LOGO UNATC

Universitatea Nationala de Arta Teatrala si Cinematografica "I.L. Caragiale"
Imagine Imagine Imagine Imagine
Revista CONCEPT

    CONCEPT este o revistă universitară reprezentativă pentru domeniul Artele spectacolului (teatru, coregrafie, cinematografie, media și muzică) editată de Departamentul de Cercetare al Universității Naționale de Arta Teatrală și Cinematografică „I.L. Caragiale” București. De-a lungul celor 2 ani de apariție (de la înființarea în 2010 și până în prezent) colegiul de redacție a menținut rubricile permanente ale revistei, adăugând cu timpul și unele noi. De altfel, revista CONCEPT este publicată în continuarea revistei ATELIER (2001-2005), coordonată de prof. univ. dr. Adriana Popovici, ce a marcat debutul cercetării în domeniu din cadrul UNATC, având de asemenea rubrici permanente de traduceri ale unor texte esențiale, comunicări științifice, studii doctorale și colaboratori de la toate universitățile de profil din țară, ca și din străinătate.
SUMARUL REVISTEI CONCEPT este elocvent pentru aspectele activității Facultăților de Teatru și Film care ne-au interesat :
    1. Research - capitolul de de Studii și Cercetări care a avut, la primul număr, ca temă creativitatea specifică domeniului teatral și pedagogiei de specialitate, cu două articole excepționale: unul scris de Gary Schwartz („Puterea jocului și nevoia d e a juca”), asistentul Violei Spolin și unul al conf. univ. dr. Paul Chiribuță („Pledoarie pentru evoluția binomului om-artist”). Volumul 2/nr 2/2011 cuprinde studii din nou pe tema expresivității și creativității scenice atât în teatrul dramatic, cât și în cel muzical, atât în școala de teatru, cât și în instituțiile teatrale. Reprezentative sunt articolele lect. univ. drd. Ioana Moldovan („Menajeria de sticlă a la americain”) și al prof. univ. dr. Horea Murgu („E-Theatre. Un nou vehicul al teatralității”). Volumul 3/nr 2/2011 cuprinde un capitol bogat de cercetare numit Events, cuprinzând transcrierea conferinței domnului Christopher Wynn și a conf. univ. dr. Octavian Saiu („Cultural Diplomacy and the Flowering of the Human Spirit”), un studiu de Bogdan Georgescu asupra Teatrului nescris din comuna Șanț (Bistrița-Năsăud), un studiu de lect. univ. dr. Ion Tomuș (Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu) despre Festivalul Internațional de la Edinburgh și două studii pe tema metodei și personalității profesorului american Eric Trules (University of Southern California). Volumul 4/nr 1/2012 debutează cu studiile doamnei profesor Monique Borie - „Hamlet în regia lui Antoine Vitez” (Universitatea Sorbonne Nouvelle, Paris), prof. univ. dr. Ludmila Patlanjoglu (UNATC) - „Richard III și crucea neiubirii”, Michel Vais (Secretar General al Asociației Internaționale a Criticilor de Teatru) - „Lepage la Wendake: o „Furtună” în aer liber” și Manabu Noda (Meiji University, Tokyo) - „Despre dragoste și cutremur”, drd. Maria Zărnescu (UNATC) - toate transcrieri ale conferințelor prezentate în 2012 în cadrul Sesiunii de shakespearologie a Festivalului Internațional Shakespeare de la Craiova. Capitolul Research continuă apoi cu studii metodologice de lect. univ. dr. Puiu Șerban, conf. univ. dr. Mircea Gheorghiu, etc. alături de un articol de excepțioanlă valoare metodologică - „Rolul - partitura concretă a actorului între gând și acțiune” de prof. univ. dr. Gelu Colceag (UNATC). Capitolul mai cuprinde și articole pe tema dramaturgiei caragialiene, filmul de music-hall, antrenamentul vocal.
    2. Interview - rubrică permanentă de interviuri cu profesorii Facultății de Teatru își propune să-i facă cunoscuți ca artiști și pedagogi studenților de azi și de mâine. Sunt intervievați profesori marcanți ai UNATC: prof. univ. dr. Adriana Marina Popovici, prof. univ. dr. Gheorghe Ceaușu, prof. univ. dr. Tania Filip, prof. univ. dr. Tudor Mărăscu (publicat chiar imediat după momentul dispariției domniei sale)
    3. Book Review - rubrică permanentă ce cuprinde recenzii ale cărților de specialitate, inclusiv cele ale cărților publicate de către profesorii universităților de profil din toată țara, ca și manuale, reviste și antologii de interes pentru profesorii și studenții de specialitate. Nominalizăm recenziile cărților domnului George Banu, Octavian Saiu, Liviu Lucaci, Tim Etchells, manualelor Violei Spolin și al lui Gary Izzo.
    4. Performance - rubrică permanentă ce se dorește o oglindă a producțiilor de master și anul III al ciclului de licență (prezentate la Sala Berlogea, Studioul Ion Cojar, Studioul Adrian Pintea, Casa de Cultură Nicolae Bălcescu, etc.) menit să promoveze studenții absolvenți. Capitolul cuprinde cronici și recenzii a zeci de spectacole studențești, ilustrate prin fotografii reprezentative.
    5. Remember - este un capitol apărut dintr-o tristă necesitate: prezervarea memoriei unor mari artiști pe care i-am pierdut de curând: marele regizor Liviu Ciulei (căruia i-am dedicat jumătate din volumul 3 din decembrie 2011, publicând articolele sale din perioada 1956-1979), regizorul și profesorul universitar al UNATC, Tudor Mărăscu, actorul Emil Hossu, actorul și Directorul Teatrului Excelsior Ion Lucian.

    CONCEPT - is a theater and film revue, edited by the Center of Research in the National University of Theatre and Cinematography, led by a young team of teachers (both teorists and practitioners) and researchers under the guidance of important Professors from the theatre and film domanin in the universisity and abroad. The revue has its permanent chapters, of great interest for the university community: Research (confferences, studies, methodological articles), Interview (with one of the university Professors) , Book Revue (the latest more important books of the domanin), Remember (chapter dedicated to the memory of great teachers, actors and directors lost lately), Performance (contains revues and photos of all the performances done in the university in the current year). The editorial board of CONCEPT managed to attract important Professors of the domain to publish their studies, articles, book revues or for peer-reviewing. Also, the very young generations of students and teachers have their place inside the revue. In short, all the members of the UNATC community are represented in the journal and interested in it. The revue is interesting also for other universities of the same profile, because it started a dialogue between the researchers on different themes, the methodological aspect especially (maybe because its was neglected since the ATELIER magazine stopped publishing, in 2005). The revue in biannual, and it's at its 4-th volume.