Lansare granturi UEFISCDI

Vă anunțăm lansarea competițiilor „Proiecte de cercetare postdoctorală”, „Proiecte de cercetare exploratorie” și „Proiecte de cercetare pentru stimularea tinerelor echipe independente”, organizate de către UEFISCDI și Consiliul Național al Cercetării Științifice (CNCS).

Competiția „Proiecte de cercetare postdoctorală” (PD2021) urmărește sprijinirea tinerilor cercetători, doctori în ştiinţe, care doresc să îşi dezvolte o carieră profesională în activitatea de cercetare ştiinţifică, în instituţii de cercetare din România. 

Propunerea de proiect este dezvoltată de un cercetător, numit director de proiect, supervizat de către un mentor. Directorul de proiect trebuie să nu fi împlinit vârsta de 41 ani (la momentul depunerii propunerii de proiect), să dețină un titlu de doctor în ştiinţe (obținut în urmă cu cel mult 6 ani față de momentul depunerii propunerii de proiect), relevant pentru tema propusă. Atât directorul de proiect, cât și mentorul, trebuie să îndeplinească standardele minimale de eligibilitate.

Pachetul complet de informații este disponibil aici.

Competiția „Proiecte de cercetare exploratorie” (TE2021) are ca scop usţinerea şi promovarea cercetării ştiinţifice fundamentale, interdisciplinare şi/sau exploratorii din România.

Propunerea de proiect este dezvoltată de un cercetător numit director de proiect, în cadrul unei echipe de cercetare. Directorul de proiect trebuie să dețină un titlu de doctor în ştiinţe și să îndeplinească standardele minimale de eligibilitate.

Pachetul complet de informații este disponibil aici.

Competiția „Proiecte de cercetare pentru stimularea tinerelor echipe independente” are ca scop sprijinirea tinerilor cercetători, doctori în ştiinţe, pentru crearea sau consolidarea propriei echipe de cercetare şi a unui program de cercetare independent.

Directorul de proiect trebuie să nu fi împlinit vârsta de 46 ani (la momentul depunerii propunerii de proiect), să dețină un titlu de doctor în ştiinţe (obținut în urmă cu cel mult 12 ani față de momentul depunerii propunerii de proiect), relevant pentru tema propusă și să îndeplinească standardele minimale de eligibilitate..

Pachetul complet de informații este disponibil aici.

Competițiile sunt adresate atât cercetătorilor și cadrelor didactice din UNATC „I.L. Caragiale” cu performanţe în ceea ce privește calitatea şi recunoaşterea internaţională a publicaţiilor ştiinţifice, dar și celor care activează în afara instituției (în România sau în străinătate) care doresc să conducă proiecte de cercetare de înalt nivel ştiinţific în UNATC.

  • Cererile de finanțare se depun prin intermediul platformei web – www.uefiscdi-direct.ro
  • Termenul limită pentru depunerea cererilor de finanțare este 07.07.2021, ora 16:00.

Echipa Departamentului Cercetare Dezvoltare Inovare vă stă la dispoziție pentru orice fel de clarificări și informații suplimentare la adresa de email cercetare@unatc.ro

Link-uri utile:

UEFISCDI – Cercetare postdoctorală
UEFISCDI – Cercetare exploratorie
UEFISCDI – Cercetarea pentru stimularea tinerelor echipe independente

ai o intrebare? contacteaza-ne prin email