Anunțuri

Ateliere de Lucrări Practice

Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică „I. L. Caragiale”, București lansează solicitarea pentru oferte de cazare, în vedera desfășurării Atelierelor de Lucrări Practice pentru studenți, conform caietului de sarcini atașat anunțului.

Ofertele vor fi depuse pe adresa de e-mail achizitii@unatc.ro, conform specificațiilor tehnice din caietul de sarcini.

Data limită pentru depunere a ofertelor este 01.07.2022, ora 14:00. Ofertele primite după acest termen nu vor fi luate în considerare.

Solicitările de clarificări privind ofertele se vor face până la data de 28.06.2022, ora 16:00.
Contractele se vor încheia cu ofertanții care îndeplinesc condițiile minime regăsite în caietul de sarcini.