ÎNCEARCĂ NOUA VERSIUNE DE WEBSITE >
LOGO UNATC

Universitatea Nationala de Arta Teatrala si Cinematografica "I.L. Caragiale"
Imagine Imagine Imagine Imagine Imagine Imagine Imagine Imagine Imagine Imagine Imagine Imagine Imagine Imagine Imagine Imagine Imagine Imagine Imagine Imagine Imagine Imagine Imagine


 SENATUL UNATC

HotărâriRegulamentul SenatuluiComisiile senatoriale Contact Dezbatere Carta UNATC


  Hotărâri SENAT  

Hotărârea Senatului nr. 1 din 17.12.2015.pdf
Hotărârea Senatului nr. 2 din 01.02.2016.pdf
Hotărârea Senatului nr. 3 din 15.02.2016.pdf
Hotărârea Senatului nr. 4 din 15.02.2016.pdf
Hotărârea Senatului nr. 5 din 16.03.2016.pdf
Hotărârea Senatului nr. 6 din 30.03.2016.pdf
Hotărârea Senatului nr. 7 din 13.04.2016.pdf
Hotărârea Senatului nr. 8 din 27.04.2016.pdf
Hotărârea Senatului nr. 9 din 27.04.2016.pdf
Hotărârea Senatului nr. 10 din 25.05.2016.pdf
Hotărârea Senatului nr. 11 din 06.06.2016.pdf
Hotărârea Senatului nr. 12 din 29.06.2016.pdf
Hotărârea Senatului nr. 13 din 06.07.2016.pdf
Hotărârea Senatului nr. 14 din 01.09.2016.pdf
Hotărârea Senatului nr. 15 din 20.09.2016.pdf
Hotărârea Senatului nr. 16 din 28.09.2016.pdf
Hotărârea Senatului nr. 17 din 26.10.2016.pdf
Hotărârea Senatului nr. 18 din 29.11.2016.pdf
Hotărârea Senatului nr. 19 din 21.12.2016.pdf
Hotărârea Senatului nr. 20 din 18.01.2017.pdf
Hotărârea Senatului nr. 21 din 06.02.2017.pdf
Hotărârea Senatului nr. 22 din 06.02.2017.pdf
Hotărârea Senatului nr. 23 din 22.02.2017.pdf
Hotărârea Senatului nr. 24 din 14.03.2017.pdf
Hotărârea Senatului nr. 25 din 29.03.2017.pdf
Hotărârea Senatului nr. 26 din 26.04.2017.pdf
Hotărârea Senatului nr. 27 din 18.05.2017.pdf
Hotărârea Senatului nr. 28 din 31.05.2017.pdf
Hotărârea Senatului nr. 29 din 29.06.2017.pdf
Hotărârea Senatului nr. 30 din 27.09.2017.pdf
Hotărârea Senatului nr. 31 din 05.10.2017.pdf
Hotărârea Senatului nr. 32 din 25.10.2017.pdf
Hotărârea Senatului nr. 33 din 29.11.2017.pdf
Hotărârea Senatului nr. 34 din 20.12.2017.pdf
Hotărârea Senatului nr. 35 din 31.01.2018.pdf
Hotărârea Senatului nr. 36 din 28.02.2018.pdf
Hotărârea Senatului nr. 37 din 14.03.2018.pdf
Hotărârea Senatului nr. 38 din 28.03.2018.pdf
Hotărârea Senatului nr. 39 din 03.04.2018.pdf
Hotărârea Senatului nr. 40 din 28.06.2018.pdf
- Anexa HS nr. 40 (Structura anului universitar 2018/2019)
- Anexa HS nr. 40 (Exmatriculari D.P.P.D.)
- Anexa HS nr. 40 (Scoala Doctorala - Structura anului universitar 2018/2019)
Hotărârea Senatului nr. 41 din 05.09.2018
Hotărârea Senatului nr. 42 din 26.09.2018
Hotărârea Senatului nr. 43 din 31.10.2018
Hotărârea Senatului nr. 44 din 28.11.2018
Hotărârea Senatului nr. 45 din 19.12.2018
Hotararea Senatului nr.46 din 23.01.2019
Hotararea Senatului nr.47 din 25.02.2019
Hotararea Senatului nr.48 din 25.02.2019
Hotararea Senatului nr.49 din 5 aprilie 2019
Hotararea Senatului nr.50 din 13 mai 2019
Hotararea Senatului nr.51 din 29 mai 2019
Hotararea Senatului nr.52 din 01 iulie 2019
Hotararea Senatului nr.53 din 25 septembrie 2019
Hotararea Senatului nr.54 din 25 septembrie 2019
Hotararea Senatului nr.55 din 2 octombrie 2019
Hotararea Senatului nr.56 din 30 octombrie 2019
Hotararea Senatului nr.57 din 05 noiembrie 2019
Hotararea Senatului nr.58 din 27 noiembrie 2019
Hotararea Senatului nr.59 din 27 noiembrie 2019
Hotararea Senatului nr.60 din 18 decembrie 2019
- Anexa 1 HS. 60 (Regulament de acordare a gradatiei de merit personalului didactic titular)
- Anexa 2 HS. 60 (Regulament de acordare a gradatiei de merit personalului didactic auxiliar)

Hotararea Senatului nr.61 din 18 decembrie 2019
Hotararea Senatului nr.62 din 14 ianuarie 2020
Hotararea Senatului nr.63 din 29 ianuarie 2020
Hotararea Senatului nr.64 din 29 ianuarie 2020
Hotararea Senatului nr.65 din 21 februarie 2020
Hotararea Senatului nr.66 din 26 februarie 2020
Hotararea Senatului nr.67 din 26 februarie 2020
- Anexa 1 Ghid de alcătuire a statelor de funcții - ANUL UNIVERSITAR 2020/2021

Hotararea Senatului nr.68 din 11 martie 2020
- Anexa 1 - Regulament privind elaborarea planurilor de invatamant cu anexe
- Anexa 2 - Ghid de completare a fisei disciplinei
- Anexa 3 - Metodologie organizare si desfasurare concurs posturi didactice vacante
- Anexa 4 - Metodologie organizare si desfasurare examen de promovare

Hotararea Senatului nr.69 din 13 martie 2020

Hotararea Senatului nr.70 din 25 martie 2020
- Anexa 1 - Contract de studii universitare de doctorat
- Anexa 2 - Act adițional la contractul de studii universitare de dectorat

Hotararea Senatului nr.71 din 29 aprilie 2020
Hotararea Senatului nr.72 din 8 mai 2020
Hotararea Senatului nr.73 din 13 mai 2020
Hotararea Senatului nr.74 din 27 mai 2020
- Anexa 1 - Raport de evaluare interna a scolii doctorale din cadrul IOSUD-UNATC
- Anexa 2 - Raport de evaluare interna a DOMENIULUI DE STUDII UNIVERSITARE DE DOCTORAT TEATRU
- Anexa 3 - Raport de evaluare interna a DOMENIULUI DE STUDII UNIVERSITARE DE DOCTORAT TEATRU

Hotararea Senatului nr.75 din 03 iunie 2020
- Anexa 1 - Structura anului universitar 2020-2021
- Anexa 2 - Cifra de școlarizare - an universitar 2020-2021
- Anexa 3 - Taxe - an universitar 2020-2021
- Anexa 4 - Procedura C.P.P.D al UNATC privind organizarea și desfășurarea susținerii lucrării metodico-științifice din cadrul examenului pentru acordarea gradului didactic I, seria 2018-2020

Hotararea Senatului nr.76 din 02 iulie 2020

Hotararea Senatului nr.77 din 02 iulie 2020
- Anexa 1 - Contract de studii
- Anexa 2 - Organigrama
- Anexa 3 - Planul strategic universitar 2020-2024
- Anexa 4 - Taxe studii universitare de doctorat

Hotararea Senatului nr.78 din 31 iulie 2020
Hotararea Senatului nr.79 din 07 septembrie 2020
Hotararea Senatului nr.80 din 19 septembrie 2020
Hotararea Senatului nr.81 din 28 septembrie 2020
Hotararea Senatului nr.82 din 28 septembrie 2020
Hotararea Senatului nr.83 din 28 septembrie 2020
Hotararea Senatului nr.84 din 07 octombrie 2020

Hotararea Senatului nr.85 din 21 octombrie 2020
- Anexa 1 - Metodologie (Activitate online)
- Anexa 2 - Regulament (Activitate online)

Hotararea Senatului nr.86 din 28 octombrie 2020
- Anexa 1 - Metodologie (Examen de promovare)
- Documente
- Anexa 2 - Metodologie (Concurs posturi)
- Documente

Hotararea Senatului nr.87 din 28 octombrie 2020
- Anexa 1 - Metodologie (Activitate online)

Hotararea Senatului nr.88 din 25 noiembrie 2020
- Anexa 1
- Anexa 2 - Procedură internă

Hotararea Senatului nr.89 din 21 decembrie 2020
- Anexa 1 - Comisii concurs
- Anexa 2 - Comisii examen de promovare
- Anexa 3 - Comisia de contestatii
- Anexa 4 - Metodologie privnd organizarea si desfasurarea concursurilor
- Anexa 5 - Regulament personal didactic titular
- Anexa 7 - Metodologie obtinere atestat in cardul IOSUD-UNATC

Hotararea Senatului nr.90 din 27 ianuarie 2021

Hotararea Senatului nr.91 din 03 februarie 2021
Hotararea Senatului nr.92 din 24 februarie 2021

Hotararea Senatului nr.93 din 24 februarie 2021
- Anexa 1 - Regulament de acordare a gradației de merit pentru personalul didactic auxiliar
- Anexa 2 - Ghid pentru alcătuirea statelor de funcții pentru anul universitar 2021-2022
- Anexa 3 - Calendarul planurilor de învățământ și a statelor de funcții pentru anul universitar 2021-2022
- Anexa 4 - Calendarul pentru evaluarea domeniilor de master
- Anexa 5 - Calendarul pentru evaluarea periodică a cadrelor didactice
- Anexa 6 - Metodologia de organizare și desfășurare a concursului de admitere la studii universitare de licență
- Anexa 7 - Metodologia de organizare și desfășurare a concursului de admitere la studii universitare de master
- Anexa 8 - Metodologia de organizare și desfășurare a concursului de admitere la studii universitare de doctorat
- Anexa 9 - Regulament privind organizarea și desfășurarea examenului de licență/ disertație Facultatea de Teatru
- Anexa 10 - Regulament privind organizarea și desfășurarea examenului de licență/ disertație Facultatea de Film
- Anexa 11 - Fișa postului
- Anexa 12 - Calendar pentru revizuirea, dezbaterea, elaborarea și adoptarea Cartei UNATC


Hotararea Senatului nr.94 din 10 martie 2021
Hotararea Senatului nr.95 din 31 martie 2021
Hotararea Senatului nr.96 din 28 aprilie 2021
- Anexa 1 - Structura anului universitar 2021-2022
- Anexa 2.1 - Comisiile examenului de licență și disertație - Facultatea de Teatru
- Anexa 2.2 - Comisiile examenului de licență și disertație - Facultatea de Film
- Anexa 3 - Procedura CPPD de examen pentru acordarea gradului didactic I

Hotararea Senatului nr.97 din 12 mai 2021
- Metodologie de evaluare periodică a rezultatelor și performanțelor personalului didactic și de cercetare
- Anexa 1 - Formular de evaluare a activității cadrelor didactice de către studenți
- Anexa 2 - Fișa de autoevaluare a activității profesionale a cadrelor didactice și cercetătorilor
- Anexa 3 - Fișa de evaluare colegială anuală
- Anexa 4 - Fișa de evaluare cumulativă a cadrului didactic

Hotararea Senatului nr.98 din 26 mai 2021

Hotararea Senatului nr.99 din 26 mai 2021

Hotararea Senatului nr.100 din 26 mai 2021
- Anexa 1 - Organigrama DCDI
- Anexa 2 - Cifra de școlarizare pentru anul universitar 2021-2022
- Anexa 3 - Taxe de studii pentru anul universitar 2021-2022
- Anexa 4 - Comisii de absolvire CCPD Și calendarul examenelor

Hotararea Senatului nr.101 din 09 iunie 2021
Hotararea Senatului nr.102 din 09 iunie 2021
Hotararea Senatului nr.103 din 23 iunie 2021

Hotararea Senatului nr.104 din 02 iulie 2021
- Anexa 1 - Regulament privind mobilitățile studențești în cadrul programului ERASMUS+
- Anexa 2.1 - Modificări organigramă

Hotararea Senatului nr.105 din 02 iulie 2021

Urmărește pe noul website
  Comisii Senat  

Comisia pentru asigurarea calităţii învăţământului Comisia pentru asigurarea calităţii managementului universitar Comisia pentru probleme studențești
  Contact  
  • Senatul UNATC „I.L. Caragiale“
  • Adresa: str. Matei Voievod 75-77 București, sector 2, cod poştal 021452

  • Președinte Senat: prof.univ.dr. Doru NIȚESCU
  • e-mail: doru.nitescu@unatc.ro

  • Secretariat: Carmen TEODORESCU
  • tel: +40-21-252 5665, +40-21-252 7457
  • e-mail: senat@unatc.ro