LOGO UNATC

Universitatea Nationala de Arta Teatrala si Cinematografica "I.L. Caragiale"
Imagine Imagine Imagine Imagine Imagine Imagine Imagine Imagine Imagine Imagine Imagine Imagine Imagine Imagine Imagine Imagine Imagine Imagine Imagine Imagine Imagine Imagine Imagine

ADMITERE 2019
Anunț admitere sesiunea II
Facultatea de Film

Descarcă document

Programare admitere sesiunea II
Facultatea de Film

Descarcă document

Dosarul de înscriere la concursul de admitere
(documente necesare)

Puteți reduce timpul necesar depunerii dosarului de înscriere completând formularul accesibil online.
Vă puteți autentifica folosind un cont Gmail, YAHOOmail, Facebook sau Linkedin.

În cazul adreselor de email (YAHOO) pot exista probleme de compatibilitate între adresa de email și site-ul de înscriere a formularului de amitere.

Facultatea de Teatru - Licență
Facultatea de Film - Licență

Facultatea de Teatru - Master
Facultatea de Film - Master

Descarcă GHIDUL STUDENTULUI.

Taxe de şcolarizare 2019 - 2020

Cifra de şcolarizare 2019 - 2020 (Decizie nr. 233)

Metodologia de admitere licență

Metodologia de admitere master

Studii de licenţă (ciclul I)
 • 1. un dosar plic;
 • 2. cerere tip de înscriere (unde se vor menţiona, sub semnătură proprie, toate datele solicitate de formular). Înscrierea se va face online (obligatoriu) pe site-ul unatc Facultatea de Teatru / Facultatea de Film, începând cu data de 15 iulie 2019, până la data de 04 septembrie 2019. Cererea se tipărește, se semnează și se depune la dosar;
 • 3. diploma de bacalaureat (original și copie legalizată) şi foaia matricolă (sau echivalenta acesteia) în original, sau adeverinţă eliberată de liceu pentru absolvenţii promoţiei 2019 (în care se menţionează media generală de la bacalaureat, notele obţinute la probele susţinute şi mediile obţinute în anii de liceu);
 • În cazul în care candidatul s-a înscris la o altă facultate, în locul diplomei de bacalaureat (sau adeverinţei - după caz) va anexa o copie legalizată a acesteia şi copia legitimaţiei de înscriere la concurs la prima facultate, autentificată, după original, de secretariatul care a făcut înscrierea.
 • 4. certificatul de naştere, în copie legalizată;
 • 5. adeverinţă medicală tip (eliberată de medicul de familie) cu specificaţia "apt pentru înscrierea la facultate";
 • Candidaţii la programele de studii Artele spectacolului (ACTORIE) şi Artele spectacolului (PĂPUŞI-MARIONETE) trebuie să prezinte, suplimentar, rezultatele examenului medical O.R.L. - pe care îl pot efectua la orice medic specialist.
  Candidaţii pentru specializarea Cinematografie, fotografie, media (IMAGINE DE FILM ŞI TV), vor efectua suplimentar, la orice medic specialist, un control oftalmologic al cărui rezultat va figura pe adeverinţa medicală cu menţiunea "apt-Imagine".
 • 6. adeverinţă din care să rezulte calitatea de student (pentru studenţii care urmează o a doua specializare) cu specificația buget sau taxă;
 • 7. diploma de licenţă (sau diploma echivalentă cu aceasta) în original şi o adeverință din care să rezulte detaliat, pe ani, calitatea de student bugetat sau cu taxă;
 • 8. 5 fotografii tip C.I.;
 • 9. C.I. (în original şi copie) iar pentru cetăţenii străini paşaport (în original şi copie);
 • 10. chitanţa de achitare a taxei de înscriere la concurs;
 • 11. atestat de recunoaștere a diplomei de bacalaureat emis de MEN (în cazul studiilor efectuate în afara României);
 • 12. certificat de competență lingvistică - Limba Română (pentru cetățenii UE sau din state terțe).

Studii de master (ciclul II)
 • 1. un dosar plic;
 • 2. cerere tip de înscriere (unde se vor menţiona, sub semnătură proprie, toate datele solicitate). Înscrierea se face obligatoriu online Facultatea de Teatru / Facultatea de Film, începând cu data de 15 iulie 2019, până la data de 12 septembrie 2019. Cererea se printează, se semnează și se depune la dosar;
 • 3. diploma de Licență (în original) şi suplimentul de diplomă (sau echivalentul acesteia) în original, sau adeverinţă eliberată de facultate pentru absolvenţii promoţiei 2019;
 • 4. diploma de Bacalaureat (în original)
 • 5. certificatul de naştere, în copie legalizată;
 • 6. 5 fotografii tip C.I.;
 • 7. B.I/C.I. (în original şi copie) iar pentru cetăţenii străini paşaport (în original şi copie);
 • 8. Curriculum Vitae
 • 9. chitanţa de achitare a taxei de înscriere la concurs;
 • 10. cerințele specifice fiecărui program de studii conform metodologiei (argument, DVD etc.)
 • 11. certificat de competență lingvistică - pentru programele de studii cu predare în limbă străină.

Calendarul concursului de admitere
FACULTATEA DE TEATRU

Candidații de la FACULTATEA DE TEATRU pot opta pentru 2 (două) specializări. Candidații care optează pentru două specializării plătesc o singură taxă de înscriere. Opțiunea/opţiunile se vor specifica în cererea tip de înscrierere.

Studii de licenţă (ciclul I)

Programare admitere sesiunea septembrie

 • PERIOADA DE ÎNSCRIERI: 02 – 04 septembrie 2019, la secretariatul Facultății de Teatru, între orele: 9.30-14.00
 • VIZIONAREA FILMELOR: 04 – 05 septembrie 2019
 • SUSȚINEREA PROBELOR: 06 – 19 septembrie 2019
 • PROBA 1* - scris (admis/respins): 08 septembrie 2019, ora 08:30
  *probă comună pentru Specializările ARTELE SPECTACOLULUI (Actorie, Păpuși și marionete, Regie, Coregrafie)
 • TEST DE APTITUDINI PENTRU STUDENŢII STRĂINI: 10 septembrie 2019
Studii de master (ciclul II)

Programare admitere sesiunea septembrie

 • PERIOADA DE ÎNSCRIERI: 11, 12 septembrie 2019, la secretariatul Facultății de Teatru, între orele: 9.30-14.00
 • SUSŢINEREA PROBELOR: 14 – 18 septembrie 2019

FACULTATEA DE FILM
Studii de licenţă (ciclul I)

Programare admitere sesiunea septembrie

 • PERIOADA DE ÎNSCRIERI: 02 - 04 septembrie 2019, la secretariatul Facultății de Film, între orele: 9.30-14.00
 • SUSŢINEREA PROBELOR: 06 - 19 septembrie 2019
Studii de master (ciclul II)

Programare admitere sesiunea septembrie

 • PERIOADA DE ÎNSCRIERI: 11, 12 septembrie 2019, la secretariatul Facultății de Film, între orele: 9.30-14.00
 • SUSŢINEREA PROBELOR: 14 - 18 septembrie 2019

Taxe de admitere / Taxe şcolarizare
FACULTATEA DE TEATRU
Studii de licenţă (ciclul I)
 • TAXĂ ÎNSCRIERE ADMITERE: Etapa I: 150 lei; - Etapa II: 150 lei
 • TAXĂ ŞCOLARIZARE: - 6000 lei (prima tranșă ½ din valoarea taxei se va achita în perioada 24 – 25 septembrie 2019)
 • Taxa de înmatriculare anul I - pentru toți candidații declarați admiși – 300 lei se va achitata în perioada 24 – 25 septembrie 2019 - se va depune și cererea de confirmare a locului. Candidații admiși pe locurile finațate de la buget sunt obligați să-și completeze dosarul cu actele in original
Studii de master (ciclul II)
 • TAXĂ ÎNSCRIERE ADMITERE: 200 lei
 • TAXĂ ŞCOLARIZARE: 7000 lei (prima tranșă ½ din valoarea taxei se va achita în perioada 24 – 25 septembrie 2019)
 • Taxa de înmatriculare anul I - pentru toți candidații declarați admiși – 200 lei se va achitata în perioada 24 – 25 septembrie 2019 - se va depune și cererea de confirmare a locului. Candidații admiși pe locurile finațate de la buget sunt obligați să-și completeze dosarul cu actele in original.

Taxe de şcolarizare pentru studenții aflați la a doua facultate


FACULTATEA DE FILM
Studii de licenţă (ciclul I)
 • TAXA DE ÎNSCRIERE PENTRU SPECIALIZAREA REGIE DE FILM ȘI TV ȘI PENTRU SPECIALIZAREA MULTIMEDIA: SUNET – MONTAJ - Etapa I: 150 lei; - Etapa II: 150 lei

  TAXA DE ÎNSCRIERE PENTRU SPECIALIZAREA ANIMAȚIE, FOTOGRAFIE, IMAGINE ȘI CAV - 300 lei

 • TAXĂ ŞCOLARIZARE: 20.000 lei/an
Studii de master (ciclul II)
 • TAXĂ ÎNSCRIERE ADMITERE: 200 lei
 • TAXĂ ŞCOLARIZARE: 30.000 lei/an (ARTA REGIEI DE FILM, ARTA IMAGINII DE FILM, ARTA MONTAJULUI DE FILM, ARTA SUNETULUI DE FILM, FILM DE ANIMAŢIE)
 • TAXĂ ŞCOLARIZARE: 6.000 lei/an (SCENARISTICĂ, PRODUCŢIE DE FILM, FILMOLOGIE)
 • Taxa de înmatriculare anul I - pentru toți candidații declarați admiși – 200 lei se va achitata în perioada 24 – 25 septembrie 2019 - se va depune și cererea de confirmare a locului. Candidații admiși pe locurile finațate de la buget sunt obligați să-și completeze dosarul cu actele in original.

Taxe de şcolarizare pentru studenții aflați la a doua facultate