actorie

Programul de Licență Actorie este dedicat studiului „alfabetului” meseriei de actor. Ne dorim ca studenții noștri să parcurgă un drum al cunoașterii firesc, de la simplu la complex, în care se împletesc analiza teoretică și experimentarea practică, pe parcursul căruia să-și antreneze expresivitatea verbo-vocală și corporală, gândirea, creativitatea, imaginația, empatia, capacitatea de a lucra în grup.

Conținut tematic:
Anul I – Drumul de la jocul teatral la exerciții de improvizație complexe; înțelegerea mecanismului logic de gândire în situația scenică; pregătirea studentului-actor pentru abordarea problemelor de arta actorului.
Anul II – Analiza textului dramatic; construirea unui parcurs psihologic pe un subiect dat.
Anul III – Descoperirea gradului de libertate în raport cu condiţionarea pe care o presupune lucrul cu regizorul de teatru sau film.

În paralel, pe parcursul celor trei ani de studiu, studenții au ocazia să crească alături de colegii lor, să experimenteze și să exploreze relația actor-regizor-coregraf-scenograf în cadrul proiectelor comune aferente fiecărui semestru, în proiecte în care se probează cunoștințele dobândite în laboratorul de actorie.

La finalul ciclului de Licență, studentul trebuie să poată să:
• își creeze o disciplină proprie în procesul de lucru;
• își dezvolte un set de valori și criterii artistice care să-l susțină în crearea și analiza actului artistic;
• se descopere și să se înțeleagă pe sine ca materie artistică integratoare;
• își formeze o viziune unică și specifică asupra lumii pe care să o transmită publicului său;
• își dezvolte capacitatea de a avea inițiative artistice complexe;
• fie deschis către învățarea permanentă.

înscriere online

Preînscrierea se face obligatoriu online prin accesarea formularului.

Vă puteți autentifica folosind un cont Gmail, YAHOOmail, Facebook sau Linkedin.

În cazul adreselor de email (YAHOO) pot exista probleme de compatibilitate între adresa de email și site-ul de înscriere a formularului de admitere.

Departamentul – Arta Actorului

Departamentul Arta Actorului s-a construit pe bazele unei tradiții ce și-a arătat valoarea în timp, oferind cadrul propice educării și dezvoltării a numeroși actori recunoscuți în țară și în străinătate.

Scopul nostru este pregătirea actorului profesionist autonom, adaptat noilor tendințe artistice, deschis învățării continue, cu înțelegere profundă a modului specific de creație, conștient de rolul său în contextul artistic contemporan, capabil de performanță în orice mediu teatral și cinematografic.

Disciplinele predate aici oferă o pregătire complexă în care practica și teoria se completează firesc și necesar. În laboratorul de actorie se potențează aptitudinile specifice de bază: creativitatea, observarea, concentrarea atenției, imaginația, empatia, senzorialitatea conștientă, spontaneitatea, memoria, intuiția, libertatea de creație, disciplina, rigoarea, capacitatea de lucru în echipă. Studentul este încurajat să cunoască lumea și să se autocunoască, să analizeze structura textului dramatic, dar și să-și dezvolte aptitudinile corporale și verbo-vocale. Explicarea conceptelor teatrale, a metodelor și sistemelor de predare în arta actorului, a istoriei fenomenului teatral, a viziunilor estetice asupra spectacologiei universale sau analiza unor importante creații ale marilor actori și regizori sunt puncte importante de cercetare.

Studenții actori au ocazia să experimenteze specificul creației teatrale și cinematografice în cadrul proiectelor comune, alături de colegii lor de la Regie de teatru și film, Scenaristică, Scenografie, Coregrafie, Păpuși și Marionete, Teatrologie etc.

Departamentul Arta Actorului asigură dobândirea competențelor de bază, prin intermediul studiilor de Licență, dar și specializări specifice, prin cele două linii de Master – Arta actorului și Pedagogie teatrală. Programul de Master – Pedagogie teatrală are ca scop formarea actorului-pedagog capabil să reformuleze utilitatea creatoare a instrumentelor teatrale într-una educațională menită mediului preuniversitar, cu scopul dezvoltării personalităților viitoare adaptabile, creative, puternice.


L
DURATĂ: 4 ani CREDITE: 240 NUMĂR DE LOCURI: 49

Admitere [L]

https://edu2bits.appspot.com/enrol/UNATC_Facultatea_de_Teatru_Licenta/Anul_universitar_2022_2023/agpzfmVkdTJiaXRzchoLEg1BblVuaXZlcnNpdGFyGICAwNCjmtQLDA
Detalii admitere
Înscriere online
Taxe de studii

Taxe

Perioadă de înscriere: 31 august – 02 septembrie 2022, între orele 9.30 – 14.00

INTERVIU – specializarea
Artele spectacolului (Actorie)
31 august – 02 septembrie 2022 (orele 10.00 – 15.00)

Etapa I – 150 lei
Etapa II – 150 lei
Taxa de înmatriculare licență și masterat 300 lei

Susținerea probelor : 04 – 16 septembrie 2022
Proba 1 scrisă* (admis/respins) – probă comună pentru Specializările ARTELE SPECTACOLULUI
(Actorie, Păpuși și marionete, Regie, Coregrafie) – Duminică 04 septembrie 2022, ora 8.30

Test de aptitudini pentru studenți străini: 05 septembrie 2022


Cont Trezorerie

UNATC ”I.L.CARAGIALE” - București

CONT RO57TREZ70220F330500XXXX

COD FISCAL 4453160

TREZORERIA SECTOR 2

La detalii de plată se trece numele candidatului, facultatea și specializarea.

Documente necesare

1

Dosar plic

2

Cerere tip de înscriere

Se va menţiona, sub semnătură proprie, toate datele solicitate de formular. Înscrierea se va face online începând cu data de 16 iulie 2022 pana la data de 03 (Licență) și 10 (Master) septembrie 2022 (ora 12.00). Cererea se tipărește, se semnează și se depune la dosar.

3

Diploma de bacalaureat şi foaia matricolă

În original și copie legalizată, iar foaia matricolă (sau echivalenta acesteia) în original sau adeverinţă eliberată de liceu pentru absolvenţii promoţiei 2021 (în care se menţionează media generală de la bacalaureat, notele obţinute la probele susţinute şi mediile obţinute în anii de liceu); În cazul în care candidatul s-a înscris la o altă facultate, în locul diplomei de bacalaureat (sau adeverinţei - după caz) va anexa o copie a acesteia autentificată după original de către instituția unde se afă originalul şi copia legitimaţiei de înscriere la concurs la prima facultate, autentificată, după original, de către secretariatul la care s-a făcut înscrierea.

4

Diploma de licenţă sau diplomă echivalentă

Diploma de licenţă sau diploma echivalentă cu aceasta în original (după caz) si o adeverință din care să rezulte detaliat pe ani, calitatea de student bugetat sau cu taxă.

5

Certificatul de naştere

În copie și originalul.

6

5 fotografii tip C.I.

7

Curriculum Vitae

Pentru ciclul II de învățământ (Master)

8

Adeverinţă medicală tip

Candidaţii de la specializările “Artele spectacolului - Actorie” şi “Artele spectacolului – Păpuşi - Marionete”, vor trebui să prezinte şi rezultatele examenului medical O.R.L., pe care îl pot efectua la orice medic specialist. Candidaţii pentru specializarea “Cinematografie, fotografie, media (Imagine de film şi T.V.)”, vor efectua suplimentar, la orice medic specialist, un control oftalmologic, al cărui rezultat va figura pe adeverinţa medicală, cu menţiunea “apt - Imagine”. (de la medicul de familie, din care să rezulte că este apt pentru înscrierea la facultate);

9

Adeverinţă calitatea de student

Adeverinţă din care să rezulte calitatea de student (pentru studenţii care urmează o a doua specializare) cu specificația buget sau taxă.

10

C.I. (în original şi copie)

Pentru cetăţenii străini paşaport (în original şi copie).

11

Chitanţa taxa de înscriere

Dovada taxei de înscriere la concurs.

12

Atestat

Atestat de recunoaștere a diplomei de bacalaureat emis de MEC (în cazul studiilor efectuate în afara României).

13

Certificat de competență lingvistică

Certificat de competență lingvistică pentru Limba Română (cetățenii UE și din state terțe).

Cursuri

actorie

prof.univ.dr. Liviu Lucaci

prof.univ.dr. Bogdana Darie Crețu

prof.univ.dr. Mircea Gheorghiu

prof.univ.dr. Sandu Mihai Gruia

prof.univ.dr. Valeria Sitaru

prof.univ.dr. Tania Filip

prof.univ.dr. Radu Gabriel

conf.univ.dr. George Ivașcu

conf.univ.dr. Șerban Puiu

conf.univ.dr. Marius Gîlea

conf.univ.dr. Mihaela Sîrbu

conf.univ.dr. Andreea Vulpe

conf.univ.dr. Mihaela Bețiu

conf.univ.dr. Viorica Vatamanu

conf.univ.dr. Roxana Colceag

conf.univ.dr. Magda Jianu

lect.univ.dr. Dana Rotaru

lect.univ.dr. Ștefana Samfira

lect.univ.dr. Florin Grigoraș

lect.univ.dr. Mihai Brătilă

lect.univ.dr. Ioana Barbu

lect.univ.dr. Vlad Logigan

lect.univ.dr. Cristina Briciu

lect.univ.dr. Thomas Ciocșirescu

lect.univ.dr. Laura Voicu

lect.univ.dr. Monica Ciută

lect.univ.dr. Isabela Bostan

lect.univ.dr. Romina Boldașu

lect.univ.dr. Aurelian Burtea

lect.univ.dr. Marela Jugănaru

lect.univ.dr. Irina Sârbu

lect.univ.dr. Raluca Diță

lect.univ.dr. Zamfira Adelaida

prof.univ.dr.

Liviu Lucaci

Rector

liviu.lucaci@unatc.ro

Liviu Lucaci este prof. univ. dr. la Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică „I. L. Caragiale”, București – Facultatea de Teatru, Departamentul Arta actorului. În prezent, este Rectorul UNATC „I.L. Caragiale”, conducătorul Școlii doctorale UNATC „I.L. Caragiale”și Vicepreședinte COMUNIC – organizație ce promovează dialogul academic interdisciplinar. Actor al Teatrului Național „I.L. Caragiale” București, scriitor, regizor, traducător, Liviu Lucaci este și expert în comunicare cu competențe în dezvoltarea personală, leadership și inițiativă antreprenorială. Beneficiar al unei burse a Institutului Internațional de Teatru, a studiat teatrul tradițional japonez. Este autor de studii despre arta actorului, cu o teză de doctorat care are ca titlu „Actorul ca jucător”. În aceeași notă, ultima sa carte, „Nașterea actorului”, este un parcurs teoretic despre primii pași în actorie. în anul 2013, Liviu Lucaci a primit Premiul pentru „Cea mai bună piesă românească a anului", acordat de Casa Regală a României și decernat în cadrul Galei UNITER – pentru piesa „Nostalgicii Călători", Editura Unitext.

prof.univ.dr.

Bogdana Darie Crețu

Director departament

bogdana.darie@unatc.ro

Bogdana Darie Crețu este prof. univ. dr. habil. la Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică „I. L. Caragiale”, București – Facultatea de Teatru, Departamentul Arta actorului, departament al cărui Director este în prezent. Este, de asemenea, conducător de doctorat; coordonator al Programului UNATC Junior; al Programului de formare continuă a cadrelor didactice Teatru aplicat pentru copii și adolescenți; al Programul de Studii Postuniversitare Arta teatrului în educație; dar și coordonator al echipei de elaborare a Programelor pentru disciplinele opționale cu specific teatral din învățământul preuniversitar; conducător științific pentru obținerea gradelor I și II în învățământul preuniversitar; Redactor-șef al Revistei de pedagogie UNATC Journal of Drama Teaching, coordonator a numeroase proiecte de teatru educațional; organizator de conferințe naționale și internaționale pe probleme de pedagogie teatrală. Este expert colaborator M.E.C. şi C.N.E.E., laureată a premiului Actors of Europe, pentru spectacolul UNATC Idiotul (2017), după F.M. Dostoievski. Actriță colaboratoare a Teatrului „L.S. Bulandra”, Teatrului Naţional Bucureşti şi a Teatrului Naţional Craiova, regizor de teatru, editor de carte universitară. Cărţi publicate (selectiv): „Arta actorului - Complex atitudinal în analiză interdisciplinară” (2018), „Improvizaţia – curs de arta actorului” (2015), „Tamara Buciuceanu. O viață închinată scenei” (2013), „Personajul extins” (2011).

prof.univ.dr.

Mircea Gheorghiu

Prorector management academic și relația cu studenții

mircea.gheorghiu@unatc.ro

Mircea Gheorghiu este prof. univ. dr. habil. la Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică „I. L. Caragiale”, București – Facultatea de Teatru, Departamentul Arta actorului. Este conducător de doctorat. A fost, de asemenea, Prodecan al Facultăţii de Teatru și, în prezent, este Prorector al UNATC „I. L. Caragiale”. Şi-a susţinut teza de doctorat, în 2004, cu tema „Profilul Ion Iancovescu. Comicul şi plurivalenţa limbajului scenic în spectacologia primelor decenii ale secolului al XX-lea”. A susţinut o serie de workshop-uri pedagogice la nivel internaţional (India, Singapore, Australia, Coreea de Sud, China, Cehia), este colaborator permanent al revistei CONCEPT, trainer şi expert pe termen lung în echipa de cercetare a proiectului european „Competenţe în comunicare. Performanţă în educaţie” (2010-2013). Actor de teatru, film şi televiziune, colaborator al Teatrului Naţional Bucureşti, al Teatrului Naţional Craiova, al Teatrului Mic Bucureşti, al Godot Café-Teatru, a realizat roluri remarcabile în serialele de televiziune difuzate la posturile ProTv, Acasă Tv, Kanal D printre care: „Regina”, „Aniela”, „ubire şi onoare”, „Pariu cu viaţa”, „O nouă viaţă”, „Îngeri pierduţi”, „O săptămână nebună”, „Fetele lu` dom` profesor”, „Lecţii de viaţă”, „Las Fierbinţi”, „Vlad”, etc. Cărţi publicate: „Actorul total” (UNATC Press, 2005), „Actorul şi natura umană – curs de arta actorului” (UNATC Press, 2017); co-autor în volumul „Shakespeare în studiul Artei Actorului” (2016).

prof.univ.dr.

Sandu Mihai Gruia

sandu.gruia@unatc.ro

Mihai-Gruia Sandu este prof. univ. dr. la Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică „I. L. Caragiale”, București – Facultatea de Teatru, Departamentul Arta actorului. Este actor de teatru, film, tv, regizor, dramaturg. A obținut doctoratul în teatru cu teza „Commedia dell’ Arte sursă permanentă de reînnoire a teatrului”, îndrumători: Ileana Berlogea și Michaela Tonitza – Iordache. A fost membru al trupei Teatrului „Bulandra” (1985-1999). A jucat în peste 40 de piese de teatru și în peste 60 de filme românești și străine și deține recordul cu o piesă jucată neîntrerupt de 26 de ani. Ca regizor, pune în scenă doar piesele proprii. Cărți publicate: „Trei pași în scenă” și „Teatrul Renașterii italiene“. Își creează propriile cursuri plecând de la spiritul (și nu litera) Commediei dell’ Arte: Arta actorului în teatrul de animație (program Licență), Commedia dell’Arte și mijloacele actorului comic (program Master), Arta și tehnica clown-ului de teatru (program Master).

prof.univ.dr.

Valeria Sitaru

valeria.sitaru@unatc.ro

Valeria Sitaru este prof. univ. dr. la Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică „I. L. Caragiale”, București – Facultatea de Teatru, Departamentul Arta actorului. Fost Consilier în cadrul Ministerului Culturii, Valeria Sitaru a fost profesor invitat la instituții importante din domeniul artelor performative și dramatice, precum Conservatoire National Superior d`Art Dramatique, Paris; ENSATT Lyon; ERAC Cannes. A publicat nenumărate articole dedicate artelor spectacolului, esteticii teatrale, și a scris volume de literatură ficțională și nonficțională, dintre care cele mai cunoscute sunt „În centrul atenției” și „Pentru cine bat străzile”. Timp de 20 de ani a fost actriță în cadrul Teatrului Odeon din București și a coordonat modulul francofon de Arta Actorului din cadrul UNATC. Între 1994 și 2014, a condus nenumărate granturi ca director de proiect și a organizat workshopuri prin care a organizat, alături de studenții UNATC, turnee și spectacole în Europa și în SUA. Cărţi publicate: „În centrul atenției” (Ed. Prier, 2008), „Pentru cine bat străzile” (Ed. Litera, 2009).

prof.univ.dr.

Tania Filip

tania.filip@unatc.ro

Tania Filip este prof. univ. dr. în cadrul UNATC „.L. Caragiale” Bucureşti – Facultatea de Teatru, în cadrul Masteratului de Arta actorului. Absolventă IATC, promoția 1982, clasa profesorilor Amza Pellea și Ion Cojar, debutează la Teatrul Naţional București în „Hagi Tudose” de B. Șt. Delavrancea și „Ifigenia” de Mircea Eliade. După terminarea facultății este repartizată la Teatrul de Stat Oradea și joacă apoi la Teatrul Național Craiova și Teatrul „Nottara” din București. Colaborează cu regizori importanți ca Ion Cojar, Dan Micu, Gelu Colceag, Mircea Cornișteanu ș.a. Realizează numeroase roluri în filme sub bagheta regizorilor Dan Pița, Mircea Veroiu, Alexandru Tatos, Sergiu Nicolaescu, George Cornea, Geo Saizescu, Adrian Sitaru, Cătălin Rotaru & Gabi Șarga ș.a. De asemenea, apare în numeroase producții de teatru TV, cea mai recentă fiind „Visul unei nopți de iarnă”, în regia lui Silviu Jicman. Realizează, în calitate de regizor, spectacole la Teatrul „Nottara” și la Institutul Cultural Francez și traduce piese din dramaturgia americană și britanică, alături de piesele lui A. P. Cehov. În 1991, face parte din distribuția spectacolului „Dernier hotel avant la Pentecote” de Marc Lesage și Gilles Tourman, în regia lui Marc Lesage, produs de Centre Cultural Courbevoie-Paris. În 1993, primește o bursă Fulbright și timp de un an este studentă la Southern Illinois University-Carbondale și la Lee Strasberg Theatre Institute New York. În același timp, este student-observator la Columbia University, University of Sothern California, H&B Studio, Stella Adler Conservatory și Actor Studio. După această experiență se alătură corpului profesoral al UNATC, parcurgând firesc drumul de la asistent la profesor universitar. Tania Filip predă Arta actorului la Master, realizând numeroase spectacole bazate în special pe textele lui A.P. Cehov. Cărţi publicate: „Perenitatea lui Stanislavski” și „A fost odată Stanislavski”.

prof.univ.dr.

Radu Gabriel

radu.gabriel@unatc.ro

Radu Gabriel este prof. univ. dr. la Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică „I. L. Caragiale”, București – Facultatea de Teatru, Departamentul Arta actorului. Actor cu o bogată experiență artistică, a jucat în peste 20 de spectacole printre care: „O scrisoare pierdută”, regia Alexandru Tocilescu, TNB; „Copii unui Dumnezeu mai mic”, regia Cristian Teodor Popescu, Teatrul Odeon; „Sluga la doi stăpâni”, regia Dan Tudor, Teatrelli; „Tango”, regia Gelu Colceag ,Teatrul „L.S. Bulandra; „Țarul Ivan și Tarelkin”, regia Gelu Colceag, Teatrul Metropolis. A jucat în 15 filme de lung si scurt metraj precum: „Meda”, regia Emanuel Pârvu; „5 Minute”, regia Dan Chișu; „Ursul”, regia Dan Chișu; „Ghinionistul”, regia Iura Luncașu; „Tache”, regia Igor Cobilianschi; „Medalia de Onoare”, regia Calin Netzer și în serialele de televiziune „Deschide ochii”, „Las Fierbinți”, „Pariu cu viața”, „Profu’” – ProTv, „Ultimul stinge lumina”, „Clubul de Comedie” – TVR. Cărți publicate: „Câinele”, Editura U.N.A.T.C. Press, Bucureşti, 2005; „Râs – Comic – Comedie: spectacolul naturii umane”, Editura UNATC Press, Bucureşti, 2007

conf.univ.dr.

George Ivașcu

Decan Facultatea de Teatru

george.ivascu@unatc.ro

George Ivașcu este conf. univ. dr. la Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică „I. L. Caragiale”, București – Facultatea de Teatru, Departamentul Arta actorului. În prezent, este Decan al Facultății de Teatru. Aste absolvent al Secției Actorie din A.T.F, în 1993, fiind imediat angajat al Teatrului de Comedie (1993), apoi al Teatrului „Bulandra” şi al Teatrului Naţional din București(1996). Din anul 1994, este profesor de Arta Actorului în cadrul A.T.F., ulterior U.N.A.T.C. „I.L. Caragiale”, iar din 2007 este fondatorul şi managerul Teatrului Metropolis, primul teatru de proiecte din Bucureşti. A fost protagonist în peste 12 filme, s-a remarcat ca actor în peste 50 de spectacole de teatru, a jucat peste 100 de roluri la Teatrul Național Radiofonic, a regizat 12 spectacole, obţinând mai mult de 30 de premii. În anul 2018, a fost deţinător al portofoliului Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale, având funcţia de Ministru. Este membru al UNITER şi este invitat ca actor, profesor şi manager în diferite comisii de specialitate şi jurii de concurs.

conf.univ.dr.

Șerban Puiu

serban.puiu@unatc.ro

Șerban Puiu este conf. univ. dr. la Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică „I. L. Caragiale”, București – Facultatea de Teatru, Departamentul Arta actorului. Actor și regizor, de-a lungul timpului a fost colaborator al multor teatre de prestigiu, Teatrul Național „Marin Sorescu”, Craiova ; Teatrul Național „Radu Stanca” din Sibiu; Teatrul „Sică Alexandrescu” din Brașov. În prezent, este directorul și regizorul Teatrului Elisabeta din Bucureşti, fiind și co-creatorul acestui proiect de succes. Este autorul cărții „Repere filosofice pe drumul gândirii actoricești”, lucrare originală în care autorul pune bazele dezvoltării de noi metode în arta actorului, pornind de la doctrinele filozofice ale unora dintre cei mai de seamă filosofi ai lumii. Ca regizor, este cunoscut în special pentru comediile de mare succes pe care le-a montat, multe dintre ele atingând cifre record de spectatori. Cărţi publicate: „Repere filosofice pe drumul gândirii actoricești”

conf.univ.dr.

Marius Gîlea

marius.gilea@unatc.ro

Marius Gîlea este actor și conf. univ. dr. la Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică „I. L. Caragiale”, București – Facultatea de Teatru, Departamentul Arta actorului. A regizat, totodată, mai multe spectacole care s-au jucat sau se joacă cu succes pe scenele diferitelor teatre din țară. Între anii 1986 și 1989, a fost angajat ca actor mânuitor de păpuși la Teatrul Gong din Sibiu, de aceea a predat și Arta mânuirii păpușii la UNATC „I.L. Caragiale”. Are ca hobby muzica. Îi place să cânte la saxofon și clarinet, a activat ca muzician în mai multe trupe de blues și jazz. Are un vis: să regizeze un music-hall. Cărți publicate: „Shakespeare în studiul artei actorului”, U.N.A.T.C. Press 2016 (coautor); „Primii pași în arta actorului” - curs practic. Anul l Semestrul l. U.N.A.T.C.. PRESS 2017; „Drama teaching - through Shakespeare”, U. N. A. T. C. Press, 2017 (coautor); „Despre improvizație” – U. N. A. T. C. PRESS 2018; „Cariera artistică între vis și realitate: studiu privind inserția pe piața muncii a absolvenților UNATC”, U. N. A. T. C. Press 2019.

conf.univ.dr.

Mihaela Sîrbu

mihaela.sirbu@unatc.ro

Mihaela Sîrbu este conf. univ. dr. la Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică „I. L. Caragiale”, București – Facultatea de Teatru, Departamentul Arta actorului. Este actriță, iar de-a lungul carierei sale a lucrat la Teatrul Evreiesc de Stat, Teatrul din Oberhausen, Gessnerallee Zürich și în sectorul independent, fiind fondatoarea Teatrului Fără Frontiere. Joacă rolul principal în filmele: Tatăl fantomă si Toată lumea din familia noastră, fiind premiată în Gala Gopo, UCIN și la IFF Belfort. A obținut Premiul Gopo pentru cea mai buna actriță în rol secundar și pentru rolul din Aferim. A făcut parte din prima trupă de improvizație din țară, iar din 2003 predă improvizație actorilor profesioniști (la teatrele din Târgu Mureș, Baia Mare, Râmnicu Vâlcea), copiilor și angajaților din diferite corporații. A predat în Germania, la Athanor Akademie, și în cadrul UAT Târgu Mureș. A obținut, în SUA, certificarea pentru predarea metodei Meisner. Cărți publicate: „Arta Actorului”, „Cum să facem teatru de improvizație?”, „Curs de introducere în arta actorului”.

conf.univ.dr.

Andreea Vulpe

andreea.vulpe@unatc.ro

Andreea Vulpe este conf. univ. dr. la Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică „I. L. Caragiale”, București – Facultatea de Teatru, Departamentul Arta actorului. De asemenea, este regizor de teatru. La începutul cariere sale a fost membru al companiei Teatrului Național București (1990 - 1998). A regizat peste 40 de spectacole în teatre de prestigiu și a câștigat numeroase premii, printre care: Premiul pentru cel mai bun spectacol la Gala UNITER 2016 TV (pentru Vandalul), Premiul de regie la FESTIN 2019 (pentru Yonkers), Premiul pentru cel mai bun spectacol la Festivalul International Kisvarda, Ungaria (pentru Livada de vișini). A fost actor în filme ca: 6,9 Richter, Restul e tăcere, Filantropica etc. și director de casting. Traduce și publică piese clasice și contemporane. În cadrul UNATC „I. L. Caragiale” a fost profesor de Regie, începând din 1990, iar din 2000 continuă ca profesor de Arta actorului. De asemene, a fost și visiting professor la facultăți ca: UBB, Cluj și UAT, Târgu Mureș. A susținut conferințe și workshop-uri la. Sundance Institute Theatre Workshop, SUA, ITT/UNESCO - Sinaia, etc. Este membru în boardul PROSPERO Theatre Network - ELIA și reprezentant în Interarts Thematic Network, Socrates, membru fondator al OLIVE NETWORK. A fost și Director de relaţii internaţionale la UNATC „I. L. Caragiale” și Consilier la Ministerul Culturii. Cărți publicate: „Copilul tragic - sau despre dimensiunea metafizică a comicului cehovian.”

conf.univ.dr.

Mihaela Bețiu

mihaela.betiu@unatc.ro

Mihaela Beţiu este conf. univ. dr. la Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică „I. L. Caragiale”, București – Facultatea de Teatru, Departamentul Arta actorului. Şi-a susţinut teza de doctorat, în 2008, cu tema „Actorul şi performanţa între normă şi abatere”. Este actriţă de teatru, film şi televiziune, colaborator al Teatrului Naţional Craiova, Teatrului „Nottara” şi al Teatrului „Ion Creangă”, Redactor-şef al revistei CONCEPT, expert colaborator MEN şi CNEE, conducător științific pentru obținerea gradelor I și II în învățământul preuniversitar. Este traducătoarea ultimei ediţii a manualului „Improvizaţie pentru teatru” de Viola Spolin (UNATC Press 2008 şi 2014), editor de carte universitară. A fost Director al Departamentului de Cercetare şi prodecan al Facultăţii de Teatru (UNATC). Este trainer şi expert pe termen lung în echipa de cercetare a proiectului european „Competenţe în comunicare. Performanţă în educaţie” (2010-2013). Cărţi publicate: „Ghidul candidatului la Actorie” (UNATC Press, 2016), „Elemente de analiza procesului scenic. Trei momente-cheie în pedagogia artei actorului: Andreea Perrucci, K.S. Stanislavski, Viola Spolin” (UNATC Press, 2019); co-autor în volumul „Shakespeare în studiul Artei Actorului” (2016).

conf.univ.dr.

Viorica Vatamanu

viorica.vatamanu@unatc.ro

Viorica Vatamanu – actriță de teatru și film, este conf. univ. dr. la Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică „I. L. Caragiale”, București – Facultatea de Teatru, Departamentul Arta actorului. A absolvit Facultatea de Teatru, Secția Actorie, în 1991, la Clasa profesor Sanda Manu, în cadrul Academiei de Teatru și Film „I.L. Caragiale” din București. A urmat, la Academia Română, cursurile doctorale în cadrul Institutului de Psihologie. Obține titlul de Doctor în Teatru la UNATC, în 2008. A jucat în foarte multe spectacole de teatru, în țară și străinătate, fiind angajată (în cumul de funcții) în următoarele teatre: Teatrul „M. Eminescu” din Botoșani, Teatrul Mic, Teatrul de Comedie, Teatrul „Nottara”, Teatrul Național din București, Teatrul Dramatic din Brașov și Teatrul Româno-American, cu care a făcut turnee în SUA și Canada. A jucat în spectacole realizate de regizori importanți ca: Adrian Lupu, Boris Perevoznic, Mihai Malaimare, Laurian Oniga, Sanda Manu, Eusebiu Ștefănescu, Cătălina Buzoianu, Petre Bokor, Alexa Visarion, Gavriil Pinte, Cristian Munteanu și alții. A interpretat roluri importante în filme, având ca regizori pe: Dan Pița, Wail Istambulli, Stere Gulea, Sinișa Draghin, Martin Papirowski și alții. A realizat numeroase spectacole–recital (în întregime), pe care le-a jucat cu succes, fiind laureată a diferitelor festivaluri de interpretare: „Eminesciana”, „Porni Luceafărul” la Botoșani (în patru ani consecutivi), „Mihnea Dragomir”, la Brăila; „Lucian Blaga”, la Alba Iulia; „Gala recitalurilor dramatice”(doi ani, consecutivi), la Bacău; „Gala tânărului actor” (doi ani consecutivi,) la Costinești. Realizează nenumărate spectacole-concert alături de percuționistul Alexandru Matei (prof. uni. dr.), este invitată în multe emisiuni culturale la diferite televiziuni, susține nenumărate cursuri de expresivitate a vorbirii și workshop-uri la diferite teatre din țară, fundații, cluburi și corporații, lucrând cu profesioniști de teatru și film dar și cu oameni din diferite medii: politicieni, doctori, procurori, profesori, psihologi, manageri, jurnaliști, diplomați, directori de firme, antreprenori, preoți etc. Pe lângă UNATC, predă la Universitatea București, Facultatea de Jurnalism, la Universitatea „Hyperion”, facultatea de Teatru și Film. Scrie articole de specialitate în revistele UNATC. În 2010, i-a apărut cartea: „Psihologie și expresivitate”, la Editura UNMB, București.

conf.univ.dr.

Roxana Colceag

roxana.colceag@unatc.ro

Roxana Colceag este conf. univ. dr. la Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică „I. L. Caragiale”, București – Facultatea de Teatru, Departamentul Arta actorului și maestru coregraf. Şi-a susţinut teza de doctorat în 2006 cu titlul „Limbajul corporal – limbaj teatral”. După absolvire şi până în 1991 a deţinut roluri principale ca solist de balet în spectacolele Operei Naţionale Bucureşti. Activitatea sa de coregraf este prolifică, semnând de-a lungul vremii coregrafia şi mişcarea scenică pentru numeroase spectacole ale teatrelor din întreaga ţară – Teatrul „Ion Creangă”, Teatrul Mic, Teatrul „C.I. Nottara”, Teatrul „L.S. Bulandra”, Teatrul Ţăndărică, Teatrul de Comedie, Teatrul Naţional Bucureşti, Teatrul Odeon, Opera Naţională Bucureşti, Opera Naţională Iaşi, Teatrul „Toma Caragiu” Ploieşti, Teatrul Naţional de Operetă, Studioul „Casandra”, Sala „I. Berlogea” şi „Atelier” din cadrul UNATC. Cărţi publicate: „Corpul – penelul actorului” (Ed. Betta, 2017).

conf.univ.dr.

Magda Jianu

jianu.magda@unatc.ro

Maria-Magdalena Jianu este profesor universitar de gramatica limbii române, desfășurând activități didactice la nivel de licență, de masterat și postuniversitar. În cadrul UNATC „I.L. Caragiale” este profesor asociat în cadrul Facultății de Teatru, Departamentul Arta actorului. Domeniile de competență sunt: morfologia, sintaxa, lexicologia, etimologia limbii române, didactica specialității, comunicarea, în care a publicat peste 40 de articole, 20 de studii, culegeri/ auxiliare pentru activitățile de curs și de seminar. A participat la congrese și conferințe naționale și internaționale, fiind membră a comitetelor de organizare a manifestărilor științifice internaționale, referent științific al unor lucrări de specialitate și de didactica specialității, membră a colegiilor redacţionale ale unor publicaţii ştiinţifice și literare. A fost membră în comisiile de admitere la facultate, în comisiile de licență și de disertație, în comisiile pentru acordarea definitivatului, a gradelor didactice II și I în învățământ pentru învățători și educatoare, membră în comisiile pentru ocuparea posturilor didactice în învățământul superior( asistent, lector, conferențiar, profesor). A fost preocupată de identificarea instrumentelor de reducere a analfabetismului funcțional, de stimularea și dezvoltarea interesului elevilor și al studenților pentru lectură, pentru scrierea și exprimarea corecte în limba română, de învățarea gramaticii românei și prin alte modalități decât prin cele consacrate( de exemplu, prin jocurile teatrale). În paralel cu activitățile didactice, a fost președinta a patru ediții ale concursurilor naționale de Cultură și spiritualitate românească ale elevilor, cercetător asociat la Institutul Român pentru Drepturile Omului, membră în comitetul științific al activităților Universității de Vară pentru Drepturile Omului de la Cheia( 2010 - 2019). Este membră în Consiliul National al Burselor de Studii în Străinătate, în juriile constituite la nivel național pentru mobilitățile studențești internaționale; a fost membră a comisiilor de evaluare a activităţii bursierilor la Accademia di Romania din Roma şi Istituto Romeno di Cultura e Ricerca Umanistica din Veneţia. Este voluntar în cadrul Asociației PAVEL, implicându-se în înființarea primei școli de spital din România, ca instituție care-i școlarizează pe elevii-pacienți, și desfășurând activități de terapie prin lectură și scriere literară cu copiii bolnavi de cancer, internați la Institutul Oncologic București, coordonând și revista Portrete.

lect.univ.dr.

Dana Rotaru

dana.rotaru@unatc.ro

Dana Rotaru este lect. univ. dr. la Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică „I. L. Caragiale”, București – Facultatea de Teatru, Departamentul Arta actorului. Este actriță și regizor de teatru – montează, joacă și promovează dramaturgia românească valoroasă și teatrul muzical în România, colaborând cu Teatrul Muzical de Copii București, Teatrul Național de Operetă și Muzical „Ion Dacian”, Teatrul „Nottara”, Teatrul „L.S. Bulandra”, Teatrul Naţional Bucureşti, dar și cu spațiile independente The Fool, Godot Café-Teatru , Spice Club, Teatrul Elisabeta, Cercul Militar Național etc. Este o susținătoare a mișcării teatrale independente, punând în scenă spectacole originale, 100% românești („Parcul de distracții”, „Hașteg”, „Crezi în tine!”), dar și clasice („Steaua fără nume”). Este colaborator permanent al revistei CONCEPT şi al Ziarului Cultural Metropolis OnLine. Cărți publicate: „Jocuri Teatrale. Manual pentru clasele O-IV” (2016), „Actorul de Musical sau Tripla amenințare” (2017), „Actorul român între teorie și practică” (2018); co-autor în volumul „Shakespeare în studiul Artei Actorului” (2016).

lect.univ.dr.

Ștefana Samfira

stefana.samfira@unatc.ro

Ștefana Samfira este lect, univ. dr. la Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică „I. L. Caragiale”, București – Facultatea de Teatru, Departamentul Arta actorului. În prezent, este Directorul Departamentului de Programe internaționale al UNATC.I.L. Caragiale. A absolvit UNATC „I.L. Caragiale”, Facultatea de Teatru, Secția Actorie – promoția 2001. În 2002, a absolvit Studii aprofundate, specializarea Pedagogie teatrală și, în 2009, a obținut titlul de Doctor în estetică teatrală, Magna cum laudae. A urmat cursurile de Manager de proiect și de Antreprenoriat DAIRS. Din 2002, preda la Facultatea de teatru, secția Arta actorului . Dintre spectacolele în care a jucat: „Lolita”- Teatrul Mic, „Odiseea 2001”- Teatrul „Bulandra”, ambele în regia Catalinei Buzoianu; „Hoții de frumusețe”, regia Chris Simion; „Magnolii de Otel”, regia Ricard Reguant, Teatrul Avangardia. A semnat regia unor spectacole ca: „Stele in lumina dimineții” de Alexander Galin (C.C. Bălcescu); „Șantaj” de Ludmila Razumovskaia (C.C. Bălcescu); „Cameristele” de Jean Genet (Teatrul Arca); „Servieta de doc”de Mihail Zoscenko (Palatul Copiilor București); „Crystal” de Fred Vargas (sala Grand Cinema & More, Sala Epika); „Și caii se împușcă, nu-i așa ?” de Horace McCoy (Palatul Copiilor București); „Audiția” de Alexander Galin (Teatrul Metropolis, Sala Gloria); „Allex și Morris” de Michael Elkin (Teatrul Avangardia). În film, a debutat in „Sarea in bucate”, regia Radu Penescu, apoi au urmat numeroase întâlniri cu regizori renumiți: Costa Gavras („Amen”), Jacqes Cuq („Femeia din umbra”), Raul Ruiz ( „Unne place parmi les vivants”), F.F. Copolla („Youth without youth”), Adrian Sitaru („Decizii”), Nuțu Cărmăzan („Dragoste de mama”), Iura Luncașu („Iubire ca-n filme”, „Aniela”), Mihai Manolescu („O noapte furtunoasa”), Catrinel Danaiata („Dublul”). Publicații: „Jocuri teatrale, manual pentru clasele IX-XII”, București, UNATC Press, 2016; „Actorul sau viața operei de arta" , UNATC Press, 2020.

lect.univ.dr.

Florin Grigoraș

ion.grigoras@unatc.ro

Ion Florin Grigoraș este lect. univ. dr. la Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică „I. L. Caragiale”, București – Facultatea de Teatru, Departamentul Arta actorului. A absolvit Academia de Teatru și Film (ATF), Secția Actorie, în 1996, la clasa Profesor universitar Olga Tudorache, Lector universitar Adrian Pintea. Înainte de ATF, a lucrat timp de doi ani ca actor-mânuitor la Teatrul de Păpuși din Galați. În prezent, este actor de teatru și film, regizor. A susținut, de asemenea, numeroase workshop-uri de dezvoltare personală prin teatru, dedicate tinerilor, în cadrul mai multor asociații și organizații non-profit. În 2010, obține un International Certificate în Noh, Kyogen, Butoh și Kabuki de la Toho Gakuen College of Drama and Music din Tokyo, iar în 2011, obține diploma de Doctor în Teatru, coordonator Profesor universitar doctor. Mihaela Tonitza Iordache. A regizat, printre altele, câteva spectacole de licență premiate la diverse festivaluri („American Buffalo” de David Mamet, „Omul Pernă” de Martin McDonagh). Cărți publicate : „Symbolon Mundi. O filo-sophie a fenomenului teatral” (Editura Estfalia, 2011)

lect.univ.dr.

Mihai Brătilă

mihai.bratila@unatc.ro

lect.univ.dr.

Ioana Barbu

ioana.brabu@unatc.ro

Ioana Barbu este lect. univ. dr. la Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică „I. L. Caragiale”, București – Facultatea de Teatru, Departamentul Arta actorului. Este, de asemenea, actriță colaboratoare la Teatrul de Comedie, Teatrul Metropolis, Centrul Cultural „Nicolae Bălcescu”, Teatrul Avangardia, Godot Café-Teatru, Teatrul de Artă, Teatrul Arca (La Scena). A lucrat cu regizori de teatru precum: Victor Ioan Frunză, Dragoș Galgoțiu, Iarina Demian și regizori de film precum: Tudor Giurgiu, Sinișa Dragin, Dinu Tănase. În urma participării la Gala Tânărului Actor 2008, cu spectacolul „Dactilograful” de M. Schisgall, regia Vlad Cepoi, a câștigat Premiul „Sică Alexandrescu”. Pentrul rolul Alex din filmul „Legături bolnăvicioase”, regia Tudor Giurgiu a primit Premiul pentru debut U.C.I.N., 2007; Premiul pentru cea mai bună actriță la Festivalului de Film de la Pecs, Ungaria, 2006; Premiul special al juriului la Festivalul de Film Anonimul, România, 2006. Cărți publicate: „A fi sau a nu fi în lumea lui Shakespeare” (UNATC Press, 2017), „Elemente de analiză a textului shakespearian. Curs introductiv pentru arta actorului” (UNATC Press, 2020)

lect.univ.dr.

Vlad Logigan

vlad.logigan@unatc.ro

Vlad Logigan este asist. univ. dr. la Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică „I. L. Caragiale”, București – Facultatea de Teatru, Departamentul Arta actorului. S-a născut în Iași, în 1983, și a absolvit prima promoție de actorie a Colegiului Național de Artă „Octav Băncilă”, în 2002, an în care este admis primul cu bursă la facultățile de actorie de la Iași, Cluj și la UNATC „I.L. Caragiale”, București. A urmat cursurile Facultății de Actorie din cadrul UNATC „I.L. Caragiale”, iar la cererea profesorilor a făcut doi ani într-unul, absolvind în 2005 la Clasa prof. univ. dr. Gelu Colceag. A urmat cursurile de Masterat Arta actorului, apoi pe cele ale Școlii doctorale din cadrul UNATC, absolvind cu teza „Triada shakespeariană: clovn, bufon, nebun. Sursa fundamentală în formarea actorului modern”. A jucat în zeci de spectacole pe scenele teatrelor bucureștene, ca: Teatrul Mic, Teatrul „L.S. Bulandra”, Teatrul Metropolis, Teatrul National București, Teatrul Odeon, Teatrul de Comedie, Teatrul Dramaturgilor, Godot Café-Teatru, UNTEATRU, Teatrul Foarte Mic. A jucat în filme, dintre care: „Nuntă în Basarabia”, „Selfie”, „Selfie 69” „Ghinionistul”, „Moromeții 2” și în serialul „Ai noștri”.

lect.univ.dr.

Cristina Briciu

cristina.briciu@unatc.ro

Cristina Briciu este lector univ. dr. la Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică „I. L. Caragiale”, București – Facultatea de Teatru, Departamentul Arta actorului. Este actriță de teatru – la Teatrul „Al. Davila”, Pitești; Teatrul Valah, Giurgiu; Teatrul „V.I. Popa”, Bârlad și colaborator la Teatrului Național București –, dar și de film și televiziune, este membru în echipe de proiecte ale UNITER-ului în spectacole de teatru social și educație prin teatru, Vicepreședinte al Asociației Transcena, având ca domeniu prioritar de activitate educația prin tehnici de teatru ca metodă alternativă de educație, cu experiență în folosirea exercițiilor de sociodramă, drama-terapie și teatru forum. A fost laureată a Galei Premiilor TVR Cultural în 2012. A coordonat proiecte de licență selectate în festivaluri, spectacole UNATC, care au obținut premii individuale de interpretare în Gala Absolvenților și Festivalul STS, în 2011 și 2017. Cărți publicate: „Actorul: histrion și terapeut al societății contemporane” (2019)

lect.univ.dr.

Thomas Ciocșirescu

thomas.ciocsirescu@unatc.ro

Thomas Ciocșirescu este lect. univ. dr. la Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică „I. L. Caragiale”, București – Facultatea de Teatru, Departamentul Arta actorului. Este redactor al revistei „UNATC Journal of Drama Teaching”, redactor al revistei „CONCEPT”; coordonator de proiecte de teatru educațional; participant la numeroase proiecte culturale și conferinţe; realizator de workshop-uri; membru indexat VASTA- International Voice and Speech Trainers Association; actor colaborator al Teatrului „Ion Creangă” București și Teatrului „L.S. Teatrul Bulandra”, București. Cărţi publicate: „Cuvântul în arta teatrului"(2018); „Curs de vorbire pentru actori și formatori”(2017); „Educaţia prin teatru: aplicaţii teatral-educative pentru copii și tineri” (2017).

lect.univ.dr.

Laura Voicu

laura.voicu@unatc.ro

Laura Voicu este lect. univ. dr. la Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică „I. L. Caragiale”, București – Facultatea de Teatru, Departamentul Arta actorului. A absolvit, în anul 2010, ciclul de Licență la U.N.A.T.C. „I. L. Caragiale”, la clasa profesorilor Ion Cojar și Adrian Titieni și, în anul 2012, Masteratul, la clasa profesorilor Tania Filip și Radu Gabriel. A urmat cursurile Școlii doctorale ale aceleiași universități, având ca profesor coordonator pe Olga Delia Mateescu, iar trei ani mai târziu, în anul 2015, și-a susținut teza de doctorat cu titlul: „Haosul contemporan și cuvântul pe scenă”. A fost coordonator al cursurilor de „Dezvoltare personală prin teatru” pentru copii cu deficiențe de vedere, coordonator pentru cursuri de teatru pentru adolescenți și adulți și a făcut parte din echipa de organizare a Festivalul Internațional al Școlilor de Teatru (2015 – 2019). Este actriță în proiecte de teatru independent (Teatrul Vasilache, București), dar și actriță colaboratoare a Teatrului „Tudor Vianu”, Giurgiu, din anul 2017. A lucrat, de asemenea, ca regizor pentru spectacolul de copii „Fabrica poveștilor”, la Teatrul „Tudor Vianu”, Giurgiu. A participat, ca actriță, cu spectacolul „Parada” de Alexandr Galin, la Festivalul „Mircea Albulescu”, ediția a VII-a, unde producția a obținut premiul pentru „Cel mai bun spectacol”. Este trainer pentru modulul „Expresivitatea vorbirii și instrumente specifice”, în cadrul cursului „Rolul comunicării didactice în gestionarea clasei de elevi”, organizat de PROEDUS. Cărți publicate: „Haosul contemporan și cuvântul pe scenă” (Editura Universitaria, Craiova, 2017), Capitolul 18 – „Educația prin teatru a grupurilor vulnerabile” în volumul „Managementul grupului în pedagogia teatrală și cinematografică” (Editura UNATC Press, 2019), „Vorbirea de performanță, cu pași mici de la teorie la practică” (Editura UNATC Press, în curs de publicare)

lect.univ.dr.

Monica Ciută

monica.ciuta@unatc.ro

Monica Ciută este lect. univ. dr. la Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică „I. L. Caragiale”, București – Facultatea de Teatru, Departamentul Arta actorului. Actriţă de teatru şi film este și trainer pentru copiii-actori de film (premii internaționale Best child young actresse/Best child/young actor – London Independent Film Awards 2018, Best child actor/actresse – Festigious International Film Festival Los Angeles 2018), trainer emoțional/comportamental Academia de tenis Victor Hănescu, regizor principal în cadrul Campaniei „Clasic e fantastic” (Teatrul Odeon&Filarmonica “George Enescu” – din 2010 până în prezent), trainer vocal pentru producții teatrale, realizator al unor compoziţii şi rearanjamente (Teatrul de Comedie, Teatrul Național Bucureşti, Teatrul de Operetă, Teatrul Metropolis). Teza de doctorat: „Structurile sonore în spectacolul teatral" (2011). Cărţi publicate: „Actorul şi vocea cântată – curs de tehnică vocală”, „Copilăria lui Beethoven” – colecţia „Copilăriile marilor muzicieni – Clasic e fantastic”.

lect.univ.dr.

Isabela Bostan

izabela.bostan@unatc.ro

Izabela Bostan este lect. univ. la Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică „I. L. Caragiale”, București – Facultatea de Teatru, Departamentul Arta actorului. Este coregraf și a absolvit, în cadrul UNATC „I. L. Caragiale”, Secţia de Coregrafie. Și-a îndreptat atenți și către zona filmului, fiind absolventă a Masterului „Estetica filmului și a publicității audiovizuale”. Și-a susținut teza de doctorat cu lucrarea „Valențele filmului muzical American”. A lucrat ca director de casting și a realizat filmele documentare: „Armenopolis – Suflet armenesc”, „Recunoaște 1915”, „Noravank – între legendă și realitate”, „Hagigadar – Regăsirea speranţei”, „Ajunul sărbătorilor în Lereşti”. Ca actriţă în filmul „Campioana”, în regia Elisabetei Bostan, a obţinut Marele Premiu la Festivalul Internaţional pentru Tineret de la Cairo şi alte importante premii pentru interpretare feminină, în cadrul unor festivaluri internaţionale de film. Cărţi publicate: „Filmul muzical american între strălucire şi profunzime” (2014).

lect.univ.dr.

Romina Boldașu

romina.boldasu@unatc.ro

Licențiată în arta actorului, cu studii de Masterat atât în actorie (East 15 Acting school), cât și în pedagogie teatrală (UNATC), a obținut titlul de Doctor în Teatru și Artele spectacolului, în anul 2020. S-a format atât ca actriță, cât și ca pedagog teatral în România, cât și în afara țării (Danemarca, Marea Britanie, Franța) participând la numeroase workshopuri, conferințe și stagii Erasmus. Este co-autoarea mai multor cărți printre care se numără: „Jocuri Teatrale: Manual pentru clasele V-VIII”, UNATC Press; „Jocuri teatrale de la A la Z”, UNATC Press, București, București; „Gramatica prin Jocuri Teatrale”, UNATC Press, București, „12 Repovestiri pentru cultura generală a copiilor”, UNATC Press; a programelor școlare; Eu și scena, Teatru și noi, Laboratorul de teatru și autoarea cărților „Corpul instrument și corpul creator în arta actorului”, UNATC Press, București și „Despre expresivitate corporală în arta actorului”, UNATC Press, București. Se implică activ atât în formarea actorului/artistului, viitor pedagog, cât și în cercetarea influenței teatrului asupra omului și a societății, fiind implicată în mai multe proiecte (MET, Caravana UNATC Junior, Școala intensivă de teatru etc).

lect.univ.dr.

Aurelian Burtea

aurelian.burtea@unatc.ro

Aurelian Burtea este lect. univ. dr. la Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică „I. L. Caragiale”, București – Facultatea de Teatru, Departamentul Arta actorului. A absolvit, în 1988, IATC – Facultatea de Teatru, Secția Actorie, la Clasa prof. Mircea Albulescu. Este Doctor în teatru, cu lucrarea: „Realism și experiment investigație metafizică în dramaturgia americană interbelică”, din 2002. A jucat în diverse spectacole la: Teatrul Dramatic Brașov,Teatrul Tineretului Piatra Neamț, Teatrul Național de Operetă și Teatrul Evreiesc de Stat București. A întreprins turnee artistice în: Israel, Austria, Germania, Franța etc. A colaborat la producția a zeci de spoturi publicitare și filme artistice (coproducții Ro-Uk, Ro-USA etc.).

lect.univ.dr.

Marela Jugănaru

marela.juganaru@unatc.ro

Marela Anghel-Jugănaru este lect. univ. dr. la Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică „I. L. Caragiale”, București – Facultatea de Teatru, Departamentul Arta actorului. A obținut titlul de doctor în teatru în 2004, cu lucrarea „Contribuția familiei Cocea la dezvoltarea culturii române”. Este absolventă a I.A.T.C. București, Secția Actorie, promoția 1989, la Clasa prof. Sanda Manu și Adriana Popovici. În același an, a fost angajată la Teatrul Tineretului din Piatra Neamț, prin concurs, unde a jucat în spectacolul „Ana-Lia” de Dina Cocea. Debutul său în film a avut loc în 1985, în „Bătălia din umbră”, regia lui Andrei Blaier. Câteva filme importante în care a jucat: „Domnișoara Aurica”, regia Șerban Marinescu; „Undeva în est”, regia Nicolae Mărgineanu; „Divorț din dragoste”, regia Andrei Blaier; „Balanța”, regia Lucian Pintilie, „Matrioska second series”, serial pentru BBC.

lect.univ.dr.

Irina Sârbu

irina.sarbu@unatc.ro

Irina Sârbu este lect. univ. dr. la Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică „I. L. Caragiale”, București – Facultatea de Teatru, Departamentul Arta actorului. Este trainer vocal, actriţă de teatru, pianistă, ilustrator muzical, vocalistă de jazz cu numeroase concerte în ţară şi străinătate. Şi-a susținut teza de doctorat, în anul 2015, cu teza: „Teatrul muzical pentru copii: eveniment artistic şi act educativ”. A fost distinsă cu „Premiul special al juriului”, la Gala UNATC 2006; „Premiul pentru debut în jazz” (2004); „Premiul pentru debut”, la Festivalul Naţional de Comedie de la Galaţi (2006); „Premiul Tinereţea Jazz-ului” (2011) şi Premiul „CD-ul Etnojazz al anului 2015”. Este colaborator al Big Band Radio, Orchestra de Cameră Radio, Orchestra Camerata Regală şi Bucharest Jazz Orchestra. Este fondator al trupei de jazz Irina Sarbu Band. Este co-fondator al proiectului „Clasic e fantastic” (Teatrul Odeon & Filarmonica „George Enescu”). Cărţi publicate: „Teatrul muzical pentru copii” (2019) și, în colaborare cu Monica Ciută, „Copilăria lui Beethoven” (2020).

lect.univ.dr.

Raluca Diță

raluca.dita@unatc.ro

Raluca Rusu Diță este lector .univ. dr. la Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică „I. L. Caragiale”, București – Facultatea de Teatru, Departamentul Arta actorului. A absolvit UNATC „I.L . Caragiale”, Secția Actorie, clasa prof. univ. dr. Gelu Colceag, promoția 2005. A urmat, ulterior, cursurile Masterului de Actorie si cursurile Școlii Doctorale din cadrul aceleiași universități . A jucat pe scena Teatrului de Comedie, Teatrului Foarte Mic, Teatrului Metropolis, Teatrului ACT și a Teatrului Arca, în spectacole semnate de regizorii: Gelu Colceag, Cristi Juncu, Emanuel Pârvu, Doina Antohi. A jucat în filmul „Portretul luptătorului la tinerețe”, regia Constantin Popescu. În calitate de cadru didactic a coordonat, în cadrul UNATC „I.L . Caragiale”, mai multe proiecte de licență, precum și proiecte de teatru educațional care au avut loc în afara cadrului universitar ( Godot Café-Teatru, Fundația Odiseea). Cărți publicate: „Amprenta Sacrului”, Ed.UNATC Press, București, 2017.

lect.univ.dr.

Zamfira Adelaida

adelaida.zamfira@unatc.ro

Adelaida Zamfira (Costache) este lect. univ. dr. la Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică „I. L. Caragiale”, București – Facultatea de Teatru, Departamentul Arta actorului. Este actriţă de teatru, film şi televiziune, licenţiată în Arta teatrală, specializarea Actorie (A.T.F, 1996). A obținut diploma de master în „Arta actorului şi teatrul în echipă” (UNATC, 2008), diploma de doctor în domeniul Teatru (UNATC, 2011). Este, de asemenea, absolventă a programului psiho-pedagogic din cadrul UNATC. Experienţa de 14 ani în limbajul nonverbal din cadrul Companiei Passe-Partout DP i-a dat ocazia de a susţine cursuri de actorie pentru copiii de la Şcoala specială nr. 1, Centrele de zi „Sf. Dimitrie” şi „Pinocchio”. Între 2012-2019 a fost lect. univ. dr. la Universitatea „Dunărea de Jos” Galaţi, coordonând în paralel cu activitatea din cadrul UNATC „I. L. Caragiale” spectacole de licenţă: „Casa Bernardei Alba”, după F.G. Lorca (UNATC 2008); „Cerere în căsătorie” de A.P. Cehov (UNATC, 2018); „Fete în iubire”, după Irina Vaskovskaia (UNATC, 2018); „Angajare de clovn(i)”, după Matei Vişniec (UDJG, 2019); „Gaiţele” de Al. Kiriţescu (UDJG, 2013) etc. Distincţii: Diploma de onoare în semn de preţuire pentru rezultatele remarcabile obţinute în activităţile didactice şi de cercetare desfăşurate în anul universitar 2016-2017 (2018, UDJG). Carte publicată: „Actorul între prestaţie şi creaţie în societatea de consum” (Galaţi University Press, 2013).
Curs Arta Actorului
Curs Arta Actorului
Spectacol Arta Actorului
Spectacol Arta Actorului
ai o intrebare? contacteaza-ne prin email