LOGO UNATC

Universitatea Nationala de Arta Teatrala si Cinematografica "I.L. Caragiale"
Imagine Imagine Imagine Imagine Imagine Imagine Imagine Imagine Imagine Imagine Imagine Imagine Imagine Imagine Imagine Imagine Imagine Imagine Imagine Imagine Imagine Imagine Imagine

Dosarul de înscriere la concursul de admitere
(documente necesare)

Puteți reduce timpul necesar depunerii dosarului de înscriere completând formularul accesibil online.
Vă puteți autentifica folosind un cont Gmail, YAHOOmail, Facebook sau Linkedin.

Descarcă GHIDUL STUDENTULUI.

Studii de licenţă (ciclul I)
 • 1. un dosar plic;
 • 2. cerere tip de înscriere (unde se vor menţiona, sub semnătură proprie, toate datele solicitate). Înscrierea se face obligatoriu online Facultatea de Teatru / Facultatea de Film, începând cu data de 15 iulie 2016, până la data de 01 septembrie 2016. Cererea se printează, se semnează și se depune la dosar;
 • 3. diploma de bacalaureat (original și copie legalizată) şi foaia matricolă (sau echivalenta acesteia) în original, sau adeverinţă eliberată de liceu pentru absolvenţii promoţiei 2016 (în care se menţionează media generală de la bacalaureat, notele obţinute la probele susţinute şi mediile obţinute în anii de liceu);
 • În cazul în care candidatul s-a înscris la o altă facultate, în locul diplomei de bacalaureat (sau adeverinţei - după caz) va anexa o copie legalizată a acesteia şi copia legitimaţiei de înscriere la concurs la prima facultate, autentificată, după original, de secretariatul care a făcut înscrierea.
 • 4. certificatul de naştere, în copie legalizată;
 • 5. adeverinţă medicală tip (eliberată de medicul de familie) cu specificaţia "apt pentru înscrierea la facultate";
 • Candidaţii la programele de studii Artele spectacolului (ACTORIE) şi Artele spectacolului (PĂPUŞI-MARIONETE) trebuie să prezinte, suplimentar, rezultatele examenului medical O.R.L. - pe care îl pot efectua la orice medic specialist.
  Candidaţii pentru specializarea Cinematografie, fotografie, media (IMAGINE DE FILM ŞI TV), vor efectua suplimentar, la orice medic specialist, un control oftalmologic al cărui rezultat va figura pe adeverinţa medicală cu menţiunea "apt-Imagine".
 • 6. adeverinţă din care să rezulte calitatea de student (pentru studenţii care urmează o a doua specializare) cu specificația buget sau taxă;
 • 7. diploma de licenţă (sau diploma echivalentă cu aceasta) în original şi o adeverință din care să rezulte detaliat, pe ani, calitatea de student bugetat sau cu taxă;
 • 8. 5 fotografii tip C.I.;
 • 9. C.I. (în original şi copie) iar pentru cetăţenii străini paşaport (în original şi copie);
 • 10. chitanţa de achitare a taxei de înscriere la concurs;
 • 11. atestat de recunoaștere a diplomei de bacalaureat emis de MENCS (în cazul studiilor efectuate în afara României);
 • 12. certificat de competență lingvistică - Limba Română (pentru cetățenii UE sau din state terțe).

Studii de master (ciclul II)
 • 1. un dosar plic;
 • 2. cerere tip de înscriere (unde se vor menţiona, sub semnătură proprie, toate datele solicitate). Înscrierea se face obligatoriu online Facultatea de Teatru / Facultatea de Film, începând cu data de 15 iulie 2016, până la data de 08 septembrie 2016 la Facultatea de Teatru și până la data de 16 septembrie 2016 la Facultatea de Film. Cererea se printează, se semnează și se depune la dosar;
 • 3. diploma de licență (în original) şi suplimentul de diplomă (sau echivalentul acesteia) în original, sau adeverinţă eliberată de facultate pentru absolvenţii promoţiei 2016;
 • 4. diploma de bacalaureat (în original)
 • 5. certificatul de naştere, în copie legalizată;
 • 6. 5 fotografii tip C.I.;
 • 7. C.I. (în original şi copie) iar pentru cetăţenii străini paşaport (în original şi copie);
 • 8. Curriculum Vitae
 • 9. chitanţa de achitare a taxei de înscriere la concurs;
 • 10. cerințele specifice fiecărui program de studii (conform metodologiei).

Calendarul concursului de admitere - an universitar 2016-2017
FACULTATEA DE TEATRU

Candidatii de la FACULTATEA DE TEATRU pot opta pentru 2 (două) specializări. Candidații care optează pentru două specializării plătesc o singură taxă de înscriere. Opțiunea/opţiunile se vor specifica în cererea tip de înscrierere.

Studii de licenţă (ciclul I)
 • PERIOADA DE ÎNSCRIERI: 31 august-02 septembrie 2016, la secretariatul Facultății de Teatru, între orele: 9.30-14.00
 • VIZIONAREA FILMELOR: 03, 04 septembrie 2016
 • SUSŢINEREA PROBELOR: 05-18 septembrie 2016
 • PROBA 1* - scris (admis/respins): 07 septembrie 2016, ora 08:30
  *comună pentru specializările Artele spectacolului (ACTORIE, PĂPUŞI-MARIONETE, REGIE TEATRU, COREGRAFIE)
 • TEST DE APTITUDINI PENTRU STUDENŢII STRĂINI: 08 septembrie 2016
Studii de master (ciclul II)
 • PERIOADA DE ÎNSCRIERI: 08, 09 septembrie 2016, la secretariatul Facultății de Teatru, între orele: 9.30-14.30
 • SUSŢINEREA PROBELOR: 12-18 septembrie 2016

FACULTATEA DE FILM
Studii de licenţă (ciclul I)
 • PERIOADA DE ÎNSCRIERI: 01-02 septembrie 2016, la secretariatul Facultății de Film, între orele: 9.30-16.00
 •  03 septembrie 2016, la secretariatul Facultății de Film, între orele: 9.30-12.00
 • SUSŢINEREA PROBELOR: 05-18 septembrie 2016
Studii de master (ciclul II)
 • PERIOADA DE ÎNSCRIERI: 16, 17 septembrie 2016, la secretariatul Facultății de Film, între orele: 9.30-16.00
 • SUSŢINEREA PROBELOR: 19-21 septembrie 2016

Cifra de şcolarizare - an universitar 2016-2017

LOCURI RROMI
Licenţă (ciclul I): 2 locuri buget/universitate (se vor repartiza în funcţie de rezultatele examenului de admitere)
Master (ciclul II): 1 loc buget/universitate (se va repartiza în funcţie de rezultatele examenului de admitere)

FACULTATEA DE TEATRU

STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ

Domeniul de licenţă: Teatru şi Artele spectacolului

Durată studii 3 ani - 180 ECTS / ciclul de studii; 60 ECTS / an; 30 ECTS / semestru

Programul de studii Buget Taxă
Artele spectacolului (ACTORIE) 46 14
Artele spectacolului (PĂPUŞI-MARIONETE) 10
Artele spectacolului (REGIE TEATRU)
10
Artele spectacolului (COREGRAFIE) 10
SCENOGRAFIE 10
TEATROLOGIE (Management cultural, Jurnalism teatral) 10

STUDII UNIVERSITARE DE MASTER

Domeniul de master: Teatru şi Artele spectacolului

Durată studii 2 ani - 120 ECTS / ciclul de studii; 60 ECTS / an; 30 ECTS / semestru

Programul de studii Buget Taxă
ARTA ACTORULUI 24 0
ARTA REGIZORULUI DE TEATRU 4 1
ARTA SCENOGRAFULUI 5 1
ARTĂ COREGRAFICĂ 3 1
DESIGN LUMINĂ ŞI SUNET ÎN ARTELE SPECTACOLULUI 4 1
COREGRAFIE ŞI PERFORMANŢĂ ÎN DANS 3 1
PEDAGOGIE TEATRALĂ 7 0
SCRIERE DRAMATICĂ 0 0
TEATROLOGIE - Management și marketing cultural 5 1
TEATRU DE ANIMAŢIE 4 1
TEHNOLOGII DIGITALE ÎN SPECTACOLUL CONTEMPORAN 0 0
ART-TERAPIE PRIN TEATRU ŞI ARTELE SPECTACOLULUI (în curs de autorizare) 6 10
FACULTATEA DE FILM

STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ

Domeniul de licenţă: Cinematografie și Media

Durată studii 3 ani - 180 ECTS / ciclul de studii; 60 ECTS / an; 30 ECTS / semestru

Programul de studii Buget Taxă
Cinematografie, Fotografie, Media (REGIE DE FILM ŞI TV) 11 3
Cinematografie, Fotografie, Media (IMAGINE DE FILM ŞI TV) 11
Cinematografie, Fotografie, Media (MULTIMEDIA: SUNET-MONTAJ)
22
Cinematografie, Fotografie, Media (COMUNICARE AUDIOVIZUALĂ: SCENARISTICĂ, PUBLICITATE MEDIA, FILMOLOGIE) 9
Cinematografie, Fotografie, Media (ANIMAŢIE) - în curs de autorizare 9

STUDII UNIVERSITARE DE MASTER

Domeniul de master: Cinematografie și Media

Durată studii 2 ani - 120 ECTS / ciclul de studii; 60 ECTS / an; 30 ECTS / semestru

Programul de studii Buget Taxă
ARTA IMAGINII DE FILM 4 1
ARTA MONTAJULUI DE FILM 4 1
ARTA MONTAJULUI ŞI A SUNETULUI DE FILM 0 0
ARTA REGIEI DE FILM 4 1
ARTA SUNETULUI DE FILM 4 1
FILM DE ANIMAŢIE 4 1
FILMOLOGIE 3 2
PRODUCŢIE DE FILM 8 4
SCENARISTICĂ 3 2

Taxe de admitere / Taxe şcolarizare - an universitar 2016-2017
FACULTATEA DE TEATRU
Studii de licenţă (ciclul I)
 • TAXĂ ÎNSCRIERE ADMITERE: 300 lei - Etapa I: 150 lei; - Etapa II: 150 lei
 • TAXĂ ŞCOLARIZARE: 5.000 lei/an
Studii de master (ciclul II)
 • TAXĂ ÎNSCRIERE ADMITERE: 200 lei
 • TAXĂ ŞCOLARIZARE: 7.000 lei/an

FACULTATEA DE FILM
Studii de licenţă (ciclul I)
 • TAXĂ ÎNSCRIERE ADMITERE: 300 lei - Etapa I: 150 lei; - Etapa II: 150 lei
 • TAXĂ ŞCOLARIZARE: 19.100 lei/an
Studii de master (ciclul II)
 • TAXĂ ÎNSCRIERE ADMITERE: 200 lei
 • TAXĂ ŞCOLARIZARE: 30.000 lei/an (ARTA REGIEI DE FILM, ARTA IMAGINII DE FILM, ARTA MONTAJULUI DE FILM, ARTA SUNETULUI DE FILM, FILM DE ANIMAŢIE)
 • TAXĂ ŞCOLARIZARE: 6.000 lei/an (SCENARISTICĂ, PRODUCŢIE DE FILM, FILMOLOGIE)