Descriere proiect

DigitalEyes UNATC

Descriere proiect
Granturi pentru digitalizarea universităților

Beneficiar UNIVERSITATEA DE ARTĂ TEATRALĂ ȘI CINEMATOGRAFICĂ “I.L. Caragiale”                       

Titlul proiectuluiDigitalEyes UNATC
ComponentaC15 Educație
Măsura de investițiiInvestiția 16: Digitalizarea universităților și pregătirea acestora pentru profesiile digitale ale viitorului
Codul ProiectuluiPNNR 1727005879
Contract de finanţare14026 / 16.09.2022
Localizarea proiectului (județ, localitate, alte date relevante despre localizarea proiectului)București

OBIECTIVELE PROIECTULUI

Obiectivul general (OG) al proiectului este dezvoltarea și inovarea procesului didactic și a cercetării artistice de excelență prin digitizarea, digitalizarea și transformarea digitală a infrastructurii UNATC, înființarea de institute de cercetare și prin oferirea unui set de programe de formare destinate studenților și cadrelor didactice.

OBIECTIVE SPECIFICE:

OS1. Eficientizarea procesului didactic, cu prezervarea specificului metodologiilor de lucru în educația și creația artistică prin crearea infrastructurii digitale de sceno-tehnică, în spațiile dedicate lucrărilor practice și de măiestrie, din cadrul Facultății de Teatru, vizând 9 programe de studiu care fac parte din 4 departamente, pentru un număr de 500 de studenți și 50 de cadre didactice.

OS2. Eficientizarea procesului didactic, cu prezervarea specificului metodologiilor de lucru în educația și creația artistică prin crearea infrastructurii digitale, în laboratoarele dedicate lucrărilor practice și de măiestrie, din cadrul Facultății de Film, pentru un număr de 200 de studenți și 30 de cadre didactice din cadrul a 10 programe de studiu, care fac parte din 3 departamente.

OS3. Dezvoltarea și inovarea activităților de predare și a cercetării artistice de excelență prin înființarea a două institute de cercetare (Institutul de Digitizare și Digitalizare a Patrimoniului Artistic, Institutul de Cercetare a Senzorialității) și prin îmbunătățirea și actualizarea infrastructurii digitale din cadrul celor 6 laboratoare ale Centrului Internațional de Cercetare și Educație în Tehnologii Inovativ Creative – CINETic.

OS4. Accesibilizarea și optimizarea tuturor proceselor educaționale (didactice, de cercetare și de producție artistică) prin crearea și implementarea unei platforme de Management a Relației cu Studentul, pentru un număr de 934 studenți din cadrul UNATC (conform anului universitar 2021-2022).

OS5. Îmbunătățirea strategiei de comunicare, promovare și valorificare a proceselor și rezultatelor planurilor didactice și a proiectelor de cercetare artistică prin optimizarea schimbului de informații, a coparticipării între diferitele structuri interne, precum și conectarea comunității academice UNATC cu mediul social, politic și economic.(UNATC App, UNATC site, Biblioteca digitală, UNATC Press, PLATFORMA DE STREAMING).


GRUPURI ȚINTĂ

 • 500 de studenți și 50 de cadre didactice, de la 9 programe de studiu ale Facultății de Teatru (Arta actorului, Arta regizorului de teatru, Arta scenografului, Arta coregrafică, Design, lumină și sunet în artele spectacolului, Scriere dramatică, Teatrologie – management și marketing cultural, Teatru de animație, Pedagogie teatrală), din 4 departamente (Arta Actorului, Păpuși-Marionete, Regie Teatru, Coregrafie, Scenografie);
 • 200 de studenți și 30 de cadre didactice de la 10 programe de studiu ale Facultății de Film (Imagine de Film și TV, Fotografie, Arta Imaginii de Film, Multimedia, Arta Montajului de Film, Arta Montajului de Sunet, New Media, Animație, Interactive Technologies for Performing Media Arts, Art of Game Design) din 3 departamente (Imagine de Film și TV, Multimedia: Sunet, Montaj, Animație și Interactivitate);
 • 80 de persoane asimilate resursei umane didactic auxiliar.

ACTIVITĂȚILE PROIECTULUI:

A0. (OG) MANAGEMENTUL PROIECTULUI (LUNILE 1 – 40)

Rezultatele așteptate în urma acestei activități sunt: o echipă de proiect funcționalărapoarte interne ale echipei de proiect; procese verbale ale ședințelor de lucru; rapoarte de evaluare tehnică și financiară etc.

A1. (OS1) INTEGRAREA ÎN PROCESUL DIDACTIC A INFRASTRUCTURII DIGITALE DIN CADRUL FACULTĂȚII DE TEATRU (LUNILE 4 – 40)


În cadrul acestei activități se vor desfășura procedurile specifice de achiziție a infrastructurii digitale și a serviciilor specifice pentru spațiile dedicate lucrărilor practice și de măiestrie.

Vor avea loc stagiile de instruire a personalului didactic și a studenților în vederea operării optime a noilor echipamente, precum și integrarea acestora în lucrările practice și de măiestrie

A1.1 (OS1) Achiziționarea infrastructurii digitale și a serviciilor specifice pentru spațiile dedicate lucrărilor practice și de măiestrie din cadrul Facultății de Teatru. (Lunile 4-24)

A1.2 (OS1) Instruirea personalului didactic și a studenților în vederea operării optime a noilor echipamente, din cadrul Facultății de Teatru. (Lunile 6-24)

A1.3 (OS1) Utilizarea infrastructurii digitale și a cunoștințelor dobândite în producțiile artistice ale studenților și în procesul didactic, din cadrul Facultății de Teatru. (Lunile 10-40).

GRUP ȚINTĂ

 • 500 de studenți și 50 de cadre didactice, de la 9 programe de studiu ale Facultății de Teatru (Arta actorului, Arta regizorului de teatru, Arta scenografului, Arta coregrafică, Design, lumină și sunet în artele spectacolului, Scriere dramatică, Teatrologie – management și marketing cultural, Teatru de animație, Pedagogie teatrală), din 4 departamente (Arta Actorului, Păpuși-Marionete, Regie Teatru, Coregrafie, Scenografie);

Rezultatele așteptate în urma acestei activități sunt:

 • o infrastructură digitală de sceno-tehnică pentru 9 programe de studii din cadrul Facultății de Teatru (R14);
 • actualizarea a 9 programe de studii din cadrul Facultății de Teatru, cu includerea noilor competențe digitale (R1);
 • 500 de studenți și 50 de cadre didactice cu noi competențe digitale, în cadrul Facultății de Teatru (R2);
 • minimum 20 de producții artistice UNATC, care utilizează noile infrastructuri digitale și a competențelor digitale dobândite în cadrul proiectului (R5).

A2. (OS2) INTEGRAREA ÎN PROCESUL DIDACTIC A INFRASTRUCTURII DIGITALE DIN CADRUL FACULTĂȚII DE FILM (LUNILE 4 – 40)

A2.1 (OS2) Achiziționarea infrastructurii digitale și a serviciilor specifice pentru spațiile dedicate lucrărilor practice și de măiestrie din cadrul Facultății de Film. (Lunile 4-24)

A2.2 (OS2) Instruirea personalului didactic și a studenților în vederea operării optime a noilor echipamente, din cadrul Facultății de Film. (Lunile 6-24)

A2.3 (OS2) Utilizarea infrastructurii digitale și a cunoștințelor dobândite în producțiile artistice ale studenților și în procesul didactic din cadrul Facultății de Film. (Lunile 10-40).

În cadrul acestei activități se vor desfășura procedurile specifice de achiziție a infrastructurii digitale și a serviciilor specifice pentru spațiile dedicate lucrărilor practice și de măiestrie.

Vor avea loc stagiile de instruire a personalului didactic și a studenților în vederea operării optime a noilor echipamente, precum și integrarea acestora în lucrările practice și de măiestrie

GRUP ȚINTĂ

 • 200 de studenți și 30 de cadre didactice de la 10 programe de studiu ale Facultății de Film (Imagine de Film și TV, Fotografie, Arta Imaginii de Film, Multimedia, Arta Montajului de Film, Arta Montajului de Sunet, New Media, Animație, Interactive Technologies for Performing Media Arts, Art of Game Design) din 3 departamente (Imagine de Film și TV, Multimedia: Sunet, Montaj, Animație și Interactivitate);

Rezultatele așteptate în urma acestei activități sunt:

 • o infrastructură digitală de sceno-tehnică pentru 10 programe de studii din cadrul Facultății de Film (R14);
 • actualizarea a 10 programe de studii din cadrul Facultății de Film, cu includerea noilor competențe digitale (R3);
 • 200 de studenți și 30 de cadre didactice cu noi competențe digitale, în cadrul Facultății de Film (R4);
 • minimum 20 de producții artistice UNATC, care utilizează noile infrastructuri digitale și a competențelor digitale dobândite în cadrul proiectului (R5).

A3.(OS3) ÎNFIINȚAREA A DOUĂ INSTITUTE DE CERCETARE ȘI ACTUALIZAREA INFRASTRUCTURII CENTRULUI INTERNAȚIONAL DE CERCETARE ȘI EDUCAȚIE ÎN TEHNOLOGII INOVATIV CREATIVE – CINETIC (LUNILE 4-40)

A3.1. (OS3) Înființarea Institutului de Digitizare și Digitalizare a Patrimoniului Artistic. (Luna 4)

 • Achiziționarea infrastructurii digitale și a serviciilor specifice. (Lunile 4-24)
 • Instruirea personalului didactic și de cercetare și a studenților. (Lunile 6-24)
 • Utilizarea infrastructurii și cunoștințelor dobândite. (Lunile 10-40)

Digitizarea și digitalizarea Arhivei de filme UNATC și a Arhivei Facultății de Teatru pentru dezvoltarea unor planuri de cercetare recuperatorie și exploratorie de excelență a culturii românești.

A3.2.(OS3) Înființarea Institutului de Cercetare a Senzorialității. (Luna 4)

 • Achiziționarea infrastructurii digitale și a serviciilor specifice. (Lunile 4-24)
 • Instruirea personalului didactic și de cercetare și a studenților. (Lunile 6-24)
 • Utilizarea infrastructurii și cunoștințelor dobândite. (Lunile 10-40).

Acest Institut va avea 3 laboratoare:

L1. Laboratorul de Cercetare Multiaxială în Artele Spectacolului și Cinematografie.

L2. Laboratorul de Dezvoltare Cognitivă și Emoțională

L3. Laboratorul Multidisciplinar pentru Dezvoltare Experențială

A3.3.(OS3) Actualizarea infrastructurii digitale a CINETic. (Lunile 4-24)

 • Achiziționarea infrastructurii digitale și a serviciilor specifice. (Lunile 6-24)
 • Instruirea personalului didactic și de cercetare și a studenților. (Lunile 6-24)
 • Utilizarea infrastructurii și cunoștințelor dobândite. (Lunile 10-40)

Rezultatele așteptate în urma acestei activități sunt:

 • o infrastructură digitală de cercetare pentru un Institut de Digitizare și Digitalizare a Patrimoniului Artistic, pentru 3 laboratoare din cadrul Institutului de Cercetare a Senzorialității și 6 laboratoare din cadrul CINETic (R14);
 • 2 Institute noi de cercetare, înființate și dotate corespunzător (R6);
 • minimum 3 proiecte de cercetare, realizate în cadrul celor 2 institute nou înființate (R7)

A4.(OS4) CREAREA PLATFORMEI DE MANAGEMENT A RELAȚIEI CU STUDENTUL (LUNILE 16-40)

 • Achiziția de servicii pentru crearea platformei (Lunile 16-24)
 • Instruirea personalului și a studenților în utilizarea platformei (Lunile 20-26)
 • Introducerea bazei de date (Lunile 26-30)
 • Utilizarea platformei în procesul didactic și de cercetare și în colaborarea instituțională (Lunile 30-40)

Rezultatul așteptat în urma acestei activități este:

 • Platformă funcțională de Management a Relației cu Studentul (R8).

A5.(OS5) OPTIMIZAREA SCHIMBULUI DE INFORMAȚII INTERN ȘI EXTERN (LUNILE 4-40)

 • Adăugarea de noi funcționalități site-ului www.unatc.ro (Lunile 10 – 40)
 • Continuarea digitalizării Bibliotecii UNATC (Lunile 4 – 40)
 • Achiziționarea de servicii pentru realizarea și promovarea aplicației mobile UNATC App (Lunile 24 – 40)
 • Achiziționarea de servicii pentru realizarea unui website pentru promovarea produselor UNATC Press și digitalizarea cărților în format E-book (Lunile 10 – 40)
 • Achiziționarea de servicii pentru realizarea și promovarea unei Platforme de Streaming pentru producțiile UNATC (Lunile 24 – 40)

Rezultatele așteptate în urma acestei activități sunt:

 • dezvoltarea de noi funcționalități pentru site-ul unatc.ro (R9);
 • o bibliotecă Digitală UNATC (R10);
 • o aplicație UNATC App, funcțională (R11);
 • un site UNATC PRESS funcțional și minimum 40 de E-book-uri realizate (R12)
 • o platformă funcțională de streaming integrată cu instrumente de streaming video / live prin utilizarea de servicii API  (R13)

REZULTATE AȘTEPTATE

 • R1. Actualizarea a 9 programe de studii din cadrul Facultății de Teatru, cu includerea noilor competențe digitale.
 • R2. 500 de studenți și 50 de cadre didactice cu noi competențe digitale, în cadrul Facultății de Teatru
 • R3. Actualizarea a 10 programe de studii din cadrul Facultății de Film, cu includerea noilor competențe digitale.
 • R4. 200 de studenți și 30 de cadre didactice cu noi competențe digitale, în cadrul Facultății de Film
 • R5. Minimum 20 de producții artistice UNATC, care utilizează noile infrastructuri digitale și a competențelor digitale dobândite în cadrul proiectului.
 • R6. 2 Institute noi de cercetare, înființate și dotate corespunzător.
 • R7. Minimum 3 proiecte de cercetare, realizate în cadrul celor 2 institute nou înființate.
 • R8. O Platformă funcțională de Management a Relației cu Studentul.
 • R9. Dezvoltarea de noi funcționalități pentru site-ul unatc.ro
 • R10. Biblioteca Digitală UNATC
 • R11. Aplicație UNATC App, funcțională.
 • R12. site UNATC PRESS și minimum 40 de E-book-uri
 • R13. o Platformă funcțională de streaming integrată cu instrumente de streaming video / live prin utilizarea de servicii API
 • R14. Echipamente noi achiziționate

INDICATORII UTILIZAȚI

 • 19 programe de studii actualizate
 • 700 de studenți formați pentru dobândireade competențe digitale avansate
 • 80 de cadre didactice (Film & Teatru) formate pentru dobândirea de competențe digitale avansate
 • 80 de persoane asimilate didactic auxiliar, formate pentru dobândirea de competențe digitale avansate
 • 6 laboratoare CINETic, pentru care s-a achiziționat infrastructură digitală
 • 3 laboratoare din cadrul Institutului de Cercetare a Senzorialității, pentru care s-a achiziționat infrastructură digitală
 • 2 laboratoare din cadrul Institutului de Digitizare și Digitalizare a Patrimoniului Artistic, pentru care s-a achiziționat infrastructură digitală
 • 1 Bibliotecă Digitală, pentru care s-a achiziționat infrastructură digitală
 • 7 departamente din cadrul UNATC, pentru care s-a achiziționat infrastructură digitală

SUSTENABILITATEA PROIECTULUI

 • UNATC dorește să înființeze Colegiul Tehnic UNATC, o structură educațională care să profesionalizeze personalul tehnic de scenă și personalul tehnic de la filmare
 • UNATC dorește să dezvolte noi programe de studii, un Studio de Visual Effects (Efecte Speciale), un program de masterat pentru Arhivare și Restaurare
 • UNATC își dorește crearea de noi programe de studii, în special în domeniul Art Terapiei, Teatrului Aplicat și Drama Terapiei
 • UNATC își dorește aderarea la Rețeaua Europeană Senzorială (ESN), o platformă care va facilita cooperarea în proiecte de cercetare interdisciplinară, la nivel internațional
 • UNATC își dorește crearea unui Laborator de Interacțiune Digitală în Arta Actorului/Spectacolului, în care studenții vor putea experimenta o serie de exerciții adaptate noilor posibilități de interacțiune scenică cu artefacte interactive/digitale.


Proiectul DigitalEyes UNATC (Cod PNNR 1727005879), având contractul de finanțare cu numărul 14026 / 16.09.2022,aparține Componentei C15 a Ministerului Educației și reprezintă Măsura de Investiții numărul 16 – Digitalizarea universităților și pregătirea acestora pentru profesiile digitale ale viitorului, din cadrul Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă – „PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată”.

„Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României”

„PNRR. Finanțat de Uniunea Europeană – UrmătoareaGenerațieUE”


Link-uri utile:

mfe.gov.ro

www.facebook.com/PNRR
                                                                       

ai o întrebare? contactează-ne prin email