Film documentar

Programul de studii universitare de Master Documentary Film / Film documentar pregătește autori dedicaţi acestui gen cinematografic. Programa de studiu abordează toate aspectele formării de profesioniști în domeniu, îmbinând teoria cu practica. Etapele de creaţie și realizare a documentarului sunt asumate conceptual și concret de studenţi, ei fiind astfel
încurajaţi spre abordarea unor teme de cercetare din aria limbajului cinematografic, a metodelor de lucru, a rolului și impactului social pe care îl are filmul documentar.

Această specializare în limba engleză plasează UNATC în contextul internaţional al studiului academic, al dezvoltării profesionale și al colaborării creative, cu toate beneficiile și responsabilităţile pe care le implică. Prin competenţele și cunoștinţele obţinute, absolvenţii se pot integra cu ușurinţă în echipe de lucru internaţionale sau pot iniţia și dezvolta ei înșiși proiecte artistice personale, care să confirme valoarea Școlii românești de film, pe plan mondial.

înscriere online

Preînscrierea se face obligatoriu online prin accesarea formularului.

Vă puteți autentifica folosind un cont Gmail, YAHOOmail, Facebook sau Linkedin.

În cazul adreselor de email (YAHOO) pot exista probleme de compatibilitate între adresa de email și site-ul de înscriere a formularului de admitere.

Departamentul – Regie de Film, Producție

Departamentul Regie, producție pregătește profesioniști în regia și producția operelor audiovizuale și cinematografice. Programa analitică pune accentul pe interdisciplinaritate, astfel încât acest departament comunică teoretic și practic cu fiecare dintre celelalte departamente ale Facultății de Film, atât la nivelul programei de studiu, cât și din punct de vedere al producției efective a filmelor realizate.

De-a lungul celor trei ani de studii universitare de licență, studenții trec prin genuri cinematografice și audiovizuale majore: film de ficțiune, reportaj, film documentar, spot publicitar și making of. Fiecare examen este pregătit printr-o serie de exerciții individuale și de echipă realizate la clasă. Colaborarea cu celelalte specializări ale Facultății de Film este obligatorie.

În cadrul celor trei programe de studii universitare de masterat care funcționează în departament (Arta regiei de film, Producție de film, Documentary Film / Film documentar), studenții se specializează pentru a putea, după absolvire, să se exprime creativ și profesionist în regia de film artistic și documentar, precum și în domeniul producției de film și audiovizual.

Personalul didactic este alcătuit din cadre universitare titulare de prestigiu, precum și din profesori asociați, profesioniști recunoscuți din cinema-ul românesc.


M
DURATĂ: 2 ani CREDITE: 120 NUMĂR DE LOCURI: 5

Admitere [M]

ÎNSCRIERI: 08 – 09 septembrie 2022
SUSŢINEREA PROBELOR: 11 – 15 septembrie 2022
TAXA DE ÎNSCRIERE: 300 lei

Detalii admitere
Înscriere online
Taxe de studii

Taxe

ÎNSCRIERI: 08 – 09 septembrie 2022
SUSŢINEREA PROBELOR: 11 – 15 septembrie 2022
TAXA DE ÎNSCRIERE: 300 lei


Cont Trezorerie

UNATC ”I.L.CARAGIALE” - București

CONT RO57TREZ70220F330500XXXX

COD FISCAL 4453160

TREZORERIA SECTOR 2

La detalii de plată se trece numele candidatului, facultatea și specializarea.

Documente necesare

1

Dosar plic

2

Cerere tip de înscriere

Se va menţiona, sub semnătură proprie, toate datele solicitate de formular. Înscrierea se va face online începând cu data de 16 iulie 2022 pana la data de 03 (Licență) și 10 (Master) septembrie 2022 (ora 12.00). Cererea se tipărește, se semnează și se depune la dosar.

3

Diploma de bacalaureat şi foaia matricolă

În original și copie legalizată, iar foaia matricolă (sau echivalenta acesteia) în original sau adeverinţă eliberată de liceu pentru absolvenţii promoţiei 2021 (în care se menţionează media generală de la bacalaureat, notele obţinute la probele susţinute şi mediile obţinute în anii de liceu); În cazul în care candidatul s-a înscris la o altă facultate, în locul diplomei de bacalaureat (sau adeverinţei - după caz) va anexa o copie a acesteia autentificată după original de către instituția unde se afă originalul şi copia legitimaţiei de înscriere la concurs la prima facultate, autentificată, după original, de către secretariatul la care s-a făcut înscrierea.

4

Diploma de licenţă sau diplomă echivalentă

Diploma de licenţă sau diploma echivalentă cu aceasta în original (după caz) si o adeverință din care să rezulte detaliat pe ani, calitatea de student bugetat sau cu taxă.

5

Certificatul de naştere

În copie și originalul.

6

5 fotografii tip C.I.

7

Curriculum Vitae

Pentru ciclul II de învățământ (Master)

8

Adeverinţă medicală tip

Candidaţii de la specializările “Artele spectacolului - Actorie” şi “Artele spectacolului – Păpuşi - Marionete”, vor trebui să prezinte şi rezultatele examenului medical O.R.L., pe care îl pot efectua la orice medic specialist. Candidaţii pentru specializarea “Cinematografie, fotografie, media (Imagine de film şi T.V.)”, vor efectua suplimentar, la orice medic specialist, un control oftalmologic, al cărui rezultat va figura pe adeverinţa medicală, cu menţiunea “apt - Imagine”. (de la medicul de familie, din care să rezulte că este apt pentru înscrierea la facultate);

9

Adeverinţă calitatea de student

Adeverinţă din care să rezulte calitatea de student (pentru studenţii care urmează o a doua specializare) cu specificația buget sau taxă.

10

C.I. (în original şi copie)

Pentru cetăţenii străini paşaport (în original şi copie).

11

Chitanţa taxa de înscriere

Dovada taxei de înscriere la concurs.

12

Atestat

Atestat de recunoaștere a diplomei de bacalaureat emis de MEC (în cazul studiilor efectuate în afara României).

13

Certificat de competență lingvistică

Certificat de competență lingvistică pentru Limba Română (cetățenii UE și din state terțe).

Cursuri

Film documentar

lect.univ.dr. Bogdan Mustață

prof.univ.dr. Marius Șopterean

prof.univ.dr. Doru Nițescu

prof.univ.dr. Ovidiu Georgescu

prof.univ.dr. Napoleon Helmis

conf.univ.dr. Anca Damian

conf.univ.dr. Cătălina Simion Călin

lect.univ.dr. Gabriela Suciu-Pădurețu

lect.univ.dr. Ana Vlad

lect.univ.dr. Maria Peici

lect.univ.dr. Paul Negoescu

lect.univ.dr. Gabriel Spahiu

lect.univ.dr. Bogdan Drăgulescu

lect.univ.dr. Tudor Cristian Jurgiu

lect.univ.dr. Dorina Pricop

lect.univ.dr. Catrinel Dănăiață

prof.univ.dr. Laurențiu Damian

conf.univ.dr. Doina Maximilian

lect.univ.dr.

Bogdan Mustață

Director departament

bogdan.mustata@unatc.ro

Este câștigător al Ursului de Aur, Berlinale 2008, pentru scurtmetrajul „O zi bună de plajă". Debutul în lungmetraj, „Lupu", a avut premiera în competiția festivalului de film de la Sarajevo 2013.

Filmul experimental „My Life Rehearsed In One Leg" este unul dintre primele filme stereoscopice filmate în România. Acum locuiește în București după ce mai mulți ani a lucrat ca scenarist și regizor în Vietnam și Dubai.

prof.univ.dr.

Marius Șopterean

marius.sopterean@unatc.ro

Marius Șopterean este prof. univ. dr. habil. la Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică „I. L. Caragiale”, București – Facultatea de Film, Departamentul Regie, producție. Este regizor de teatru și film. A absolvit studiile de Master cu lucrarea „Manipularea prin știrile de televiziune”. Doctorat în Estetica și istoria filmului universal, cu teza „Tradiție și modernitate în opera filmică a lui Krzysztof Kieslowski”. A obținut abilitarea pentru Școala doctorală cu lucrarea „Stilistica faptului regizoral”. Între 1999-2015, a fost directorul Departamentului de Regie film la UNATC „I.L. Caragiale”. Este director Competiții al Festivalului Internațional de Film CINEMAIUBIT. Membru onorific al Asociației catolice pentru comunicare audiovizuală SIGNIS (între 2000-2010 a fost Vicepreședintele acestei Asociații). Este membru al UCIN. Cărți: „Utopie și Film” – Premiul UCIN pentru Cea mai bună carte de film; „Memorie și Film”, „7+1 povești despre film”; „Filmul documentar între pre și post existență”. În 1992, debutează în teatru cu spectacolul „Cristofor Columb”, la Teatrul Național din Cluj Napoca. În 1995, debutează în film cu lungmetrajul „Confesiune”. În 2008, primește Premiul de regie al UCIN pentru filmul „Marea Integrare”. Filmele sale au fost selecționate la mai multe festivaluri internaționale: Montpellier, Malecorto, New Brandenburg, Lyon, Paris, Budapesta etc. A făcut parte din juriile internaționale la festivalurile de film din: Berlin, Veneția, Łódź, Beijing.

prof.univ.dr.

Doru Nițescu

Președinte Senat

doru.nitescu@unatc.ro

Doru Nițescu este prof. univ. dr. habil. la Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică „I. L. Caragiale”, București – Facultatea de Film, Departamentul Regie, producție. A ocupat succesiv, la UNATC „I. L. Caragiale”, funcțiile de Prodecan al Facultății de Film, Prorector și Director al Departamentului Regie de film și TV, Producție de film. În prezent, este Președintele Senatului UNATC. Este membru UCIN și Dacin Sara. A absolvit Regia de film la UNATC „I. L. Caragiale”, în 2000, la clasa prof. Elisabeta Bostan. Imediat după absolvire își începe cariera didactică. În paralel, a lucrat ca asistent de regie și regizor secund pentru mai multe filme românești, inclusiv „Niki Ardelean colonel în rezervă”, regia Lucian Pintilie. A absolvit cursurile de Master în Comunicare audio-vizuală (2001) și a devenit Doctor în Cinematografie și media, în 2008, cu o teză despre Federico Fellini. Filmele sale de scurt metraj au fost selecționate la festivaluri de film din Műnchen, New York, Karlovy Vary, Bologna etc. Filmul de debut în lung metraj a fost selecționat la festivalurile din Sarajevo, Göteborg, Beijing. A avut patru nominalizări la Premiile Gopo și cinci la Premiile UCIN, unde a obținut patru premii: Cel mai bun debut, Cea mai bună actriță în rol principal, Cea mai bună muzică, Cel mai bun montaj.

prof.univ.dr.

Ovidiu Georgescu

ovidiu.georgescu@unatc.ro

Ovidiu Georgescu este prof. univ. dr. habil. la Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică „I. L. Caragiale”, București – Facultatea de Film, Departamentul Regie, producție. Este profesor coordonator al anului I licență Regie film. Decan al Facultății de Film (2015 – 2020). Conducător de doctorat și profesor în cadrul Școlii Doctorale UNATC. Și-a susținut teza de doctorat în domeniul Cinematografie și Media cu lucrarea „Mit și tradiție în cinematograful nordic contemporan”. În prezent, este în post-producție cu lung-metrajul de ficțiune „Dirijorul Tăcerilor”. În perioada 2000 – 2003 a fost scenarist, regizor, producător și inițiator al primului lung-metraj de ficțiune românesc independent cu buget zero – „3 Păzește” și al Manifestului cinematografic „Concesia”, iar în perioada 2012 – 2014 a fost scenarist, regizor, producător și inițiator al primului film de ficțiune românesc independent în realism magic – „Ultimul Zburător” și al Manifestului cultural „Promissum”. Filmografie selectivă, documentare: „Golgota” (1998), „Călătorie într-o lume uitată” (2001), „99% Bucharest” (2002), „Nucu” (2006), „Învingătorii” (2009), „Oameni de aur” (2011), „Academia Română: 150 de ani în serviciul națiunii române” (2016); ficțiune: „3 Păzește” (2003), „Zbor deasupra unui cuib de curci” (2004), „Ultimul Zburător” (2014). A participat la numeroase festivaluri internaționale de film, câștigând mai multe premii, printre care: Premiul Special al Juriului și Premiul Fundaţiei PRO - Festivalul Internaţional de Film Studențesc CINEMAIUBIT, pentru „Golgota” (1998); Premiul APTR pentru videoclip muzical „Mi-e dor şi doare” – trupa TAXI (2002); Premiul România Cultural – Festivalul Internaţional de Film ALTER-NATIVE și Premiul special pentru eseu – Festivalul Naţional de Film 7 Arte pentru „99% Bucharest” (2004); Premiul publicului - Festivalul Internaţional de Film DaKino pentru „Zbor deasupra unui cuib de curci” (2004). Cărți publicate: „Concesia” (2009), „Prima călătorie prin scenariile mele” (2015), „3 Păzește: trei proiecte de film – ficțiune” (2017), „Călătorie într-o lume uitată: câteva proiecte de film documentar” (Editura Didactică și Pedagogică, 2017), „Ultimul Zburător" (Ed. Pro Universitaria, 2020)

prof.univ.dr.

Napoleon Helmis

napoleon.helmis@unatc.ro

Napoleon Helmis (Nap Toader) este conf. univ. dr. habil. la Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică „I. L. Caragiale”, București – Facultatea de Film, Departamentul Regie, producție. A absolvit Universitatea de Artă Teatrală și Cinematografică „I. L. Caragiale“ - București, Departamentul Regie Film și TV, în anul 1996. Și-a început cariera profesională didactică la UNATC „I. L. Caragiale“ mai întâi ca preparator, apoi ca asistent universitar ca din 2016 să fie conferențiar universitar la Departamentul Regie de Film și TV, Producție de Film. În paralel cu activitatea didactică, susține o consistentă activitate artistică lung-metrajele sale fiind selectate și premiate la importante festivaluri naționale și internaționale de film. Cărți: „Metode de alegere a distribuției“, UNATC Press, 2014; „Scenariile mele“, UNATC Press, 2015. Articole: „Metode de alegere a distribuției“ – revista Concept, vol. 9-10, nr. 2/2014 și nr.1/2015, UNATC, București; „Methods of casting. An Introduction to the Art of casting“ – revista Cinematographic Art, nr. 12, septembrie 2015, Universitatea Hyperion, București.

conf.univ.dr.

Anca Damian

anca.damian@unatc.ro

Anca Damian este conf. univ. dr. la Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică „I. L. Caragiale”, București – Facultatea de Film, Departamentul Regie, producție Este regizor, scenarist și producător. A obținut titlul de Doctor în Cinematografie și Media la UNATC „I.L. Caragiale”. În 2008, debutează cu lungmetrajul „Întâlniri încrucișate”. Urmează „Crulic – Drumul spre dincolo” (2012), „O vară foarte instabilă” (2013), „Muntele magic” (2015), „Moon Hotel Kabul” (2018) și „Călătoria fantastică a Maronei”. A obținut numeroase premii la festivaluri internaționale de film, fiind totodată distinsă cu Audentia Award în 2016, oferit de Eurimages. Cărți publicate: „Basmul inițiatic în cinematograful postbelic”.

conf.univ.dr.

Cătălina Simion Călin

catalina.simion@unatc.ro

Cătălina Simion-Călin lect. univ. dr. la Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică „I. L. Caragiale”, București – Facultatea de Film, Departamentul Regie, producție. A absolvit, în 2006, UNATC ,,I.L. Caragiale”, Facultatea de Film, specializarea Fotografie, Cinematografie, Media - Regie Film si T.V, Masterul Facultății de Film, cu specializarea ,,Montaj de Film si Televiziune”, în 2008, iar în 2013 obține titlul științific de Doctor în domeniul Cinematografie și Media, cu teza „Autorul de Film și Cinematograful Exilului”. Dedicată profesiunii pedagogice, contribuie încă din 2008, când devine cadru titular al Facultății de Film din cadrul Universității Naționale de Artă Teatrală și Cinematografică, la dezvoltarea și susținerea ofertei educaționale. În calitate de regizor, scenarist și producător, a realizat mai multe filme de scurt metraj, ficțiune și documentare: „La oraș”, „Între Cer și Pământ”, „Dovlecel și Aragaz”, „Ruleta”, „Lada de zestre”, „Noaptea dinaintea nunții”, „Târziu în noapte”, spoturi publicitare: „Roșia Montana”, „Cosmote”, „Arhisoft”, dar și piese de teatru: „Soacra cu trei nurori”, „D-nul Goe”, „Cererea în căsătorie”. Din 2009, este Coordonatorul pe Relații Internaționale a Festivalului Internațional de Film Studențesc CineMAiubit.

lect.univ.dr.

Gabriela Suciu-Pădurețu

Prodecan Facultatea de Film

gabriela.suciu@unatc.ro

Gabriela Suciu este lect. univ. dr. la Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică „I. L. Caragiale”, București – Facultatea de Film, producție. A absolvit UNATC „I. L. Caragiale”, Facultatea de Film cu o Licență în Regie de film și TV, un Master în Producție de film și un Doctorat în Film și Media cu o teză de cercetare privind coproducția. Cu o experiență de lucru de peste 12 ani, produce sau lucrează în mod constant până la opt titluri pe an, filme de toate lungimile, genurile și formatele. Și-a continuat pregătirea în Strategii emergente în distribuția și comercializarea filmelor la Berlin, în 2012, unde studiile sale anterioare în informatică, alăturate experienței din domeniu au ajutat-o să înțeleagă nevoile pieței și schimbarea rapidă și continuă care poate influența o campanie de marketing, începând astfel o nouă aventură paralelă cu producția de film: distribuția și comercializarea filmelor.

lect.univ.dr.

Ana Vlad

ana.vlad@unatc.ro

Absolventă a UNATC “I.L.Caragiale”, specializare Regie de Film și TV. Alături de Adi Voicu este autor a mai multor documentare care au circulat în festivaluri prestigioase de film documentar și au fost distribuite de numeroase posturi TV românești și internaționale. A urmat studiile doctorale în cadrul SCOSAAR, Academia Română, și în 2020 a susținut teza de doctorat “Imaginarul emigrației românești. Profilul unor comunități în căutarea identității”.

lect.univ.dr.

Maria Peici

maria.peici@unatc.ro

lect.univ.dr.

Paul Negoescu

paul.negoescu@unatc.ro

Paul Negoescu este lect. univ. dr. la Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică „I. L. Caragiale”, București – Facultatea de Film, Departamentul Regie, producție. A studiat Regia de film la UNATC „I. L. Caragiale”. A regizat mai multe scurtmetraje premiate și selecționate în festivaluri internaționale de film importante, precum: Cannes (2012), Berlin (2008, 2009 și 2010), Karlovy Vary sau Rotterdam. Două dintre scurtmetraje („Renovare” și „Derby”) au fost nominalizate la Premiile Academiei Europene de Film, în 2009 și 2011. Lungmetrajul de debut, „O lună în Thailanda" a avut premiera la Festivalul de Film de la Veneția, în 2012, și a câștigat, printre altele, Premiul FIPRESCI la Festivalul de la Sofia și Premiul pentru debut la Festivalul de Film Transilvania. Cel de-al doilea lungmetraj, „Două lozuri" este un film independent de micro-buget care a devenit unul dintre cele mai de succes filme românești (raportat la box office). De asemenea, a fost foarte bine primit de critica de specialitate și invitat la multe festivalurile internaționale de film. „Povestea unui pierde-vară" este cel de-al treilea film de lungmetraj realizat, iar acum se află în producție cu cel de-al patrulea lungmetraj: „Oameni de treabă". Este membru al Academiei Europene de Film, a fondat Festivalul de Film Timishort și FILM+, o platformă de sprijinire a tinerilor cineaști.

lect.univ.dr.

Gabriel Spahiu

gabriel.spahiu@unatc.ro

Gabriel Spahiu este lect. univ. dr. la Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică „I. L. Caragiale”, București – Facultatea de Film, Departamentul Regie, producție. Este actor de teatru, film și televiziune, protagonist al unora dintre cele mai cunoscut filme românești contemporane. A absolvit Liceul „Nicolae Bălcescu” din București, după care a urmat cursurile Universității București – Facultatea de Matematică. A absolvit ATF, specializarea Actorie, în 1996. De atunci, a susținut o activitate artistică neîntreruptă în film, televiziune și teatru. A obținut doctoratul cu teza: „Actorul la intersecția comunicării” (2014).

lect.univ.dr.

Bogdan Drăgulescu

bogdan.dragulescu@unatc.ro

Bogdan Drăgulescu este lect. univ. dr. la Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică „I. L. Caragiale”, București – Facultatea de Film, Departamentul Regie, producție. Este regizor, scenarist, producător de film, teatru și televiziune. A realizat trei filme de mediu și lung-metraj ficțiune, numeroase filme documentare și clipuri publicitare. A regizat, tradus și adaptat peste treizeci de spectacole de teatru, musical, teatru de animație, în țară și străinătate. Este selecționer și membru la numeroase festivaluri naționale și internaționale de film și teatru. A obținut: Premiul pentru Film studențesc, Craiova 1988; Premiul ACIN pentru debut, 1990; Premiul de regie – Festivalul Internațional de Teatru Novi Sad, Iugoslavia, 1997; Marele Premiu – Festivalul Internaţional de Teatru, Galaţi, 2006; Marele Premiu – Festivalul de Teatru „Mircea Albulescu”, Câmpina, 2018; Premiul pentru cel mai bun show de televiziune – Mediafest Costineşti, 1996.

lect.univ.dr.

Tudor Cristian Jurgiu

tudor.jurgiu@unatc.ro

Tudor Cristian Jurgiu este lect. univ. dr. la Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică „I. L. Caragiale”, București – Facultatea de Film, Departamentul Regie, producție. Este născut în Mediaș, în 1984. A absolvit UNATC „I.L. Caragiale” în 2009. A regizat patru scurt metraje în timpul școlii. Unul dintre ele, „Nunta lui Oli” a fost selectat în multe festivaluri și a luat câteva premii (Cel mai bun scurt metraj la Leeds – UK, Cel mai bun scurt metraj la Gala Gopo – 2010). În 2013, a luat premiul trei în secțiunea Cinefondation a Festival de Cannes cu scurt metrajul „În acvariu”, filmul de absolvire a Masterului, care a fost apoi selectat la festivalurile din Uppsala și Zagreb. Tot în 2013, a terminat și primul său lung metraj „Câinele Japonez” care a avut premiera la San Sebastian și a mai fost selectat la festivalurile din Salonic, Varșovia, Mumbai, Istanbul ș.a.

lect.univ.dr.

Dorina Pricop

dorina.pricop@unatc.ro

Dorina Pricop este lect. univ. dr. la Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică „I. L. Caragiale”, București – Facultatea de Film, Departamentul Regie, producție Este avocat în cadrul Baroului Ilfov. A absolvit Facultatea de Drept și Științe administrative a Universității Creștine „Dimitrie Cantemir” din București și Masterul Drept internațional și comunitar. În anul 2018, a obținut titlul de Doctor în Cinematografie și media cu teza „Dreptul de autor în cinematografie”. A lucrat peste 15 ani la mai multe producții cinematografice românești, printre care: „Maria” (2003), regia Călin Peter Netzer; „Sistemul nervos” (2005), regia Mircea Daneliuc; „Femeia visurilor” (2005), regia Dan Pița, „California Dreamin’” (2007), regia Cristian Nemescu, ocupând poziția de coordonator de producție. În ultimii doi ani, a colaborat cu revistele „Close Up” și „Revista română de drept al afacerilor”, unde a publicat articole din sfera drepturilor de autor

lect.univ.dr.

Catrinel Dănăiață

catrinel.danaiata@unatc.ro

Catrinel Dănăiață a absolvit UNATC “I.L.Caragiale”, specializarea Regie de film și TV în 2006.

În 2015 “Dublu”, filmul său de debut, a fost selecționat la Sarajevo Film Festival - CineLink Work in Progress Sessions, iar în 2016 a avut premiera internațională la Kalovy Vary International Film Festival în East of the West - Competition.

“Dublu” a avut un traseu festivalier consistent, a avut trei nominalizări la Gala Premiilor Gopo (Cel mai bun film de debut, Cea mai bună imagine, Cel mai bun actor într-un rol principal), o nominalizare la Gala Premiilor UCIN – Premiul de debut Opera Prima "Alexandru Tatos” și a fost distribuit de posturi TV românești și din străinătate. “Dublu” i-a adus lui Catrinel Dănăiață Premiul pentru cea mai bună regie din secțiunea internațională la Terra di Siena Film Festival. Este membră a Academiei Europene de Film, Dacin Sara și UCIN.

prof.univ.dr.

Laurențiu Damian

laurentiu.damian@unatc.ro

Laurențiu Damian este prof. univ. dr. habil. la Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică „I. L. Caragiale”, București – Facultatea de Film, Departamentul Regie, producție. Este absolvent al Institutului de Artă Teatrală şi Cinematografică „I.L. Caragiale" (promoţia 1981, clasa Elisabeta Bostan). După terminarea facultăţii se angajează la Studioul „Alexandru Sahia” consacrându-se filmului documentar şi devenind unul dintre cele mai promiţătoare talente ale generaţiei '80. Energia şi talentul său proteic îl fac să se avânte şi să se afirme şi în activitatea managerială (director la Editura Video), publicistică (articole şi emisiuni TV – „Despre documentar, încă ceva în plus” – serial 13 episoade, TVR Cultural, 2003–2006; „Istoria filmului documentar” – 13 episoade 2004; „Clasa de film”, 2007–2010) şi didactică (profesor de regie și conducător de doctorat la UNATC „I.L. Caragiale"). Este Doctor Magna cum Laudae în Cinematografie şi Media (2003). A fost Secretar al Uniunii Cineaştilor din România (2004–2013) și, în prezent, este Președinte al Uniunii Cineaștilor din România, din 2013.

conf.univ.dr.

Doina Maximilian

doina.maximilian@unatc.ro

Doina Maximilian este conf. univ. dr. la Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică „I. L. Caragiale”, București – Facultatea de Film, Departamentul Regie, producție de Film. A absolvit Regia de film la IATC, urmând o carieră în cinema și în televiziune. După 1990, devine cadru didactic. A fost Directorul Studioului de film al UNATC „I. L. Caragiale”, dedicându-se acreditării și, ulterior, coordonării programului de studii universitare de Masterat Producție de film.

ai o intrebare? contacteaza-ne prin email