituții culturale sau de învățământ din România pentru a facilita accesul la cultură tinerilor din orașele mai mici sau defavorizate. 

Unul dintre rezultatele proiectului este publicarea unui studiu privind creativitatea și interesele artistice ale tinerilor, realizat pe baza aplicării de teste de personalitate pentru detectarea aptitudinilor artistice.

ai o intrebare? contacteaza-ne prin email

Documente