universitate

Organizare

Senatul reprezintă cel mai înalt for de reprezentare al comunităţii universitare în mediul academic naţional şi internaţional, fiind, totodată, forul de decizie şi deliberare de la nivelul universităţii.

Senatul funcționează pe baza principiilor libertăţii academice, a autonomiei universitare și a transparenței. Senatul are în componența sa un număr de 22 membri, dintre care 16 cadre didactice și 6 studenți.
Membrii Consiliului de Administrație, precum şi directorul Direcției Generale Secretariat a Universității, au statutul de invitați permanenți la şedințele Senatului.
Senatul garantează libertatea academică şi autonomia universitară, aprobând planul strategic de dezvoltare instituțională şi planurile operaționale, la propunerea rectorului.

Președinte Senat

Nume e-mail
prof.univ.dr. Doru Nițescu doru.nitescu@unatc.ro

Membri Senat

Nume e-mail
prof.univ.dr. Bogdana Darie Crețu bogdana.darie@unatc.ro
prof.univ.dr. Ovidiu Georgescu ovidiu.georgescu@unatc.ro
prof.univ.dr. Napoleon Helmis napoleon.helmis@unatc.ro
prof.univ.dr. Adrian Titieni adrian.titieni@unatc.ro
conf.univ.dr. Alexandru Berceanu alexandru.berceanu@unatc.ro
conf.univ.dr. Ioan Brancu ioan.brancu@unatc.ro
conf.univ.dr. Florian Nanu florian.nanu@unatc.ro
conf.univ.dr. Daniel Stanciu daniel.stanciu@unatc.ro
conf.univ.dr. Mihaela Bețiu mihaela.betiu@unatc.ro
conf.univ.dr. Matei Branea matei.branea@unatc.ro
conf.univ.dr. Ștefan Caragiu stefan.caragiu@unatc.ro
conf.univ.dr. Șerban Puiu serban.puiu@unatc.ro
lect.univ.dr. Andreea Duță andreea.duta@unatc.ro
lect.univ.dr. Vlad Ioachimescu vlad.ioachimescu@unatc.ro
conf.univ.dr. Anca Ioniță anca.ionita@unatc.ro

Studenți

Nume e-mail
Iris Irodi iris.irodi@unatc.ro
Bianca Maria Nițu bianca.nitu@unatc.ro
Tudor Licu tudor.licu@unatc.ro
Andrei Lăcraru andrei.lacraru@unatc.ro
Sven Răducanu sven.raducanu@student.unatc.ro
Drd. George Lepădatu george.lepadatu@unatc.ro

Invitați permanenți

Nume e-mail
prof.univ.dr. Liviu Lucaci liviu.lucaci@unatc.ro
conf.univ.dr. George Ivașcu george.ivascu@unatc.ro
lect.univ.dr. Cristina Briciu cristina.briciu@unatc.ro
Adrian Rista av.adrian.rista@gmail.com
ai o intrebare? contacteaza-ne prin email