Scenografie

În cei trei ani de Licență, studenții Departamentului Scenografie deprind noțiunile generale specifice domeniului și sunt iniţiaţi în procesul de creaţie. Ei vor dobândi competenţele necesare realizării și prezentării propriei concepţii artistice, sub forma unui proiect scenografic. Disciplinele sunt structurate în așa fel încât să asigure baza teoretică, artistică și tehnică necesară în crearea decorurilor și costumelor.

Începând din anul I și până la anul III, cursurile Artă scenografică și Atelierul de creație asigură asimilarea procesului de creație scenografică, dezvoltă capacitatea de analiză critică și abilitățile de analiză. Atelierul plastic este important deoarece în cadrul lui studenții sunt ghidați și consiliați prin dese corecturi spre dezvoltarea abilităților de a desena schițe, crochiuri, compoziții, o modalitate de a „întreține” instrumentul de lucru necesar realizării schițelor de decor și costum. Istoria Teatrului Universal și Românesc, Istoria Scenografiei, Arte vizuale, Istoria Stilurilor în Decor întregesc, de asemenea, formarea lor teoretică.

La sfârșitul celor trei ani, studenții pot opta fie pentru a-și susține lucrarea de Licență pe baza unui proiect scenografic dezvoltat pe o temă amplă, ce presupune realizarea tuturor elementelor artistice, tehnice și scenografice, schimbări de decor cu concept unitar, fie de a concepe o lucrare în care să demonstreze demersul artistic pe care l-au parcurs în crearea unui spectacol de absolvență, realizat în echipa de lucru cu colegii de la celelalte departamente.

înscriere online

Preînscrierea se face obligatoriu online prin accesarea formularului.

Vă puteți autentifica folosind un cont Gmail, YAHOOmail, Facebook sau Linkedin.

În cazul adreselor de email (YAHOO) pot exista probleme de compatibilitate între adresa de email și site-ul de înscriere a formularului de admitere.

Departamentul - Scenografie

Cursurile Departamentului Scenografie se adresează celor care doresc să se dedice domeniului riguros și provocator al scenografiei de teatru și film.

Crearea decorurilor şi costumelor implică imaginaţie, precizie, talent, muncă individuală și de echipă, cu scopul realizării unei concepţii scenografice unitare, integrate actului artistic. Așadar, Departamentul Scenografie îşi propune pregătirea unor artişti profesionişti capabili să atingă performanţe profesionale deosebite, printr-o foarte bună colaborare cu membrii unor echipe de creaţie complexe: regizori de teatru, regizori de film și TV, actori, coregrafi, teatrologi, operatori.

Prin programa pe care Departamentul o derulează, se urmărește ca procesul de creație să fie integrat într-un concept nou, în care cunoștințele teoretice dobândite de studenți să fie puse și în practică. Pentru a susține și a încuraja acest lucru, Universitatea pune la dispoziția lor toate condiţiile unei formări profesionale de tip learning by doing (ateliere de producţie, decor, costume, aparatură de light și sound design, studio de film, spaţii de repetiţii etc.). Studenții pot lucra fie în spațiile de spectacol ale Universității, fie în cadrul unor instituții profesioniste. Astfel, la sfârșitul studiilor, fiecare absolvent are deja format un portofoliu artistic solid.

Și dacă, în 1999, a fost înființat doar ca o Secție de Scenografie (din inițiativa regretatului profesor, regizor și scenograf Valeriu Moisescu), astăzi Departamentul Scenografie din UNATC „I.L. Caragiale” derulează un program de Licență (Scenografie) și două de Master (Arta scenografului și Design lumină și sunet în artele spectacolului.


L
DURATĂ: 3 ani CREDITE: 180 NUMĂR DE LOCURI: 11

Admitere [L]

Detalii admitere
Înscriere online
Taxe de studii

Admitere

 

 

 

 

Înscrierea online la concursul de admitere: 08 iulie – 29 august 2023

Pentru obținerea statutului de candidat înscris pentru concursul de admitere din sesiunea septembrie 2023, candidatul trebuie să se asigure ca a completat corect fișa de înscriere.

Numele și prenumele candidatului vor fi înscrise conform certificatului de naștere și unde este cazul cu diacritice.

Verificarea dosarelor și validarea acestora se va face în perioada: 30 august – 01 septembrie 2023.

 

ACTELE NECESARE PENTRU ÎNSCRIERE LA CONCURSUL DE ADMITERE SUNT:

1. Cerere tip de înscriere completată cu diacritice unde este cazul.

2. Diploma de bacalaureat si foaia matricolă (sau echivalentele acestora) – scanate în format PDF, JPEG.

3. Certificatul de naştere – scanat în format PDF, JPEG;

4. Adeverinţă medicală tip (medic familie din care să rezulte că este apt pentru înscrierea la facultate) – scanată în format PDF, JPEG 

Candidaţii de la specializările “Artele spectacolului – Actorie” şi “Artele spectacolului – Păpuşi – Marionete”, vor trebui să încarce inclusiv rezultatele  examenului medical O.R.L., pe care îl pot efectua la orice medic specialist – scanate în format PDF, JPEG. 

Candidaţii pentru specializarea “Cinematografie, fotografie, media (Imagine de film şi T.V.)”, vor efectua suplimentar, la orice medic specialist, un control oftalmologic, al cărui rezultat va figura pe adeverinţa medicală, cu menţiunea “apt – Imagine” – scanată în format PDF, JPEG.

5. Adeverinţă din care să rezulte calitatea de student (pentru studenţii care urmează o a doua specializare cu specificația buget sau taxă) – scanată în format PDF, JPEG;

6. Diploma de licenţă sau diploma echivalentă si o adeverință din care să rezulte detaliat pe ani, calitatea de student bugetat sau  cu taxă scanate în format PDF, JPEG; 

7.C.I. sau Pasaport scanate în format PDF, JPEG

8. Chitanţa de achitare a taxei de înscriere la concurs sau acte doveditoare privind scutirea taxei de inscriere – scanată în format PDF, JPEG;

9. Atestat de recunoaștere a diplomei de bacalaureat emis de M.E. (în cazul studiilor efectuate în afara României) scanat în format PDF, JPEG

10. Certificat de competență lingvistică pentru Limba Română (cetățenii UE și din state terțe) scanat în format PDF, JPEG


Cont Trezorerie

UNATC ”I.L.CARAGIALE” - București

CONT RO57TREZ70220F330500XXXX

COD FISCAL 4453160

TREZORERIA SECTOR 2

La detalii de plată se trece numele candidatului, facultatea și specializarea.

Documente necesare

Cursuri

Scenografie

lect.univ.dr. Ana Stanciu

conf.univ.dr. Ștefan Caragiu

lect.univ.dr. Maria Sofia Dore

lect.univ.dr. Bogdan Golumbeanu

prof.univ.dr. Ștefania Cenean

lect.univ.dr.

Ana Stanciu

ana.stanciu@unatc.ro

conf.univ.dr.

Ștefan Caragiu

stefan.caragiu@unatc.ro

Ștefan Caragiu Gheorghiță este conf. univ. dr. la Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică „I. L. Caragiale” din București – Facultatea de Teatru, Departamentul Scenografie. Până în anul 2019 a deținut funcția de Decan al Facutății de Teatru din UNATC „I. L. Caragiale”. În prezent este membru în Senatul UNATC. A absolvit Facultatea de Arte Decorative şi Design, secţia Scenografie, din cadrul Academiei de Artă „Nicolae Grigorescu”. Este autor al tezei de doctorat cu titlul „Traseul scenografic de la imagine spre sens”. Este conducător de Licență și Dizertație. Ca scenograf cu bogată experiență în teatre din București și din țară, a colaborat cu mai mulți regizori importanți.

lect.univ.dr.

Maria Sofia Dore

mariasofia.dore@unatc.ro

Maria Dore este lect. univ. dr. la Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică „I. L. Caragiale” din București – Facultatea de Teatru, Departamentul Scenografie. A absolvit, în 2004, UNATC „I.L. Caragiale” București, Secția de Scenografie. A obținut, în anul 2016, titlului de Doctor în Teatru și Artele Spectacolului cu teza „Universul cehovian și materializarea lui prin costum”. A realizat, până în prezent, scenografia a peste 35 de spectacole, printre care: „Jesus Christ Superstar” de Tim Rice și Andrew Lloyd Webber (în regia lui Adrian Pintea), „Livada de vișini” de A.P. Cehov și „Visul unei nopți de vară” de W. Shakespeare (ambele în regia lui Aurel Palade). Din 2003, participă la expoziții naționale și internaționale de scenografie și festivaluri de teatru, atât ca expozant/participant, dar și ca asistent coordonator al expozițiilor studenților în Festivalul Internațional Shakespeare Craiova și Festivalul Internațional de Teatru Povești, Alba Iulia. Cărți publicate: „Universul cehovian și materializarea lui prin costum” (2017), „Managementul grupului în pedagogia teatrală și cinematografica” (2020), în colaborare.

lect.univ.dr.

Bogdan Golumbeanu

bogdan.golumbeanu@unatc.ro

Bogdan Golumbeanu este lect. univ. dr. la Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică „I. L. Caragiale” din București – Facultatea de Teatru, Departamentul Scenografie. Coregraf, sound și lighting designer, licenţiat în artele spectacolului, domeniul Coregrafie și absolvent al masteratului „Design, lumină și sunet în artele spectacolului”, din cadrul Facultății de Teatru. Și-a susținut teza de doctorat cu tema „Valențe scenografice ale sound și light design-ului în artele vizuale”, în domeniul: Cinematografie și media. A făcut parte din grupul de lucru care a actualizat programele analitice ale disciplinelor cuprinse în planul de învățământ al masteratului „Design, lumină și sunet în artele spectacolului” și la elaborarea programelor analitice necesare înființării masteratului „Tehnologii digitale în spectacolul contemporan” (2015), precum și din grupul de lucru care a elaborat programele analitice necesare înființării masteratului în limba engleză „Interactive Technology for Performing and Media Arts” (2017). Din 2017, face parte din echipa care realizează anual filmările cu carul UNATC, în calitate de regizor de montaj/emisie și asistent inginer de sunet. A făcut parte din grupul de cercetători care a conceput și a realizat proiectul din domeniul sonificării SoundThimble: „A High Resolution Real-Time Gesture Sonification Framework”, dezvoltat în cadrul CINETic (2016-2018). A participat la realizarea multimedia sound art installation „Cișmigiu Augmented” (2016) din cadrul wokshop-ului organizat de Goethe Institut în colaborare cu UNMB. A realizat sound şi lighting design-ul unor spectacole coregrafice și teatrale în cadrul eXplore dance festival (2010) şi al unor producţiilor UNATC (2009-2011). Este autorul unor spectacole coregrafice în care a urmărit realizarea conceptului prin îmbinarea mai multor mijloace de expresie – sunet, lumină, video, mişcare –, create de el (2006-2009). A realizat lighting design-ul unor spectacole din repertoriul Teatrului Țăndărică (2019) și al TNB (2018-2020), colaborând cu regizori și scenografi de prestigiu: Yuri Kordonsky, Nae Caranfil, Dragoș Buhagiar, Afroditi Ioannidou. Publicații: articolul „Corpul uman, punct de incidență al undelor sonore și al fasciculelor de lumină”, UNATC PRESS 2014, ISSN 2248-3756, ISSN-L 2068-4444; Coautor „Structured interaction in the SoundThimble real-time gesture sonification framework. In Proceedings of the 12th International Audio Mostly Conference on Augmented and Participatory Sound and Music Experiences” (p.20). ACM, August 2017. DOI: 10.1145/3123514.3123543

prof.univ.dr.

Ștefania Cenean

stefania.cenean@unatc.ro

Ștefania CENEAN este prof.univ.dr. în Arte – Domeniul Teatru cu Teza „Funcția dramatică a elementelor plastice în specatcolul românesc contemporan”. Conducător de Licență și Dizertație, Ștefania CENEAN a susținut cursuri de Artă Scenografică, Atelier Plastic, Atelier de creație, Design de Decor,  Design de Costum, Istoria Scenografiei, Scenografia Românească. A predat la Școala Doctorală, unde este Conducător Științific, din 2009. Ultimul curs susținut se numește „Metamorfozarea spațiului scenic”. A publicat cărțile „Evoluţia scenografiei. Secolele XIX şi XX”(UNATC Press) și „Scenografia – artă de sinteză” (UNATC Press). Deține mai multe premii naționale, TROFEU UNITER și nominalizare pentru cea mai bună scenografie, Premiul UAP, pentru cea mai bună scenografie 1993. Câteva dintre spectacolele realizate ca scenograf au fost premiate internațional pentru cel mai bun spectacol, în cele mai importante festivaluri de teatru din lume. În 2004 i s-a acordat Medalia „Meritul Cultural“ (clasa a II-a, categoria D – Arta spectacolului). Este menționată în mai multe lucrări internaționale de specialitate ca de exemplu World Scenography 1975–1990, Edited by Peter McKinnon and Eric Fielding, The World Scenography editată de Peter McKinnon și Eric Fielding, 2012 și Who’s Who In Contemporany World Theatre de Daniel Meyer Dinkgrafe 2000 – Routledge- London and New York. A fost Comisar al României la două ediții PQ( Quadrienala de Scenografie de la Praga), ultima fiind în anul 2015, când s-a decernat Premiul EFFE(Europe for festival for Europe).

ai o intrebare? contacteaza-ne prin email