Teatrologie

Masteratul TEATROLOGIE (Management și marketing cultural), cu o durată de doi ani, urmărește aprofundarea studiilor de teorie teatrală și management cultural. Programul oferă studenţilor oportunităţi de dezvoltare profesională și individuală în două direcţii de excelenţă în domeniul teatrului și artelor spectacolului: critica și teoria teatrului, precum şi managementul instituţiilor culturale.

Planul de învăţământ cuprinde în egală măsură discipline teoretice și practice, permiţând studentului dezvoltarea unui sistem critic și analitic cu ajutorul căruia poate fi evaluat și conceptualizat fenomenul artistic contemporan (cercetare teatrologică), dar și implicarea în proiecte culturale concrete care vizează conturarea unor strategii destinate dezvoltării pieţei artistice din România, pe principii corecte de concurenţă și profesionalism.

Ocupaţii: consultant artistic, producător delegat pentru teatru, producător delegat pentru evenimente de marketing.

înscriere online

Preînscrierea se face obligatoriu online prin accesarea formularului.

Vă puteți autentifica folosind un cont Gmail, YAHOOmail, Facebook sau Linkedin.

În cazul adreselor de email (YAHOO) pot exista probleme de compatibilitate între adresa de email și site-ul de înscriere a formularului de admitere.

Departamentul – Studii Teatrale

Departamentul de Studii Teatrale derulează programele de Licenţă — TEATROLOGIE (Jurnalism teatral) şi Master – TEATROLOGIE (Management şi marketing cultural).

Specializarea Teatrologie reprezintă componenta teoretică a învăţământului teatral din UNATC „I.L. Caragiale”. Secţia a fost înfiinţată în 1953, în cadrul Institutului de Teatru, sub titulatura de Teatrologie-Filmologie. Programele analitice şi procedurile de lucru în colaborare cu secţiile practice care stau la baza programului sunt rezultatul efortului mai multor generaţii de profesori, precum profesor dr. Ileana Berlogea, profesor dr. Michaela-Tonitza Iordache, profesor dr. Ion Toboșaru.

Misiunea Departamentului de Studii Teatrale constă în formarea de teoreticieni ai artei spectacolului, specialişti în domeniile critică teatrală, jurnalism, istoria teatrului, teoria şi estetica teatrului, spectacologie. Programa de studiu este orientată către pregătirea studenților atât pentru cercetare științifică în domeniul Teatru și artele spectacolului, cât și pentru cercetare pluridisciplinară, în domeniile conexe precum Studii culturale, Cinematografie și Media etc.

În același timp, sub conceptul de teatrolog activ, programul de licență Teatrologie (Jurnalism teatral) oferă o pregătire complexă studenților, din perspectiva rolului pe care teatrologul îl are în cadrul echipelor de creație artistică, dar și în cadrul sistemului teatral instituționalizat și independent. În activitatea sa, teatrologul îmbină pregătirea teoretică cu cea practică, de aceea programa include și discipline care oferă competențe corelate cu cerințele de pe piața muncii precum managementul cultural și cel al instituțiilor de spectacol și stagii de practică, realizate în parteneriat cu instituții de profil.

Acest tip de pregătire permite absolvenților noștri să îşi desfăşoare activitatea în ţară şi străinătate, într-o multitudine de spaţii profesionale: instituţii publice de cultură (teatru, operă, muzee, biblioteci); mass-media (presă scrisă, on-line, radio, televiziune); teatrul independent; edituri de carte; companii de publicitate; învăţământul preuniversitar şi universitar. Absolvenţii noştri lucrează și în instituţii guvernamentale (Ministerul Culturii, Institutul Cultural Român, institutele culturale române din străinătate) sau în cadrul unor organizaţii neguvernamentale.

Pe parcursul anilor de Licență și de Master, studenții sunt ghidați de profesori membri activi ai lumii teatrale și personalități culturale recunoscute la nivel național și internațional, care facilitează, prin îndrumarea și cunoștințele lor, integrarea absolvenților în mediul profesional pentru care se pregătesc. De asemenea, profesorii Departamentului Studii Teatrale se regăsesc, ca pedagogi, la toate programele Facultăţii de Teatru din UNATC „I.L. Caragiale”: Actorie, Păpuşi-Marionete, Regie, Scenografie, Coregrafie.


M
DURATĂ: 2 ani CREDITE: 120 NUMĂR DE LOCURI: 0

Admitere [M]

Detalii admitere
Înscriere online
Taxe de studii

Admitere

Înscrierea online la concursul de admitere: 08 iulie – 06 septembrie 2024


Cont Trezorerie

UNATC ”I.L.CARAGIALE” - București

CONT RO57TREZ70220F330500XXXX

COD FISCAL 4453160

TREZORERIA SECTOR 2

La detalii de plată se trece numele candidatului, facultatea și specializarea.

Documente necesare

Cursuri

Teatrologie

lect.univ.dr. Irina Dogaru

conf.univ.dr. Carmen Croitoru

lect.univ.dr. Alina Epîngeac

conf.univ.dr. Carmen Vichi Stanciu

conf.univ.dr. Maria Zărnescu

conf.univ.dr. Octavian Saiu

prof.univ.dr. Ana Maria Nistor

conf.univ.dr. Anca Ioniță

lect.univ.dr. Liliana Otilia Borș

prof.univ.dr. Dan Anton Vasiliu

lect.univ.dr.

Irina Dogaru

irina.dogaru@unatc.ro

Irina Dogaru este lect. univ. dr. la Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică „I. L. Caragiale” din București – Facultatea de Teatru, Departamentul Studii Teatrale. Este filolog. A absolvit, în cadrul Universității București, Facultatea de Limbi și Literaturi Străine (specializările Limba engleză și Limba spaniolă). Și-a susținut teza de doctorat în 2012 la Universitatea București, în domeniul Filologie – Literatură, în cadrul Facultății de Litere. Între anii 2001-2018, a fost cadru didactic titular la Universitatea „Dimitrie Cantemir” din București. A fost profesor colaborator la Institutul Cervantes, la universitățile „Lumina” și „Ioan I. Dalles” din București, precum și la Universitatea „Ovidius” din Constanța. Începând din 2018, predă limba engleză și limba spaniolă la UNATC (licență). Colaborează, ca traducătoare de beletristică, cu edituri prestigioase din România, precum „Humanitas”, „Polirom”, „ART”, „All”. Cărţi publicate: „Limba spaniolă. Simplu și eficient” (2006), „Antología de textos literarios españoles, Siglos XVIII-XX” (2013), „Curso de Literatura Española, Siglos XVIII-XX” (2014), „Alexandru Busuioceanu – Destinul unui român universal” (2018).

conf.univ.dr.

Carmen Croitoru

carmen.croitoru@unatc.ro

lect.univ.dr.

Alina Epîngeac

alina.epingeac@unatc.ro

Alina Epîngeac este cadru didactic asociat la Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică „I. L. Caragiale” din București – Facultatea de Teatru, Departamentul Studii Teatrale. 

Este teatrolog şi critic de teatru, doctor în Teatru şi Artele Spectacolului. A absolvit UNATC „I.L. Caragiale“ ( studii de Licenţă – Teatrologie - Management Cultural şi Jurnalism Teatral (2010) şi Master – Teatrologie - Management şi Marketing Cultural (2012).   

A participat la workshop-ul „În căutarea teatrului existenţial“, condus de regizorul David Esrig la Academia Athanor, Burghausen (Germania), în 2009 şi 2010 şi la Seminariile Tinerilor Critici, organizate de Asociaţia Internaţională a Criticilor de Teatru la Festivalul de Teatru Borštnikovo, Maribor, Slovenia (2012) şi la Festivalul Naţional de Teatru „Ingmar Bergman”, Stockholm, Suedia (2018). 

În prezent, este redactor al revistei Amfiteatru. A fost secretar literar la Teatrul Mic din Bucureşti (2012–2015), Cretive Manager al Theatre Arts Group (2015-2016) şi  redactor al revistei yorick.ro (2012-2019). A colaborat la revistele Clipa şi BeWhere!

A fost membru în juriul a numeroase festivaluri de teatru, iar în 2017 a făcut parte din Juriul de selecţie al Galei UNITER. 

În 2016 a fost nominalizată în cadrul Galei UNITER pentru Premiul pentru Critică de Teatru.

Este membru al Asociaţiei Internaţionale a Criticilor de Teatru, Secţia Română – Teatrologie. 

Volume publicate: „Manipularea prin teatru. Criză – Creaţie – Catharsis” (2020), este co-autoar al albumului aniversar „Teatrul Mic. 50 de ani“. 

 

Cursuri predate în cadrul UNATC „I.L. Caragiale”: Teoria și practica presei, Spectacologie.

conf.univ.dr.

Carmen Vichi Stanciu

carmen.stanciu@unatc.ro

Carmen Stanciu este conf. univ. dr. la Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică „I. L. Caragiale” din București – Facultatea de Teatru, Departamentul Studii Teatrale. Este teatrolog și critic de teatru. A absolvit, în 1995, Academia de Teatru și Film din București, specializarea Teatrologie. În 2006, obține titlul de Doctor în Arte – domeniul Teatru la UNATC „I.L. Caragiale“ din Bucureşti cu teza „Teatru-Dans – arheologie şi anticipaţie în arta spectacolului.” În perioada 2016 – 2019, a fost Prorector al UNATC „I.L. Caragiale“ din Bucureşti. A făcut parte, ca expert pe termen lung, din proiecte de cercetare sau de dezvoltare a resursei umane în domeniul academic. Este expert evaluator pentru domeniile Teatru și artele spectacolului și Cinematografie și Media (din 2018, președinte al comisiei de specialitate Arte, Arhitectură și Urbanism, Educație fizică și sport) în cadrul Agenției Române pentru Asigurarea Calității în Învățământul Superior (ARACIS). În paralel cu activitatea academică, s-a implicat activ în viața teatrală românească în ipostaze dintre cele mai variate: critic de teatru și dans, secretar literar la Teatrul Mic și la Teatrul Țăndărică, producător spectacole, organizator și director de festivaluri, membru în jurii, consilier și selecționer al unor manifestări teatrale naţionale şi internaţionale. A publicat articole şi studii în volume, reviste academice şi periodice de specialitate; a tradus piese de teatru și studii de specialitate din limbile engleză și spaniolă. Este membru al Asociației Internaționale a Criticilor de Teatru AICT – RO și membru UNIMA. A fost invitată să susţină conferinţe în Elveţia, Singapore, Rusia, Portugalia, Bulgaria, Republica Cehă, Franța, Turcia, Brazilia. Rămâne conectată la realitatea culturală și ca expert de specialitate în comisii de evaluare a managerilor culturali pentru diferite organisme sau ordonatori de credite (Ministerul Culturii, Primării sau Consilii județene) sau programe de finanțare a activităților culturale (Institutul Cultural Român, Ministerul Educației). Cărți publicate: „Teatru-Dans. Un spectacol total” (UNATC Press, Bucureşti, 2007).

conf.univ.dr.

Maria Zărnescu

maria.zarnescu@unatc.ro

Maria Zărnescu este conf. univ. dr. la Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică „I. L. Caragiale” din București – Facultatea de Teatru, Departamentul Studii Teatrale. Este teatrolog şi critic de teatru. Absolventă a Facultăţii de Teatru – specializarea Teatrologie din UNATC „I.L Caragiale” (2005) şi a Facultăţii de Chimie din Universitatea Politehnică Bucureşti (1993) este doctor în „Istoria, teoria şi estetica teatrului” (UNATC, 2014). În perioada 2017-2020, a ocupat funcţia de director al Departament STUDII TEATRALE. Face parte din Biroul de conducere al Asociaţiei Internaţionale a Criticilor de Teatru AICT - Teatrologie. Publică studii, eseuri şi cronică de teatru în reviste naţionale şi internaţionale, este membru în jurii şi selecţioner în cadrul festivalurilor de teatru din România. În perioada 1992-2009, a lucrat în presa audio-vizuală, producţie de evenimente şi impresariat artistic: director de programe Radio InfoPro, redactor-prezentator şi director de reţea Radio Contact România, redactor-colaborator TVR1, director executiv MediaFest. A obţinut Premiul UNITER pentru critică teatrală – pentru activitatea din anul 2015. Cărţi publicate: „Muzici şi Muze - de la piesa de teatru la musical” (Ed. Nemira & UNATC Press, 2015), „Sunetul Muzicii... de Teatru" (UNATC Press, 2016)

conf.univ.dr.

Octavian Saiu

octavia.saiu@unatc.ro

Octavian Saiu este profesor, cercetător şi critic de teatru. Are un doctorat în studii teatrale şi unul în literatură comparată. Predă la universităţi din România, Noua Zeelandă, Hong Kong, China, Japonia şi Portugalia şi a fost de două ori Visiting Fellow la University of London. A susţinut conferinţe şi master-class-uri la alte universităţi din Europa, Asia, Africa, Orientul Mijlociu, precum şi la Institutul Grotowski. A fost Moderatorul Conferinţelor „Beckett at the Festival” din cadrul Programului Oficial al Festivalului Internaţional de la Edinburgh şi a moderat şi a susţinut conferinţe la Olimpiada Teatrelor de la Wrocław – Capitală culturală europeană 2016 şi de la Toga, Japonia, 2019. Din 2004 este moderatorul Conferinţelor Festivalului Internaţional de Teatru de la Sibiu. Este consultant al mai multor festivaluri din lume, Secretar General Adjunct al Asociaţiei Internaţionale a Criticilor de Teatru (AICT) şi Preşedinte al Secţiei Române AICT – Teatrologie. Articolele şi studiile sale au apărut în numeroase publicaţii naţionale şi internaţionale. Este autorul volumelor: „În căutarea spaţiului pierdut” (Nemira, 2008) / „In Search of Lost Space” (UNATC Press, 2010), „Beckett. Pur şi simplu” (Paideia, 2009), „Fedra, de la Euripide la Racine, de la Seneca la Sarah Kane” (Paralela 45, 2010), „Ionescu/Ionesco: un veac de ambiguitate” (Paideia, 2011), „Posteritatea absurdului” (Paideia, 2012), „Teatrul e vis” (Paideia, 2013), „Hamlet şi nebunia lumii” (Paideia, 2014) / „Hamlet and the Madness of the World” (Editura ICR, 2016), „Lecţia, o meditaţie cu şapte teme” (Nemira, 2015), „Teatrul la persoana I” (Nemira, 2016), „Clipa ca imagine: teatru şi fotografie” (Nemira (2017), „Efectul Tartuffe: fascinaţia teatrală a imposturii” (Paideia, 2018). A primit Premiul Criticii pentru carte de teatru în 2010 şi Premiul UNITER pentru Critică de Teatru în 2013. În 2020, cu ocazia Zilei Culturii Naţionale, Preşedintele României i-a conferit Ordinul Meritul Cultural în grad de Cavaler.

prof.univ.dr.

Ana Maria Nistor

ana.maria.nistor@unatc.ro

Ana-Maria Nistor este conf. univ. dr. habil. la Universitatea de Artă Teatrală și Cinematografică „I.L. Caragiale” din București – Facultatea de Teatru, unde predă Istoria teatrului universal, Teatru contemporan, Istoria culturii și civilizației, Dramaturgie și Analiza textului dramatic. Totodată, este conducător de doctorat, membru în Consiliul Școlii Doctorale și Coordonator al editurii și publicațiilor din cadrul UNATC „I.L. Caragiale”. Este scenarist, critic de teatru, autorul unor studii de specialitate, precum „Urzeala teatrului” – un curs universitar despre principii de analiză și construcție a textului dramatic, al unei cărți despre public și receptare: „Teatrokratia”, al volumului „Cele mai frumoase 100 de piese de teatru” – o incursiune în dramaturgia universală și al studiului „Piața Teatrului” – scena interbelică văzută de scriitori, volum apărut la Editura Academiei Române. Colaborator al unor ziare și reviste importante, a fost redactor șef adj. a două publicații, scrie dramatizări, piese de teatru, scenarii TV, lucrează cu importanți actori și regizori, coordonează workshopuri de scriere dramatică, a organizat evenimente culturale și nu numai, participă la importante festivaluri de teatru și conferințe de specialitate naționale și internaționale, este membru în diverse jurii, membru al Uniunii Scriitorilor din România și al Asociației Internaționale a Criticilor de Teatru. Printre alte distincții, a primit Premiul Studenților ANOSR – Profesor Bologna – Marii profesori care ne inspiră.

conf.univ.dr.

Anca Ioniță

anca.ionita@unatc.ro

Anca Ioniță este lect. univ. dr. la Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică „I. L. Caragiale” din București – Facultatea de Teatru, Departamentul Studii Teatrale. În prezent, este Directorul Departamentului. Absolventă a secției de Teatrologie a Facultății de Teatru din cadrul aceleiași universități (1996), a obținut în anul 2007 titlul de doctor în domeniul Teatru cu teza: „Teatralitatea. Esența teatrului”, coordonator științific prof. univ. dr. Michaela Tonitza-Iordache. Este, de asemenea, absolventă a Facultății de Chimie Inginerie Chimică din cadrul Universității Politehnice București. În cadrul UNATC „I.L. Caragiale” a fost: Prorector Management academic și relația cu studenții (ianuarie – octombrie 2020); Director al Bibliotecii UNATC (2019-2020), Președinte al Comisiei Senatului UNATC de Asigurarea Calității Managementului Universitar (2016 – 2019). În prezent este: membru al Senatului UNATC (din ianuarie 2016), membru al Grupului de Auto-Evaluare (Self Evaluation Group SEG) al UNATC care a elaborat Raportul de Auto-Evaluare al UNATC din decembrie 2012, din cadrul European University Association (EUA) Lect. univ. dr. Anca Ioniță este și managing editor al revistelor de cercetare științifică în limba engleză Romanian Performing Arts Journal (RPAJ) și CloseUP: Film and Media Studies, editate de UNATC Press cu sprijinul UCIN. Domenii de cercetare de interes: antropologia teatrală și mecanismele creației teatrale – conceptul de liminalitate aplicat artei actorului, interdisciplinaritatea teatru-film, metode de arhivare a spectacolului teatral. Activitățile sale extra-academice includ o solidă experiență de management cultural care numără proiecte dezvoltate în colaborare cu teatre, festivaluri și alte instituții de cultură precum ICR și ARCUB, coordonarea, editarea și publicarea unor reviste de cultură. În perioada 2016 – 2019 a deținut funcțiile de Consilier artistic și Șef Secție artistică la Teatrul Mic. În perioada 2014 – 2015 a fost Manager de Program din cadrul Candidaturii orașului București la titlul de Capitală Europeană a Culturii 2021. Are o bogată activitate jurnalistică în domeniul teatral, pe care l-a reflectat în cronici de spectacol, interviuri, eseuri, începând cu mijlocul anilor ’90. Activitatea sa didactică include următoarele domenii: Istoria teatrului, Teatrologie, Istoria artelor spectacolului, Analiza procesului de creație teatrală. Predă cursuri la Facultatea de Teatru la secțiile: Actorie, Păpuși-Marionete și Teatrologie – Ciclul Licență și Actorie, Regie Teatru, Scenografie, Coregrafie, Sound și Light Design – Ciclul Master. În cadrul Facultății de Film predă un curs opțional de Istoria Artelor Spectacolului pentru secțiile Regie film, CAV, Imagine și Multimedia – Ciclul Licență. Este autorul unui curs nou intitulat Analiza procesului de creație teatrală, ce a fost introdus în curriculum-ul programului de Master al Facultății de Teatru, din anul 2007. Este coordonator științific al tezelor de dizertației – Facultatea de Teatru, Ciclul Master și membru al comisiilor de îndrumare din cadrul Școlii Doctorale UNATC.

lect.univ.dr.

Liliana Otilia Borș

liliana.bors@unatc.ro

Oana Borș este lect. univ. dr. la Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică „I. L. Caragiale” din București – Facultatea de Teatru, Departamentul Studii Teatrale. A absolvit, în 2001, UNATC „I.L. Caragiale”, specializarea Teatrologie. În 2017, obține titlul de Doctor în domeniul Teatru la UNATC „I.L. Caragiale“ cu teza: „Conflictul interetnic în dramaturgia balcanică după 1989.” A urmat diverse stagii pe perfecționare, fie în domeniu criticii de teatru (organizate de Asociației Internaționale a Criticilor de Teatru – AICT), fi în domeniul managementului instituțiilor de cultură (organizate de Institutul Național pentru Cercetare și Formare Culturală - INCFC). Este și absolventă a Universității Politehnice București – Facultatea de Mecanică Fină (1995). S-a implicat activ în viața teatrală românească în ipostaze dintre cele mai variate: critic de teatru, secretar literar la Teatrul „Nottara” și la Teatrul „Sică Alexandrescu” din Brașov, directorul de programe al Teatrului Excelsior, membru în jurii, organizator sau coordonator al unor manifestări teatrale și culturale naţionale şi internaţionale (printre care: coordonator Task-force Educație în cadrul Candidaturii orașului București la titlul de Capitală Europeană a Culturii 2021.) A publicat cronici, articole şi studii în reviste de specialitate sau academice; a tradus piese de teatru. Experiența sa profesională cuprinde o colaborarea de lungă durată cu revista de specialitate Teatrul Azi (editată de Fundația Culturală „Camil Petrescu”), începută încă din 1998 și continuată până astăzi. Tot în cadrul acestei Fundații este și editor de carte pentru colecția de volume-supliment. De asemenea, în prezent este selecționer și coordonator al FEST-FDR Timișoara și director al EXCELSIOR Teen-Fest. Din 2009, este directorul de producție al Festivalului Național de Teatru (FNT). Rămâne conectată la realitatea culturală și ca expert de specialitate în programe de finanțare a activităților culturale (AFCN, ARCUB). Este membră a Asociației Internaționale a Criticilor de Teatru (AICT) – Secția Română și a UNITER. În 2018, a fost nominalizată la Premiile UNITER pentru Critică de Teatru. Volume publicate: „Balcani. Victimă? Călău?” (2017), coautor al antologiei „Dramaturgi basarabeni de azi” (2008) și al monografiei „Marioara Voiculescu – Jurnal. Memorii” (2003), toate editate de Fundația Culturală „Camil Petrescu”, prin Editura Cheiron.

prof.univ.dr.

Dan Anton Vasiliu

dan.vasiliu@unatc.ro

Dan Vasiliu este prof. univ. dr. habil. la Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică „I. L. Caragiale” din București – Facultatea de Teatru, Departamentul Studii Teatrale. În prezent, este cadru didactic asociat. În cadrul UNATC „I.L. Caragiale” a fost Directorul CSUD şi al Departamentului pentru studii doctorale al UNATC, dar și Directorul Editurii UNATC Press (pe care a și înființatul) și membru, timp de 16 ani, în Senatul UNATC „I. L. Caragiale”. Expert şi evaluator CNCSIS/CNCS și expert şi evaluator ARACIS, a fost membru al Consiliului Naţional pentru Cercetare Ştiinţifică (2016 – 2013) și membru al Comisiei de contestaţii a Comisiei Arte/CNATDCU (2016 – 2012). A fost, de asemenea, director al Teatrului de Comedie Bucureşti (2002 – 1996), director al Direcţiei Teatre, Ministerul Culturii şi Cultelor (1996 – 1990), director executiv al Festivalului Naţional de Teatru (1990-1996) etc. Cărți publicate: „A Speech on How Shakespeare’s Pedagogy Can Be Perceived”, coautor; „Drama Teaching through Shakespeare”, UNATC Press, Bucureşti, 2017; „Martor în Babilon”, UNATC Press, Bucureşti, 2014; „De ce surâde Shakespeare?”, UNATC Press, Bucureşti, 2011; „Manual de autorat ştiinţific”, coautor, Ed. Politehnica Press, Bucureşti, 2011; „Referent în Babilon”, UNATC Press, Bucureşti, 2011; „Sculptorii Storck”, coautor, Ed. MMB, Bucureşti, 2006; „Casa Storck, Muzeul Storck”, coautor, Ed. MMB, Bucureşti, 2005; „Politici culturale – secvenţe majore”, UNATC Press, Bucureşti, 2004; „Strategii şi politici culturale”, coautor „Management cultural”, SNSPA, Bucureşti, 2003; „De la Platon la Shakespeare”, Academprint, Tg.Mureş, 2000; „De ce surâde Shakespeare?”, Aius, Craiova, 1994; „Unitatea universului dramatic în piesele lui M. R. Iacoban”, coautor în Anuarul IATC („Contribuţii la teoria şi practica de teatru şi film”), Bucureşti, 1978. Este membru UNITER, UCIN, Uniunea Scriitorilor din România, AICT. Este Ofiţer al Ordinului „Meritul Cultural” din România.

ai o intrebare? contacteaza-ne prin email