Arta sunetului de film

Programul de Master Arta sunetului de film pregătește viitori editori și ingineri de sunet, oferind studenților o cunoaștere detaliată a tehnicilor de specialitate și ocazia dobândirii unei înțelegeri conceptuale a sunetului.

De asemenea, masteranzii se concentrează asupra aspectelor ce ţin de producţia muzicii de film, precum și de procesul de înregistrare și prelucrare. Implicarea studenților masteranzi în realizarea coloanei sonore a unor filme de ficţiune, în colaborare cu colegii de la celelalte specializări, le va permite utilizarea constantă a cunoștinţelor și folosirea competenţelor asimilate. Urmărim, astfel, dezvoltarea spiritului de echipă, dar și concretizarea unui portofoliu personal reprezentativ pentru absolvent.

înscriere online

Preînscrierea se face obligatoriu online prin accesarea formularului.

Vă puteți autentifica folosind un cont Gmail, YAHOOmail, Facebook sau Linkedin.

În cazul adreselor de email (YAHOO) pot exista probleme de compatibilitate între adresa de email și site-ul de înscriere a formularului de admitere.

Departamentul – Multimedia: Sunet, Montaj

Programele de studii din cadrul Departamentului Multimedia: sunet, montaj pregătesc viitorii editori și monteuri profesioniști pentru domeniile: film, audiovizual și televiziune. Fie că vorbim despre filme, seriale TV, animații, producții multimedia sau jocuri video, sunetul și montajul sunt componente importante ale procesului de creație.

Sunetul este companionul afectiv al imaginii. Acolo unde imaginea ne arată, sunetul ne sugerează trăiri, stări și emoții ale personajelor sau extensii ale spațiului, dincolo de marginile fizice ale ecranului. Sunetul dă viață efectelor speciale și creează lumi pe care nu le bănuiam posibile.

Montajul, prin capacitatea sa creativă de a analiza și defini parcursul dramaturgic, înţelege şi folosește expresiv şi convingător valorile comunicaţionale ale limbajului cinematografic în conceperea, reprezentarea și finalizarea producțiilor audio-vizuale.

Prin modalitățile de desfășurare a cursurilor (prelegeri teoretice, seminare interactive), prin analiza unor filme sau a unor produse audio-vizuale (urmate de dialog, dezbateri și discuții), prin colaborarea cu celelalte departamente din cadrul Facultății de Film (pentru realizarea exercițiilor comune), prin antrenamentul susținut în cadrul lucrărilor practice și lucrărilor practice individuale, studenții dobândesc toate competențele necesare de a deveni viitori profesioniști în lumea digitală multimedia și în toate domeniile audio-vizualului.

Multe producții cinematografice și media autohtone, premiate în cadrul competițiilor interne și internaționale de prestigiu, au în componența lor profesioniști recunoscuți, absolvenți ai Departamentului Multimedia: sunet, montaj din cadrul UNATC „I.L. Caragiale”.


M
DURATĂ: 2 ani CREDITE: 120 NUMĂR DE LOCURI: 5

Admitere [M]

ÎNSCRIERI: 08 – 09 septembrie 2022
SUSŢINEREA PROBELOR: 11 – 15 septembrie 2022
TAXA DE ÎNSCRIERE: 300 lei

Detalii admitere
Înscriere online
Taxe de studii

Taxe

ÎNSCRIERI: 08 – 09 septembrie 2022
SUSŢINEREA PROBELOR: 11 – 15 septembrie 2022
TAXA DE ÎNSCRIERE: 300 lei


Cont Trezorerie

UNATC ”I.L.CARAGIALE” - București

CONT RO57TREZ70220F330500XXXX

COD FISCAL 4453160

TREZORERIA SECTOR 2

La detalii de plată se trece numele candidatului, facultatea și specializarea.

Documente necesare

1

Dosar plic

2

Cerere tip de înscriere

Se va menţiona, sub semnătură proprie, toate datele solicitate de formular. Înscrierea se va face online începând cu data de 16 iulie 2022 pana la data de 03 (Licență) și 10 (Master) septembrie 2022 (ora 12.00). Cererea se tipărește, se semnează și se depune la dosar.

3

Diploma de bacalaureat şi foaia matricolă

În original și copie legalizată, iar foaia matricolă (sau echivalenta acesteia) în original sau adeverinţă eliberată de liceu pentru absolvenţii promoţiei 2021 (în care se menţionează media generală de la bacalaureat, notele obţinute la probele susţinute şi mediile obţinute în anii de liceu); În cazul în care candidatul s-a înscris la o altă facultate, în locul diplomei de bacalaureat (sau adeverinţei - după caz) va anexa o copie a acesteia autentificată după original de către instituția unde se afă originalul şi copia legitimaţiei de înscriere la concurs la prima facultate, autentificată, după original, de către secretariatul la care s-a făcut înscrierea.

4

Diploma de licenţă sau diplomă echivalentă

Diploma de licenţă sau diploma echivalentă cu aceasta în original (după caz) si o adeverință din care să rezulte detaliat pe ani, calitatea de student bugetat sau cu taxă.

5

Certificatul de naştere

În copie și originalul.

6

5 fotografii tip C.I.

7

Curriculum Vitae

Pentru ciclul II de învățământ (Master)

8

Adeverinţă medicală tip

Candidaţii de la specializările “Artele spectacolului - Actorie” şi “Artele spectacolului – Păpuşi - Marionete”, vor trebui să prezinte şi rezultatele examenului medical O.R.L., pe care îl pot efectua la orice medic specialist. Candidaţii pentru specializarea “Cinematografie, fotografie, media (Imagine de film şi T.V.)”, vor efectua suplimentar, la orice medic specialist, un control oftalmologic, al cărui rezultat va figura pe adeverinţa medicală, cu menţiunea “apt - Imagine”. (de la medicul de familie, din care să rezulte că este apt pentru înscrierea la facultate);

9

Adeverinţă calitatea de student

Adeverinţă din care să rezulte calitatea de student (pentru studenţii care urmează o a doua specializare) cu specificația buget sau taxă.

10

C.I. (în original şi copie)

Pentru cetăţenii străini paşaport (în original şi copie).

11

Chitanţa taxa de înscriere

Dovada taxei de înscriere la concurs.

12

Atestat

Atestat de recunoaștere a diplomei de bacalaureat emis de MEC (în cazul studiilor efectuate în afara României).

13

Certificat de competență lingvistică

Certificat de competență lingvistică pentru Limba Română (cetățenii UE și din state terțe).

Cursuri

Arta sunetului de film

conf.univ.dr. Florian Nanu

conf.univ.dr. Laura Lăzărescu-Thois

prof.univ.dr. Laura Carmen Baron

lect.univ.dr. Oana Băilă

lect.univ.dr. Alexandra Roxana Szel

lect.univ.dr. Dan-Ștefan Rucăreanu

conf.univ.dr.

Florian Nanu

Director departament

florian.nanu@unatc.ro

Florian Nanu este conf. univ. dr. la Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică „I. L. Caragiale”, București – Facultatea de Film, Departamentul Multimedia: Sunet, Montaj. În prezent, este Directorul acestui Departament. Doctor în domeniul Cinematografie şi Media, cu teza; ,,Sunetul şi muzica originală în filmele sfârşitului de mileniu II început de mileniu III” (2011), a urmat Cursuri postuniversitare, Cinematografie și media / Programe audiovizuale 1999-2001, la UNATC. Este director al Studioului Digital Art, compozitor și producător musical - Mastering audio. Membru UCMR - ADA din 1982, UPFR din 1996, CREDIDAM din 2009. Cărţi publicate: ,,Dicţionar de termeni – workstation audio”(2017), ,,Muzica originală în filmele sfârşitului de mileniu II început de mileniu III”(2017).

conf.univ.dr.

Laura Lăzărescu-Thois

laura.lazarescu@unatc.ro

Laura Lăzărescu-Thois este conf.univ.dr. la Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică „I. L. Caragiale”, București – Facultatea de Film, Departamentul Multimedia: Sunet, Montaj. Din februarie 2020 ,este Director PR, Comunicare, Imagine la UNATC „I. L. Caragiale”. A absolvit Departamentul Multimedia: Sunet, Montaj la UNATC „I. L. Caragiale” și a urmat Școala Doctorală tot aici. De-a lungul celor trei ani de cercetare, a avut două burse la HFF „Konrad Wolf” în Potsdam-Babelsberg, Germania. În 2012, a obţinut titlul de Doctor în Cinematografie şi Media cu teza „Sunetul în filmul american de animație”. În 2018, a obținut Licența în marketing, la Academia de Studii Economice din Bucureşti. Lucrează în producţia de film şi video şi în marketing, a publicat diverse articole științifice şi studii de piaţă cu privire la metode educaţionale inovatoare şi modernizarea procesului de predare, pe care le-a prezentat la diferite conferinţe internaţionale. Cărţi publicate: „Concepte de bază în Sound Design” (2018), „Sound Design în filmul american de animație” (2013), „Sound Design in the American Animated Film” (2013).

prof.univ.dr.

Laura Carmen Baron

Director departament

laura.baron@unatc.ro

Laura Carmen Baron este prof. univ. dr. la Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică „I. L. Caragiale”, București – Facultatea de Film, Departamentul Multimedia: Sunet, Montaj. A fost Prorector al UNATC „I. L. Caragiale, în perioada 2014 – martie 2016. În 1995 a urmat cursurile Avid software la Londra. Foloseşte pentru prima oară în România acest soft, pentru montajul filmului „Bună dimineaţa România”. Monteur pentru filme de lung şi scurt metraj, producător de film şi reclame, realizator TV, organizator al Festivalului de Film 4 Fun. Desfăşoară activităţi atât în cadrul universitar, cât şi în sectorul privat (film, advertising, televiziune). Timp de 10 ani a fost director de producţie audio video la Agenţia de publicitate Leo Burnett. A susţinut workshop-uri şi sesiuni master-class în România şi în străinătate (Arizona University SUA, Lusofona Portugalia , Leo Academy, Europa Creativă Media etc.). Cărţi publicate: „Estetică şi tehnologie - Revoluţia Digitală a Montajului” (2008), „Lucruri care nu se văd” (2015).

lect.univ.dr.

Oana Băilă

oana.baila@unatc.ro

Oana Irina Băilă este lect. univ. dr. la Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică „I. L. Caragiale”, București – Facultatea de Film, Departamentul Multimedia: Sunet, Montaj. A absolvit Secția Multimedia: Sunet, Montaj, ciclul de Licență, în anul 2012 și Masteratul de Arta Montajului de Film, în anul 2014. Urmează apoi Școala Doctorală, din cadrul UNATC „I. L. Caragiale”, iar în 2017 obține titlul de Doctor în Cinematografie și Media, cu teza intitulată: „Timpul magic al filmului. Timpul Montajului.” În afara carierei didactice, lucrează în post-producția de film și produse video.

lect.univ.dr.

Alexandra Roxana Szel

roxana.szel@unatc.ro

Roxana Szel este lect. univ. dr. la Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică „I. L. Caragiale”, București – Facultatea de Film, Departamentul Multimedia: Sunet, Montaj. În 2013, a obținut titlu de Doctor în Cinematografie cu teza: „Perimetrul conceptual al montajului în filmul minimalist”. A acumulat o experiență de 20 ani în montajul de film, ce cuprinde mai multe lungmetraje recunoscute internațional, printre care: „A fost sau n-a fost”, „Polițist adjectiv”, „Comoara”, „Gomera”, toate în regia lui Corneliu Porumboiu, și filme documentare („Metrobranding”, „Eu sunt Hercule” și „Fotbal infinit”). A fost trainer în programele „Go Bucharest” și „FILM+” și nominalizată pentru premiul de montaj în cadrul Galelor GOPO și UCIN. A câștigat Premiul UCIN pentru Cel mai bun montaj (lungmetrajul „Câini”, 2017).

lect.univ.dr.

Dan-Ștefan Rucăreanu

dan.rucareanu@unatc.ro

Dan-Ștefan Rucăreanu este lect. univ. dr. la Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică „I. L. Caragiale”, București – Facultatea de Film, Departamentul Multimedia: Sunet, Montaj. În 2008, a absolvit Departamentul Multimedia: Sunet, Montaj, iar în 2012 a obţinut titlul de Doctor în domeniul Cinematografie şi Media cu teza intitulată: „Designul Sonor, Personaj Activ în Filmul Modern – Ontologia Sunetului de Film”. Din 2008, lucrează ca designer de sunet și re-recording mixer, participând la realizarea sunetului a peste 16 filme de lungmetraj, printre care „Ilegitim“, regizat de Adrian Sitaru; „Planeta Petrila”, regizat de Andrei Dăscălescu; „Marița”, regizat de Cristi Iftime și „Monștri.”, regizat de Marius Olteanu.
ai o intrebare? contacteaza-ne prin email