Anunțuri Presă Știri

TabThePAST. Taboo History. Fill the Past to Sense the Present

Gesturi individuale și politici culturale în anii ’50-’80
TabThePAST. Taboo History. Fill the Past to Sense the Present
UNATC „I.L. Caragiale” București, Str. Tudor Arghezi 3-b
16 noiembrie 2023, ora 11:00
RSVP: cercetare@unatc.ro

Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică „I.L. Caragiale” București, prin Departamentul de Cercetare, Dezvoltare, Inovare, are plăcerea de a vă invita joi, 16 noiembrie 2023, de la ora 11:00, la sediul UNATC din Str. Tudor Arghezi, nr. 3-b, unde va avea loc cel de-al treilea eveniment public din cadrul proiectului TabThePAST. Taboo History. Fill the Past to Sense the Present (Istoria Tabu. Umple golurile din trecut pentru a percepe prezentul), cu tema Gesturi individuale și politici culturale în anii ’50-’80.

Evenimentul este centrat în jurul a patru prelegeri susținute de cercetători și cercetătoare care analizează diferite mecanisme ale cenzurii și gesturi individuale, în raport cu politicile culturale ale anilor 50-80, inlusiv pe plan internațional: dr. Radu Crăciun, cercetător UNATC (Crin Teodorescu – Ironia dialecticii întoarse a „învinsului învingător”), dr. Catinca Drăgănescu, regizoare, cercetătoare și manager cultural (Politici culturale de internaționalizare 1956 -1971 și efectele asupra dezvoltării teatrului românesc), Mihai Bercaru, doctorand UNATC (Aspecte ale dramaturgiei în cadrul relațiilor și schimburilor culturale din interiorul blocului comunist în anii ‘50-‘60), conf.univ.dr. Radu Apostol, regizor și cercetător (Acțiuni subversive în Arhivele CNSAS).

Sesiunea de comunicări va fi completată de prezentarea prototipului CAVE VR – TabThePAST.IMMERSED, inițiat cu ocazia celui de-al doilea eveniment public al TabThePAST, dedicat Arhivelor UNATC. TabThePAST.IMMERSED urmărește să transpună – într-un format experiențial VR – demersul de recuperare performativă a unor fragmente de istorie necunoscute publicului larg. Aflat în prima etapă de cercetare în tehnologiile inovativ-creative, prototipul experimental scenografic VR explorează imersiv atmosfera conturată de procesul de cercetare TabThePAST.Taboo History al Arhivei UNATC. Echipa de realizare a prototipului VR: asistent de cercetare drd. Ciprian Făcăeru, asistent de cercetare drd. Marius Hodea, asistent de cercetare drd. Ștefan Damian, dr. Elena Belciu (Centrul Internațional de Cercetare și Educație în Tehnologii Inovativ Creative – CINETic).

SPEAKERS

Radu Crăciun, cercetător UNATC
Radu Crăciun este absolvent al Facultății de Teatru din UNATC. În 2019 obține, în cadrul aceleiași universități, titlul de doctor în artele spectacolului. În prezent este regizor, actor și cercetător în cadrul Departamentului Cercetare, Dezvoltare, Inovare al UNATC „I.L. Caragiale” București. 

Titlul comunicării: Crin Teodorescu – Ironia dialecticii întoarse a „învinsului învingător”

Catinca Drăgănescu, regizoare, cercetătoare și manager cultural
A absolvit regia la UNATC, iar în 2019 a obținut titlul de doctor ȋn cadrul aceleiași universități. Activitatea ei artistică include spectacole de teatru, instalații și proiecte performative realizate atât în țară, cât și în străinătate. În prezent este manager interimar al Teatrului Masca din București.

Titlul comunicării: Politici culturale de internaționalizare 1956 -1971 și efectele asupra dezvoltării teatrului românesc

Mihai Bercaru, doctorand UNATC 
A absolvit Facultatea de Teatru, secția actorie din cadrul UNATC și masteratul de Pedagogie teatrală. De asemenea, a absolvit Facultatea de Istorie în anul 2020 își un masterat în cadrul Facultății de Filosofie în anul 2022. 

Titlul comunicării: Aspecte ale dramaturgiei în cadrul relațiilor și schimburilor culturale din interiorul blocului comunist în anii ‘50-‘60

Radu Apostol, regizor și cercetător
Radu Apostol este regizor de teatru și film, light designer, fondator și președinte al Asociației Culturale Replika. În cadrul UNATC „I.L. Caragiale” este conferențiar la catedra de Regie Teatru și Prorector Cercetare, Dezvoltare, Inovare.

Titlul comunicării: Acțiuni subversive în Arhivele CNSAS

PROGRAM

Gesturi individuale și politici culturale în anii ’50-’80

TabThePAST. Taboo History. Fill the Past to Sense the Present

UNATC „I.L. Caragiale” București, Str. Tudor Arghezi 3-b

16 noiembrie 2023, ora 11:00

11:00 Cuvântul Rectorului
Prof.univ.dr. Liviu Lucaci, Rector al UNATC „I.L. Caragiale” București

11:15 Crin Teodorescu – Ironia dialecticii întoarse a „învinsului învingător”
Radu Crăciun, cercetător UNATC (15’+15 Q&A)

11:45 Politici culturale de internaționalizare 1956-1971 și efectele asupra dezvoltării teatrului românesc
Catinca Drăgănescu, regizoare și cercetătoare (15’+15 Q&A)

12:15 Aspecte ale dramaturgiei în cadrul relațiilor și schimburilor culturale din interiorul blocului comunist în anii ‘50-‘60
Mihai Bercaru, doctorand UNATC  (15’+15 Q&A)

12:45 Acțiuni subversive în Arhivele CNSAS
Radu Apostol, regizor și cercetător (15’+15 Q&A)

13:15 Experiență CAVE VR prototip – TabThePAST.IMMERSED
Invitație în CAVE – mediu virtual automat cu sistem de proiecţie stereoscopică imersivă

CONTEXT

Proiectul TabThePAST. Taboo History. Fill the Past to Sense the Present (Istoria Tabu. Umple golurile din trecut pentru a percepe prezentul) este inițiat de UNATC București, alături de Centrul de Teatru Educațional Replika, România și Citizen.Kane.Collective, Germania (CKK), și este finanțat de Uniunea Europeană prin European Education and Culture Executive Agency (EACEA), în cadrul programului Europe for Citizens (EFC), pe o durată de doi ani.

Proiectul explorează și cercetează interdisciplinar cauzele și consecințele cenzurii comuniste asupra activităților culturale și artistice din perioada 1960-1989, mai exact – asupra unor spectacole și personalități teatrale, explorând urmele lăsate de metodele și tacticile cenzurii comuniste în câmpul artelor performative. Pornind de la date din arhive, interviuri, analiza unor documente oficiale, jurnale, studii de specialitate, proiectul activează performativ momente reprezentative din istoria mai mult sau mai puțin cunoscută a unor perioade în care s-au născut spectacole remarcabile, au fost generate mișcări artistice de mare anvergură, s-au consolidat colective artistice experimentale și au fost cenzurate montări legendare.

Conceput pe 3 paliere interdependente: cercetare / educație / creație artistică, TabThePAST propune un context în care cercetători, artiști și categorii de publicuri să reflecteze asupra implicațiilor politice și culturale ale momentelor relevante din istoria teatrului (1960-1990).

TabThePAST își propune să recupereze, să arhiveze și să valorizeze momente reprezentative din istoria artelor performative în anii 60-90, cu accent pe o contextualizare socio-politică a regimurilor care au generat formule spectaculare diferite, transformând cercetarea în instrument pedagogic și cadru generator de practici novatoare.

Obiectivul general al proiectului este construcția și valorizarea performativă a unor creații și gesturi artistice reprezentative din artele anilor ‘60-’90, pornind de la contextele politice care le-au generat și în relație directă cu formele de cenzură active în perioadele respective.

Rezultatele proiectului vor fi prezentate în cadrul unor serii de evenimente publice bazate pe cercetările întreprinse: două evenimente publice de prezentare a cercetării asupra cenzurii în teatru; un atelier pentru masteranzii, doctoranzii și formatorii UNATC; un spectacol de teatru creat de echipa artistică a Centrului REPLIKA, România; un spectacol de teatru creat de echipa artistică a Citizen.Kane.Collective (CKK), Germania; Produse/aplicații interdisciplinare (arts science technology) privind subiectul cenzură; Săptămâna Memoriei Teatrului European; cinci conferințe cu experți din fostele țări comuniste care vor împărtăși experiențe legate de cenzura în teatru.

”În contextul crimelor comunismului și al ideologiei marxiste care a subjugat mințile și a frânt destinele a milioane de oameni, cenzura comunistă a fost un instrument de opresiune și distrugere a valorilor. O cale de a înlătura valorile unei lumi libere, înlocuindu-le cu o minciună sistemică, anihilatoare.” 

prof. univ. dr. Liviu Lucaci, Rector UNATC „I.L. Caragiale”

ECHIPA PROIECTULUI TabThePAST

Echipa de management:
Radu APOSTOL – Manager Proiect (UNATC) / Mihaela MICHAILOV – Coordonator cercetare (UNATC)
Viorel COJANU – Manager Proiect (REPLIKA) / Simon KUBAT – Manager Proiect (CKK)
Nicoleta PUȘCAȘU – Logistică
Corina Găgeanu, Alina Sorina Masgras – Management

Echipa de cercetare UNATC: 

Maria DRĂGHICI, Catinca DRĂGĂNESCU, Liri CHAPELAN, Radu CRĂCIUN, Răsvana CERNAT, Diana TĂNASE, Vlad GALER, Mihai BERCARU 

Echipa de cercetare experențială CINETic UNATC:
Ciprian FĂCĂERU, Marius HODEA, Ștefan DAMIAN, Elena BELCIU