Arta sunetului de film

Programul de Master Arta sunetului de film pregătește viitori editori și ingineri de sunet, oferind studenților o cunoaștere detaliată a tehnicilor de specialitate și ocazia dobândirii unei înțelegeri conceptuale a sunetului.

De asemenea, masteranzii se concentrează asupra aspectelor ce ţin de producţia muzicii de film, precum și de procesul de înregistrare și prelucrare. Implicarea studenților masteranzi în realizarea coloanei sonore a unor filme de ficţiune, în colaborare cu colegii de la celelalte specializări, le va permite utilizarea constantă a cunoștinţelor și folosirea competenţelor asimilate. Urmărim, astfel, dezvoltarea spiritului de echipă, dar și concretizarea unui portofoliu personal reprezentativ pentru absolvent.

înscriere online

Preînscrierea se face obligatoriu online prin accesarea formularului.

Vă puteți autentifica folosind un cont Gmail, YAHOOmail, Facebook sau Linkedin.

În cazul adreselor de email (YAHOO) pot exista probleme de compatibilitate între adresa de email și site-ul de înscriere a formularului de admitere.

Departamentul – Multimedia: Sunet, Montaj

Programele de studii din cadrul Departamentului Multimedia: sunet, montaj pregătesc viitorii editori și monteuri profesioniști pentru domeniile: film, audiovizual și televiziune. Fie că vorbim despre filme, seriale TV, animații, producții multimedia sau jocuri video, sunetul și montajul sunt componente importante ale procesului de creație.

Sunetul este companionul afectiv al imaginii. Acolo unde imaginea ne arată, sunetul ne sugerează trăiri, stări și emoții ale personajelor sau extensii ale spațiului, dincolo de marginile fizice ale ecranului. Sunetul dă viață efectelor speciale și creează lumi pe care nu le bănuiam posibile.

Montajul, prin capacitatea sa creativă de a analiza și defini parcursul dramaturgic, înţelege şi folosește expresiv şi convingător valorile comunicaţionale ale limbajului cinematografic în conceperea, reprezentarea și finalizarea producțiilor audio-vizuale.

Prin modalitățile de desfășurare a cursurilor (prelegeri teoretice, seminare interactive), prin analiza unor filme sau a unor produse audio-vizuale (urmate de dialog, dezbateri și discuții), prin colaborarea cu celelalte departamente din cadrul Facultății de Film (pentru realizarea exercițiilor comune), prin antrenamentul susținut în cadrul lucrărilor practice și lucrărilor practice individuale, studenții dobândesc toate competențele necesare de a deveni viitori profesioniști în lumea digitală multimedia și în toate domeniile audio-vizualului.

Multe producții cinematografice și media autohtone, premiate în cadrul competițiilor interne și internaționale de prestigiu, au în componența lor profesioniști recunoscuți, absolvenți ai Departamentului Multimedia: sunet, montaj din cadrul UNATC „I.L. Caragiale”.


M
DURATĂ: 2 ani CREDITE: 120 NUMĂR DE LOCURI: 5

Admitere [M]

Detalii admitere
Înscriere online
Taxe de studii

Admitere

 

 

 

Înscrierea la concursul de admitere: 08 iulie – 06 septembrie 2023

 

Pentru obținerea statutului de candidat înscris pentru concursul de admitere din sesiunea septembrie 2023, candidatul trebuie să se asigure ca a completat corect fișa de înscriere. Numele și prenumele candidatului vor fi înscrise conform certificatului de naștere și unde este cazul cu diacritice.

 

Verificarea dosarelor și validarea acestora se va face în perioada 07 – 08 septembrie 2023.

 

ACTELE NECESARE PENTRU ÎNSCRIERE LA CONCURSUL DE ADMITERE:

1. Cerere tip de înscriere, completată cu diacritice unde este cazul;
2. Diploma de Licenţă şi suplimentul de diplomă (sau foaia matricolă) sau adeverinţa eliberată de facultate pentru absolvenţii promoţiei 2023 – scanate în format PDF, JPEG;
3. Diploma de Bacalaureat și foaia matricolă – scanate în format PDF, JPEG;
4. Certificat de naştere – scanat în format PDF, JPEG;
5. Certificat de căsătorie (după caz) sau actul de eventuală schimbare a numelui – scanat în format PDF, JPEG;
6. Curriculum Vitae – scanat în format PDF, JPEG;
7. Chitanţa de achitare a taxei de înscriere sau acte doveditoare privind scutirea de la achitarea taxei de inscriere – scanată (scanate) în format PDF, JPEG;
8. Cerinţele specifice fiecărui program de studii, conform metodologiei (argument, portofoliu, DVD, etc.);
9. C.I. sau Pasaport (valabil cel puţin 6 luni de la începerea programului de studii – pentru cetăţenii străini ) – scanat în format PDF, JPEG
10.Atestat de recunoaștere a diplomei de bacalaureat și/sau a diplomei de licență emis (emise) de M.E. (în cazul studiilor efectuate în afara României) – scanat (scanate) în format PDF, JPEG;
11. Certificat de competență lingvistică pentru Limba Română (pentru cetățenii UE și din state terțe), pentru programele de studii desfășurate în limba română – scanat în format PDF, JPEG;
12. Recomandare scrisă din partea unei organizații legal constituite a rromilor (civică, obștească, politică), care să ateste apartenența candidatului la etnia rromă și nu faptul că acesta face parte din organizația respectivă (pentru candidații de etnie rromă care candidează pe locuri distincte, aprobate de Minister) – scanată în format PDF, JPEG.
13. Portofolii – pentru programele de studii din cadrul Facultății de Film.


Cont Trezorerie

UNATC ”I.L.CARAGIALE” - București

CONT RO57TREZ70220F330500XXXX

COD FISCAL 4453160

TREZORERIA SECTOR 2

La detalii de plată se trece numele candidatului, facultatea și specializarea.

Documente necesare

Cursuri

Arta sunetului de film

conf.univ.dr. Florian Nanu

conf.univ.dr. Laura Lăzărescu-Thois

prof.univ.dr. Laura Carmen Baron

lect.univ.dr. Oana Băilă

lect.univ.dr. Alexandra Roxana Szel

lect.univ.dr. Dan-Ștefan Rucăreanu

conf.univ.dr.

Florian Nanu

florian.nanu@unatc.ro

Florian Nanu este conf. univ. dr. la Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică „I. L. Caragiale”, București – Facultatea de Film, Departamentul Multimedia: Sunet, Montaj. În prezent, este Directorul acestui Departament. Doctor în domeniul Cinematografie şi Media, cu teza; ,,Sunetul şi muzica originală în filmele sfârşitului de mileniu II început de mileniu III” (2011), a urmat Cursuri postuniversitare, Cinematografie și media / Programe audiovizuale 1999-2001, la UNATC. Este director al Studioului Digital Art, compozitor și producător musical - Mastering audio. Membru UCMR - ADA din 1982, UPFR din 1996, CREDIDAM din 2009. Cărţi publicate: ,,Dicţionar de termeni – workstation audio”(2017), ,,Muzica originală în filmele sfârşitului de mileniu II început de mileniu III”(2017).

conf.univ.dr.

Laura Lăzărescu-Thois

laura.lazarescu@unatc.ro

Laura Lăzărescu-Thois este conf.univ.dr. la Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică „I. L. Caragiale”, București – Facultatea de Film, Departamentul Multimedia: Sunet, Montaj. Din februarie 2020 ,este Director PR, Comunicare, Imagine la UNATC „I. L. Caragiale”. A absolvit Departamentul Multimedia: Sunet, Montaj la UNATC „I. L. Caragiale” și a urmat Școala Doctorală tot aici. De-a lungul celor trei ani de cercetare, a avut două burse la HFF „Konrad Wolf” în Potsdam-Babelsberg, Germania. În 2012, a obţinut titlul de Doctor în Cinematografie şi Media cu teza „Sunetul în filmul american de animație”. În 2018, a obținut Licența în marketing, la Academia de Studii Economice din Bucureşti. Lucrează în producţia de film şi video şi în marketing, a publicat diverse articole științifice şi studii de piaţă cu privire la metode educaţionale inovatoare şi modernizarea procesului de predare, pe care le-a prezentat la diferite conferinţe internaţionale. Cărţi publicate: „Concepte de bază în Sound Design” (2018), „Sound Design în filmul american de animație” (2013), „Sound Design in the American Animated Film” (2013).

prof.univ.dr.

Laura Carmen Baron

laura.baron@unatc.ro

Laura Carmen Baron este prof. univ. dr. la Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică „I. L. Caragiale”, București – Facultatea de Film, Departamentul Multimedia: Sunet, Montaj. A fost Prorector al UNATC „I. L. Caragiale, în perioada 2014 – martie 2016. În 1995 a urmat cursurile Avid software la Londra. Foloseşte pentru prima oară în România acest soft, pentru montajul filmului „Bună dimineaţa România”. Monteur pentru filme de lung şi scurt metraj, producător de film şi reclame, realizator TV, organizator al Festivalului de Film 4 Fun. Desfăşoară activităţi atât în cadrul universitar, cât şi în sectorul privat (film, advertising, televiziune). Timp de 10 ani a fost director de producţie audio video la Agenţia de publicitate Leo Burnett. A susţinut workshop-uri şi sesiuni master-class în România şi în străinătate (Arizona University SUA, Lusofona Portugalia , Leo Academy, Europa Creativă Media etc.). Cărţi publicate: „Estetică şi tehnologie - Revoluţia Digitală a Montajului” (2008), „Lucruri care nu se văd” (2015).

lect.univ.dr.

Oana Băilă

oana.baila@unatc.ro

Oana Irina Băilă este lect. univ. dr. la Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică „I. L. Caragiale”, București – Facultatea de Film, Departamentul Multimedia: Sunet, Montaj. A absolvit Secția Multimedia: Sunet, Montaj, ciclul de Licență, în anul 2012 și Masteratul de Arta Montajului de Film, în anul 2014. Urmează apoi Școala Doctorală, din cadrul UNATC „I. L. Caragiale”, iar în 2017 obține titlul de Doctor în Cinematografie și Media, cu teza intitulată: „Timpul magic al filmului. Timpul Montajului.” În afara carierei didactice, lucrează în post-producția de film și produse video.

lect.univ.dr.

Alexandra Roxana Szel

roxana.szel@unatc.ro

Roxana Szel este lect. univ. dr. la Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică „I. L. Caragiale”, București – Facultatea de Film, Departamentul Multimedia: Sunet, Montaj. În 2013, a obținut titlu de Doctor în Cinematografie cu teza: „Perimetrul conceptual al montajului în filmul minimalist”. A acumulat o experiență de 20 ani în montajul de film, ce cuprinde mai multe lungmetraje recunoscute internațional, printre care: „A fost sau n-a fost”, „Polițist adjectiv”, „Comoara”, „Gomera”, toate în regia lui Corneliu Porumboiu, și filme documentare („Metrobranding”, „Eu sunt Hercule” și „Fotbal infinit”). A fost trainer în programele „Go Bucharest” și „FILM+” și nominalizată pentru premiul de montaj în cadrul Galelor GOPO și UCIN. A câștigat Premiul UCIN pentru Cel mai bun montaj (lungmetrajul „Câini”, 2017).

lect.univ.dr.

Dan-Ștefan Rucăreanu

dan.rucareanu@unatc.ro

Dan-Ștefan Rucăreanu este lect. univ. dr. la Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică „I. L. Caragiale”, București – Facultatea de Film, Departamentul Multimedia: Sunet, Montaj. În 2008, a absolvit Departamentul Multimedia: Sunet, Montaj, iar în 2012 a obţinut titlul de Doctor în domeniul Cinematografie şi Media cu teza intitulată: „Designul Sonor, Personaj Activ în Filmul Modern – Ontologia Sunetului de Film”. Din 2008, lucrează ca designer de sunet și re-recording mixer, participând la realizarea sunetului a peste 16 filme de lungmetraj, printre care „Ilegitim“, regizat de Adrian Sitaru; „Planeta Petrila”, regizat de Andrei Dăscălescu; „Marița”, regizat de Cristi Iftime și „Monștri.”, regizat de Marius Olteanu.
ai o intrebare? contacteaza-ne prin email