LOGO UNATC
National University of Theatre and Film "I.L. Caragiale"
Imagine Imagine Imagine Imagine Imagine Imagine Imagine Imagine Imagine Imagine Imagine Imagine Imagine Imagine Imagine Imagine Imagine Imagine Imagine Imagine Imagine Imagine Imagine

The content of Admission Folder

It is mandatory to fill in an online Application Form. You can use an Gmail, YAHOOmail, Facebook sau Linkedin account.

Bachelor Degree - BA
 • 1. An envelope folder;
 • 2. Application form (it is mandatory to fill in all required fields). First you must enroll online Theatre Faculty / Film Faculty, starting 15th of July 2016, until 1st of September 2016. Print the application form and undersign it.
 • 3. Baccalaureate Diploma (original and Legalised copy) and academic transcript translated into Romanian (or the equivalent) in original, or a Certificate of the graduation of Highschool;
 • If the candidate has applied to another university he can replace the Baccalaureate Diploma with a Legalised copy.
 • 4. Birth certificate, Legalised copy;
 • 5. Medical certificate with the specification "to be used for faculty admission";
 • Canditates for Performing Arts (ACTING) and Performing Arts (PUPPETRY) have to present an suplimentary Medical certificate regarding O.R.L. examination.
  The candidates for Cinematography have to present an suplimentary Medical certificate regarding ophthalmology examination with the specification "fit for cinematography".
 • 6. Certificate showing the student status (for those who are enrolled in another study program) with the specification budget-funded or tuition fee.;
 • 7. Bachelor Diploma (or the equivalent) in original and a document that certifies the status of budget-funded / tuition fee of the student;
 • 8. 5 photos type C.I.;
 • 9. Passport (original and copy);
 • 10. chitanţa de achitare a taxei de înscriere la concurs;
 • 11. The certificates issued by National Center of Recognition and Equivalence of Diplomas (CNRED) for those who graduted Highschool in other countries;
 • 12. Romanian language competence certificate- (for UE or Non-UE citizens).

Studii de master (ciclul II)
 • 1. un dosar plic;
 • 2. cerere tip de înscriere (unde se vor menţiona, sub semnătură proprie, toate datele solicitate). Înscrierea se face obligatoriu online Facultatea de Teatru / Facultatea de Film, începând cu data de 15 iulie 2016, până la data de 08 septembrie 2016. Cererea se printează, se semnează și se depune la dosar;
 • 3. diploma de licență (în original) şi suplimentul de diplomă (sau echivalentul acesteia) în original, sau adeverinţă eliberată de facultate pentru absolvenţii promoţiei 2016;
 • 4. diploma de bacalaureat (în original)
 • 5. certificatul de naştere, în copie legalizată;
 • 6. 5 fotografii tip C.I.;
 • 7. C.I. (în original şi copie) iar pentru cetăţenii străini paşaport (în original şi copie);
 • 8. Curriculum Vitae
 • 9. chitanţa de achitare a taxei de înscriere la concurs;
 • 10. cerințele specifice fiecărui program de studii (conform metodologiei).

Admission Schedule - university year 2016-2017
FACULTATEA DE TEATRU

Candidatii de la FACULTATEA DE TEATRU pot opta pentru 2 (două) specializări. Candidații care optează pentru două specializării plătesc o singură taxă de înscriere. Opțiunea/opţiunile se vor specifica în cererea tip de înscrierere.

Studii de licenţă (ciclul I)
 • PERIOADA DE ÎNSCRIERI: 31 august-02 septembrie 2016, la secretariatul Facultății de Teatru, între orele: 9.30-14.00
 • VIZIONAREA FILMELOR: 03, 04 septembrie 2016
 • SUSŢINEREA PROBELOR: 05-18 septembrie 2016
 • PROBA 1* - scris (admis/respins): 07 septembrie 2016, ora 08:30
  *comună pentru specializările Artele spectacolului (ACTORIE, PĂPUŞI-MARIONETE, REGIE TEATRU, COREGRAFIE)
 • TEST DE APTITUDINI PENTRU STUDENŢII STRĂINI: 08 septembrie 2016
Studii de master (ciclul II)
 • PERIOADA DE ÎNSCRIERI: 08, 09 septembrie 2016, la secretariatul Facultății de Teatru, între orele: 9.30-14.30
 • SUSŢINEREA PROBELOR: 12-18 septembrie 2016

FACULTATEA DE FILM
Studii de licenţă (ciclul I)
 • PERIOADA DE ÎNSCRIERI: 01-03 septembrie 2016, la secretariatul Facultății de Film, între orele: 9.30-16.00
 • SUSŢINEREA PROBELOR: 05-18 septembrie 2016
Studii de master (ciclul II)
 • PERIOADA DE ÎNSCRIERI: 16, 17 septembrie 2016, la secretariatul Facultății de Film, între orele: 9.30-16.00
 • SUSŢINEREA PROBELOR: 19-21 septembrie 2016

Cifra de şcolarizare - an universitar 2016-2017

LOCURI RROMI
Licenţă (ciclul I): 2 locuri buget/universitate (se vor repartiza în funcţie de rezultatele examenului de admitere)
Master (ciclul II): 1 loc buget/universitate (se va repartiza în funcţie de rezultatele examenului de admitere)

FACULTATEA DE TEATRU

STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ

Domeniul de licenţă: Teatru şi Artele spectacolului

Durată studii 3 ani - 180 ECTS / ciclul de studii; 60 ECTS / an; 30 ECTS / semestru

Programul de studii Buget Taxă
Artele spectacolului (ACTORIE) 46 14
Artele spectacolului (PĂPUŞI-MARIONETE) 10
Artele spectacolului (REGIE TEATRU)
10
Artele spectacolului (COREGRAFIE) 10
SCENOGRAFIE 10
TEATROLOGIE (Management cultural, Jurnalism teatral) 10

STUDII UNIVERSITARE DE MASTER

Domeniul de master: Teatru şi Artele spectacolului

Durată studii 2 ani - 120 ECTS / ciclul de studii; 60 ECTS / an; 30 ECTS / semestru

Programul de studii Buget Taxă
ARTA ACTORULUI 24 0
ARTA REGIZORULUI DE TEATRU 4 1
ARTA SCENOGRAFULUI 5 1
ARTĂ COREGRAFICĂ 3 1
DESIGN LUMINĂ ŞI SUNET ÎN ARTELE SPECTACOLULUI 4 1
COREGRAFIE ŞI PERFORMANŢĂ ÎN DANS 3 1
PEDAGOGIE TEATRALĂ 7 0
SCRIERE DRAMATICĂ 0 0
TEATROLOGIE - Management și marketing cultural 5 1
TEATRU DE ANIMAŢIE 4 1
TEHNOLOGII DIGITALE ÎN SPECTACOLUL CONTEMPORAN 0 0
ART-TERAPIE PRIN TEATRU ŞI ARTELE SPECTACOLULUI (în curs de autorizare) 6 10
FACULTATEA DE FILM

STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ

Domeniul de licenţă: Cinematografie și Media

Durată studii 3 ani - 180 ECTS / ciclul de studii; 60 ECTS / an; 30 ECTS / semestru

Programul de studii Buget Taxă
Cinematografie, Fotografie, Media (REGIE DE FILM ŞI TV) 11 3
Cinematografie, Fotografie, Media (IMAGINE DE FILM ŞI TV) 11
Cinematografie, Fotografie, Media (MULTIMEDIA: SUNET-MONTAJ)
22
Cinematografie, Fotografie, Media (COMUNICARE AUDIOVIZUALĂ: SCENARISTICĂ, PUBLICITATE MEDIA, FILMOLOGIE) 9
Cinematografie, Fotografie, Media (ANIMAŢIE) - în curs de autorizare 9

STUDII UNIVERSITARE DE MASTER

Domeniul de master: Cinematografie și Media

Durată studii 2 ani - 120 ECTS / ciclul de studii; 60 ECTS / an; 30 ECTS / semestru

Programul de studii Buget Taxă
ARTA IMAGINII DE FILM 4 1
ARTA MONTAJULUI DE FILM 4 1
ARTA MONTAJULUI ŞI A SUNETULUI DE FILM 0 0
ARTA REGIEI DE FILM 4 1
ARTA SUNETULUI DE FILM 4 1
FILM DE ANIMAŢIE 4 1
FILMOLOGIE 3 2
PRODUCŢIE DE FILM 8 4
SCENARISTICĂ 3 2

Taxe de admitere / Taxe şcolarizare - an universitar 2016-2017
FACULTATEA DE TEATRU
Studii de licenţă (ciclul I)
 • TAXĂ ÎNSCRIERE ADMITERE: 300 lei - Etapa I: 150 lei; - Etapa II: 150 lei
 • TAXĂ ŞCOLARIZARE: 5.000 lei/an
Studii de master (ciclul II)
 • TAXĂ ÎNSCRIERE ADMITERE: 200 lei
 • TAXĂ ŞCOLARIZARE: 7.000 lei/an

FACULTATEA DE FILM
Studii de licenţă (ciclul I)
 • TAXĂ ÎNSCRIERE ADMITERE: 300 lei - Etapa I: 150 lei; - Etapa II: 150 lei
 • TAXĂ ŞCOLARIZARE: 19.100 lei/an
Studii de master (ciclul II)
 • TAXĂ ÎNSCRIERE ADMITERE: 200 lei
 • TAXĂ ŞCOLARIZARE: 30.000 lei/an (ARTA REGIEI DE FILM, ARTA IMAGINII DE FILM, ARTA MONTAJULUI DE FILM, ARTA SUNETULUI DE FILM, FILM DE ANIMAŢIE)
 • TAXĂ ŞCOLARIZARE: 6.000 lei/an (SCENARISTICĂ, PRODUCŢIE DE FILM, FILMOLOGIE)