Administrativ

Alegeri 2023-2028

Aceasta este pagina dedicată procesului electoral în conformitate cu Legea Învățământului Superior nr. 199/2023, care va stabili componența organelor de conducere pentru mandatul 2023 – 2028. Pe această platformă oficială, veți găsi informații detaliate și actualizate despre alegeri, proceduri și toate aspectele legate de acest proces crucial în cadrul instituției noastre. Suntem dedicați promovării transparenței și participării active, iar această resursă vă oferă o oportunitate esențială de a fi la curent cu toate aspectele legate de alegeri.

METODOLOGIA

Prezenta Metodologie a fost elaborată în conformitate cu legislația în vigoare și Metodologia – cadru transmisă de MEN la data de 05.09.2023 și a Ordinului Ministrului nr. 6227/05.09.2023. În baza rezultatului Referendumului privind modalitatea de desemnare a rectorului, desfășurat la data de 11 Mai 2023, alegerea se face prin vot universal, direct și secret.

ANEXE

Anexele din prezenta Metodologie au fost elaborate în strictă concordanță cu legislația în vigoare și cu Metodologia – cadru furnizată de către Ministerul Educației Naționale la data de 05.09.2023, precum și cu prevederile cuprinse în Ordinul Ministrului nr. 6227/05.09.2023. Aceste anexe sunt rezultatul unor proceduri riguroase de elaborare și au fost adaptate pentru a se conforma noilor reglementări.