LOGO UNATC

Universitatea Nationala de Arta Teatrala si Cinematografica "I.L. Caragiale"
Imagine Imagine Imagine Imagine Imagine Imagine Imagine Imagine Imagine Imagine Imagine Imagine Imagine Imagine Imagine Imagine Imagine Imagine Imagine Imagine Imagine Imagine Imagine Imagine Imagine Imagine
DEPARTAMENTUL: MONTAJ DE FILM

DIRECTOR DEPARTAMENT:prof.univ.dr. Adina Petrescu

LICENTA : CINEMATOGRAFIE, FOTOGRAFIE, MEDIA (Multimedia: sunet-montaj)

MASTERAT: ARTA MONTAJULUI DE FILM

Departamentul Montaj de film pregătește editori și monteuri profesioniști pentru domeniile: audiovizual, televiziune și film.

Departamentul asigură antrenamentul necesar performanței profesionale, pe parcursul a trei ani, cu licență în domeniu. În continuitate, poate oferi posibilitatea aplicării la un masterat de doi ani pentru a obține competențe în arta montajului ca departament de creatie în industria filmului de ficțiune.

Planul de învățământ de la ciclul de licență oferă pachete de discipline fundamentale, în domeniu și de specialitate, precum și două linii, opționale și facultative, ce permit studenților orientarea în funcție de interesul personal fie spre montaj, fie spre sunet.

Pe parcursul studiilor au prioritate exercițiile vocaționale interdisciplinare (în echipă) ce simulează producția profesionistă de film și pun în valoare capacitatea de creație a titularilor de proiect.

Pentru fiecare tip de proiect comun sunt realizate la clasă exerciții pregătitoare privind structurarea materialului filmat în etapa de montaj.

Conceptul care stă la baza licenței în Multimedia: sunet-montaj evidențiază interdependența între elementele de bază comune celor două profesii specifice: montaj și sunet.

Colaborarea studenților-monteuri cu studenții celorlalte secții ale facultății este obligatorie, formându-se în acest fel echipe de creație pentru fiecare proiect.

Discipline obligatorii importante:

I. Licență
Montaj de film si Tv, Teoria montajului de film, Tehnici multimedia, Istoria filmului universal, Istoria filmului românesc, Filmul în cultura contemporană.

II. Masterat
Arta montajului de film, Atelier de creație cinematografică, Semiotica structurii de sunet – montaj, Dramaturgie audio-vizuală.

Discipline opționale importante:

I. Licență
Istoria filosofiei și estetică generală, Istoria artelor spectacolului, Istoria teoriilor de film, Structuri de montaj, Tehnici de manilpulare în film și TV, Tehnologii digitale de postprocesare, Forme și structuri vizuale, Legislație națională în domeniul cinematografiei.

II. Masterat
Estetica limbajului cinematografic, Școli, stiluri și autori de film, Personaj, dialog, situație, Producție de film, Managementul proiectului, Legislație europeană în domeniul cinematografiei, cinematografic.

Exerciții vocaționale:
- ficțiune, platou, 6-8 minute, digital (Licență: an1-sem1)
- autoportret / portret, 5-8 minute, digital (Licență: an1-sem1)
- ficțiune exterior / locație, 16mm alb-negru (exercițiu de imagine) max 5 min (Licență: an1-sem2)
- ficțiune exterior / locație, digital 8-10 minute (Licență: an1-sem2)
- interviu, 3-5 minute, digital (Licență: an2-sem1)
- reportaj, 3-5 minute, digital (Licență: an2-sem1)
- ficțiune, exterior / locație, 16mm alb-negru, 5-7 minute (Licență: an2-sem1)
- film documentar, digital max. 20 minute (Licență: an2-sem1 & sem2)
- ficțiune exterior / locație, 35mm alb-negru (exercițiu de imagine), max 5 min (Licență: an2-sem2)
- spot publicitar, 30 sec, digital (Licență: an3-sem1)
- ficțiune exterior / locație, 35mm color (exercițiu de imagine), max 5 min (Licență: an3-sem1)
- making of film de platou, 8-10 minute, digital (Licență: an3-sem1 & sem2)
- ficțiune, platou, super16mm, alb-negru max. 10 minute (Licență: an3-sem1 & sem2)
- ficțiune, locație, digital (HD), color sau alb-negru, max 20 minute (Masterat: an1)
- ficțiune, locație, 35mm color, max 20 minute (Master: an2)