Mobilitatea de studiu

1. Mobilități de studiu (Student Mobility Study – SMS)
  • Mobilități dedicate studenților care doresc să studieze un semestru sau un an universitar la o altă universitate din UE. Între universitatea de origine și universitatea gazdă trebuie să existe un Acord Bilateral. Aplicația se face printr-un dublu proces de selecție, la UNATC și apoi la universitatea gazdă;
  • Un student poate beneficia de o mobilitate Erasmus în cadrul fiecărui ciclu de studiu (licență, masterat, doctorat), în limita a 12 luni;
  • Durata: minim un semestru, maxim un an universitar (10 luni);
  • Documente Erasmus pentru mobilități de studiu:
2. Mobilități de plasament (Student Mobility Placement – SMP)
ai o întrebare? contactează-ne prin email