Artă coregrafică

Masterul de Artă coregrafică permite deținătorilor unei diplome de Licență în domeniul coregrafiei dezvoltarea, perfecționarea și aprofundarea abilităților tehnice câștigate în primul ciclu de studii, la care se adaugă și deschiderea către cercetare, în sensul înțelegerii artistice complexe a realizării unei producții coregrafice.
La acest Master se pot înscrie și absolvenți ai unor forme superioare de învățământ din zona studiilor umaniste, toți cei care doresc să-și completeze studiile prin abordarea de noi orizonturi conexe pregătirii lor inițiale sau care doresc să dezvolte cercetări interdisciplinare sau cercetări în zone de tangență cu arta coregrafică.
Disciplinele din planul de învăţământ sunt orientate spre dezvoltarea capacității de cercetare, a creativității și a inovării, în oricare dintre genurilor de spectacol coregrafic.

înscriere online

Preînscrierea se face obligatoriu online prin accesarea formularului.

Vă puteți autentifica folosind un cont Gmail, YAHOOmail, Facebook sau Linkedin.

În cazul adreselor de email (YAHOO) pot exista probleme de compatibilitate între adresa de email și site-ul de înscriere a formularului de admitere.

Departamentul – Coregrafie

Departamentul Coregrafie a fost înființat în anul 1990. Având o programă orientată către dezvoltarea creativității și a capacității de evaluare și analiză a demersului coregrafic, Departamentul Coregrafie își propune să formeze creatori cu o solidă bază teoretică și practică în arta coregrafică, asigurând în anii de studii un context de lucru aplicat și oferindu-le studenților noțiuni aprofundate despre dramaturgia unei creații coregrafice, despre mijloacele compoziționale și structurale ale spectacolului coregrafic.

Pe parcursul facultății, studenții se pot familiariza cu cele mai relevante metode de cercetare ale coregrafilor și dansatorilor – reper în istoria coregrafiei românești și internaționale. Astfel, cunoașterea aprofundată a diverselor tehnicilor de creație coregrafică le va permite absolvenților abordarea unor direcții estetice reprezentative pentru arta coregrafică, dar și dezvoltarea altora noi, menite să le definească personalitatea. De asemenea, colaborarea și interdisciplinaritatea sunt concepte centrale ale Departamentului, studenții fiind încurajați să lucreze cu colegii de la celelalte specializări ale Facultăţilor de Teatru și Film, din cadrul Universității.

Departamentul Coregrafie asigură dobândirea competențelor de bază, prin intermediul studiilor de Licență și specializări specifice, prin cele două linii de Master (Artă coregrafică și Coregrafie și performanță în dans).


M
DURATĂ: 2 ani CREDITE: 120 NUMĂR DE LOCURI: 6

Admitere [M]

Detalii admitere
Înscriere online
Taxe de studii

Admitere

 

 

 

Înscrierea online la concursul de admitere: 08 iulie – 06 septembrie 2023

 

Pentru obținerea statutului de candidat înscris pentru concursul de admitere din sesiunea septembrie 2023, candidatul trebuie să se asigure ca a completat corect fișa de înscriere.

Numele și prenumele candidatului vor fi înscrise conform certificatului de naștere și unde este cazul cu diacritice.

 

Verificarea dosarelor și validarea acestora se va face în perioada: 07 – 08 septembrie 2023.

 

Susținerea probelor: 11 – 15 septembrie 2023

 

ACTELE NECESARE PENTRU ÎNSCRIERE LA CONCURSUL DE ADMITERE SUNT:

1. Cerere tip de înscriere, completată cu diacritice unde este cazul;

2. Diploma de Licenţă şi suplimentul de diplomă (sau foaia matricolă) sau adeverinţa eliberată de facultate pentru absolvenţii promoţiei 2023 – scanate în format PDF, JPEG;
3. Diploma de Bacalaureat și foaia matricolă – scanate în format PDF, JPEG;
4. Certificat de naştere – scanat în format PDF, JPEG;

5. Certificat de căsătorie (după caz) sau actul de eventuală schimbare a numelui – scanat în format PDF, JPEG;
6. Curriculum Vitae – scanat în format PDF, JPEG;
7. Chitanţa de achitare a taxei de înscriere sau acte doveditoare privind scutirea de la achitarea taxei de inscriere – scanată (scanate) în format PDF, JPEG;
8. Cerinţele specifice fiecărui program de studii, conform metodologiei (argument, portofoliu, DVD, etc.) vor fi încărcate de un google drive pus la dispoziția candidatului;

9.  C.I. sau Pasaport  (valabil cel puţin 6 luni de la începerea programului de studii – pentru cetăţenii străini ) – scanat în format PDF, JPEG

10.Atestat de recunoaștere a diplomei de bacalaureat și/sau a diplomei de licență emis (emise) de M.E. (în cazul studiilor efectuate în afara României) – scanat (scanate)  în format PDF, JPEG;

11. Certificat de competență lingvistică pentru Limba Română (pentru cetățenii UE și din state terțe), pentru programele de studii desfășurate în limba română – scanat în format PDF, JPEG;

12. Recomandare scrisă din partea unei organizații legal constituite a rromilor (civică, obștească, politică), care să ateste apartenența candidatului la etnia rromă și nu faptul că acesta face parte din organizația respectivă (pentru candidații de etnie rromă care candidează pe locuri distincte, aprobate de Minister) – scanată în format PDF, JPEG.


Cont Trezorerie

UNATC ”I.L.CARAGIALE” - București

CONT RO57TREZ70220F330500XXXX

COD FISCAL 4453160

TREZORERIA SECTOR 2

La detalii de plată se trece numele candidatului, facultatea și specializarea.

Documente necesare

Cursuri

Artă coregrafică

lect.univ.dr. Andreea Duță

prof.univ.dr. Sergiu Anghel

conf.univ.dr. Liliana Iorgulescu

lect.univ.dr. Valentina De Piante

lect.univ.dr. Simona Șomăcescu

lect.univ.dr. Andreea Raluca Tănăsescu

lect.univ.dr. Elena Zamfirescu

lect.univ.dr.

Andreea Duță

andreea.duta@unatc.ro

Andreea Duță este lect. univ. dr. la Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică „I.L. Caragiale” din București, Facultatea de Teatru – Departamentul Coregrafie. Din luna februarie 2020, este Prodecan al Facultății de Teatru. În anul 2015, obține titlul de Doctor în artele spectacolului cu teza: „Metamorfoze ale expresiei corporale în spectacolul contemporan”. Tot în anul 2015, câștigă concursul pentru postul de lector universitar ceea ce îi dă posibilitatea de a deveni coordonator de an, membru în comisiile de admitere și absolvență, coordonator al lucrărilor teoretice de licență și master. Este un membru activ în comunitatea academică, susținător activ al proiectelor artistice și relațiilor didactice interdepartamentale. Munca sa artistică este dedicată, în mare măsură, teatrului independent și artiștilor independenți. Colaborează cu regizori de teatru, în calitate de coregraf, din anul 1994, ceea ce a dus la întâlniri artistice/teatrale foarte variate. De la Alexandru Tocilescu, în „Elizaveta Bam” – spectacol care a obținut premiul UNITER în 2006, la regizori mai tineri din grupările Dramacum, PopUp Theatrics - N.Y. etc. Proiectele la care participă sunt contemporane ca abordare, experimentale și ancorate în nevoile actuale ale societății.

prof.univ.dr.

Sergiu Anghel

sergiu.anghel@unatc.ro

Sergiu Anghel este prof. univ. dr. în cadrul Departamentului de Coregrafie din cadrul Facultății de Teatru a Universității Naționale de Artă Teatrală și Cinematografică „I.L. Caragiale” București, pe care l-a înființat în anul 1991 cu sprijinul Ralucăi Ianegic, a lui Corneliu Cezar, a Magdalenei Bălan, a Ancăi Mândrescu și, ulterior, prin integrarea în catedră a Lilianei Iorgulescu, absolventă a primei serii de absolvenți ai departamentului. Prof. univ. dr. Sergiu Anghel a fost si primul director al Departamentului fiind în același timp și președinte ales al Senatului UNATC pentru două mandate. A absolvit Liceul de coregrafie din București în 1973 și a fost fondatorul Grupului Contemp, în perioada 1974–1989, prima companie de dans contemporan independentă și nealiniată ideologiei comuniste, companie pentru care a realizat majoritatea lucrărilor coregrafice. A absolvit Facultatea de Litere din București, secția română-franceză cu o lucrare de diplomă în franceză pentru care a obținut nota maximă: „Athanor - alchimie des archetypes dans l’oeuvre d’Arthur Rimbaud.” A făcut studii de compoziție coregrafică în Statele Unite la Duke University, Carolina de Nord în cadrul ADF, (American Dance Festival) , la New-York cu Linda Turnay, Stuart Hodes, Betty Jones, Carman Moore și la Amsterdam Summer University cu Richard Fine. A fost iInvitat de USIA (United States Information Agency), în cadrul programului „International visitor Program” 1990. A fost Vicepreședinte al Uniunii Interpreților, Coregrafilor și Criticilor de muzică din România, 1994-1998, membru fondator și director de proiecte al Fundației „Solidaritatea culturală pentru România” (2009-2012), Președinte al Uniunii Artei coregrafice din Romania. www.unacor.com (2017-până în prezent) și director artistic al Companiei „Orion Balet" (1993-2006), realizând în cadrul acestei structuri a Ministerului Culturii 12 spectacole de autor. ​A realizat peste 20 de spectacole de autor, filme și recitaluri TV, publicând totodată cărți și articole de specialitate. A obținut un mare număr de premii de specialitate: Diploma decernată de Colegiul criticilor muzicali A.T.M. “Pentru împlinirea și lansarea unui stil nou expresiv, în arta noastră coregrafică.” 1981; Premiul filmului muzical-coregrafic de televiziune decernat de revista “Actualitatea muzicală, în 1992; Premiul II pentru originalitatea și valoarea artistică a creației “Anotimpuri” , la Festivalul internațional de creație coregrafică de la Iași, 1993; Premiul UNICEF, pentru unitatea stilistică a baletului „Anotimpuri” de Sergiu Anghel, Iași, 1993; Premiul Uniunii Interpreților, Coregrafilor și Criticilor de muzică pe anul 1994; Premiul Uniunii Interpreților, Coregrafilor și Criticilor de muzică pentru creație coregrafică, 1995; Premiul “Teatrului coregrafic” decernat de revista “Actualitatea muzicală” în 1995; Premiul pentru investigarea unor noi modalități de expresie coregrafică decernat de Concursul internațional de creație coregrafică, Iași 1997; Medalia de aur și trofeul Măslinul de Aur la Festivalul internațional Video-Art (Bar, Muntenegru) 1995, Premiul I și Trofeul « Delfinul de Argint » în cadrul Festivalului Concurs Internațional de la Fivizzano, Italia, 1999; Mențiune specială a juriului în cadrul Festivalului internațional de dans de la Fivizzano – Italia 1999. Sergiu Anghel a fost decorat cu Ordinul Meritul pentru învățământ în grad de Ofițer.

conf.univ.dr.

Liliana Iorgulescu

liliana.iorgulescu@unatc.ro

Liliana-Marina Iorgulescu este conf. univ. dr. la Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică „I.L. Caragiale” din București, Facultatea de Teatru – Departamentul Coregrafie. Din 2019, este Directorul Departamentului. Este autor al volumului „Timp, spaţiu, materie în limbajul coregrafic” (2009, UNATC Press București). Liliana-Marina Iorgulescu este membră a Uniunii Cineaștilor din România (UCIN) – Secția Actori (2013), membră a grupului de dans contemporan „Contemp” (1973-1990), membră a Uniunii Interpreţilor, Coregrafilor şi Criticilor de Muzică din România, membră a Centrului Internaţional al Dansului (UNESCO), membră fondatoare a Grupului de muzică și dans contemporan “INTER-ART”, membră fondatoare și vicepreședinte al Asociaţiei Române a Femeilor în Artă (ARFA), membră fondatoare a Clubului Rotary „Atheneum” district 2241, membră fondatoare a UNACOR - Uniunea Artei Coregrafice din România, membră a Internaţional Dance Council (CID). A realizat coregrafia și regia a nenumărate producții artistice prezentate în teatre și festivaluri importante pe plan național și internațional (selecție): „În to My Gong Self (spectacol și film de dans)”, „Muzeon” – Ștefan Râmniceanu, „Calea îngerului uman”, „Elegii (film de dans)”, „Visătorul Trezit”, „Locurile de Putere ale Doamnei Albe”, „Meditaţie Dinamică”, „Uvedenrode”, „România Poveştilor Albastre”, „Despre Noi”, „Empathy, Jurnal 99’”, „Tara lumii”, „Periplu”, „Eu, eu... și poate”, „Respirație”, „Poveste de demult”, „Chipul”, „Sarea Pământului”, „Cealaltă Fată”, „Vocile libertății”, „Orologii”, „Singurătate”. Totodată, a realizat coregrafia unui număr important de spectacole de teatru, operă, balet, prezentate în București și nu numai. A jucat într-o serie de producții cinematografice în care a avut rol principal: „Lumina palidă a durerii” (regia Iulian Mihu), „Baletul Mecanic” (regia Mihai Popescu), „Probleme personale” (regia David Reu), „Un pumn de stele” (regia Dan Necşulea), „Femeia visurilor” (regia Dan Piţa). În decursul carierei, Liliana-Marina Iorgulescu a obținut o serie de premii importante în domeniul artei coregrafie, între care amintim: Premiul І pentru Coregrafie la Festivalul Internaţional de Dans Contemporan – Iaşi (1994), Premiul “Floria Capsali” pentru Coregrafie la Festivalul Internaţional de Dans Contemporan – Iaşi (1993), Premiul Uniunii Interpreţilor, Coregrafilor și Criticilor Muzicali din România (1992), Premiul І pentru Coregrafie la Festivalul Internaţional de Dans Contemporan – Iaşi (1992), Premiul de debut al celei de-a V-a ediţie a Panoramicului de Balet Contemporan, Focşani (1985).

lect.univ.dr.

Valentina De Piante

valentina.de.piante@unatc.ro

Valentina De Piante este lect. univ. dr. la Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică „I.L. Caragiale” din București, Facultatea de Teatru – Departamentul Coregrafie. De asemenea, este coordonator de proiecte, coregraf și performer, practician al metodei Feldenkrais. Coregrafiile ei au fost prezentate în cadrul Explore Festival, ImPulsTanz-Viena, Centrul Național al Dansului, Trois C-L Luxemburg, în diferite Muzee Naționale, în spații urbane nonconvenționale și în natură. A ținut conferințe îmbogățite de o intensă activitate corporală la Wasp Studios, la simpozionul Teching the Teachers-București- Budapest și la Centrul Cinetic. În decembrie 2019, primește de la prof. Raluca Ianegic Premiul CNBD 2019 via Descentrat. În 2016, a fost selectată să-și prezinte producția „M.E.L.T - Motion, Emotion, Lateral Thinking” de la Festivalul International de la Viena. Ca artist, studiază o abordare circumferențială asupra conștientizării în diverse formate, împărtășind practicile performative cu alți artiști și oameni de știință. Ca pedagog, este interesată de implementarea unor proiecte artistice intedisciplinare în cadrul școlilor, care integrează corpul în educație: proiectul Leonardo.500, H.e.art sau Family Arts Project. Este membru fondator al asociației Viu Grai și colaborează cu Indie Box, Areal, Centrul National al Dansului, Arhipera, Graphis 122, Re-Creăm și cu asociația Dante Alighieri-București.

lect.univ.dr.

Simona Șomăcescu

simona.somacescu@unatc.ro

Simona Șomăcescu este lect. univ. dr. la Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică „I.L. Caragiale” din București, Facultatea de Teatru, coordonator al programului de Studii Master Coregrafie și Performanță în Dans din cadrul Departamentului Coregrafie. Are o experiență de peste 30 de ani în domeniul artei coregrafice, recunoscută la nivel internațional, ca: Prim-solistă, Maestru de balet, coregraf și Director Artistic al Baletului Operei Naționale București. Este Laureată a Concursului Internațional al Soliștilor de Balet de la Moscova (1985), a Concursului Internațional de Balet de la Helsinki (1991), a Concursului Internațional de Balet de la Jackson (1994). A fost decorată de către Președintele României cu Ordinul Meritul Cultural în Grad de Cavaler (2004). În cadrul Olimpiadei Naționale de Coregrafie, Institutul Cultural Român i-a decernat Diploma de Excelență pentru Cel Mai Bun Profesor (2009), iar Uniunea Compozitorilor și Muzicologilor din România i-a conferit Diploma de Excelență pentru Promovarea Artei Coregrafice (2012). A elaborat și implementat programul de studii Formare Maestru de balet, în cadrul proiectului studiOpera, realizat de Opera Națională București în parteneriat cu Accademia Teatro alla Scala și a elaborat și implementat programul de studii Master Coregrafie și Performanță în Dans din cadrul UNATC I. L. Caragiale (2014). A publicat zeci de articole la cele mai prestigioase ziare și reviste de cultură din țară și două cursuri de pedagogia dansului la editura UNATC Press: „Metodologia predării Dansului Clasic” (2019) și „Practică de Specialitate Dans Clasic” (2020).

lect.univ.dr.

Andreea Raluca Tănăsescu

andreea.tanasescu@unatc.ro

Andreea Tănăsescu este lect. univ. dr. la Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică „I.L. Caragiale” din București, Facultatea de Teatru – Departamentul Coregrafie. Este coregraf, manager proiecte culturale, director al Asociației Culturale „A&A Associated Artist”. Este licenţiată a Universităţii de Teatru şi Film, Bucureşti, (șef promoție), susține un Master în Artele Spectacolului la Universitatea Paris 8 - Vincennes Saint-Denis, Franţa și devine Doctor în muzică (2007) cu teza: „Forme muzicale şi forme coregrafice”. Devine evaluator al operelor de artă la Centrul „Pompidou”, Paris. Scrie cărți și articole printre care: „Sunet, formă și imagine în dansul contemporan”, (editura Muzicală), Exercițiu de solidaritate, (editura Tritonic), etc. Finalizează studiile postdoctorale MIDAS (Institutul Muzical de Studii Doctorale Avansate) din cadrul Universității Naționale de Muzică, București. Ca şi coregraf colaborează cu instituţii culturale precum: Teatrul Bulandra, Bucureşti, Opera Naţională Bucureşti, Teatrul Naţional Bucureşti, Teatrul Odeon, Bucureşti, Teatrul Excelsior, București, Teatrul Evreiesc de Stat, București, Teatrul Naţional, Iași, „Studio Trois C-L”, Luxemburg, Teatrul „Jean Pierre Perreault”, Montreal, Canada, Teatrul „Studio 303”, Montreal, Canada, „Teatrul „College de la Salle”, Avignon. Pentru activitatea coregrafică obține premii dintre care: Premiul I la concursul coregrafic Internaţional „EuroDans”, (Iaşi 2000), distincția “Amadeus” pentru cel mai bun artist tânăr român al anului (2000), premiul-bursă U.N.E.S.C.O (Montreal 2005), Marele premiu în cadrul Galei Teatrului Tânăr (Bucureşti 2010), “Premiul pentru dezvoltarea scenei independente”, acordat de U.N.A.C.O.R. (Uniunea Artei Coregrafice din Romania), Sbiu-2018. Proiecte realizate (selectiv) în calitate de manager: - „Serile tinerilor coregrafi români”, proiect dedicat tinerilor coregrafi, co-finanțat de A.F.C.N., realizat în parteneriat cu U.N.A.C.O.R. și U.N.A.T.C.; Proiectul „Dance Lab/ Research and choreographic structures” (2016), (proiect co-finanțat de A.F.C.N.); “Enescu/perspective contemporane” (2014), proiect de creație și cercetare, derulat în parteneriat cu Institutul Cultural Francez, București; „Master class de interpretare în Dans” (2013), proiect realizat în parteneriat cu Centrul Național al Dansului; “Ia Arta contemporană cu tine!”- proiect European de educare prin dans și multi-media (2012), derulat în parteneriat cu Teatrul Național București și Centrul Național al Dansului, București.

lect.univ.dr.

Elena Zamfirescu

elena.zamfirescu@unatc.ro

Elena Mihaela Zamfirescu, este lect. univ. dr. la Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică „I.L. Caragiale” din București, Facultatea de Teatru – Departamentul Coregrafie. Coregraf, regizor, interpret, expert consultant al Şcolii de Artă București, Vicepreședinte al Asociației Culturale „Teatrul Catharsis”, director și profesor de dans contemporan al Școlii de dans Catharsis. Are un Master în Regia spectacolului contemporan, cu teza: „Musical–ul”. Doctor în Istoria teatrului universal, Istoria artei coregrafice, Spectacologie contemporană, Estetică, Noțiuni de filozofie, cu teza: „Expresia cuvântului prin mișcare în spectacolul contemporan”. Interpret solist - repertoriu Compania „Orion Balet”, interpret în spectacole de dans, regia si coregrafia Sergiu Anghel, Krisztina de Chatel, Silvia Mihai, Ioana Macarie, Valentina de Piante, Lorette Enache, Mălina Andrei, Romulus Neagu etc. Colaborări în calitate de coregraf, asistent coregrafie, interpret, cu Teatrul de Balet –Sibiu, Teatrul de Balet „Oleg Danovski”- Constanța, Teatrul Dramatic „Sică Alexandrescu”- Brașov, Teatrul “L.S Bulandra”- București, Teatrul de Comedie- București, Teatrul Nottara- București , Teatrul Toma Caragiu – Ploiești, Teatrul Național de Operetă și Musical ”Ion Dacian”. Colaborări cu regizorii Cătălina Buzoianu, Gelu Colceag, Iarina Demian, Claudiu Goga, Horatiu Mălaele, Alexandru Repan, Valeria Sitaru, Ștefana Samfira, Ilinca Bernea, Cătălin Voineag,etc. Workshop-uri anuale susținute în cadrul „Uși deschise”-U.N.A.T.C.„I.L. Caragiale”, Festivalul de teatru „Ideo Ideis”. În film, colaborare în calitate de coregraf; „ Moromeții 2”, regia Stere Gulea, „Suskind”, regia Rudolf van den Berg, „Bunraku”, regia Guy Mosh. Coregraf și regizor al spectacolelor de dans (selecție): „Urban Stuff”, „Metamorphosis”, „Clandestin”, „Iluzii de hârtie”, Performance „Cutia de rezonață”, „Human Expo”, Flash Mob „Happy”, și a multor piese coregrafice (selecție): „Imemorial”, „Interconexiuni”, „Passengers”, „Euridice s Story”, „Una”, „Unspoken Words”, „Reflejo”, „Spider’s Trap”, „Forgive”, „What Goes Around”, „The Shelter”, „Inside Us”, „Pieces Of My Heart”, „Moonlight”, „Just a Dream”, „Limits”, „Into Pieces”, „Captive”, „Per non dimenticare”, „Fragile” etc.
ai o intrebare? contacteaza-ne prin email