Revizuirea Codului de Etică și Deontologie UNATC

Codul de etică și deontologie universitară al UNATC prevede normele şi principiile de etică şi deontologie universitară, faptele calificate drept abateri de la normele și principiile de etică și deontologie universitară, competențele și procedura de soluționare a sesizărilor privind abaterile de la normele și principiile de etică și deontologie universitară, sancțiunile aplicabile persoanelor care săvârșesc astfel de abateri și organismele sau persoanele îndreptățite legal să pună în executare respectivele sancțiuni.  

Evenimentele petrecute în ultima vreme au demonstrat că unele dintre aceste norme, principii și dispoziții din codul de etică și deontologie universitară al UNATC necesită o reformă, în special în sensul detalierii noțiunilor de „hărțuire”, „hărțuire sexuală”, „discriminare” și „abuz”, astfel încât acestea să fie simplu de înțeles și, mai departe, de evitat, iar dacă va fi cazul, de sancționat. Totodată, este necesar să se reglementeze, dintr-o perspectivă etică, situația relațiilor consensuale dintre un student sau o studentă, pe de o parte, și un profesor sau o profesoară, pe de altă parte. 

În cadrul acestei reforme, un accent puternic se va pune pe oferirea de informații exacte cu privire la definițiile legale, dimensiunea și natura faptelor calificate drept „hărțuire”, „hărțuire sexuală”, „discriminare” și „abuz”, precum și pe introducerea unui număr suficient de exemple practice pentru fiecare dintre aceste noțiuni, pornind de la potențiale situații cu care studenții s-ar putea confrunta în mediul universitar artistic. 

În prezent, o echipă multidisciplinară are în lucru revizuirea codului de etică și deontologie universitară în ansamblul său. Forma ce va rezulta va fi prezentată spre dezbatere în cadrul întâlnirii programate la data de 20 octombrie, înainte de discutarea și adoptarea sa în cadrul Senatului universitar.

Planul de Egalitate de Gen este accesibil în secțiunea documente în partea de jos a paginii.

Pentru că aparține unui cadru mai larg de inițiative, pe termen mediu, UNATC intenționează să revizuiască și să publice o versiune nouă.

Av. Alina Stanciu
Partner at CIUPITU ȘI ASOCIAȚII

E: suport.juridic@unatc.ro
LinkedIn


UNATC – Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică “I.L. Caragiale”, București

ai o intrebare? contacteaza-ne prin email

Documente