Scenografie

În cei trei ani de Licență, studenții Departamentului Scenografie deprind noțiunile generale specifice domeniului și sunt iniţiaţi în procesul de creaţie. Ei vor dobândi competenţele necesare realizării și prezentării propriei concepţii artistice, sub forma unui proiect scenografic. Disciplinele sunt structurate în așa fel încât să asigure baza teoretică, artistică și tehnică necesară în crearea decorurilor și costumelor.

Începând din anul I și până la anul III, cursurile Artă scenografică și Atelierul de creație asigură asimilarea procesului de creație scenografică, dezvoltă capacitatea de analiză critică și abilitățile de analiză. Atelierul plastic este important deoarece în cadrul lui studenții sunt ghidați și consiliați prin dese corecturi spre dezvoltarea abilităților de a desena schițe, crochiuri, compoziții, o modalitate de a „întreține” instrumentul de lucru necesar realizării schițelor de decor și costum. Istoria Teatrului Universal și Românesc, Istoria Scenografiei, Arte vizuale, Istoria Stilurilor în Decor întregesc, de asemenea, formarea lor teoretică.

La sfârșitul celor trei ani, studenții pot opta fie pentru a-și susține lucrarea de Licență pe baza unui proiect scenografic dezvoltat pe o temă amplă, ce presupune realizarea tuturor elementelor artistice, tehnice și scenografice, schimbări de decor cu concept unitar, fie de a concepe o lucrare în care să demonstreze demersul artistic pe care l-au parcurs în crearea unui spectacol de absolvență, realizat în echipa de lucru cu colegii de la celelalte departamente.

înscriere online

Puteți reduce timpul necesar depunerii dosarului de înscriere completând formularul accesibil online

Vă puteți autentifica folosind un cont Gmail, YAHOOmail, Facebook sau Linkedin.

În cazul adreselor de email (YAHOO) pot exista probleme de compatibilitate între adresa de email și site-ul de înscriere a formularului de admitere.

Departamentul - Scenografie

Cursurile Departamentului Scenografie se adresează celor care doresc să se dedice domeniului riguros și provocator al scenografiei de teatru și film.

Crearea decorurilor şi costumelor implică imaginaţie, precizie, talent, muncă individuală și de echipă, cu scopul realizării unei concepţii scenografice unitare, integrate actului artistic. Așadar, Departamentul Scenografie îşi propune pregătirea unor artişti profesionişti capabili să atingă performanţe profesionale deosebite, printr-o foarte bună colaborare cu membrii unor echipe de creaţie complexe: regizori de teatru, regizori de film și TV, actori, coregrafi, teatrologi, operatori.

Prin programa pe care Departamentul o derulează, se urmărește ca procesul de creație să fie integrat într-un concept nou, în care cunoștințele teoretice dobândite de studenți să fie puse și în practică. Pentru a susține și a încuraja acest lucru, Universitatea pune la dispoziția lor toate condiţiile unei formări profesionale de tip learning by doing (ateliere de producţie, decor, costume, aparatură de light și sound design, studio de film, spaţii de repetiţii etc.). Studenții pot lucra fie în spațiile de spectacol ale Universității, fie în cadrul unor instituții profesioniste. Astfel, la sfârșitul studiilor, fiecare absolvent are deja format un portofoliu artistic solid.

Și dacă, în 1999, a fost înființat doar ca o Secție de Scenografie (din inițiativa regretatului profesor, regizor și scenograf Valeriu Moisescu), astăzi Departamentul Scenografie din UNATC „I.L. Caragiale” derulează un program de Licență (Scenografie) și două de Master (Arta scenografului și Design lumină și sunet în artele spectacolului.


L
DURATĂ: 3 ani NUMĂR DE LOCURI: 11

Admitere [L]

Detalii admitere
Înscriere online

Taxe

ÎNSCRIERI: 01 septembrie – 03 septembrie 2021, între orele: 9.30-14.00
SUSŢINEREA PROBELOR: 05 – 17 septembrie 2021
TEST DE APTITUDINI PENTRU STUDENŢII STRĂINI: 06 septembrie 2020

TAXA DE ÎNSCRIERE:
Etapa I – 150 lei
Etapa a II a – 150 lei

 


Cont Trezorerie

UNATC ”I.L.CARAGIALE” - București

CONT RO57TREZ70220F330500XXXX

COD FISCAL 4453160

TREZORERIA SECTOR 2

La detalii de plată se trece numele candidatului, facultatea și specializarea.

Pași necesari

1

Dosar plic

2

Cerere tip de înscriere

Se va menţiona, sub semnătură proprie, toate datele solicitate de formular. Înscrierea se va face online începând cu data de 16 iulie 2021 pana la data de 03 (Licență) și 10 (Master) septembrie 2021 (ora 12.00). Cererea se tipărește, se semnează și se depune la dosar.

3

Diploma de bacalaureat şi foaia matricolă

În original și copie legalizată, iar foaia matricolă (sau echivalenta acesteia) în original sau adeverinţă eliberată de liceu pentru absolvenţii promoţiei 2021 (în care se menţionează media generală de la bacalaureat, notele obţinute la probele susţinute şi mediile obţinute în anii de liceu); În cazul în care candidatul s-a înscris la o altă facultate, în locul diplomei de bacalaureat (sau adeverinţei - după caz) va anexa o copie a acesteia autentificată după original de către instituția unde se afă originalul şi copia legitimaţiei de înscriere la concurs la prima facultate, autentificată, după original, de către secretariatul la care s-a făcut înscrierea.

4

Diploma de licenţă sau diplomă echivalentă

Diploma de licenţă sau diploma echivalentă cu aceasta în original (după caz) si o adeverință din care să rezulte detaliat pe ani, calitatea de student bugetat sau cu taxă.

5

Certificatul de naştere

În copie și originalul.

6

5 fotografii tip C.I.

7

Curriculum Vitae

Pentru ciclul II de învățământ (Master)

8

Adeverinţă medicală tip

Candidaţii de la specializările “Artele spectacolului - Actorie” şi “Artele spectacolului – Păpuşi - Marionete”, vor trebui să prezinte şi rezultatele examenului medical O.R.L., pe care îl pot efectua la orice medic specialist. Candidaţii pentru specializarea “Cinematografie, fotografie, media (Imagine de film şi T.V.)”, vor efectua suplimentar, la orice medic specialist, un control oftalmologic, al cărui rezultat va figura pe adeverinţa medicală, cu menţiunea “apt - Imagine”. (de la medicul de familie, din care să rezulte că este apt pentru înscrierea la facultate);

9

Adeverinţă calitatea de student

Adeverinţă din care să rezulte calitatea de student (pentru studenţii care urmează o a doua specializare) cu specificația buget sau taxă.

10

C.I. (în original şi copie)

Pentru cetăţenii străini paşaport (în original şi copie).

11

Chitanţa taxa de înscriere

Dovada taxei de înscriere la concurs.

12

Atestat

Atestat de recunoaștere a diplomei de bacalaureat emis de MEC (în cazul studiilor efectuate în afara României).

13

Certificat de competență lingvistică

Certificat de competență lingvistică pentru Limba Română (cetățenii UE și din state terțe).

Cursuri

Scenografie

prof.univ.dr. Ștefania Cenean

conf.univ.dr. Ștefan Caragiu

lect.univ.dr. Maria Sofia Dore

lect.univ.dr. Bogdan Golumbeanu

prof.univ.dr.

Ștefania Cenean

Director departament

stefania.cenean@unatc.ro

Ștefania Cenean este prof. univ. dr. habil. la Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică „I. L. Caragiale” din București – Facultatea de Teatru, Departamentul Scenografie. În prezent, este Directorul Departamentului și membru în Consiliul Profesoral al Facultăţii. Este Doctor în Arte, Domeniul Teatru, cu teza: „Funcția dramatică a elementelor plastice în spectacolul românesc contemporan”. Predă la Școala Doctorală a UNATC „I.L. Caragiale”, unde este Conducător Științific, din 2009. Deține mai multe premii naționale, o nominalizare și un premiu obținut la Gala UNITER, pentru Cea mai bună scenografie, precum și un Premiul UAP, pentru Cea mai bună scenografie. Câteva dintre spectacolele realizate ca scenograf au fost premiate internațional la cele mai importante festivaluri de teatru din lume. În 2004, i s-a acordat Medalia „Meritul Cultural“ (clasa a II-a, categoria D – Arta spectacolului). Este menționată în mai multe lucrări internaționale de specialitate, ca de exemplu: „World Scenography 1975–1990”, Edited by Peter McKinnon and Eric Fielding, „The World Scenography” editată de Peter McKinnon și Eric Fielding, 2012 și „Who’s Who in Contemporany World Theatre” de Daniel Meyer-Dinkgrafe, Routledge London and New York, 2000. A fost Comisar al României la două ediții PQ( Quadrienala de Scenografie de la Praga), ultima fiind în anul 2015, când s-a decernat Premiul EFFE(Europe for festival for Europe). Cărți publicate: „Evoluţia scenografiei. Secolele XIX şi XX” (UNATC Press) și „Scenografia – artă de sinteză” (UNATC Press).

conf.univ.dr.

Ștefan Caragiu

stefan.caragiu@unatc.ro

Ștefan Caragiu Gheorghiță este conf. univ. dr. la Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică „I. L. Caragiale” din București – Facultatea de Teatru, Departamentul Scenografie. Până în anul 2019 a deținut funcția de Decan al Facutății de Teatru din UNATC „I. L. Caragiale”. În prezent este membru în Senatul UNATC. A absolvit Facultatea de Arte Decorative şi Design, secţia Scenografie, din cadrul Academiei de Artă „Nicolae Grigorescu”. Este autor al tezei de doctorat cu titlul „Traseul scenografic de la imagine spre sens”. Este conducător de Licență și Dizertație. Ca scenograf cu bogată experiență în teatre din București și din țară, a colaborat cu mai mulți regizori importanți.

lect.univ.dr.

Maria Sofia Dore

mariasofia.dore@unatc.ro

Maria Dore este lect. univ. dr. la Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică „I. L. Caragiale” din București – Facultatea de Teatru, Departamentul Scenografie. A absolvit, în 2004, UNATC „I.L. Caragiale” București, Secția de Scenografie. A obținut, în anul 2016, titlului de Doctor în Teatru și Artele Spectacolului cu teza „Universul cehovian și materializarea lui prin costum”. A realizat, până în prezent, scenografia a peste 35 de spectacole, printre care: „Jesus Christ Superstar” de Tim Rice și Andrew Lloyd Webber (în regia lui Adrian Pintea), „Livada de vișini” de A.P. Cehov și „Visul unei nopți de vară” de W. Shakespeare (ambele în regia lui Aurel Palade). Din 2003, participă la expoziții naționale și internaționale de scenografie și festivaluri de teatru, atât ca expozant/participant, dar și ca asistent coordonator al expozițiilor studenților în Festivalul Internațional Shakespeare Craiova și Festivalul Internațional de Teatru Povești, Alba Iulia. Cărți publicate: „Universul cehovian și materializarea lui prin costum” (2017), „Managementul grupului în pedagogia teatrală și cinematografica” (2020), în colaborare.

lect.univ.dr.

Bogdan Golumbeanu

bogdan.golumbeanu@unatc.ro

Bogdan Golumbeanu este lect. univ. dr. la Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică „I. L. Caragiale” din București – Facultatea de Teatru, Departamentul Scenografie. Coregraf, sound și lighting designer, licenţiat în artele spectacolului, domeniul Coregrafie și absolvent al masteratului „Design, lumină și sunet în artele spectacolului”, din cadrul Facultății de Teatru. Și-a susținut teza de doctorat cu tema „Valențe scenografice ale sound și light design-ului în artele vizuale”, în domeniul: Cinematografie și media. A făcut parte din grupul de lucru care a actualizat programele analitice ale disciplinelor cuprinse în planul de învățământ al masteratului „Design, lumină și sunet în artele spectacolului” și la elaborarea programelor analitice necesare înființării masteratului „Tehnologii digitale în spectacolul contemporan” (2015), precum și din grupul de lucru care a elaborat programele analitice necesare înființării masteratului în limba engleză „Interactive Technology for Performing and Media Arts” (2017). Din 2017, face parte din echipa care realizează anual filmările cu carul UNATC, în calitate de regizor de montaj/emisie și asistent inginer de sunet. A făcut parte din grupul de cercetători care a conceput și a realizat proiectul din domeniul sonificării SoundThimble: „A High Resolution Real-Time Gesture Sonification Framework”, dezvoltat în cadrul CINETic (2016-2018). A participat la realizarea multimedia sound art installation „Cișmigiu Augmented” (2016) din cadrul wokshop-ului organizat de Goethe Institut în colaborare cu UNMB. A realizat sound şi lighting design-ul unor spectacole coregrafice și teatrale în cadrul eXplore dance festival (2010) şi al unor producţiilor UNATC (2009-2011). Este autorul unor spectacole coregrafice în care a urmărit realizarea conceptului prin îmbinarea mai multor mijloace de expresie – sunet, lumină, video, mişcare –, create de el (2006-2009). A realizat lighting design-ul unor spectacole din repertoriul Teatrului Țăndărică (2019) și al TNB (2018-2020), colaborând cu regizori și scenografi de prestigiu: Yuri Kordonsky, Nae Caranfil, Dragoș Buhagiar, Afroditi Ioannidou. Publicații: articolul „Corpul uman, punct de incidență al undelor sonore și al fasciculelor de lumină”, UNATC PRESS 2014, ISSN 2248-3756, ISSN-L 2068-4444; Coautor „Structured interaction in the SoundThimble real-time gesture sonification framework. In Proceedings of the 12th International Audio Mostly Conference on Augmented and Participatory Sound and Music Experiences” (p.20). ACM, August 2017. DOI: 10.1145/3123514.3123543

ai o intrebare? contacteaza-ne prin email