Cercetare

”Cercetarea înseamnă descoperirea neștiutului din năzuința de a înțelege.” (Rheinberger 1992, Dombois 2006)

Departamentul Cercetare, Dezvoltare, Inovare

Viziunea Departamentului Cercetare, Dezvoltare, Inovare (DCDI) are ca fundament o cultură de cercetare vibrantă, care să transforme UNATC „I. L. Caragiale” într-un pol de excelență, centrat pe generarea de cercetări de înaltă calitate în teatru, film și domenii conexe, idei și practici cu impact direct asupra calității activității didactice și a viitoarelor politici culturale, cu semnificație națională și internațională.

Misiunea Departamentului Cercetare, Dezvoltare, Inovare este stimularea, generarea și promovarea de noi cunoștințe și noi perspective în cercetarea, practica și educația artistică de calitate.

Departamentul Cercetare, Dezvoltare, Inovare reunește următoarele structuri componente: 

CeArFi – Centrul de Cercetare în Arte Performative și Film

O structură formată din cercetători și asistenți de cercetare din domeniul cercetării artistice, care au ca obiective principale structurarea și dezvoltarea planurilor de cercetare pe teme propuse de cele două facultăți din cadrul UNATC, dar și proiecte de cercetare proprii ale DCDI. Centrul își propune deopotrivă dezvoltarea de proiecte specifice în vederea accesării unor granturi de cercetare. Rezultatele cercetării se vor materializa în cărți, studii, articole, ghiduri de bune practici, conferințe științifice, evenimente publice.

CINETic – Centrul Internațional de Educație în Tehnologii Inovativ Creative

O structură formată din cercetători, asistenți de cercetare, experți și profesioniști în domeniul noilor tehnologii, care au ca obiective principale structurarea și dezvoltarea planurilor de cercetare interdisciplinare și transdiciplinare la intersecția artei cu tehnologia și știința. Cele 6 laboratoare ale centrului beneficiază de aparatură și infrastructură software de ultimă generație, folosite cu prioritate în procesul de cercetare, dar și pentru dezvoltarea de proiecte în vederea accesării de granturi, și pentru sprijinirea procesului didactic din cadrul programelor de licență, masterat și doctorat ale UNATC. Rezultatele cercetării se vor materializa în cărți, studii, ghiduri de bune practici, conferințe științifice, evenimente publice, instalații, aplicații digitale și interactive.

Direcția Bibliotecă
O structură menită să vină în sprijinul procesului didactic și de cercetare prin fondul de carte, colecțiile speciale, dar și prin oferirea unor servicii proprii unei Mediateci.

Serviciul Editură și Publicații
O structură menită să coordoneze publicațiile academice marca UNATC: revistele Facultății de Film și ale Facultății de Teatru, colecțiile de carte, publicațiile Școlii Doctorale, cursuri, traduceri, antologii, monografii etc.Centrul de Învățare UNATC
O platformă pentru promovarea învățării formale și non-formale, a consilierii, sprijinirii, îndrumării, orientării studenților. Dezvoltarea abilităților organizaționale și manageriale ale studenților, care să le permită elaborarea unor proiecte și programe artistice după terminarea facultății: activități de structurare a unui proiect pentru un call de finanțare, activități de curatoriat specifice artelor performative și filmului, activități de dezvoltare academică. Centrul de Învățare UNATC oferă cadrul instituțional pentru editarea celor două reviste studențești ale universității: Film Menu și Theatron. Centrul își propune să organizeze conferințe, dezbateri, programe de tutorat, mentorat, ateliere pentru dezvoltarea competențelor transversale, activități de practică și voluntariat.

ai o întrebare? contactează-ne prin email