Anunțuri Atelier Workshop

Educaţia cu impact pozitiv în sala de clasă

UNATC „I.L. Caragiale” Bucureşti a găzduit pe data de 17 aprilie 2024 un atelier dedicat profesorilor din învăţământul preuniversitar în cadrul activităţilor metodice, ştiinţifice şi de perfecţionare prin cercurile pedagogice, cu tema „Educaţia cu impact pozitiv în sala de clasă. Valorizarea experienţelor de învăţare nonformală în orele de Limba şi literatura română”. Workshopul Aplicabilitatea tehnicilor artei actorului în învăţământul preuniveristar a fost condus de conf. univ. dr. Mihaela Beţiu şi de lect. univ. dr. Ioana Barbu. S-au prezentat tehnici specifice artei actorului, improvizaţiei teatrale, mişcării scenice cu scopul dezvoltării capacităţii de improvizaţie pe o temă dată, conştientizării şi optimizării verbalităţii, a selecţiei mentale rapide, a flexibilizării mentale şi corporale, a dezvoltării abilităţilor motrice şi de relaţionare cu mediul şi cu partenerii. Toate exerciţiile au fost testate în aşa fel încât participanţii să fie capabili să le transmită mai departe elevilor lor. Participanţii au fost profesori ai mai multor Şcoli Gimnaziale din zona Olteniţei, Judeţul Călăraşi, iar Şcoala Gimnazială „Matei Basarab”, prin Prof. Anda Anciu Lăpădatu, a iniţiat parteneriatul cu universitatea noastră.