Egalitate de gen

Prin intermediul acestui document, Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică I.L.Caragiale, București prezintă Planul Egalității de Gen (Gender Equality Plan) pentru perioada 2022-2025. Acest plan a fost structurat în conformitate cu principiile unei comunități academice care are ca deziderat o serie de valori indispensabile: accesul nediferențiat la educație universitară, promovarea respectului pentru identitatea și genul fiecărui reprezentat și fiecărei reprezentate din comunitate, combaterea oricărui comportament discriminatoriu și intolerant, precum și susținerea echilibrului de gen în accesul la resurse și poziții academice. Unul dintre obiectivele principale ale planului este încurajarea egalității și diversității într-un mediu universitar sigur, care se opune oricărei forme de discriminare, dezvoltând astfel cadre de învățare și de progres academic echitabile. Egalitatea, diversitatea, non-discriminarea constituie premise ale unor bune practici academice și fundamentează un proces de învățare și evoluție bazat pe echitate și respect reciproc.

Prezentul plan își propune să identifice soluții optime în ce privește accesul nediscriminatoriu la educația și cercetarea bazate pe integrarea principiilor egalității de gen în procesul de cunoaștere. Promovarea acestor principii, pe toate palierele specifice procesului educațional și celui de cercetare, are drept scop susținerea unui mediu academic deschis, centrat pe susținerea și încurajarea diversității.

Planul de Egalitate de Gen este accesibil în secțiunea documente în partea de jos a paginii.

Pentru că aparține unui cadru mai larg de inițiative, pe termen mediu, UNATC intenționează să revizuiască și să publice o versiune nouă.

ai o intrebare? contacteaza-ne prin email

Documente