CONCEPT

Revista CONCEPT este o publicație academică open access bianuală, ce apare din 2010. Concept folosește sistemul double-blind peer-review, este clasificată C de către Consiliul Național al Cercetării Științifice din România și este indexată în mai multe baze de date: CEEOL, SCIPIO, EBSCO.

ISSN-L 2068-4444

Pdf: CONCEPT Issue. 1 (24)/2022

CALL FOR PAPERS

CONCEPT no. 2 (23)/2021 

FORME HIBRIDE DE ARTĂ. TRANSGRESÂND GRANIȚELE

Abordarea artelor contemporane dintr-o perspectivă hibridă are la bază practici artistice profund transformatoare și emancipatoare, articulând concepte novatoare, discursuri pedagogice reformatoare, comunități de creație deschise cercetării și experimentelor, modalități diferite de producție și regenerare culturală.

Traversând și transgresând noțiuni și concepte intercorelate – postumanism, transumanism, postcolonialism, contexte multiple ale globalizării și tehnologizării etc., hibriditatea și-a definit și redefinit cadrele artistice de referință, în relație directă cu transformări sociale relevante în ultima sută de ani. Semnificația de bază a termenului hibrid – Hibrid (din latină hibrida — încrucișare) ne trimite la rezultatul unui proces de încrucișare între două plante sau două animale, mai precis la descendentul obținut în urma încrucișării controlate a doi indivizi homozigoți, deosebiți prin constituția genetică. Extensiile semantice ale termenului definesc, în contextul artelor performative, cinematografiei, artelor vizuale, literaturii etc. explorări multiconectate, la intersecția unor forme de reprezentare fluide.

Posibile abordări:

· Hibriditate. Fluiditate. Intermedialitate. Influențe ale avangardelor anilor `20 și `30 în artele spectacolului anilor `70 și `80.

· Reprezentări și conținuturi hibride. În ce măsură actuala pandemie a generat o regândire a discursurilor, practicilor și modurilor de producție hibride, propunând concepte și abordări neîncadrabile în perimetre estetice fixe?

· Discursuri hibride, transdisciplinare în artele spectacolului și în cinematografia din România post 1990.

· Teorii ale interpretării experimentelor hibride. Ce tip de analize critice generăm pentru noile forme de artă hibridă? 

· Hibriditate și cultură inclusivă. Reprezentări ale categoriilor sub-reprezentate în artele contemporane.

· Pedagogii artistice hibride. Cum definim concepte și practici pedagogice la intersecția cu intervențiile culturale și arta educațională?

Acceptăm articole care nu au mai fost publicate în alte reviste științifice, din domeniile: artele spectacolului, cinematografie și media, muzică, arte vizuale, filosofie, filologie, studii culturale, precum și din alte zone de cercetare interdisciplinare, relaționate, care ar putea fi de interes pentru cultura contemporană.

CALENDAR:

26 iulie 2021: Call for papers;

1 noiembrie 2021: Deadline pentru predarea articolelor;

8 nov – 1 dec: Procesul peer review;

30 ianuarie 2022: Apariția revistei;

ai o intrebare? contacteaza-ne prin email