universitate

Istoric

Istoria Universității Naţionale de Artă Teatrală și Cinematografică „I.L. Caragiale” din București (UNATC) începe în 1834, odată cu înființarea primei facultăți de teatru din România, în cadrul Școlii Filarmonice din București. Un alt eveniment semnificativ are loc în 1948, când ia naștere Facultatea de Regie, în cadrul Institutului de Artă – cel care, timp de doi ani (1948–1950), a reunit întregul învăţământ artistic din București. 

Un punct important în istoria Universității îl reprezintă însă înfiinţarea, în 1950, a Institutului de Artă Cinematografică și, separat, a Institutului de Teatru „I.L. Caragiale”. Patru ani mai târziu, cele două vor fuziona și vor forma Institutul de Artă Teatrală și Cinematografică „I.L. Caragiale” (IATC). 

De-a lungul anilor, Institutul trece prin diverse transformări și își schimbă de mai multe ori denumirea. O primă schimbare în acest sens are loc în 1990, când IATC devine Academia de Teatru și Film (ATF), unica școală de tradiţie de rang universitar în domeniul teatrului și filmului din România, la acea vreme. Ulterior, în 1998, ATF își schimbă numele în Universitatea de Artă Teatrală și Cinematografică „I.L. Caragiale” (UATC), pentru ca din 2001 aceasta să fie cunoscută sub denumirea actuală: Universitatea Naţională de Artă Teatrală și Cinematografică „I.L. Caragiale” (UNATC).

Începând cu 1998, dobândirea statutului de universitate a determinat schimbări profunde, produse treptat, parţial însoţite de cele impuse de aderarea la procesul Bologna şi includerea în spaţiul unic educaţional european. În urma acestor evoluţii, UNATC funcţionează azi ca o universitate cu trei cicluri (licenţă, masterat, doctorat), cu rigorile academice specifice. Activitatea sa se plasează în concordanță cu noile tendințe din arta teatrală și cea cinematografică și în corelație cu cerințele de pe piața muncii, fapt care a dus la apariția unor noi departamente și specializări, precum și a unor programe interdisciplinare inovatoare. Misiunea universităţii este, așadar, una profesional-formativă – personalitățile cele mai importante, nume de rezonanță internațională, din teatrul și filmul românesc au fost și sunt absolvenți ai acestei instituții de învățământ. În același timp, UNATC este astăzi o universitate cu misiune de cercetare artistică şi ştiinţifică în două domenii ale cunoaşterii (Teatru şi artele spectacolului, respectiv Cinematografie şi media) şi cu deschidere accentuată spre domeniul pedagogiei artistice specifice. Modul în care s-a structurat UNATC, prin evoluţia sa istorică, este chiar formula de succes prin care interdisciplinaritatea contribuie la dezvoltarea unor arte prin definiţie sincretice.

ai o întrebare? contactează-ne prin email