Filmologie

Masteratul de Filmologie al UNATC „I.L. Caragiale” este singurul program masteral în limba română specializat în film & media studies.
Programul își propune să aprofundeze înțelegerea celor mai recente tendințe în studiul filmului și al mediilor vizuale contemporane și este totodată o oportunitate de completare a formării profesionale ca teoretician, critic de film, sau cercetător al filmului.
Masteratul oferă instrumentele teoretice necesare pentru analiza filmului în cadrul său cinematografic și dincolo de acesta. Plasând filmul într-o perspectivă istorică riguroasă și în orizontul implicațiilor sale filozofice, Masteratul cultivă capacitatea de orientare într-un peisaj media din ce în ce mai complex.
Desfășurarea studiilor într-o unitate de învățământ vocațional asigură un cadru viu, dinamic și interdisciplinar, facilitând interacțiunea creativă dintre cercetarea științifică și practica în domeniu, prin intermediul unor platforme precum revista Film Meniu, Biblioteca și Arhiva de film.

Masteratul se întinde pe o durată de 2 ani (cu frecvență) și se încheie cu redactarea unei disertații, bazate pe o cercetare originală în domeniu.
Cursurile și seminariile abordează filmul dintr-o varietate de perspective teoretice și tematice, printre care se regăsesc: estetica filmului: „Canonul cinematografic. Dezbateri și revizuiri” (Andrei Gorzo), „Analiza formală a cinematografului” (Irina Trocan); sociologia sa: „Cinefilia în epoca streamingului” (Andrei Gorzo); contextul său istoric: „Filmul românesc în perioada socialistă” (Gabriela Filippi); proiecții ale sale într-un orizont filozofic: „Filozofia mediilor” (Christian Ferencz-Flatz).

înscriere online

Preînscrierea se face obligatoriu online prin accesarea formularului.

Vă puteți autentifica folosind un cont Gmail, YAHOOmail, Facebook sau Linkedin.

În cazul adreselor de email (YAHOO) pot exista probleme de compatibilitate între adresa de email și site-ul de înscriere a formularului de admitere.

Curricula

Masteratul de filmologie din cadrul UNATC este singurul program masteral în limba română specializat în studii de film și media.
Programul se întinde pe durata a 2 ani (cu frecvență) și se încheie cu redactarea unei disertații, bazate pe o cercetare originală în domeniu.

Programul își propune să aprofundeze înțelegerea celor mai recente tendințe în studiul filmului și al mediilor vizuale contemporane. Acesta oferă instrumentele teoretice necesare pentru analiza filmului în cadrul său cinematografic și dincolo de acesta. Plasând filmul într-o perspectivă istorică riguroasă și în orizontul implicațiilor sale filozofice, masteratul cultivă capacitatea de orientare într-un peisaj media din ce în ce mai complex.

Desfășurarea studiilor într-o unitate de învățământ vocațional, la UNATC, asigură un cadru viu, dinamic și interdisciplinar, facilitând interacțiunea creativă dintre cercetarea științifică și practica în domeniu.

Cursurile și seminariile abordează filmul dintr-o varietate de perspective teoretice și tematice.

În rândul lor se numără problematizări ale esteticii filmului: „Canonul cinematografic. Dezbateri și revizuiri” (Andrei Gorzo), „Analiza formală a cinematografului” (Irina Trocan); chestionări ale sociologiei cinemaului:„Cinefilia în epoca streamingului” (Andrei Gorzo); analize ale contextului său istoric: „Filmul românesc în perioada socialistă” (Gabriela Filippi) sau proiecții ale sale într-un orizont filozofic: „Filozofia mediilor” (Christian Ferencz-Flatz).

Departamentul – Scenaristică, Filmologie

Programele acestui Departament se adresează celor care doresc să scrie pentru și despre film – viitori scenariști, critici, teoreticieni și cercetători ai cinemaului. Departamentul oferă un prim contact cu cinemaul atât din perspectiva unui practician, cât și prin prisma studiului lui în lumea contemporană și de-a lungul istoriei sale de un secol și un sfert.

Prin explorarea procesului scrisului, prin dezvoltarea gândirii cinematografice și, totodată, prin colaborarea activă cu celelalte departamente ale Facultății de Film (Regie, producție; Imagine; Multimedia: sunet, montaj; Animație și interactivitate), studenților li se conturează un peisaj al cinemaului în care toate elementele sunt legate între ele într-o continuă mișcare dialectică. Un cinema capabil să sintetizeze o epocă și, prin asta, să fie o parte activă în reconfigurarea modului în care ne raportăm la lume, la comunicare, la imagini și, în ultimă instanță, la noi înșine.


M
DURATĂ: 2 ani CREDITE: 120 NUMĂR DE LOCURI: 4

Admitere [M]

Detalii admitere
Înscriere online
Taxe de studii

Admitere

 

 

 

Înscrierea la concursul de admitere: 08 iulie – 06 septembrie 2023

 

Pentru obținerea statutului de candidat înscris pentru concursul de admitere din sesiunea septembrie 2023, candidatul trebuie să se asigure ca a completat corect fișa de înscriere. Numele și prenumele candidatului vor fi înscrise conform certificatului de naștere și unde este cazul cu diacritice.

 

Verificarea dosarelor și validarea acestora se va face în perioada 07 – 08 septembrie 2023.

 

ACTELE NECESARE PENTRU ÎNSCRIERE LA CONCURSUL DE ADMITERE:

1. Cerere tip de înscriere, completată cu diacritice unde este cazul;
2. Diploma de Licenţă şi suplimentul de diplomă (sau foaia matricolă) sau adeverinţa eliberată de facultate pentru absolvenţii promoţiei 2023 – scanate în format PDF, JPEG;
3. Diploma de Bacalaureat și foaia matricolă – scanate în format PDF, JPEG;
4. Certificat de naştere – scanat în format PDF, JPEG;
5. Certificat de căsătorie (după caz) sau actul de eventuală schimbare a numelui – scanat în format PDF, JPEG;
6. Curriculum Vitae – scanat în format PDF, JPEG;
7. Chitanţa de achitare a taxei de înscriere sau acte doveditoare privind scutirea de la achitarea taxei de inscriere – scanată (scanate) în format PDF, JPEG;
8. Cerinţele specifice fiecărui program de studii, conform metodologiei (argument, portofoliu, DVD, etc.);
9. C.I. sau Pasaport (valabil cel puţin 6 luni de la începerea programului de studii – pentru cetăţenii străini ) – scanat în format PDF, JPEG
10.Atestat de recunoaștere a diplomei de bacalaureat și/sau a diplomei de licență emis (emise) de M.E. (în cazul studiilor efectuate în afara României) – scanat (scanate) în format PDF, JPEG;
11. Certificat de competență lingvistică pentru Limba Română (pentru cetățenii UE și din state terțe), pentru programele de studii desfășurate în limba română – scanat în format PDF, JPEG;
12. Recomandare scrisă din partea unei organizații legal constituite a rromilor (civică, obștească, politică), care să ateste apartenența candidatului la etnia rromă și nu faptul că acesta face parte din organizația respectivă (pentru candidații de etnie rromă care candidează pe locuri distincte, aprobate de Minister) – scanată în format PDF, JPEG.
13. Portofolii – pentru programele de studii din cadrul Facultății de Film.


Cont Trezorerie

UNATC ”I.L.CARAGIALE” - București

CONT RO57TREZ70220F330500XXXX

COD FISCAL 4453160

TREZORERIA SECTOR 2

La detalii de plată se trece numele candidatului, facultatea și specializarea.

Documente necesare

Cursuri

Filmologie

conf.univ.dr. Andrei Gorzo

conf.univ.dr. Tudor Voican

prof.univ.dr. Dana Duma

lect.univ.dr. Andrei Rus

lect.univ.dr. Ana Agopian

lect.univ.dr. Alexandru Maftei

lect.univ.dr. Irina Trocan

lect.univ.dr. Iulia Alexandra Voicu

prof.univ.dr. Lucian Georgescu

lect.univ.dr. Christian Ferencz-Flatz

assistent.univ.dr. Gabriela Filippi

conf.univ.dr.

Andrei Gorzo

andrei.gorzo@unatc.ro

Andrei Gorzo este conf. univ. dr. la Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică „I. L. Caragiale”, București, Facultatea de Film – Departamentul Scenaristică, Filmologie. În prezent, este Directorul Departamentului. A studiat la Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică „I.L. Caragiale” din București și la New York University. Doctor în cinematografie și conferențiar universitar, cercetează și predă, la UNATC, istoria cinematografului și a ideilor despre cinema. Zone de cercetare predilecte: Noul Cinema Românesc; scrierile teoretice ale lui André Bazin; esteticile planului-secvență; Războiul Rece în cinema; viața și opera scriitorului britanic Graham Greene. A fost directorul artistic al Festivalului Internațional de Film NexT pentru primele șapte ediții (2007-2013). Este autorul unui număr de publicații elaborate în cadrul programului Éducation à l’image (implementat de Societatea Culturală NexT), dintre care cele mai recente sunt dosarele de analiză critică dedicate filmelor„O vară de neuitat”(regie Lucian Pintilie, 1994) și „Un film cu o fată fermecătoare” (regie Lucian Bratu, 1967). Cele mai recente volume de autor: „Imagini încadrate în istorie. Secolul lui Miklós Jancsó” (Tact, Cluj-Napoca, 2015) și „Viața, moartea și iar viața criticii de film” (Polirom, Iași, 2019).

conf.univ.dr.

Tudor Voican

tudor.voican@unatc.ro

udor Voican este conf. univ. dr. la Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică „I. L. Caragiale”, București, Facultatea de Film – Departamentul Scenaristică, Filmologie. A urmat studii de Licență, Master și Doctorat la UNATC „I.L. Caragiale” și deține un MFA Screenwriting obținut la York University, Canada. Câștigător a trei premii Gopo, Tudor este scenaristul unor filme precum Binecuvântată fii, închisoare, Marilena de la P7, California Dreamin‘, Medalia de onoare, Periferic, Carmen, Buchetul miresei. Este inițiatorul, directorul artistic și președintele juriului Wallachia Int’l Film Fest. A publicat volumele: Scenariul de film: de la mit la inteligența artificială, Științele comunicării în arta scenariului de film, Medalia de onoare, un scenariu medaliat. Ariile sale de interes sunt structurile și antistructurile narative, cinematograful american, vechiul și noul val românesc.

prof.univ.dr.

Dana Duma

dana.duma@unatc.ro

Dana Duma este prof univ. dr. habil. la Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică „I. L. Caragiale”, București, Facultatea de Film – Departamentul Scenaristică, Filmologie. În prezent, este cadru asociat. Membră a FIPRESCI, ea semnează cu regularitate articole în presă, atât mainstream, cât şi de specialitate – românească şi internaţională (peste 3000), şi face parte frecvent din juriile unor festivaluri internaţionale. Director al revistei „Film”, ea este şi editorul revistei „Close up”. A publicat volumele „Autoportretele filmului” (1983), „Gopo”(1996), „Woody Allen-bufon şi filosof”(2014) care a obținut Premiul pentru carte de film al Uniunii Cineaştilor, 2005, „Benjamin Fondane cineast” (2010) şi „Istoria filmului românesc de animaţie 1920-2020” (2020). A co-editat volumele „Cinema 2000” (2000), „Tendinţe în filmul european”(2005), „Personalitatea cinematografului latino-american” (2006). A colaborat la realizarea volumelor internaţionale: „1001 Movies You Must See Before You Die”(2003, Quintessence Editions, London) şi „New Romanian Cinema” (2019, Edinburgh University Press). Aria de cercetare favorită include: istoria filmului, filmul de animaţie, cinematograful european, cinematograful latino-american, cinematograful şi tradiţiile culturale.

lect.univ.dr.

Andrei Rus

andrei.rus@unatc.ro

Andrei Rus este lect. univ. dr. la Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică „I. L. Caragiale”, București, Facultatea de Film – Departamentul Scenaristică, Filmologie. Este director artistic al Festivalului de Film Documentar și Drepturile Omului „One World Romania”. A coordonat timp de șapte ani revista de cinema „Film Menu” şi a organizat, împreună cu ceilalţi colegi de redacţie, proiecţii frecvente de filme, în cadrul Cineclubului Film Menu și a evenimentului „Să Film!”, în sala de cinema din cadrul Facultății de Film. A realizat selecții de filme pentru festivaluri de film din România („Timishort” și „NexT”). A fost membru al mai multor jurii de specialitate în cadrul unor festivaluri de film, inclusiv în Juriul Revelation France 4 al secțiunii „Semaine de la Critique”, de la Cannes. A fost consilier pentru cinematografie al miniștrilor culturii Vlad Alexandrescu și Corina Șuteu și, timp de trei ani, membru în Consiliul de administrație al Centrului Național al Cinematografiei. Pe Andrei îl preocupă cercetarea filmului documentar și a filmului experimental, dar și restaurarea, arhivarea și prezervarea filmelor.

lect.univ.dr.

Ana Agopian

ana.agopian@unatc.ro

Ana Agopian este lect. univ. dr. la Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică „I. L. Caragiale”, București, Facultatea de Film – Departamentul Scenaristică, Filmologie. A absolvit Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică din București (UNATC) și European College of Liberal Arts (ECLA), Berlin. Din 2018 ,este Doctor în Filologie în cadrul Universității București. Din 2009, predă scenaristică în cadrul UNATC. Zona de cercetare predilectă: scenariul ca specie literară, script doctoring – metodologii de aplicare a tehnicilor scenaristicii de film. Ana a semnat, alături de Iulia Rugină și Oana Răsuceanu, mai multe scenarii de scurt și mediu metraj, printre care: „Bună Cristina! Pa Cristina!”, „Captivi de Crăciun”, „Să mori de dragoste rănită”, „Skugos”) și trei lung metraje – „Love Building”(2013), „Alt Love Building”(2014) și „Breaking News” (2017). Cel mai recent lungmetraj semnat de Ana, „Breaking News”, a avut premiera la Festivalul Internațional de Film Karlovy Vary (Competiție Oficială) și a fost recompensat cu o Mențiune Specială a Juriului pentru actrița Voica Oltean. Scurtmetrajul „E.T a fost aici”, reprezintă debutul ei în regia de film. În calitate de scenarist, a colaborat, de asemenea, cu Media Pro Pictures și HBO România. Este membru fondator al Asociației Culturale Control N, fiind implicată activ în proiectele organizației. Susține cursuri și workshop-uri de scenaristică (pentru amatori și profesioniști deopotrivă).

lect.univ.dr.

Alexandru Maftei

alexandru.maftei@unatc.ro

Alexandru Maftei este lect. univ. dr. la Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică „I. L. Caragiale”, București, Facultatea de Film – Departamentul Scenaristică, Filmologie. Este regizor de film și de teatru. Filmografia lui include lungmetrajul de televiziune „Fii cu ochi pe fericire” (1998), șapte episoade ale serialului românesc „Lombarzilor 8” (2006), comedia dulce amăruie „Buna! Ce faci?”(2011), lungmetrajul „Domnișoara Christina” (2013) - o adaptare cinematografică a romanului lui Mircea Eliade. „Cutia neagră a regizorului”(2019), teza sa de doctorat, publicată la Editura Universitară, urmărește procesul complex al transformării scenariului în film și îmbină cercetarea teoretică cu analiza propriilor filme și modalități de lucru. Alexandru Maftei este unul dintre cei mai experimentați regizori de publicitate români. Din 2013, montează spectacole în teatre din București și din țară.

lect.univ.dr.

Irina Trocan

irina.trocan@unatc.ro

Irina Trocan e lect. univ. dr. la Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică „I. L. Caragiale”, București, Facultatea de Film – Departamentul Scenaristică, Filmologie. Lucrarea ei de doctorat speculează asupra rădăcinilor eseurilor video contemporane în tradiția filmului-eseu. Între 2017-2018, a fost bursier Fulbright la University of Pennsylvania. Interesele ei de cercetare includ critica videografică, mediile digitale, filmul-eseu, festivalurile de film, reprezentarea rasială, reprezentarea istorică în cinema non-clasic. Este coordonatoarea revistei online „Acoperișul de Sticlă”. A coordonat, împreună cu Andra Petrescu, volumul „Realitatea ficțiunii, ficțiunea realului. Abordări teoretice ale documentarului” (Editura Hecate, 2018), iar mai recent, „Romanian Cinema Inside Out — Insights on Film Culture, Industry and Politics 1912-2019” (Editura Institutului Cultural Român, 2019). A fost selecționer la Festivalul de Scurt- și Mediumetraj NexT (2011-2016) și scrie în limba română și engleză pentru publicații precum „Close Up”, „Dilema Veche”, „Cineaste”, „Photogénie”, „Sight & Sound”, „IndieWire”.

lect.univ.dr.

Iulia Alexandra Voicu

iulia.voicu@unatc.ro

Iulia Voicu este lect. univ. dr. la Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică „I. L. Caragiale”, București, Facultatea de Film – Departamentul Scenaristică, Filmologie. A studiat la UNATC „I.L. Caragiale”, unde a susținut în 2018 lucrarea de doctorat „Reprezentarea de gen în cinematograful românesc”. Crede în educația prin artă și despre artă și a participat în proiectele de educație cinematografică „Filme pentru liceeni” și „CinEd”. În cadrul „CinEd”, a realizat un studiu critic despre filmul lui Cătălin Mitulescu, „Cum mi-am petrecut sfârșitul lumii” (Asociația Macondo, 2017). A fost trainer în workshop-uri precum „Let’s Go digital” (TIFF) și „Timishort Talent Lab”. E preocupată de studiul genurilor cinematografice.

prof.univ.dr.

Lucian Georgescu

lucian.georgescu@unatc.ro

Lucian Georgescu – prof. univ. dr. la Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică „I. L. Caragiale”, București, Facultatea de Film, profesor-coordonator de specialitate: scenaristică (Departamentul Scenaristică, Filmologie). Este Licențiat în Litere (Elemente de limbaj pre-cinematografic în Cronica Anonimă despre Brâncoveanu/UB/1992), doctor în cinema (Motivul drumului în cinematograful lui Jim Jarmusch/UNATC/2006). La recomandarea profesorului George Littera devine primul critic de film post-1989 (Noul Cinema, 1992). Membru UCIN, FIPRESCI, EACWP (European Association of Creating Writing Programes) SRN (Screenwriters Research Network), NAWE (National Association of Writers in Education – UK), guest lecturer la Ohio State University, Cincinnati University, Scuola Holden. Cercetare în road movie genre și deconstrucția critică a paradigmei celor trei acte. Conferințe peer reviewed la Copenhaga, Bruxelles, Potsdam-Babelsberg, publicat de Intellect Books, Taylor & Francis și de Edinburgh University Press. Activitate în publicitate (primul creativ local numit la conducerea unei multinaționale – BBDO/1999, nominalizat la IAA Hall of Fame în Bruxelles) și în marketingul cultural (Odiseea Păcii 2001 – cu Emir Kusturica; Sibiu Capitală Culturală Europeană 2007). Fondator cinepub.ro, producător, scenarist (Mimi, În fiecare zi e noapte, Cu ochii spre fericire, Tatăl Fantomă), regizor (Mimi, Tatăl Fantomă). Cărți: Jim pe drum (House of Guides), Convorbiri despre scenariu (împreună cu Dumitru Carabăț, UNATC Press), Creative Writing (coordonator, în curs de publicare). Editor și/sau traducător: Frédéric Beigbeder – 99 Francs (Pandora M), Barry Gifford – The Phantom Father: A Memoir (Balkanski Books), David Bohm – On Creativity și On Dialogue, Steven Maras – Screenplay: Theory, History and Practice (în curs de publicare).

lect.univ.dr.

Christian Ferencz-Flatz

ferencz.flatz@unatc.ro

Lector la Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică „I. L. Caragiale”, abilitat în studii de film la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca și cercetător în filozofie la Institutul de filozofie Alexandru Dragomir.Interesele sale de cercetare privesc filozofia mediilor, fenomenologia clasică germană, teoria critică, filozofia istoriei și teoriile imaginii. A coordonat împreună cu Julian Hanich volumul Studia Phaenomenologica XVI: Film and Phenomenology (2016).

Cele mai recente volume publicate: Filmul ca situație socială. Eseuri fenomenologice (Cluj-Napoca, 2018), Sehen Als-ob. Ästhetik und Pragmatik in Husserls Bildlehre (Nordhausen, 2016) și Incursiuni fenomenologice în noul film românesc (Cluj-Napoca, 2015). A coordonat multiple granturi de cercetare și a publicat numeroase studii în reviste internaționale de filozofie și teoria filmului. A realizat traducerile în limba română ale unor lucrări fundamentale de Husserl, Heidegger, Benjamin, Kracauer și Adorno.

assistent.univ.dr.

Gabriela Filippi

gabriela.filippi@unatc.ro

Asistent universitar și doctorand în cadrul Universității Naționale de Artă Teatrală și Cinematografică „I.L. Caragiale” din București, elaborează o teză despre modul de organizare și practica estetică a cinematografiei românești în perioada socialistă. Principalele sale interese de cercetare sunt istoria filmului românesc și est-european și teoria filmului politic.

Împreună cu Andrei Gorzo a coordonat volumul colectiv Filmul tranziției. Contribuții la interpretarea cinemaului românesc„nouăzecist” (Tact: 2017). Cele mai recente publicații: „Representing Modern Romania in the Musical of the State Socialist Period”, în Ewa Mazierska și Zsolt Gyori (coord.), Popular Music and the Moving Image in Eastern Europe (Bloomsbury Academic: 2018), și „Our Manager: The Myth and Its Era”, în Irina Trocan (coord.), Romanian Cinema Inside Out: Insights on film Culture, Industry and Politics 1912-2019 (ICR: 2019). În ultimii ani a colaborat la mai multe proiecte de educație cinematografică dedicate publicului tânăr: „CinEd”, „Éducation à l’image” și „Filme pentru liceeni”.

ai o intrebare? contacteaza-ne prin email