LOGO UNATC

Universitatea Nationala de Arta Teatrala si Cinematografica "I.L. Caragiale"
Imagine Imagine Imagine Imagine Imagine Imagine Imagine Imagine Imagine Imagine Imagine Imagine Imagine Imagine Imagine Imagine Imagine Imagine Imagine Imagine Imagine Imagine Imagine
Documente școala doctorală

 - Regulament de organizare și desfășurare a programului de studii universitare de doctorat

 - Regulament privind procedurile de finalizare a studiilor universitare de doctorat

 - Ordin de ministru privind atribuirea titlului de doctor

 - Lista pentru atribuirea titlului de doctor

SCOALA DOCTORALA
Teze finalizate
2012-2016

 - Descarcă fişierul PDF

Admitere Studii Postodoctorale

 - Anunț admitere cercetare postdoctorală "Terapii prin teatru validate ştiinţific"

SCOALA DOCTORALA

 - Anunțul concursului public pentru ocuparea funcției de Director al Consiliului de Studii Universitare de Doctorat pentru mandatul 2017 - 2021

DOCUMENTE

 - Procedură privind selecţia de noi conducători de doctorat în cadrul Şcolii doctorale a UNATC

 - Standarde minimale specifice privind selecţia de noi conducători de doctorat în cadrul Şcolii doctorale a UNATC

 - Metodologie de autoevaluare a activităţii IOSUD

 - Memorandum privind optimizarea activității Școlii doctorale

În UNATC există o singură şcoală doctorală, organizată pe două domenii de studiu:
TEATRU ȘI ARTELE SPECTACOLULUI – cercetare ştiinţifică/cercetare artistică/creaţie artistică şi
CINEMATOGRAFIE ŞI MEDIA – cercetare ştiinţifică/cercetare artistică/creaţie artistică.

Studiile universitare de doctorat presupun parcurgerea a două etape succesive:
- programul de pregătire universitară avansată și
- programul de cercetare ştiinţifică/cercetare artistică/creativitate performantă/creaţie artistică.
Cerințele celor două etape ale studiilor universitare de doctorat sunt identice și obligatorii la ambele structuri și forme de învățământ.