LOGO UNATC

Universitatea Nationala de Arta Teatrala si Cinematografica "I.L. Caragiale"
Imagine Imagine Imagine Imagine
DIRECŢII DE CERCETARE TEATRU

Cercetare de TEORIE ŞI PRACTICĂ TEATRALĂ - dezvoltă proiecte în domeniul larg umanist al teoriei şi esteticii teatrului, cu deschidere spre pragmatica artelor spectacolului, în domeniile criticii teatrale, spectacologiei, jurnalismului teatral, ale politicilor şi strategiilor culturale, ale managementului şi marketingului artelor spectacolului.

Cercetare de STUDII ŞI EXPERIMENTE TEATRALE în cadrul colectivului "CRIN TEODORESCU" - dezvoltă proiecte şi studiu al creativităţii artistice în domeniile regie de teatru, scenografie şi coregrafie, precum şi proiecte experimentale în domeniul artelor spectacolului, incluzînd aspectul managerial specific.

Cercetare de STUDII ŞI CERCETĂRI ÎN DOMENIUL SPECTACOLULUI DE ANIMAŢIE - este orientat spre studiul artei spectacolului de animaţie din punctul de vedere al istoriei genului, al pragmaticii contemporane şi al interferenţei cu tehnicile moderne ale televiziunii şi ale multimedia.

Cercetare de STUDII, EXPERIMENTE ŞI CERCETĂRI ÎN DOMENIUL ARTEI ACTORULUI - promovează studiul aspectelor specifice Artei Actorului din punct de vedere teoretic şi dezvoltă proiecte de cercetare în domeniul pedagogiei teatrale ca pedagogie a procesualităţii creaţiei. În cadrul direcţiei complementare sunt dezvoltate programe de educaţie prin teatru pentru zona învăţământului preuniversitar.

În perspectiva dezvoltării sistemului doctoratelor cu frecvenţă se va studia problema structurării unei şcoli doctorale relaţionate cu structura CENTRULUI DE CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ ŞI CREAŢIE ARTISTICĂ ÎN DOMENIUL TEATRU ŞI COREGRAFIE DIN FACULTATEA DE TEATRU.

Programele de cercetare, fazele de derulare ale acestora, dar, mai ales, rezultatele acestora vor fi aduse în atenţia specialiştilor din mediul universitar vocaţional şi a profesioniştilor din domeniile de referinţă prin forme directe (simpozioane, seminarii, conferinţe, ateliere, workshop-uri, spectacole demonstrative, evenimente promoţionale etc.), prin forme tipărite (broşuri, periodice, publicaţii etc.) şi prin fixare digitală (CD, audio, video, inter-media).


DIRECŢII DE CERCETARE FILM

Centrul îşi propune dezvoltarea activităţilor pe trei direcţii fundamentale :
- cercetare
- formare în cercetare (master, doctoranzi) - studii avansate

1. Ariile cercetării :
- ontologia domeniului cinematografie şi media
- propedeutica cercetării
- resurse sociale şi dezvoltare artistică
- echilibrarea balanţei între studiul universitar şi experienţa creaţiei în domenii neexplorate sau de interdisciplinaritate.

2. Oportunităţi pentru master şi doctoranzi
Doctorandul Iuliana Constantinescu, sub îndrumarea prof.univ.dr. Cristina Nichituş, este câştigătoarea proiectului internaţional organizat de UNESCO/CILECT, cu tema "Intensificarea dialogului între comunităţi, culturi şi civilizaţii" cu filmul de scurt metraj "Estul sălbatic", proiect pentru Europa de Est, 2003.

3. Seminarii şi evenimente

4. Publicaţii şi strategii de diseminare

5. Structură de sprijin
- Logistică
- Personal de cercetare auxiliar (documentarişti, referenţi, cercetători )
- Departament Comunicare şi Management.

Pentru atingerea obiectivelor imediate, pe termen scurt şi pe termen lung, vor fi generate programe generale, programe speciale, evenimente şi parteneriate pentru identificarea cu prioritate a nevoilor de dezvoltare la nivel de politică a ştiinţei şi artei, adevărate strategii de dezvoltare, activităţi viitoare cu direcţii de cercetare bine definite (scop, mod de evaluare, planificare a activităţilor propriu-zise) în care să fie atraşi şi promovaţi tineri valoroşi, studenţi, masteranzi, doctoranzi şi care, să individualizeze opţiunile tematice ale universităţii noastre pentru cercetarea ştiinţifică şi creaţia artistică de perspectivă pentru perioada 2004-2010.

Programe specifice Centrului Pilot de Cercetare Ştiinţifică şi Creaţie Artistică în domeniul Cinematografie-Media:

1. Organizarea de conferinţe, simpozioane pe probleme de cinematografie-media.
2. CineMAiubit itinerant ca urmare a premiilor obţinute şi a performanţelor naţionale şi internaţionale dovedite de studenţi, se va continua manifestarea începută cu succes în urmă cu doi ani. Manifestarea se va extinde şi peste hotare, incluzându-se în circuit - oraşele Chişinău, Sofia, Budapesta, Lodz, Praga, Zagreb, Belgrad.
Se va urmări:
- prezentarea ultimelor producţii ale Facultăţii de Film în principalele centre universitare ale ţării, cu dialog între profesori şi studenţi
- atragerea studenţilor în parteneriate, proiecte de cercetare la nivel naţional/internaţional
- parteneriate în granturi cu şcolile internaţionale
3. Organizarea în continuare a Festivalului Internaţional Studenţesc CineMAiubit, aflat în anul 2004 la ediţia a 9-a.
4. Dezvoltarea contactelor internaţionale, prin participarea la festivaluri, târguri, simpozioane, conferinţe.
5. Organizarea de simpozioane şi conferinţe cu participare internaţională, dintre care în anul 2004 a Conferinţei C.I.L.E.C.T. - Centrul Internaţional al Şcolilor de Film - Conferinţa G.E.E.C.T. - manifestări de importanţă majoră pentru Şcoala românească de film în contextul integrării pe plan european şi internaţional.
6. Realizarea unei reţele tematice de excelenţă în cercetarea audiovizualului românesc, cu tematica generală "De la cinematograful clasic la hypermedia", în parteneriat cu Universitatea de Arte Bucureşti, Televiziunea Română, Arhiva Naţională de Filme, Centrul Naţional al Cinematografiei şi şcoli internaţionale de film (FEMIS, FAM, New York University Tisch School of the Arts).
7. Organizarea de Concursuri de scenaristică, terminate cu editarea unor volume de scenarii de scurt metraj
8. Aniversarea la 30 ianuarie 2005 a zilei U.N.A.T.C. "I.L. Caragiale": "55 ani de şcoală de cinema 1950-2005"
9. Realizarea unor programe de cercetare pe următorii 3 ani cu tematica generală - extinderea tehnologiilor digitale în cinematografie
10. Realizarea de publicaţii
Editarea, tipărirea, publicarea şi/sau difuzarea:
- volum de studii critice de specialitate
- revistă de teoria şi istoria filmului
- volum de scenarii, scriitură scenaristică (de la scurt metraj la lung metraj)
- album de fotografii premiate
- revistă studenţească F
- revistă on-line de studii şi critică în domeniul cinematografie-media, cu rezumate din scenarii, decupaje, priviri critice, interviuri
11. Realizarea unui atelier tipografic şi multimedia pentru:
- susţinerea punctului precedent
- realizarea de materiale promoţionale : tipărite (catalog, broşuri, etichete, afişe)
- casete CD-ROM, DVD
12. Realizarea unui Centru pentru Învăţământul la distanţă

Directorul Centrului de Excelenţă în perioada 2004-2008 : Prof. univ.dr. Cristina Nichituş

Directorul Centrului de Excelenţă din 2008 : Prof. univ.dr. Ovidiu Răduleţ