Propunere Program de studii universitare de licenţă ACTORIE, REGIE, COREGRAFIE, PĂPUȘI MARIONETE cu durată de 4 ani

Agenda: UNATC Educațional

Studenţii reclamă şi menţionează necesitatea introducerii unor cursuri care să le asigure pregătirea transdisciplinară, formarea lor profesională şi culturală sincronă cu dinamica actuală: „este nevoie de cursuri de antreprenoriat artistic, de impresariat artistic, de pedagogie teatrală, de elaborare şi management al proiectelor de finanţare, de îndrumare pentru obţinerea de fonduri nerambursabile pentru proiectele artistice sau cum se pot accesa fonduri europene, aşa cum se justifică un curs pentru dezvoltarea abilităţii de a redacta documente oficiale necesare în parcursul profesional”.

Într-un program de studii extins la 4 ani, putem dezvolta abilităţile de comunicare şi cognitive esenţiale, precum: gândirea critică, aptitudinile analitice, creativitatea, soluţionarea optimă a problemelor şi rezidenţa, care facilitează tranziţia absolvenţilor noştri către piaţa muncii.

Un program de studii de 4 ani ne va permite ca ultimele două semestre să fie dedicate cu precădere procesului de lucru şi de creaţie adecvat realităţii teatrale din mediul profesionist, pentru că semestrele din anii precedenţi au fost dedicate eminamente acumulării de cunoştinţe specifice fundamentării teoretice şi experimentului interdiciplinar.

Dobândirea de mijloace (vorbire scenică, tehnică vocală şi expresie vocală) suferă printr-un număr insuficient de ore alocate.

În regimul de studiu de 4 ani, în anul I existau ore de antrenament al expresiei corporale.

În regimul de studiu de 3 ani acestea au trecut la disciplinele opţionale, eliminându-se astfel caracterul de obligativitate al orelor de lupte scenice, a celor de teatru fizic şi limbajul corporal în arta actorului, al celor de iniţiere în teatrul muzical şi inclusiv a celor de gramatică a limbii române.

Din cauza restricţiilor de timp, studentul poate să îşi aleagă maxim două discipline opţionale, astfel restul materiilor rămân neacoperite. Şi în cazul orelor de actorie de film situaţia ar putea fi îmbunătăţită aceste ore fiind momentan opţionale.

Datorită comasării ultimului an de studiu studentul nu mai are timp să reflecteze asupra informaţiilor acumulate şi să le utilizeze în spaţiul de lucru, comparativ cu studentul care beneficiază de 4 ani de studiu, acesta din urmă având timp să aprofundeze noţiuni de antreprenoriat şi management artistic, atât de importante societăţii de azi.

Dacă planul de învăţământ ar reveni la durata de 4 ani, disciplinele opţionale devin obligatorii, cu un număr de ore suficiente ca studentul să absolve programul de studii de licenţă nu doar cu achiziţiile necesare unui actor, ci cu întreg bagajul de informaţii util actorului- antreprenor, capabil să se adapteze nevoilor publicului naţional şi internaţional.

Într-un program de studii extins la 4 ani, se pot dezvolta abilităţile de comunicare şi cognitive esenţiale, precum: gândirea critică, aptitudinile analitice, creativitatea, soluţionarea optimă a problemelor şi rezidenţa, care facilitează tranziţia absolvenţilor noştri către piaţa muncii.

Un program de studii de 4 ani ne va permite ca ultimele două semestre să fie dedicate cu precădere procesului de lucru şi de creaţie adecvat realităţii teatrale din mediul profesionist, pentru că semestrele din anii precedenţi au fost dedicate eminamente acumulării de cunoştinţe specifice, fundamentării teoretice şi experimentului interdiciplinar.

Totodată introducerea disciplinelor de antreprenoriat şi management cultural, aduce studenţilor actori şi regizori competenţe în domeniul antreprenoriatului cultural şi îi încurajează să devină fondatori de companii independente sau să privească cu încredere către leadershipul instituţiilor culturale naţionale.

Pe aceste coordonate, considerăm că extinderea programului de studii universitare de la 3 ani la 4 ani pentru licenţă în Actorie şi Regie, ar fi un răspuns pozitiv pe care UNATC l-ar da studenţilor ei, susţinând activ dreptul la educaţie şi modernizând procesul de predare-învăţare- evaluare în conformitate cu normele europene în vigoare.

Dosarul de modificare a programului de studii universitare de licenţă de  actorie şi regie de la o durată de 3 ani, la o durată de 4 ani este elaborat ţinând seama de:

Art. 4 Legea nr.288/2004 privind organizarea studiilor universitare (numită şi Legea Bologna) –

  1. Studiile universitare de licenţă corespund unui număr cuprins între minimum 180 şi maximum 240 de credite de studiu transferabile, conform Sistemului european de credite de studiu transferabile (ECTS).
  2. La învăţământul de zi, durata normală a studiilor universitare de licenţă este de 3-4 ani şi corespunde unui număr de 60 de credite de studiu transferabile pentru un an de studiu.
ai o intrebare? contacteaza-ne prin email