Cercetare

Curiozitate. Creativitate. Colaborare. Cercetare. 

Cercetarea este o activitate definitorie constantă în procesul de educație, fiind în același timp un element esențial în poziționarea unei universități. Departamentul Cercetare-Dezvoltare al UNATC „I. L. Caragiale” este structura care își propune să ofere comunității academice un spațiu orientat către analiza și contextualizarea artei spre beneficiul mediului cultural. Activitatea Departamentului se axează pe teme de actualitate în materie de cercetare artistică, domeniu emergent la nivel național. Astfel, este valorificată experiența teoreticienilor și practicienilor din teatru și cinematografie pentru consolidarea unor principii, seturi de concepte identitare, metode și metodologii menite să fundamenteze recunoașterea specificității învățământului universitar artistic.

Misiunea Departamentului Cercetare-Dezvoltare este de a structura direcții de cercetare specifice UNATC într-un plan anual, aprobat de către Consiliul Științific, și a le materializa în studii, analize, ateliere, grupuri de lucru, publicații și manifestări științifice. 

Principalele obiective ale Departamentului sunt: 

 1. Crearea și operaționalizarea unei structuri care să permită accesul studenților și cadrelor didactice la resursele necesare desfășurării activității de cercetare. 
 2. Integrarea activității de cercetare în procesul educațional și corelarea acesteia cu programa de învățământ, cu sprijinul Facultății de Film, al Facultății de Teatru și al Școlii Doctorale. 
 3. Organizarea și planificarea sistemului de publicații în funcție de nevoile procesului de învățământ, în special în ceea ce privește suporturile de curs, manualele și lucrările relevante din literatura de specialitate. 
 4. Valorificarea aparatului critic de specialitate în sprijinul evoluției calității actului artistic, prin stimularea atelierelor de critică creativă.
 5. Realizarea unor activități de cercetare cu vizibilitate națională și internațională  (conferințe, comunicări științifice, ateliere de cercetare, simpozioane, dezbateri etc.). 

Cercetarea și activitățile conexe se desfășoară transversal la nivelul UNATC „I. L. Caragiale” prin Direcția Studii, Analize și Formare continuă și Centrul Internațional de Cercetare și Educație în Tehnologii Inovativ Creative – CINETic, ca structuri din cadrul Departamentului de Cercetare-Dezvoltare, și Facultatea de Film, Facultatea de Teatru și Școala Doctorală. Un element cheie în cadrul Departamentului este Editura UNATC Press care constituie punctul de legătură dintre cercetările desfășurate în cadrul UNATC și publicul țintă format din studenți, doctoranzi, cadre didactice și profesioniști din domeniul cultural la nivel național și internațional. De asemenea, Biblioteca UNATC reprezintă o resursă esențială în programele și proiectele derulate.   

Resurse  

La nivel organizatoric, Departamentul Cercetare-Dezvoltare reunește următoarele direcții:

 1. Direcția Studii, Analize și Formare continuă
 2. Editura UNATC Press 
 3. Direcția Bibliotecă
 4. Centrul Internațional de Cercetare și Educație în Tehnologii Inovativ Creative – CINETic

Departamentul Cercetare-Dezvoltare își desfășoară activitatea, împreună cu Școala Doctorală, în clădirea UNATC situată în str. Tudor Arghezi nr. 3B, unde beneficiază de infrastructura CINETic – investiție realizată printr-un grant POSCCE de 8 milioane de Euro, având ca obiectiv deschiderea de noi centre de cercetare și dezvoltarea celor deja existente. Prin această finanțare externă, UNATC a achiziţionat, în anul 2015, o clădire pentru CINETic și a dotat laboratoarele cu echipament de ultimă oră pentru interacţiune digitală, în valoare de peste 3,5 milioane de Euro.

În plus, Departamentul Cercetare-Dezvoltare dispune de spații amenajate pentru atelierele de cercetare și pentru redacția Editurii UNATC Press, de o sală multifuncțională, precum și de laboratoarele CINETic: 

Cele mai importante sisteme tehnologice CINETic sunt:

 • CAVE‑CIN un mediu virtual automat cu sistem de proiecţie stereoscopică imersivă pe patru ecrane, cu mai multe instrumente de interacţiune;
 • Sistem de captare a mișcării cu camere cu infraroșu și sistem de captare a mișcării faciale;
 • Sistem de analiză a mișcării cu camere video de mare viteză;
 • Sisteme de comandă a mișcării camerelor de filmat, în regim robotic;
 • Flux complet de producţie 3D pentru cinematografie, animaţie și scenografie, cu Alexa SXT, Red Dragon, cu lentile sferice și anamorfe;
 • Instrumente de producţie, inclusiv imprimare 3D și router CNC;
 • Diferite sisteme de colectare a datelor fiziologice (urmărirea mișcării ochilor, GSR, ECG, EMG etc.) și electroencefalografie cu densitate mare (EEG) cu 256 de canale.

Echipamentele din cadrul laboratoarelor CINETic sunt prezentate pe larg aici.  

Biblioteca funcționează în clădirea principală UNATC, din str. Matei Voievod nr. 75-77, și pune la dispoziția utilizatorilor în regim de împrumut sau prin consultare la sala de lectură, în sistem analog sau digital, peste 100.000 de titluri, având în același timp cel mai mare fond de carte dedicat teatrului și filmului din România. 

Oportunități

Departamentul Cercetare-Dezvoltare oferă studenților, masteranzilor și doctoranzilor: 

 • o platformă organizată pentru desfășurarea atelierelor de cercetare, sub îndrumarea unui cadru didactic coordonator sau a unui cercetător;
 • posibilitatea de a participa la manifestări științifice în calitate de auditori sau vorbitori, cu scopul de a comunica public rezultatele cercetărilor individuale sau colective, dar și de a interacționa cu specialiști din domeniu în vederea dezvoltării cooperării parteneriatelor naționale și internaționale;  
 • suport metodologic pentru desfășurarea cercetărilor individuale;
 • acces la fond de carte specializat, precum și la publicații periodice și baze de date internaționale din domeniile de studiu specifice UNATC;
 • proiecte naționale și internaționale, realizate în colaborare cu universități de arte, institute de cercetare sau rețele dedicate managementului și cercetării în domeniul cultural; 

Departamentul Cercetare-Dezvoltare reprezintă, de asemenea, cadrul instituțional prin care profesorii și cercetătorii își desfășoară în mod agregat activitatea de cercetare obligatorie pentru alinierea UNATC la standardele naționale și internaționale privind educația, precum și programe și proiecte dedicate formării continue. 

Departamentul Cercetare-Dezvoltare este deschis colaborărilor în materie de cercetare, parteneriatelor naționale și internaționale. În acest sens, au fost demarate procedurile de aderare la rețele specializate.      

Echipă

ECHIPA DE MANAGEMENT

conf.univ.dr. Radu Mircea Apostol, Prorector Cercetare-Dezvoltare

Conf.univ.dr. Ana Maria Nistor, Coordonator Editură UNATC Press

Dr. Elena Belciu, Director Studii, Analize și formare continuă

Ing. Tănase Dumitru, Director tehnic CINETic

Raluca Rădoi, Consultant artistic (comunicare)

Alexandra Bucălae, Consultant artistic (asistent manager)

DIRECȚIA STUDII, ANALIZE ȘI FORMARE CONTINUĂ 

COMPARTIMENTUL REDACȚIE, EDITURĂ, PUBLICAȚII

Elena Belciu, Director 

Iuliana Gherghescu, Cercetător III

Roberta Bucura, Asistent de cercetare

Catinca Drăgănescu, Asistent de cercetare

Maria Drăghici, Asistent de cercetare

Alina Grigore, Asistent de cercetare

Laura Ioana Pop, Asistent de cercetare

Alina Suărășan, Asistent de cercetare

Ruxandra Ștefan, Asistent de cercetare

Oana Maria Sava, Referent de specialitate

Cornel Huțanu, Traducător Gr. I

Nicoleta Pușcașu, Secretar tehnic de redacție 

CENTRUL INTERNAȚIONAL DE CERCETARE ȘI EDUCAȚIE ÎN TEHNOLOGII INOVATIV CREATIVE – CINETIC 

Tănase Dumitru, Director tehnic

Tarina Maria Murgu, Asistent de cercetare

Ciprian Făcăeru, Asistent de cercetare

Bogdan Alexandru, Referent de specialitate

Mircea Crivoi, Referent de specialitate

Vlad Ilicevici, Referent de specialitate

Cristina Nițu, Referent de specialitate 

Mihai Gheorghiu, Inginer audio-video 

George Pompiliu Niță, Operator imagine 

Radu Pop, Operator imagine 

Ionuț Dumitrașcu, Tehnician lumini 

Marius Hodea, Tehnician realitate virtuală 

Nicolae Matei, Tehnician

BIBLIOTECA 

Mihaela Aurelia Costea, Șef Birou 

Nicoleta Miron, Bibliotecar gr. I

Alina Munteanu, Bibliotecar gr. I

Mihaela Vazzolla, Bibliotecar gr. I

Alexandra Coman, Bibliotecar debutant

Andreeana Lupu, Bibliotecar debutant

Veroana Molea, Documentarist gr. I

Roxana Șufaru, Informatician gr. II

ai o intrebare? contacteaza-ne prin email