Universitate

Despre UNATC

Universitatea Naţională de Artă Teatrală și Cinematografică „I.L. Caragiale” din București (UNATC) este o instituţie publică de învăţământ superior finanţată de stat, recunoscută pe plan internațional. Prin programele sale, care pun accentul pe cercetare, inovație, diversitate și interdisciplinaritate, Universitatea le oferă studenților oportunitatea de a se specializa în domeniul teatrului și în cel al filmului, precum și în domenii mixte, la nivel de licență, master și doctorat. 

UNATC are  în componență, corespunzător domeniilor universitare specifice, două facultăţi: de Teatru şi de Film. De asemenea, mai are în compunere Departamentul de studii doctorale şi Centrul pentru Pregătire Pedagogică şi Didactică, ambele subordonate Rectorului,  precum și Centrul Internațional de Cercetare și Educație în Tehnologii Inovativ Creative (CINETic) –departament de cercetare în domeniul interacțiunii digitale și al neuroștiinţei aplicate în arte performative și film.

În cadrul Facultății de Teatru funcționează departamentele: 

ARTA ACTORULUI
Program de Licență: Artele spectacolului (ACTORIE)
Programe de Master: ARTA ACTORULUI; PEDAGOGIE TEATRALĂ

PĂPUȘI-MARIONETE
Program de Licență: Artele spectacolului (PĂPUȘI-MARIONETE)
Program de Master: TEATRU DE ANIMAŢIE

REGIE TEATRU
Program de Licență: Artele spectacolului (REGIE)
Programe de Master: ARTA REGIZORULUI DE TEATRU; SCRIERE DRAMATICĂ

COREGRAFIE 
Program de Licență: Artele spectacolului (COREGRAFIE)
Programe de Master: ARTĂ COREGRAFICĂ; COREGRAFIE ŞI PERFORMANŢĂ ÎN DANS

SCENOGRAFIE
Program de Licență: SCENOGRAFIE
Programe de Master: ARTA SCENOGRAFULUI; DESIGN SUNET ȘI LUMINĂ ÎN ARTELE SPECTACOLULUI

• STUDII TEATRALE
Program de Licență: TEATROLOGIE (Jurnalism teatral) 
Program de Master: TEATROLOGIE (Management și Marketing cultural) 

Facultatea de Film are în componență departamentele: 

• REGIE, PRODUCȚIE
Program de Licență: Cinematografie, Fotografie, Media (REGIE DE FILM ŞI TV)
Programe de Master: ARTA REGIEI DE FILM; PRODUCŢIE DE FILM; FILM DOCUMENTAR

IMAGINE DE FILM ȘI TV 
Programe de Licență: Cinematografie, Fotografie, Media (IMAGINE DE FILM ȘI TV); FOTOGRAFIE
Program de Master: ARTA IMAGINII DE FILM

MULTIMEDIA: SUNET, MONTAJ
Program de Licență: Cinematografie, Fotografie, Media (MULTIMEDIA: SUNET, MONTAJ)
Programe de Master: ARTA MONTAJULUI DE FILM; ARTA SUNETULUI DE FILM; DESIGN PENTRU NOILE MEDIA/ NEW MEDIA DESIGN (în limba engleză)

ANIMAȚIE și INTERACTIVITATE
Program de Licență: Cinematografie, Fotografie, Media (ANIMAȚIE)
Programe de Master: FILM DE ANIMAŢIE; TEHNOLOGII INTERACTIVE PENTRU ARTE PERFORMATIVE ŞI  MEDIA/ INTERACTIVE TECHNOLOGIES FOR PERFORMING AND MEDIA ARTS (în limba engleză); ARTA DESIGNULUI DE JOCURI/ART OF GAME DESIGN (în limba engleză)

SCENARISTICĂ, FILMOLOGIE 
Program de Licență: Cinematografie, Fotografie, Media (COMUNICARE AUDIOVIZUALĂ: SCENARISTICĂ, PUBLICITATE MEDIA, FILMOLOGIE)
Programe de Master: FILMOLOGIE; SCENARISTICĂ

Școala doctorală a UNATC este organizată pe două domenii de studiu. 

TEATRU ȘI ARTELE SPECTACOLULUI – cercetare ştiinţifică/cercetare artistică/creaţie artistică;
CINEMATOGRAFIE ŞI MEDIA – cercetare ştiinţifică/cercetare artistică/creaţie artistică.

Sub denumirea de „Departament studii doctorale” a funcționat încă din anul 2008, sub tutela IOSUD/UNATC ca factor educaţional, formativ şi de perfecţionare destinat ciclului al III-lea de studii universitare. Şcoala doctorală din UNATC continuă, la nivel de excelenţă, vectorii de studiu şi de specialitate ai facultăţilor sale tradiţionale.

CINETic – Misiunea principală a CINETic este de a dezvolta cunoștinţe și de a inova la nivel internaţional, în domeniul artelor performative și filmului, precum și în domeniile care duc la dezvoltarea și transformarea lor. Cunoștinţele dobândite în teatru și film sunt extinse prin cercetare și inovare în proiecte interdisciplinare care reunesc arta, știinţa și tehnologia.

ai o întrebare? contactează-ne prin email