Anunțuri Conferință Evenimente Presă Știri

THEATRICAL THINKING A CRITICALEXERCISE OF REALITY MIROSLAVASALCIDO, PhD

UNATC organizează referendumul privind modalitatea de alegere a Rectorului

Comunitatea academică a UNATC “I.L. Caragiale” Bucureşti s-a bucurat, în perioada 9-29 octombrie, de
vizita doamnei Miroslava Salcido, cercetător şi membru al Centro Nacional de Investigación, Documentación e
Información Teatral “Rodolfo Usigli” (CITRU), INBAL, Ciudad de México. Performer teatral, doctor în Filozofie,
profesor şi coordonator al Masteratului de Cercetare teatrală al CITRU/INBAL, membru al Sistemului Naţional
Mexican al Cercetătorilor (Level 1), coordonator de doctorate, Miroslava Salcido îşi concentrează cercetările pe
domeniile Art Philosophy, Body Philosophy and Performance Philosophy. În 2019 a publicat volumul Performance.
Towards a Philosophy of Physicality and Subversive Thought (by CITRU/INBA) şi are în acest moment în tipar
volumul The Abscondita Greece, Nietzsche and the Reinvention of Greek Antiquity (El Diván Negro, 2023). De
asemenea, a fondat, în 2015, grupul “Hydra Transfilosofía Escénica”, un colectiv artistic de acţiune dedicat legăturii
între practica şi teoria teatrală.
În cadrul UNATC, vizita doamnei Miroslava Salcido s-a concretizat în câteva întâlniri, workshopuri, sesiuni
de comunicări ştiinţifice, după cum urmează:

 • Sesiunea ştiinţifică “Theatrical Thinking – A Critical Exercise Of Reality”, care a avut loc în UNATC pe 9
  Octombrie 2023 (14:00-18:00) şi s-a adresat anul II Arta Actorului, anului I Regie de teatru şi anului I
  Scriere dramatică. Au fost, de asemenea, prezenţi studenţi masteranzi şi doctoranzi, alături de
  cercetătorul şi actriţa Adriana Butoi. (organizator: conf. univ. dr. Mihaela Beţiu, drd. Fabian Ciobanu)
 • Sesiunea ştiinţifică “Dead of God – Dead of Art. The Problem of Representation”, care a avut loc în
  UNATC pe 16 Octombrie 2023 (15:00-17:00) şi s-a adresat studenţilor regizori din anul II şi III, studii
  de licenţă. (organizatori: conf. univ. dr. Mihaela Beţiu, conf. univ. dr. Anca Bradu, lect. univ. dr. Eugen
  Gyemant).
 • Sesiunea ştiinţifică “Conceptual Becoming of the Body and Situationist Writing”, care a avut loc în
  UNATC, pe 16 Octombrie 2023 (18:00-21:00) şi care s-a adresat studenţilor Masteratului de Scriere
  dramatică, coordonaţi de conf univ. dr. Mihaela Michailov.
 • Întâlnire de lucru cu conf. univ. dr. Mihaela Beţiu, redactor coordonator al revistei academice CONCEPT
  în vederea colaborării CITRU-UNATC pentru realizarea unui capitol pe tema Global South în numărul 1
  (28)/2024. – 26 Oct. 2023 (14:00-16:00).
 • Întâlnire de lucru cu conf. univ. dr. Anca Ioniţă, Directorul Departamentului de Studii teatrale, în
  vederea organizării unui seminar reunit CITRU-UNATC – 26 Oct. 2023 (16:00-18:00).

The academic community of UNATC Bucharest received, October 9-29, the visit of Mrs. Miroslava Salcido,
researcher and member of Centro Nacional de Investigación, Documentación e Información Teatral “Rodolfo
Usigli” (CITRU), INBAL, Ciudad de México. Theater performer, with a PhD in Philosophy, professor of several
postgraduate courses including the “Liminality and Performative Spaces” for the MA in Theater Research at CITRU,
which she also coordinates, doctoral studies coordinator, her research is focused on the investigation of Art
Philosophy, Body Philosophy and Performance Philosophy. In 2019 she published: Performance. Towards a
Philosophy of Physicality and Subversive Thought, by CITRU/INBA and now The Abscondita Greece, Nietzsche and the
Reinvention of Greek Antiquity (El Diván Negro, 2023). She is also the founder, in 2015, of the “Hydra Transfilosofía
Escénica” group, an action art collective dedicated to link the seminar, stage laboratory and writing works.
Mrs. Miroslava Salcido`s visit included meetings, workshops, scientific sessions, as follows:

 • the scientific session “Theatrical Thinking – A Critical Exercise of Reality”, that took place in UNATC on
  09 October 2023 (14:00-18:00). The session was addressed to the entire second year of Acting and the
  first year of Directing and Playwriting classes, present alongside MA and PhD students, researcher and
  actress Adriana Butoi. (organiser: Mihaela Beţiu, PhD, and Fabian Ciobanu PhD Candidate)
 • The scientific session “Dead of God – Dead of Art. The Problem of Representation”, which took place in
  UNATC on October 16, 2023 (15:00-17:00) and was addressed to second and third year B.A. directing
  students. (organisers: Mihaela Beţiu, PhD; Anca Bradu, PhD; lect. Eugen Gyemant, PhD).
 • the scientific session “Conceptual Becoming of the Body and Situationist Writing”, that took place in
  UNATC on 16 October 2023 (18:00-21:00). The session was addressed to the Masteral students from
  Dramaturgy-Creative Writing, coordinated by Mrs. Mihaela Michailov, Associate Professor PhD.
 • Meeting with Mihaela Beţiu, Associate Professor PhD, editor-in-chief for CONCEPT academic journal to
  discuss the CITRU-UNATC collaboration for a chapter dedicated to the Global South in issue no. 1
  (28)/2024. – 26 Oct. 2023 (14:00-16:00).
 • Meeting with Anca Ioniţă, Associate Professor PhD, Head of the Theater Studies Departament for
  planning the organising of a joint seminar between CITRU and UNATC – 26 Oct. 2023 (16:00-18:00).

THEATRICAL THINKING A CRITICALEXERCISE OF REALITY MIROSLAVASALCIDO, PhD