CeArFi

„Proiectele de cercetare artistică sunt adesea interdisciplinare, mai precis – Indisciplinare” (Rancière, 2008, Klein & Kolesch 2009).

CeArFi – Centrul de Cercetare în Arte Performative și Film 

DIRECȚII DE CERCETARE

1. Educație de înaltă calitate în arii artistice cât mai diverse, complementare, care să cultive o comunitate academică inovatoare

  • Cercetarea recuperatorie, care pune accentul pe abordarea, dintr-o perspectivă istorică, a unor momente reprezentative din evoluția regiei de teatru și film, actoriei, operatoriei, coregrafiei, animației, scenografiei etc.
  • Program de burse postdoctorale, ce va fi lansat pe durata unui an universitar, cu specializare în domeniile studii de film și media, respectiv studii de teatru și performance.
  • Accesarea unor granturi de cercetare specifice liniilor de finanțare adresate tinerelor echipe de cercetători (TE – Proiecte de cercetare pentru stimularea tinerelor echipe independente, PCE – Proiecte de cercetare interdisciplinară și/sau exploratorie).

2. Explorarea transformărilor societale prin cercetări și proiecte artistice, într-o strânsă legătură cu realitatea vieții de zi cu zi

  • Cercetare performativă inovativă, în relație cu temele societății actuale. Acest tip de cercetare este axat, în special, pe abordări cu mijloace artistice ale unor teme de maximă actualitate.
  • Cercetare exploratorie – traducerea unor cărți semnificative care marchează artele performative și cinematografia secolelor XX și XXI.

3. Cercetare interdisciplinară artă-tehnologie-știință

  • Cercetare interdisciplinară
  • Digitalizarea artelor performative contribuie la îmbunătățirea competitivității mediului artistic local și vine în întâmpinarea recomandărilor UE, cu privire la utilizarea tehnologiei informaţiei şi comunicării.
  • Cercetare pentru creații de tip hibrid artă-tehnologie-știință

Proiecte în desfășurare la CeArFi


TabThePast. Taboo History.

… sau “Istoria Tabu. Umple golurile din trecut pentru a percepe prezentul” este un proiect de cercetare inițiat de Departamentul de Cercetare Dezvoltare Inovare al UNATC, alături de partenerii Centrul de Teatru Educațional Replika (România) și Citizen.Kane.Collective (Germania). Proiectul este finanțat de Uniunea Europeană prin European Education and Culture Executive Agency (EACEA), în cadrul programului Europe for Citizens (EFC) și este planificat să se desfășoare pe o perioadă de aproximativ doi ani.

Proiectul examinează și explorează modul în care poveștile/narațiunile, modelele de memorie și practicile mnemonice au trecut granițele culturale și cum au lăsat amintiri ascunse sau încețoșate în fosta Republică Socialistă România și fosta Republică Democrată Germania. Într-o structură triplă – cercetare, educație și creație artistică – propunem un context în care cercetătorii, artiștii și publicul să reflecteze asupra implicațiilor politice și culturale ale momentelor relevante din istoria teatrului (1960-1990). Proiectul evidențiază rolul unor evenimente, în general necunoscute, legate de actul cenzurii și modul în care au marcat istoria teatrului și au modelat nu numai estetica acestuia, ci și legătura dintre artiști și societate, actori și spectatori.

Obiectivul general al acestui proiect este de a conștientiza cauzele și consecințele regimurilor autoritare și totalitare asupra vieții culturale și artistice, prin redeschiderea și reinterpretarea experiențelor traumatice individuale, colective/naționale din trecut, privind cenzura în arte.

Ne bazăm pe o echipă extinsă, multidisciplinară, de cercetători, studenți masteranzi și doctoranzi ai Universității noastre și nu numai, istorici, antropologi, artiști, dar și profesioniști în tehnologiile multimedia și new media, alături de care ne dorim să aducem la suprafață activitatea artistică, povești și întâmplări personale, în contextul cenzurii totalitariste.

ARC UNATC │ Art Research Conference

Începând cu anul 2021, UNATC București organizează conferința internațională de cercetare în artă, sub titlul ARC UNATC, cu scopul de a crea o platformă de comunicare a rezultatelor studiilor, cercetărilor și practicilor, în principal din domeniul artelor performative și cinematografice, dar și din domenii complementare, cu accent pe interdisciplinaritate și intersecția domeniilor de studiu și cercetare, de la științe și tehnologii emergente, la muzică și design, de la teorie la interactivitate, de la cercetarea fundamentală, la cea experimentală și recuperatorie în artă și prin artă. 

MAIC – Modele Alternative de Infrastructură Culturală 

„Modele alternative de infrastructură culturală” (MAIC) reprezintă un demers de cercetare și practică exploratorie, menit să investigheze felul ȋn care extinderea infrastructurii la nivel local, gândită și adaptată nevoilor și specificului comunităților, contribuie atât la dezvoltarea acestora, cât și la întărirea sectorului cultural. Proiectul își propune să analizeze felul în care triada cultură – educație – administrație locală poate funcționa ca motor de inovare în direcția unor proiecte de reziliență și regenerare comunitară pe termen lung. Obiectivul principal este elaborarea unor modele de bune practici, în vederea structurării unor politici publice pentru educație și cultură, de tip grass roots.

Coordonatori program de cercetare: asist.univ.dr. Catinca Drăgănescu, asist.univ.dr. Maria Drăghici

Resurse MAIC

Catalog MAIC Dumbrăvița 2022

Scenografie 

Arhiva digitală de scenografie – Cercetare recuperatorie în scenografie 

Este un proiect de cercetare recuperatorie și de documentare cu scopul de a colecta și conserva lucrări de scenografie relevante din evoluția scenografiei de teatru, operă și de film din România împreună cu informații despre autori și personalități marcante ale domeniului. Cercetarea își propune publicarea de albume dedicate scenografilor consacrați la nivel internațional  și dezvoltarea  unei platforme digitale care să devină o sursă  bună cu  informații  ușor  de accesat pentru viitori profesioniști, studenți și artiști.

Coordonator program de cercetare: cerc. III dr. Iuliana Gherghescu 

Carta of Extended Performing Arts

Proiectul urmărește să deschidă un dialog interdisciplinar și să dezvolte o metodologie și uneltele necesare pentru a naviga în teritoriul aflat la convergența științei, tehnologiei și artelor spectacolului. Rezultatul proiectului ar fi o hartă taxonomică a soluțiilor tehnologice creative aplicate în artele performative, relevantă atât pentru industriile creative (artiști, designeri, manageri culturali), dar și pentru dezvoltatori de tehnologie, programatori sau tehnicieni.

Coordonator program de cercetare: asist.univ.drd. Ciprian Făcăeru

Contact CeArFi: 

ai o întrebare? contactează-ne prin email