Anunțuri Comunicare internă

Anunț pentru acordare a gradației de merit pentru personalul didactic auxiliar

În perioada 12-17.01.2023 (cu excepția zilelor de sâmbătă și duminică) se depun dosarele de concurs pentru obținerea gradației de merit personal didactic auxiliar (2023-2028)

Facultatea de Teatru
(11 gradații)
  • 3 în derulare
  • 8 de acordat

Facultatea de Film
(5 gradații)

  • 5 în derulare
  • 0 de acordat

Rectorat
(16 gradații)

  • 13 în derulare
  • 3 de acordat

CINETic
(5 gradații)

  • 0 în derulare
  • 5 de acordat

Documente