Scriere dramatică

Masterul Scriere dramatică își propune să formeze profesioniști în domeniul cercetării structurilor dramatice și a practicilor de creație a textului de teatru contemporan.
Masteratul oferă cursuri și module practice, atât în cadrul studiului creativ specific, cât și în colaborare cu masteranzii regizori. Cursurile au o componentă teoretică, prin care se pun bazele înțelegerii textului dramatic în diversitatea formulelor sale de scriitură, dar și una practică, prin care se urmărește abordarea unor structuri dramaturgice diferite. Totodată, Masterul pune accentul pe implicarea dramaturgului în toate fazele de construcţie ale spectacolului sau ale proiectului artistic alternativ – astfel, textul dramatic se dezvoltă pe măsură ce spectacolul este elaborat. Prin urmare, se urmărește, articularea unor echipe multidisciplinare în care masteranzii de la Scriere dramatică își pot exercita calitatea de dramaturg de spectacol sau documentarist.

Perioada de studiu se finalizează printr-o lucrare de dizertație teoretică și practică, ce are la bază un subiect de creație și de cercetare agreat și urmărit de către profesorul coordonator.

înscriere online

Preînscrierea se face obligatoriu online prin accesarea formularului.

Vă puteți autentifica folosind un cont Gmail, YAHOOmail, Facebook sau Linkedin.

În cazul adreselor de email (YAHOO) pot exista probleme de compatibilitate între adresa de email și site-ul de înscriere a formularului de admitere.

Departamentul – Regie Teatru

Regia de teatru este una dintre specializările cu o puternică tradiție în cadrul Facultății de Teatru a U.N.A.T.C. „I.L. Caragiale”. Personalități de marcă ale regiei românești și internaționale au constituit, de-a lungul deceniilor, corpul profesoral al acestui Departament. Numeroși regizori marcanți ai culturii române au fost studenți și apoi absolvenți de referință ai acestei Școli de primă vizibilitate.

De aceea, activitatea academică și platformele de studiu regizoral continuă o viguroasă tradiție, dar își propun și o abordare novatoare, în dorința de a se conecta la limbaje și tehnici de creație de ultimă oră. Departamentul Regie de teatru asigură dobândirea competențelor de bază, prin intermediul studiilor de Licență, și oferă specializări specifice domeniului, prin cele două linii de Master (Arta regizorului de teatru și Scriere dramatică).

În cadrul tuturor acestor programe de studiu, se acordă un interes deosebit și contactului cu celelalte Școli de regie din țară sau din străinătate. Se urmărește crearea unor contexte academice de dialog, de dezbatere și inovație, care să ia pulsul actualității artistice și a celei de cercetare universitară. În acest sens, promovăm programe diverse: ateliere de creație; editarea de monografii de mari creatori din domeniul teatral; întâlniri cu artiști importanți ai momentului, în cadrul unor festivaluri de marcă; conferințe didactice sau creative; ateliere Erasmus susținute de profesori din alte universități prestigioase din străinătate sau circulația studenților noștri prin acest tip de mobilități.

Din punct de vedere administrativ, Departamentul Regie de teatru are, în cadrul Facultății de teatru, un număr semnificativ de mare de studenți, dar și de profesori angajați sau cadre didactice asociate care contribuie împreună la formarea profesională a viitorilor regizori, în perspectiva unei cariere, atât în instituțiile teatrale subvenționate, cât și în grupurile teatrale independente sau de avangardă.


M
DURATĂ: 2 ani CREDITE: 120 NUMĂR DE LOCURI: 5

Admitere [M]

Detalii admitere
Înscriere online
Taxe de studii

Admitere

 

 

 

Înscrierea online la concursul de admitere: 08 iulie – 06 septembrie 2023

 

Pentru obținerea statutului de candidat înscris pentru concursul de admitere din sesiunea septembrie 2023, candidatul trebuie să se asigure ca a completat corect fișa de înscriere.

Numele și prenumele candidatului vor fi înscrise conform certificatului de naștere și unde este cazul cu diacritice.

 

Verificarea dosarelor și validarea acestora se va face în perioada: 07 – 08 septembrie 2023.

 

Susținerea probelor: 11 – 15 septembrie 2023

 

ACTELE NECESARE PENTRU ÎNSCRIERE LA CONCURSUL DE ADMITERE SUNT:

1. Cerere tip de înscriere, completată cu diacritice unde este cazul;

2. Diploma de Licenţă şi suplimentul de diplomă (sau foaia matricolă) sau adeverinţa eliberată de facultate pentru absolvenţii promoţiei 2023 – scanate în format PDF, JPEG;
3. Diploma de Bacalaureat și foaia matricolă – scanate în format PDF, JPEG;
4. Certificat de naştere – scanat în format PDF, JPEG;

5. Certificat de căsătorie (după caz) sau actul de eventuală schimbare a numelui – scanat în format PDF, JPEG;
6. Curriculum Vitae – scanat în format PDF, JPEG;
7. Chitanţa de achitare a taxei de înscriere sau acte doveditoare privind scutirea de la achitarea taxei de inscriere – scanată (scanate) în format PDF, JPEG;
8. Cerinţele specifice fiecărui program de studii, conform metodologiei (argument, portofoliu, DVD, etc.) vor fi încărcate de un google drive pus la dispoziția candidatului;

9.  C.I. sau Pasaport  (valabil cel puţin 6 luni de la începerea programului de studii – pentru cetăţenii străini ) – scanat în format PDF, JPEG

10.Atestat de recunoaștere a diplomei de bacalaureat și/sau a diplomei de licență emis (emise) de M.E. (în cazul studiilor efectuate în afara României) – scanat (scanate)  în format PDF, JPEG;

11. Certificat de competență lingvistică pentru Limba Română (pentru cetățenii UE și din state terțe), pentru programele de studii desfășurate în limba română – scanat în format PDF, JPEG;

12. Recomandare scrisă din partea unei organizații legal constituite a rromilor (civică, obștească, politică), care să ateste apartenența candidatului la etnia rromă și nu faptul că acesta face parte din organizația respectivă (pentru candidații de etnie rromă care candidează pe locuri distincte, aprobate de Minister) – scanată în format PDF, JPEG.


Cont Trezorerie

UNATC ”I.L.CARAGIALE” - București

CONT RO57TREZ70220F330500XXXX

COD FISCAL 4453160

TREZORERIA SECTOR 2

La detalii de plată se trece numele candidatului, facultatea și specializarea.

Documente necesare

Cursuri

Scriere dramatică

conf.univ.dr. Anca Bradu

prof.univ.dr. Felix Alexa

prof.univ.dr. Theodor Cristian Popescu

conf.univ.dr. Radu Mircea Apostol

lect.univ.dr. Vladimir Anton

prof.univ.dr. Manuela Cernat

lect.univ.dr. Mihaela Mihailov

lect.univ.dr. Sandra Rasvana Cernat

conf.univ.dr.

Anca Bradu

anca.bradu@unatc.ro

Anca Bradu este regizor de teatru și conf. univ. dr. la Universitatea de Artă Teatrală și Cinematografică „I.L. Caragiale” din București, Facultatea de Teatru – Departamentul Regie de Teatru. În prezent, este Directorul Departamentului. În 1994, a absolvit UNATC „I.L. Caragiale”, la clasa profesorului Valeriu Moisescu. Debutează și apoi montează la Teatrul Național din Cluj (1995-2005), apoi la Teatrul Național „Radu Stanca” din Sibiu (2005-2015), în aceeasi perioadă este lector, apoi conf. univ. dr. la ULB Sibiu. Master-class de regie la UAT Târgu Mureș (2004-2007); cadr.did.asoc. la Master regie UNATC București (2011-2012) Stagii de regie: Festivalul de la Avignon (1990), European Directors School Leeds (1995); UNITER Master class Radu Penciulescu, Olănești (1998). Bursieră UTE, Programul pentru tineri regizori, din partea Teatrului Bulandra, București: Maly Teatr. Sankt-Petersburg (1999-2000), Stuttgart (2001), Teatrul Național Helsinki (2002-2003). Doctor în Teatru la Universitatea de Arte din Târgu Mureș, cu teza „Dramaturgia lui Lucian Blaga – Fenomen de antropologie teatrală românească” (2010), publicată cu același titlu în 2015. A realizat peste 60 de spectacole în prestigioase teatre din țară, premiate la festivaluri naționale și internaționale. Colaborează constant cu teatre sau școli de teatru din Ungaria, Franța, Germania, Serbia, Croația. Între 2001-2003 realizează în cadrul companiei Spleen d Or coproducția internațională româno-franco-maghiară „La ospățul capodoperei – Hamlet, Intolerable”, finanțată prin programul european „Culture 2000”. În 2001 obține premiul UNITER pentru regia spectacolului „Deșteptarea primăverii”, realizat la Teatrul Național din Târgu-Mureș, compania Tompa Miklos; în 2010 primește Diploma de Excelență a Ministerului Culturii și Patrimoniului Național pentru promovarea teatrului românesc peste hotare. Publică articole, eseuri, studii științifice în revistele „Okean”, „Jurnalul artelor spectacolului”, „Symbolon”, „Fictions”, „Infinitezimal”și „Concept”.

prof.univ.dr.

Felix Alexa

felix.alexa@unatc.ro

Felix Alexa este regizor și prof. univ. dr. la Universitatea de Artă Teatrală și Cinematografică „I.L. Caragiale” din București, Facultatea de Teatru – Departamentul Regie de Teatru, unde predă din 1994. A lucrat cu Peter Brook la „Impressions de Pelleas” (Bouffes du Nord,Paris 1992-1993). A regizat peste 60 spectacole în cele mai importante teatre din România: Teatrul „Bulandra”, Teatrul Național București, Teatrul Maghiar de Stat Cluj, Teatrul de Comedie, Teatrul „Nottara”, Teatrul Odeon, Teatrul Metropolis etc., cât și în Croația (Teatrul Național Split) și Coreea de Sud (Teatrul Național Seul). A condus workshopuri internaționale de actorie și regie, pornind de la scene din Cehov, Ibsen, Strindberg, Ionesco, la Conservatorul din Paris; ARTA Cartoucherie Paris; Scuola „Paolo Grassi” Milano; Seoul Institute of the Arts și National Theatre of Korea; Seul, NIDA Sydney; la Beijing, Shanghai, New Delhi. A obținut peste 20 premii și distincții, printre care; Premiul Ministerului Culturii pentru cel mai bun spectacol și regizor, Premiul Criticii, Premiul UNITER de Debut etc. Este decorat cu Ordinul Meritul Cultural în grad de Cavaler.

prof.univ.dr.

Theodor Cristian Popescu

theodor.cristian@unatc.ro

Theodor-Cristian Popescu este regizor și prof. univ. dr. la Universitatea de Artă Teatrală și Cinematografică „I.L. Caragiale” din București, Facultatea de Teatru – Departamentul Regie de Teatru. A pus în scenă în jur de 70 de spectacole, majoritatea pe texte contemporane, în premieră națională. Este unul dintre pionierii teatrului independent românesc post 1989 cu Compania Teatrală 777, dar a înființat și condus și La Compagnie Theodor-Cristian Popescu la Montréal, unde a trăit câțiva ani și unde a predat la Școala Națională de Teatru a Canadei și la Universitatea Québec. Are licență în regie la Academia de Teatru și Film în 1994, Master of Fine Arts la Universitatea Montana (bursă Fulbright) în 2002, Doctorat în 2011 și Abilitare în 2018 la Universitatea de Arte din Târgu Mureș, unde a creat și condus un Program masteral de arta regiei teatrului contemporan din 2008; burse și rezidențe la Royal Court Theatre Londra, European Directors School Leeds și Colegiul Noua Europă București, printre altele. Este autorul a numeroase intervenții în diferite publicații culturale („Scena”, „Teatrul azi”, „Dilema”, „Observator cultural”, „Scena.ro”) și a două cărți: „Surplus de oameni sau surplus de idei. Pionierii mișcării independente în teatrul românesc post 1989” și „Dinăuntru. Un curs masteral de regie a teatrului contemporan și o selecție de articole”, ambele apărute la Editura Eikon (disponibile acum pe liternet.ro).

conf.univ.dr.

Radu Mircea Apostol

radu.apostol@unatc.ro

Radu Apostol este regizor de teatru, conf. univ. dr. la Universitatea de Artă Teatrală și Cinematografică „I.L. Caragiale” din București, Facultatea de Teatru – Departamentul Regie de Teatru. Este co-fondator al Centrului de Teatru Educațional Replika (proiect remarcat cu Premiul British Council în 2018) și co-fondator al dramAcum (Premiul Asociației Internaționale A Criticilor de Teatru AICT – Secția română, 2003). A obținut Premiul UNITER pentru Debut și Premiul Opera Prima în 2001, pentru regia spectacolului „Acasă” de Ludmila Razumovskaia. În 2005, a fost bursier CEC ArtsLink, rezident al The Cornerstone Theatre Company, Los Angeles. A regizat peste 30 de spectacole de teatru inspirate din dramaturgia contemporană.

lect.univ.dr.

Vladimir Anton

vladimir.anton@unatc.ro

Vladimir Anton este regizor și lect. univ. dr. la Universitatea de Artă Teatrală și Cinematografică „I.L. Caragiale” din București, Facultatea de Teatru – Departamentul Regie de Teatru. În timpul studenției a lucrat Teatrul „Bulandra” din București fiind asistent de regie la spectacole semnate de Liviu Ciulei, Alexandru Darie și Yury Kordonsky. A fost și asistentul de regie al lui Francis Ford Coppola la filmul Youth Without Youth. Imediat după facultate a lucrat în televiziune, regizând peste 400 de episoade de serial TV. A început colaborarea cu UNATC în anul 2010. A lucrat ca doctorand la clasa de actorie coordonată de prof. univ. dr. Adrian Titieni până în 2016. În 2014, a început să lucreze la Departamentul de regie, fiind asistent la masteratul coordonat de Alexandru Darie, apoi la ciclul de licență la clasa coordonată de Claudiu Goga. În 2018 își susține teza de doctorat cu titlul „Liviu Ciulei – Prospero în Furtuna unui Veac (clasicitate, modernitate, postmodernitate)”. A regizat spectacole de teatru la Teatrul de Comedie din București, Teatrul Odeon din București, Teatrul „Maria Filotti” din Brăila, Teatrul „Sică Alexandrescu” din Brașov, Teatrul „Anton Pann” din Râmnicu Vâlcea, Teatrul de Stat Constanța, Teatrul „Tomcsa Sándor” din Odorheiul Secuiesc, Teatrul „Csiki Játekszín” din Miercurea Ciuc, Teatrul „Mihai Eminescu” din Botoșani etc, având prezențe multiple la festivaluri de teatru din țară și străinătate. Spectacolul regizat de acesta la Teatrul „Tomcsa Sándor” din Odorheiul Secuiesc, „Orașul nostru” de Thornton Wilder, a fost nominalizat la Gala Premiilor UNITER la categoria Cel mai bun spectacol al anului 2020.

prof.univ.dr.

Manuela Cernat

manuela.cernat@unatc.ro

Sandra Răsvana Cernat – regizor de teatru, operă și televiziune, este lect. univ. dr. la Universitatea de Artă Teatrală și Cinematografică „I.L. Caragiale” din București, Facultatea de Teatru – Departamentul Regie de Teatru A absolvit secția Regie de Teatru a UNATC în 2004. În 2012, obținea titlul de Doctor în Teatru al UNATC, cu calificativul Summa cum laudae. Cariera artistică și-a început-o ca asistentă de regie a lui Liviu Ciulei și Alexandru Darie, la spectacole montate pe scena Teatrului „Bulandra” din București. Tot ca asistentă de regie a lucrat cu Andrei Șerban la spectacole ale Teatrului „Bulandra’’ și ale Operei „Bastille’’ din Paris. Între 2006 și 2011 a fost regizor titular al Teatrului Național de Operă și Balet „Oleg Danovski” din Constanța, semnând o serie de producții, între care: Carmen, Cavalleria rusticana și Pagliacci. În aceeași perioadă a colaborat cu Teatrul de Stat din Constanța. În activitatea didactică a debutat la Universitatea „Ovidius” – ca profesor asociat, apoi asistent universitar titular la Facultatea de Arte, Departamentul Teatru. Din 2011, a lucrat ca regizor artistic și producător al TVR.

lect.univ.dr.

Mihaela Mihailov

mihaela.mihailov@unatc.ro

Mihaela Michailov e lect. univ. dr. la Universitatea de Artă Teatrală și Cinematografică „I.L. Caragiale” din București, Facultatea de Teatru – Departamentul Regie de Teatru. Are un doctorat în Artele Spectacolului la aceeași universitate și este autoare de teatru, critic de teatru și dans, educator cultural. Este co-fondatoarea Centrului de Teatru Educațional Replika din București, unde a coordonat alături de artistele și artiștii Centrului – platforme de artă educațională și programe de intervenție culturală. A scris peste 20 de piese centrate pe problematici socio-politice: migrația forței de muncă, relațiile de putere din sistemul educațional, condiția copiilor care se maturizează în absența părinților, marginalizarea categoriilor vulnerabile și precare. Piesele ei au fost montate la Teatrul Național „I.L. Caragiale” din București, Teatrul Național „Marin Sorescu” din Craiova, Teatrul Național din Timișoara, Teatrul Mic și Foarte Mic din București, Teatrul Excelsior din București, Teatrul „Ion Creangă” din București, Teatrul Gong din Sibiu, Centrul de Teatru Educațional Replika. Piesele Mihaelei Michailov sunt traduse în bulgară, engleză, franceză, germană, maghiară, spaniolă. A participat la rezidența de dramaturgie oferită de Royal Court Theatre din Londra. Piesa ei „Copii răi”, care se joacă de 10 ani, a fost prezentată sub forma unui spectacol-lectură la Festivalul de Teatru de la Avignon în 2014. A fost montată în Bulgaria, Franța, Germania. A fost publicată în 2016 la Editura Solitaires Intempestifs.

lect.univ.dr.

Sandra Rasvana Cernat

rasvana.cernat@unatc.ro

ai o intrebare? contacteaza-ne prin email