Acțiuni

1. Solicitarea unui audit extern pentru evaluarea situației actuale, din partea Agenției Naționale pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați.


2. Înființarea unei comisii de lucru, formată din 4 profesori/profesoare, 4 studenți/studente și 2 alumni UNATC care va organzia întâlniri și dezbateri privind egalitatea de gen și programe și proiecte artistice pe teme centrate pe Abuz și Hărțuire


3. Campanii de conștientizare și informare a studenților/studentelor, profesorilor/profesoarelor și personalului angajat din cadrul UNATC. (invitarea unor psihologi, juriști și ONG-uri specializate)

  • Pe data de 5 octombrie, de la ora 18.00, în Sala Atelier, a avut loc o întâlnire internă la care au participat profesoara universitară Ionela Băluță, specialistă în studii de gen, alături de profesoare, profesori și personalul administrativ din UNATC.


4. Desemnarea prin decizie de CA a două persoane, din cadrul UNATC, care vor avea ca atribuții asigurarea egalității de șanse între femei și bărbați. Aceste două persoane vor urma cursuri de formare în domeniul egalității de gen.

5. Alocarea, structurarea și dezvoltarea, pe site-ul www.unatc.ro, a unei secțiuni dedicate programului „Politici de conduită”.

6. Campanii de informare internă a studenților, personalului didactic principal și auxiliar, personalului administrativ privind conținutul și acțiunile din cadrul Politicilor de conduită.

ai o intrebare? contacteaza-ne prin email