Fotografie

Acest program de studii, cu o durată de trei ani, este adresat celor care doresc să exploreze particularităţile și specificul fotografiei și le oferă posibilitatea de a învăța mecanisme și tehnici de captare și prelucrare a imaginii, în condiţii artistice și profesioniste. Studenții au, totodată, ocazia de a dezvolta competențe de cercetare și inovare prin intermediul tehnologiilor creative și prin intermediul unor cursuri complementare de istorie și economie (cu aplicaţie pe fotografia documentară și fotografia comercială), design, istoria și teoria artei.

Programul a luat naștere ca răspuns la cerința pieței de muncă actuale, iar unul dintre obiectivele sale prioritare este introducerea ocupației de fotograf cu studii superioare în COR (Clasificarea Ocupațiilor din România).

înscriere online

Preînscrierea se face obligatoriu online prin accesarea formularului.

Vă puteți autentifica folosind un cont Gmail, YAHOOmail, Facebook sau Linkedin.

În cazul adreselor de email (YAHOO) pot exista probleme de compatibilitate între adresa de email și site-ul de înscriere a formularului de admitere.

Departamentul – Imagine de Film și TV

Programele Departamentului Imagine de film și TV se adresează celor care doresc să se dedice studiului și practicii imaginii cinematografice: viitorilor directori de fotografie, operatori, fotografi, consultanți artistici și alți specialiști ai domeniului.

Imaginea este una dintre cele mai puternice și directe căi de comunicare. Ea a fost, poate, prima formă de limbaj a omului și, totodată, prima formă de artă. Regulile ce țin de estetica limbajului vizual sunt extrem de ușor de înțeles, deoarece izvorăsc din ADN-ul rasei umane, din modul arhetipal în care omul observă realitatea înconjurătoare, din felul în care recepționează stimulii vizuali și apoi procesează, la nivel primar, subconștient, informația primită pe această cale. Acest lucru explică impactul puternic pe care imaginea îl are asupra noastră și faptul că principiile esteticii limbajului vizual și ale comunicării prin imagine sunt ușor de înțeles și de folosit, în măsura în care ele izvorăsc din mecanismele primare ale observării, perceperii și procesării realității înconjurătoare.

Prin urmare, scopul prim al oricărui autor de imagine cinematografică sau fotografică este acela de a capta, la nivel subconștient, atenția și privirea spectatorului. Apoi, el va conduce privirea acestuia în interiorul cadrului, pe drumul cel mai scurt și mai stimulant vizual, spre subiectul principal al imaginii pe care a creat-o, fixându-i cu fermitate atenția acolo.

Obiectivul general al programelor Departamentului Imagine de film și TV îl constituie însușirea de noțiuni privind estetica și elementele limbajului vizual – bazate pe tehnologia clasică, dar și pe cea adaptată noilor tehnologii specifice actuale, precum și studierea și dobândirea deprinderilor profesiei de autor de imagine cinematografică. Pentru formarea în această profesie, este nevoie de o riguroasă și solidă educație formală și, mai ales, interdisciplinară. Pe lângă talentul nativ de a manipula elementele limbajului vizual, în general, și cinematografic, în special, cel care dorește să practice această meserie cu rezultate notabile trebuie să aprofundeze o paletă variată de discipline tehnice, culturale și artistice.

Atât în cazul celor două programe de Licență (Imagine de film și Tv și Fotografie), cât și al celui de Master (Arta imaginii de film), cunoașterea teoretică se îmbină cu cea practică, iar colaborarea cu celelalte departamente ale Facultății de film este un deziderat central.


L
DURATĂ: 3 ani CREDITE: 180 NUMĂR DE LOCURI: 11

Admitere [L]

Detalii admitere
Înscriere online
Taxe de studii

Admitere

 

 

 

Înscrierea la concursul de admitere: 08 iulie – 29 august 2023

 

Pentru obținerea statutului de candidat înscris pentru concursul de admitere din sesiunea septembrie 2023, candidatul trebuie să se asigure ca a completat corect fișa de înscriere. Numele și prenumele candidatului vor fi înscrise conform certificatului de naștere și unde este cazul cu diacritice.

 

Verificarea dosarelor și validarea acestora se va face în perioada 30 august – 01 septembrie 2023.

 

ACTELE NECESARE PENTRU ÎNSCRIERE LA CONCURSUL DE ADMITERE:

1. Cerere tip de înscriere completată cu diacritice unde este cazul;
2. Diploma de bacalaureat si foaia matricolă (sau echivalentele acestora) – scanate în format PDF, JPEG;
3. Certificatul de naştere – scanat în format PDF, JPEG;
4. Adeverinţă medicală tip (eliberată de medicul de familie din care să rezulte că este apt pentru înscrierea la facultate) – scanată în format PDF, JPEG.
Candidaţii de la specializările “Artele spectacolului – Actorie” şi “Artele spectacolului – Păpuşi – Marionete”,
vor trebui să încarce inclusiv rezultatele examenului medical O.R.L., pe care îl pot efectua la orice medic specialist – scanate în format PDF, JPEG.

Candidaţii pentru specializarea “Cinematografie, fotografie, media (Imagine de film şi T.V.)”, vor efectua suplimentar, la orice medic specialist,
un control oftalmologic, al cărui rezultat va figura pe adeverinţa medicală, cu menţiunea “apt – Imagine” – scanată în format PDF, JPEG.

5. Adeverinţă din care să rezulte calitatea de student (pentru studenţii care urmează o a doua specializare cu specificația buget sau taxă) – scanată în format PDF, JPEG;
6. Diploma de licenţă (după caz) sau diploma echivalentă si o adeverință din care să rezulte detaliat pe ani, calitatea de student bugetat sau cu taxă – scanate în format PDF, JPEG;
7. C.I. sau Pasaport (valabil cel puţin 6 luni de la începerea programului de studii – pentru cetăţenii străini ) – scanat în format PDF, JPEG;
8. Chitanţa de achitare a taxei de înscriere la concurs sau acte doveditoare privind scutirea de la achitarea taxei de inscriere – scanată (scanate) în format PDF, JPEG;
9. Atestat de recunoaștere a diplomei de bacalaureat emis de M.E. (în cazul studiilor efectuate în afara României) – scanat în format PDF, JPEG;
10. Certificat de competență lingvistică pentru Limba Română (pentru cetățenii UE și din state terțe) – scanat în format PDF, JPEG;
11. Recomandare scrisă din partea unei organizații legal constituite a rromilor (civică, obștească, politică), care să ateste apartenența candidatului la etnia rromă și nu faptul că acesta face parte din organizația respectivă (pentru candidații de etnie rromă care candidează pe locuri distincte, aprobate de Minister) – scanată în format PDF, JPEG;
12. Portofolii – pentru programele de studii din cadrul Facultății de Film.

 


Cont Trezorerie

UNATC ”I.L.CARAGIALE” - București

CONT RO57TREZ70220F330500XXXX

COD FISCAL 4453160

TREZORERIA SECTOR 2

La detalii de plată se trece numele candidatului, facultatea și specializarea.

Documente necesare

Cursuri

Fotografie

conf.univ.dr. Gabriel Kosuth

prof.univ.dr. Sorin Ilieșiu

conf.univ.dr. Victor Velculescu

prof.univ.dr. Alexandru Sterian

prof.univ.dr. Dan Alexandru

lect.univ.dr. Iacob Marius Ștefan

conf.univ.dr.

Gabriel Kosuth

kosuth.gabriel@unatc.ro

Gabriel Kosuth este conf. univ. dr. la Universitatea de Artă Teatrală și Cinematografică „I.L. Caragiale” din București – Facultatea de Film, Departamentul Imagine de Film și TV. Este cineast cu peste 35 de ani de experiență în filmul de ficțiune, documentar și televiziune, cu o filmografie de peste 100 de titluri ca director de fotografie (autorul imaginii a 40 de lung metraje), cu activitate în music video, light design de concert și operă, performance art, fotografie artistică și publicitară. Semnează imaginea filmelor unor regizori români precum Mircea Veroiu, Nicolae Mărgineanu, Andrei Blaier, Mircea Daneliuc. Regizor de documentar (Filmare/Filmage) și pionier al filmului publicitar în România, cu peste 150 de spoturi ca director de fotografie și peste 50 ca regizor și scenarist – pentru agenții precum Saatchi & Saatchi, McCann Erickson, Grey, Young & Rubicam, Lintas, Leo Burnett, Ogilvy și clienți ca Pepsi, Coca-Cola, Procter & Gamble, R.J. Reynolds, Colgate-Palmolive, Tuborg, Nestle, MTV. Bogată activitate internațională în producții independente, de mare buget sau TV (Disney, National Geographic, History, Hallmark) prilej de colaborare directă cu artiști precum Paul Schrader, John Boorman, Nicolas Cage, Kevin Costner, David Hemmings, Roger Daltrey, Elisabeth Hurley, Heather Graham, Malcolm McDowell, Lance Henriksen, Peter Coyote, Chevy Chase, Armand Assante, Tim Curry, Grace Jones, Andy Serkis, Rutger Hauer, Tom Berenger, Christopher Lambert, Steven Seagal. Premii de imagine: ACIN – Vulcanul stins (1986) și Undeva în est (1991)/Festivalul Național Costinești; Los Angeles Cinema Festival of Hollywood – Cel ales (2015); nominalizări UCIN (Maria, regina României și Cardinalul (2019). Din 2005, desfășoară și activitate pedagogică: la UNATC – Cursuri originale de arta și tehnica imaginii, imagine digitală, limba engleză aplicată în industria cinematografică, teoria imaginii, comunicare vizuală; la UNARTE (Scenografie) – light-design și performance art; la European Film College, Danemarca, profesor invitat – prelegeri și coordonare proiecte finale. Activitate publicistică (Cinema, Film, Noul Cinema, Almanah Cinema, Variety). Cărți publicate: „Visul în film – Stilistica reprezentărilor onirice în filmul mut”, UNATC Press, 2016, „Managementul grupului în pedagogia teatrală și cinematografică” (col, 2020). Membru fondator al Comitetului Tehnic al Parteneriatului Catedrei UNESCO – „Cinéma et Imaginaire”, Nisa, din 2007.

prof.univ.dr.

Sorin Ilieșiu

sorin.iliesiu@unatc.ro

Sorin Ilieșiu este prof. univ. dr. la Universitatea de Artă Teatrală și Cinematografică „I.L. Caragiale” din București – Facultatea de Film, Departamentul Imagine de Film și TV. Cineast, autor/coautor (scenarist, regizor, director imagine) al unor documentare precum: „Apocalipsa după Cioran” (1995), premiul UCIN; „Aurolac” (1994), Video Communication Gold Award, Tokyo; Marele Premiu, Festivalul de Film Româno-Maghiar; „Construct” (1996), premiul pentru Imagine; „Piaţa Universităţii-România” (1991), Marele premiu UCIN; „Carte-obiect. Carte-spirit” (1991), premiul UCIN; „Monarhia salvează România!” (1992); „Restauratorul” (2002), premiul UCIN; „Pasiunea pentru frumos” (2002), premiul DaKino; „Câte ceva despre Regina Maria” (2007), premiu-Astra Film; „Genocidul sufletelor” (2012), premiul special, Festivalul Naţional de Film. Este autor al imaginii a 11 filme de ficțiune de lungmetraj. A fost membru în Senatul României (2012-2016), Comisia pentru cultură și media. Cărți publicate: „Narativitatea imaginii de film” (2007), „Infernul vândut ca paradis” (2012).

conf.univ.dr.

Victor Velculescu

victor.velculescu@unatc.ro

prof.univ.dr.

Alexandru Sterian

alex.sterian@unatc.ro

Alexandru Sterian este conf. univ. dr. habil. la Universitatea de Artă Teatrală și Cinematografică „I.L. Caragiale” din București – Facultatea de Film, Departamentul Imagine de Film și TV. În prezent, este Prorector Relații Internaționale și Erasmus+ al Universității. Din 2018, este conducător de Doctorat și din 2020 membru în Consiliul pentru Studiile Universitare Doctorale din cadrul UNATC „I.L. Caragiale”. De peste 25 de ani, este director de fotografie, autorul imaginii mai multor filme de ficțiune de lungmetraj, selectate la prestigioase festivaluri de film: Cannes, Berlin, Locarno, Clermont Ferrand, Florida, Miami, Cottbus sau Valencia. Cărți de specialitate publicate, ca autor sau și co-autor: „Influențele noilor media în estetica filmului de ficțiune" (UNATC Press – 2016, ISBN 978-973-1790-98-5791.43-2); „Compoziția Cinematografică, Mișcarea" (UNATC Press – 2017, ISBN 978-606-8757-13-1791); „Imagine Digitală" (UNATC Press – 2017, ISBN 978-606-8757-14-8004); Capitolul „The Blair Witch Project and the Mockumentary approach" în volumul colectiv „Magie și Vrăjitorie Perspective istorice, antropologice și artistice" (Ed Mega, Cluj-Napoca – 2020, ISBN 978-606-020-245-5). Articole publicate: „The Work of Art in the Age of Technical Miniaturization: New media and Film Language", Close-Up Vol.2 No 2/2018, ISSN 2286-4466, UNATC Press. Este Președinte al Romanian Society of Cinematographers, din 2008; membru UCIN, din 1994; membru IMAGO, din 2009. Cursuri predate în cadrul UNATC „I.L. Caragiale”: Imagine de film si TV (programe Licență si Master), precum și cursuri de Imagine Digitală, Postproducție și Tehnica și Tehnologia Filmului (program Master Regie, Imagine și Producție).

prof.univ.dr.

Dan Alexandru

dan.alexandru@unatc.ro

Dan Alexandru este prof. univ. dr. la Universitatea de Artă Teatrală și Cinematografică „I.L. Caragiale” din București – Facultatea de Film, Departamentul Imagine de Film și TV. Este absolvent al Institutului de Artă Teatrală şi Cinematografică „I. L. Caragiale" Bucureşti, secţia Imagine film şi televiziune, promoţia 1989. Doctor în Cinematografie şi Media din anul 2004; director de fotografie şi cameraman la douăzeci și două de filme de ficțiune de lungmetraj. A obținut douăsprezece premii naționale pentru Cea mai bună imagine; două premii internaționale: „The Best Cinematography”, alte două nominalizări. Diploma de onoare pentru „Speranţă confirmată în domeniul creaţiei şi pedagogiei în învăţământul de Artă teatrală și cinematografică". A fost timp de cincisprezece ani Directorul Departamentului de Imagine, din cadrul Facultății de Film din UNATC „I.L. Caragiale”. Cărți publicate: „Limbajul imagine" (2005) și „Sinteza gând-imagine” (2012).

lect.univ.dr.

Iacob Marius Ștefan

marius.iacob@unatc.ro

Marius Iacob este lect. univ. dr. la Universitatea de Artă Teatrală și Cinematografică „I.L. Caragiale” din București – Facultatea de Film, Departamentul Imagine de Film și TV. A absolvit același Departament al Facultății de Film, în 2006. Și-a început activitatea universitară în 2008, iar în anul 2016 a obținut titlul de doctor în domeniul Cinematografie și Media, cu teza intitulată „Expresivitatea mișcării în imaginea cinematografică”. În prezent, este director al Biroului de Producție Film UNATC. A realizat, în calitate de director de fotografie, regizor, scenarist și producător, filme de ficțiune și documentare prezente și premiate în numeroase festivaluri internaționale: Leipzig, Jihlava, Locarno, Berlin, Rotterdam, Sarajevo, Tampere, Zagreb etc. Cursuri predate în cadrul UNATC „I L. Caragiale” : Imagine de Film și Tv, Fotografie, Narativitate prin imagine de film
ai o intrebare? contacteaza-ne prin email