ÎNCEARCĂ NOUA VERSIUNE DE WEBSITE >
LOGO UNATC

Universitatea Nationala de Arta Teatrala si Cinematografica "I.L. Caragiale"
Imagine Imagine Imagine Imagine Imagine Imagine Imagine Imagine Imagine Imagine Imagine Imagine Imagine Imagine Imagine Imagine Imagine Imagine Imagine Imagine Imagine Imagine Imagine
Documente școala doctorală

 - Regulament de organizare și desfășurare a programului de studii universitare de doctorat

 - Regulament privind procedurile de finalizare a studiilor universitare de doctorat

 - Ordin de ministru privind atribuirea titlului de doctor

 - Lista pentru atribuirea titlului de doctor

SCOALA DOCTORALA - Teze finalizate

 - Descarcă fişierul PDF

Admitere Studii Postodoctorale

 - Anunț admitere cercetare postdoctorală "Terapii prin teatru validate ştiinţific"

SCOALA DOCTORALA

 - Anunțul concursului public pentru ocuparea funcției de Director al Consiliului de Studii Universitare de Doctorat pentru mandatul 2017 - 2021

Anunt concurs public pentru ocuparea functiei de director

 - Anunt alegere membru CSUD

 - Metodologia de desemnare a unui membru CSUD

DOCUMENTE

 - Amendament la Regulamentul de organizare şi desfăşurare a studiilor universitare de doctorat şi de funcţionare a şcolii doctorale

 - Contract de studii universitare de doctorat

 - Procedură privind selecţia de noi conducători de doctorat în cadrul Şcolii doctorale a UNATC

 - Standarde minimale specifice privind selecţia de noi conducători de doctorat în cadrul Şcolii doctorale a UNATC

 - Metodologie de autoevaluare a activităţii IOSUD

 - Raport de evaluare internă a domeniului de studii universitare de doctorat cinematografie și media

 - Raport de evaluare internă a domeniului de studii universitare de doctorat teatru și artele spectacolului

 - Raport de evaluare internă a școlii doctorale din cadrul IOSUD-UNATC

 - Metodologia privind obținerea atestatului de abilitare în cadrul IOSUD-UNATC

 - Memorandum privind optimizarea activității Școlii doctorale

În UNATC există o singură şcoală doctorală, organizată pe două domenii de studiu:
TEATRU ȘI ARTELE SPECTACOLULUI – cercetare ştiinţifică/cercetare artistică/creaţie artistică şi
CINEMATOGRAFIE ŞI MEDIA – cercetare ştiinţifică/cercetare artistică/creaţie artistică.