Programul Educație și Ocupare 2021 - 2027

Programul  Educație și Ocupare urmărește să valorifice potențialul uman, în condiții de echitate, prin creșterea relevanței sistemelor de educație și formare pentru piața muncii, în contextul utilizării și dezvoltării competențelor digitale și antreprenoriale și promovării unui mediu stimulativ pentru învățarea pe tot parcursul vieții.

Totodată, în domeniul Ocupării, obiectivul este ca piața muncii din România să devină sustenabilă, rezilientă, pro-activă și bazată pe inovare socială.

ANUNȚURI PUBLICE

APEL PARTENERIATE pentru promovarea dezvoltării programelor de studii terțiare de înaltă calitate, corelare cu cerințele pieței muncii și realizare de stagii de practică/internship pentru studenți perioada 2024-2026

ai o întrebare? contactează-ne prin email