universitate

Organizare

Senatul reprezintă cel mai înalt for de reprezentare al comunităţii universitare în mediul academic naţional şi internaţional, fiind, totodată, forul de decizie şi deliberare de la nivelul universităţii.

Senatul funcționează pe baza principiilor libertăţii academice, a autonomiei universitare și a transparenței. Senatul are în componența sa un număr de 22 membri, dintre care 16 cadre didactice și 6 studenți.
Membrii Consiliului de Administrație, precum şi directorul Direcției Generale Secretariat a Universității, au statutul de invitați permanenți la şedințele Senatului.
Senatul garantează libertatea academică şi autonomia universitară, aprobând planul strategic de dezvoltare instituțională şi planurile operaționale, la propunerea rectorului.

Președinte Senat UNATC

Nume e-mail
prof.univ.dr. Doru Nițescu doru.nitescu@unatc.ro

Membri Senat

Nume e-mail
prof.univ.dr. Bogdana Darie Crețu bogdana.darie@unatc.ro
prof.univ.dr. Ovidiu Georgescu ovidiu.georgescu@unatc.ro
prof.univ.dr. Napoleon Helmis napoleon.helmis@unatc.ro
conf.univ.dr. Mihaela Sîrbu mihaela.sirbu@unatc.ro
conf.univ.dr. Alexandru Berceanu alexandru.berceanu@unatc.ro
conf.univ.dr. Mihaela Bețiu mihaela.betiu@unatc.ro
conf.univ.dr. Anca Bradu anca.bradu@unatc.ro
conf.univ.dr. Ioan Brancu ioan.brancu@unatc.ro
conf.univ.dr. Matei Branea matei.branea@unatc.ro
conf.univ.dr. Ștefan Caragiu stefan.caragiu@unatc.ro
conf.univ.dr. Anca Ioniță anca.ionita@unatc.ro
conf.univ.dr. Florian Nanu florian.nanu@unatc.ro
conf.univ.dr. Daniel Stanciu daniel.stanciu@unatc.ro
lect.univ.dr. Andreea Duță andreea.duta@unatc.ro
lect.univ.dr. Vlad Ioachimescu vlad.ioachimescu@unatc.ro

Studenți

Nume e-mail
Tania Drăghici tania.draghici@student.unatc.ro
Bogdan Bogdănoiu bogdan.bogdanoiu@unatc.ro
Andrei Giurgea andrei.giurgea@student.unatc.ro
Dan Grossu dan.grossu@student.unatc.ro
Andrei Rosz andrei.rosz@student.unatc.ro
Mihai Bercaru mihai.bercaru@unatc.ro

Invitați permanenți

Nume e-mail
prof.univ.dr. Liviu Lucaci liviu.lucaci@unatc.ro
conf.univ.dr. George Ivașcu george.ivascu@unatc.ro
lect.univ.dr. Cristina Briciu cristina.briciu@unatc.ro
Alina Stanciu – Avocat alina.stanciu@ciupitu-law.ro
Daniela Barac – Jurist barac.daniela@unatc.ro
ai o intrebare? contacteaza-ne prin email