Tabere studențești

Ministerul Tineretului și Sportului a aprobat, prin Ordinul nr. 432 din 30.06.2021, publicat în Monitorul Oficial Partea I, nr. 272Bis, în data de 10.04.2019, Metodologia privind organizarea și desfășurarea Programului Național „Tabere Studențești” 2021. Astfel, și în această vară, studenții înmatriculați la ciclurile de licență și masterat, atât cei de la buget, cât și cei de la forma de finanțare „cu taxă”, vor putea beneficia de locuri de tabără gratuite, la mare, la munte și în Delta Dunării.

Pentru a beneficia de un loc în tabără poate aplica orice student înmatriculat la forma de învățământ cu frecvență, la ciclul de licență sau de masterat, care este integralist și are vârsta sub 35 de ani. În cazul studenților care aplică pentru un loc de tabără acordat pe criterii sociale, criteriul de student-integralist nu se aplică.

Locurile în tabere se acordă în funcție de două categorii de criterii:

a) cazuri sociale – studenții orfani de ambii părinți, cei proveniți din casele de copii sau plasament familial, romi, absolvenți ai liceelor din mediul rural sau din orașe cu mai puțin de 10.000 de locuitori și cei care beneficiază de burse sociale. În cazul studenților care aplică pentru un loc de tabără acordat în funcție de criterii sociale, ierarhizarea acestora se va face exclusiv pe baza criteriilor sociale, iar criteriul de student-integralist nu se aplică.

b) studenții cu rezultate deosebite obținute la învățătură în anul precedent de școlarizare, studenții integraliști (studenții care au promovat examenele la toate disciplinele de studiu din anul anterior de școlarizare), iar în cazul studenților din anul I, studenții care sunt integraliști pe semestrul I din anul în curs de școlarizare.

În perioada taberelor studenţeşti, studenţii beneficiază în mod gratuit de cazare şi masă, iar sejurul durează cinci zile.

Studenţii care doresc să beneficieze de un loc gratuit de tabără trebuie să depună o cerere, prin una dintre următoarele modalități:

a) completarea şi depunerea unei cereri tip direct la secretariatele facultăţilor. Cererile tip se vor găsi în secretariatele facultăţilor;

b) trimiterea cererii tip prin intermediul serviciului de fax la numărul de telefon afișat de facultate la avizier și pe pagina personală odată cu afișarea metodologiei de acordare a locurilor de tabără;

c) trimiterea cererii tip la o adresă de e-mail afișată de facultate la avizier odată cu publicarea metodologiei de acordare a locurilor de tabără.

Cererile vor fi semnate de studenţi și vor fi însoţite de documentele justificative care atestă implicarea studentului în activități extracurriculare sau încadrarea studentului într-unul dintre cazurile sociale enumerate. Ulterior, cererile vor primi un număr de înregistrare de la facultăți.

Organizațiile studențești vor fi implicate atât în procesul de selecție a studenților care vor beneficia de locuri de tabără (alături de reprezentanții facultăților), cât și în alegerea locațiilor de tabără (alături de reprezentanții Caselor de Cultură ale Studenților).

ai o întrebare? contactează-ne prin email