Informații

Eliberarea actelor de studii

Actele de studii se eliberează titularului după verificarea de către acesta a datelor înscrise pe actele de studii, pe baza prezentării documentului de identitate (carte de identitate sau pașaport, valabile).

Pot intra în posesia actelor de studii  exclusiv absolventii care au promovat examenul de finalizare a studiilor, au fisa de lichidare completată și nu au datorii față de UNATC, au depus 3 fotografii și s-au programat pe email la adresa: secretariat@unatc.ro pentru eliberarea actelor de studii, asigurându-se în același timp că acestea  sunt gata spre a fi eliberate (au poze, acte de studii pentru studiile anterioare etc.)

Diplomele de licență, master, doctorat se eliberează gratuit în primii 3 ani de la data susținerii examenului final. Prin excepție, în cazurile de continuare de studii în UNATC, taxa de arhivare diplome de licență, master, doctorat se aplică după 3 ani de la absolvirea tuturor studiilor în UNATC – cicluri consecutive: licență, master, doctorat. 

În situația în care titularul nu se poate prezenta pentru ridicarea actelor de studii, acestea se pot elibera împuternicitului acestuia, cu aprobarea rectorului universității, pe baza unei cereri și a unei procuri autentificată la notariat, în care se mentionează în mod expres faptul că împuternicitul poate ridica acte de studii de la Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică ”I.L.Caragiale”. Se va specifica clar, care sunt documentele ce urmează a fi ridicate. În cazul in care procura notarială a fost intocmită pe teritoriul altui stat, aceasta se depune în original, fiind însoțită de traducerea legalizată. Procura trebuie să fie apostilată sau supralegalizată de autoritățile competente ale statului pe al cărui teritoriu a fost întocmită, cu excepția celor întocmite în statele care au încheiat cu România convenții, tratate sau acorduri privind asistența juridică în materie civilă, care prevăd scutirea de orice legalizare. Se acceptă împuternicirile efectuate la ambasadele sau consulatele României din diverse state. Împuternicirile efectuate sub semnătura ambasadorului/consulului nu trebuie traduse sau apostilate/supralegalizate.

Program de lucru cu publicul:

Luni, Marți, Miercuri, Joi: 12:00-15:00
Vineri: Nu se lucrează cu publicul

ai o intrebare? contacteaza-ne prin email