LOGO UNATC

Universitatea Nationala de Arta Teatrala si Cinematografica "I.L. Caragiale"
Imagine Imagine Imagine Imagine Imagine Imagine Imagine Imagine Imagine Imagine Imagine Imagine Imagine Imagine Imagine Imagine Imagine Imagine Imagine Imagine Imagine Imagine Imagine


 SENATUL UNATC

HotărâriRegulamentul SenatuluiComisiile senatoriale Contact Dezbatere Carta UNATC


  FACULTATEA DE TEATRU  

 • Prof.univ.dr. Adrian TITIENI
 • Prof.univ.dr. Bogdana CREȚU (DARIE)
 • Conf.univ.dr. Mihaela BEȚIU
 • Conf.univ.dr. Ștefan CARAGIU
 • Conf.univ.dr. Șerban PUIU
 • Conf.univ.dr. Carmen STANCIU
 • Conf.univ.dr. Daniel STANCIU
 • Lect.univ.dr. Anca IONIȚĂ
 • Lect.univ.dr. Andreea DUȚĂ

  FACULTATEA DE FILM  

 • Prof.univ.dr. Doru NIȚESCU – Președinte Senat
 • Prof.univ.dr. Laurențiu DAMIAN
 • Prof.univ.dr. Ovidiu GEORGESCU
 • Conf.univ.dr. Alexandru BERCEANU
 • Conf.univ.dr. Matei BRANEA
 • Conf.univ.dr. Napoleon HELMIS
 • Lect.univ.dr. Vlad IOACHIMESCU

  Reprezentanţi studenţi  

 • Lucia CHICOȘ – anul II Master Arta regiei de film
 • Irina FEȚEANU – anul III Imagine de film și TV
 • Teona STAVARACHI – anul III Actorie
 • Bianca NIȚU – anul II Actorie
 • Dan COZA – anul II Master Pedagogie teatrală
 • Drd. George LEPĂDATU – anul I Teatru și artele spectacolului

  INVITAŢI PERMANENT  

 • conf.univ.dr. Liviu LUCACI - Rector UNATC
 • conf.univ.dr. George IVAȘCU - Decan Facultatea de Teatru
 • av. Adrian RISTA - consilier juridic
 • dr. Emil BANEA - Director General Administrativ
 • lect.univ.dr. Cristina BRICIU - Președinte Sindicat UNATC
  Hotărâri SENAT  

Hotărârea Senatului nr. 1 din 17.12.2015.pdf
Hotărârea Senatului nr. 2 din 01.02.2016.pdf
Hotărârea Senatului nr. 3 din 15.02.2016.pdf
Hotărârea Senatului nr. 4 din 15.02.2016.pdf
Hotărârea Senatului nr. 5 din 16.03.2016.pdf
Hotărârea Senatului nr. 6 din 30.03.2016.pdf
Hotărârea Senatului nr. 7 din 13.04.2016.pdf
Hotărârea Senatului nr. 8 din 27.04.2016.pdf
Hotărârea Senatului nr. 9 din 27.04.2016.pdf
Hotărârea Senatului nr. 10 din 25.05.2016.pdf
Hotărârea Senatului nr. 11 din 06.06.2016.pdf
Hotărârea Senatului nr. 12 din 29.06.2016.pdf
Hotărârea Senatului nr. 13 din 06.07.2016.pdf
Hotărârea Senatului nr. 14 din 01.09.2016.pdf
Hotărârea Senatului nr. 15 din 20.09.2016.pdf
Hotărârea Senatului nr. 16 din 28.09.2016.pdf
Hotărârea Senatului nr. 17 din 26.10.2016.pdf
Hotărârea Senatului nr. 18 din 29.11.2016.pdf
Hotărârea Senatului nr. 19 din 21.12.2016.pdf
Hotărârea Senatului nr. 20 din 18.01.2017.pdf
Hotărârea Senatului nr. 21 din 06.02.2017.pdf
Hotărârea Senatului nr. 22 din 06.02.2017.pdf
Hotărârea Senatului nr. 23 din 22.02.2017.pdf
Hotărârea Senatului nr. 24 din 14.03.2017.pdf
Hotărârea Senatului nr. 25 din 29.03.2017.pdf
Hotărârea Senatului nr. 26 din 26.04.2017.pdf
Hotărârea Senatului nr. 27 din 18.05.2017.pdf
Hotărârea Senatului nr. 28 din 31.05.2017.pdf
Hotărârea Senatului nr. 29 din 29.06.2017.pdf
Hotărârea Senatului nr. 30 din 27.09.2017.pdf
Hotărârea Senatului nr. 31 din 05.10.2017.pdf
Hotărârea Senatului nr. 32 din 25.10.2017.pdf
Hotărârea Senatului nr. 33 din 29.11.2017.pdf
Hotărârea Senatului nr. 34 din 20.12.2017.pdf
Hotărârea Senatului nr. 35 din 31.01.2018.pdf
Hotărârea Senatului nr. 36 din 28.02.2018.pdf
Hotărârea Senatului nr. 37 din 14.03.2018.pdf
Hotărârea Senatului nr. 38 din 28.03.2018.pdf
Hotărârea Senatului nr. 39 din 03.04.2018.pdf
Hotărârea Senatului nr. 40 din 28.06.2018.pdf
- Anexa HS nr. 40 (Structura anului universitar 2018/2019)
- Anexa HS nr. 40 (Exmatriculari D.P.P.D.)
- Anexa HS nr. 40 (Scoala Doctorala - Structura anului universitar 2018/2019)
Hotărârea Senatului nr. 41 din 05.09.2018
Hotărârea Senatului nr. 42 din 26.09.2018
Hotărârea Senatului nr. 43 din 31.10.2018
Hotărârea Senatului nr. 44 din 28.11.2018
Hotărârea Senatului nr. 45 din 19.12.2018
Hotararea Senatului nr.46 din 23.01.2019
Hotararea Senatului nr.47 din 25.02.2019
Hotararea Senatului nr.48 din 25.02.2019
Hotararea Senatului nr.49 din 5 aprilie 2019
Hotararea Senatului nr.50 din 13 mai 2019
Hotararea Senatului nr.51 din 29 mai 2019
Hotararea Senatului nr.52 din 01 iulie 2019
Hotararea Senatului nr.53 din 25 septembrie 2019
Hotararea Senatului nr.54 din 25 septembrie 2019
Hotararea Senatului nr.55 din 2 octombrie 2019
Hotararea Senatului nr.56 din 30 octombrie 2019
Hotararea Senatului nr.57 din 05 noiembrie 2019
Hotararea Senatului nr.58 din 27 noiembrie 2019
Hotararea Senatului nr.59 din 27 noiembrie 2019
Hotararea Senatului nr.60 din 18 decembrie 2019
- Anexa 1 HS. 60 (Regulament de acordare a gradatiei de merit personalului didactic titular)
- Anexa 2 HS. 60 (Regulament de acordare a gradatiei de merit personalului didactic auxiliar)

Hotararea Senatului nr.61 din 18 decembrie 2019
Hotararea Senatului nr.62 din 14 ianuarie 2020
Hotararea Senatului nr.63 din 29 ianuarie 2020
Hotararea Senatului nr.64 din 29 ianuarie 2020
Hotararea Senatului nr.65 din 21 februarie 2020
Hotararea Senatului nr.66 din 26 februarie 2020
Hotararea Senatului nr.67 din 26 februarie 2020
- Anexa 1 Ghid de alcătuire a statelor de funcții - ANUL UNIVERSITAR 2020/2021

Hotararea Senatului nr.68 din 11 martie 2020
- Anexa 1 - Regulament privind elaborarea planurilor de invatamant cu anexe
- Anexa 2 - Ghid de completare a fisei disciplinei
- Anexa 3 - Metodologie organizare si desfasurare concurs posturi didactice vacante
- Anexa 4 - Metodologie organizare si desfasurare examen de promovare

Hotararea Senatului nr.69 din 13 martie 2020

Hotararea Senatului nr.70 din 25 martie 2020
- Anexa 1 - Contract de studii universitare de doctorat
- Anexa 2 - Act adițional la contractul de studii universitare de dectorat

Hotararea Senatului nr.71 din 29 aprilie 2020
Hotararea Senatului nr.72 din 8 mai 2020
Hotararea Senatului nr.73 din 13 mai 2020
Hotararea Senatului nr.74 din 27 mai 2020
- Anexa 1 - Raport de evaluare interna a scolii doctorale din cadrul IOSUD-UNATC
- Anexa 2 - Raport de evaluare interna a DOMENIULUI DE STUDII UNIVERSITARE DE DOCTORAT TEATRU
- Anexa 3 - Raport de evaluare interna a DOMENIULUI DE STUDII UNIVERSITARE DE DOCTORAT TEATRU

Hotararea Senatului nr.75 din 03 iunie 2020
- Anexa 1 - Structura anului universitar 2020-2021
- Anexa 2 - Cifra de școlarizare - an universitar 2020-2021
- Anexa 3 - Taxe - an universitar 2020-2021
- Anexa 4 - Procedura C.P.P.D al UNATC privind organizarea și desfășurarea susținerii lucrării metodico-științifice din cadrul examenului pentru acordarea gradului didactic I, seria 2018-2020

Hotararea Senatului nr.76 din 02 iulie 2020

Hotararea Senatului nr.77 din 02 iulie 2020
- Anexa 1 - Contract de studii
- Anexa 2 - Organigrama
- Anexa 3 - Planul strategic universitar 2020-2024
- Anexa 4 - Taxe studii universitare de doctorat

Hotararea Senatului nr.78 din 31 iulie 2020
Hotararea Senatului nr.79 din 07 septembrie 2020
Hotararea Senatului nr.80 din 19 septembrie 2020
Hotararea Senatului nr.81 din 28 septembrie 2020
Hotararea Senatului nr.82 din 28 septembrie 2020
Hotararea Senatului nr.83 din 28 septembrie 2020
Hotararea Senatului nr.84 din 07 octombrie 2020

Hotararea Senatului nr.85 din 21 octombrie 2020
- Anexa 1 - Metodologie (Activitate online)
- Anexa 2 - Regulament (Activitate online)

Hotararea Senatului nr.86 din 28 octombrie 2020
- Anexa 1 - Metodologie (Examen de promovare)
- Documente
- Anexa 2 - Metodologie (Concurs posturi)
- Documente

Hotararea Senatului nr.87 din 28 octombrie 2020
- Anexa 1 - Metodologie (Activitate online)

Hotararea Senatului nr.88 din 25 noiembrie 2020
- Anexa 1
- Anexa 2 - Procedură internă
  Comisii Senat  

Comisia pentru asigurarea calităţii învăţământului Comisia pentru asigurarea calităţii managementului universitar Comisia pentru probleme studențești
  Contact  
 • Senatul UNATC „I.L. Caragiale“
 • Adresa: str. Matei Voievod 75-77 București, sector 2, cod poştal 021452

 • Președinte Senat: prof.univ.dr. Doru NIȚESCU
 • e-mail: doru.nitescu@unatc.ro

 • Secretariat: Carmen TEODORESCU
 • tel: +40-21-252 5665, +40-21-252 7457
 • e-mail: senat@unatc.ro