universitate

Organizare

Senatul reprezintă cel mai înalt for de reprezentare al comunităţii universitare în mediul academic naţional şi internaţional, fiind, totodată, forul de decizie şi deliberare de la nivelul universităţii.

Senatul funcționează pe baza principiilor libertăţii academice, a autonomiei universitare și a transparenței. Senatul are în componența sa un număr de 23 membri, dintre care 17 cadre didactice și 6 studenți.
Membrii Consiliului de Administrație, precum şi directorul Direcției Generale Secretariat a Universității, au statutul de invitați permanenți la şedințele Senatului.
Senatul garantează libertatea academică şi autonomia universitară, aprobând planul strategic de dezvoltare instituțională şi planurile operaționale, la propunerea rectorului.

Președinte Senat

Nume e-mail
prof.univ.dr. Doru Nițescu doru.nitescu@unatc.ro

Membri Senat

Nume e-mail
prof.univ.dr. Bogdana Darie Crețu bogdana.darie@unatc.ro
prof.univ.dr. Liviu Lucaci liviu.lucaci@unatc.ro
prof.univ.dr. Mihaela Sîrbu mihaela.sirbu@unatc.ro
prof.univ.dr. Alexandru Sterian alex.sterian@unatc.ro
conf.univ.dr. Radu Mircea Apostol radu.apostol@unatc.ro
conf.univ.dr. Mihaela Bețiu mihaela.betiu@unatc.ro
conf.univ.dr. Anca Bradu anca.bradu@unatc.ro
conf.univ.dr. Ștefan Caragiu stefan.caragiu@unatc.ro
conf.univ.dr. Andrei Gorzo andrei.gorzo@unatc.ro
conf.univ.dr. Anca Ioniță anca.ionita@unatc.ro
lect.univ.dr. Andrei Rus andrei.rus@unatc.ro
conf.univ.dr. Daniel Stanciu daniel.stanciu@unatc.ro
lect.univ.dr. Romina Boldașu romina.boldasu@unatc.ro
lect.univ.dr. Vlad Ioachimescu vlad.ioachimescu@unatc.ro
lect.univ.dr. Bogdan Mustață bogdan.mustata@unatc.ro
lect.univ.dr. Gabriela Suciu-Pădurețu gabriela.suciu@unatc.ro

Studenți

Nume e-mail
Anamaria Urzică anamaria.urzica@student.unatc.ro
Alina Brăcaci nicoleta.bracaci@student.unatc.ro
Andrei Rosz andrei.rosz@student.unatc.ro
Fabian Ciobanu fabian.ciobanu@unatc.ro
Doru Pătrașcu doru.patrascu@student.unatc.ro
Mihai Bercaru mihai.bercaru@unatc.ro

Invitați permanenți

Nume e-mail
conf.univ.dr. George Ivașcu george.ivascu@unatc.ro
Daniela Barac – Jurist barac.daniela@unatc.ro
ai o întrebare? contactează-ne prin email