LOGO UNATC

Universitatea Nationala de Arta Teatrala si Cinematografica "I.L. Caragiale"
Imagine Imagine Imagine Imagine Imagine Imagine Imagine Imagine Imagine Imagine Imagine Imagine Imagine Imagine Imagine Imagine Imagine Imagine Imagine Imagine Imagine Imagine Imagine

CONCURS POSTURIPOSTURI SCOASE LA CONCURS

Pentru informații suplimentare și înscrieri vă
așteptam la rectorat sau la decanatele celor două facultăți.

Rectorat
Tel. 021 252 74 57

fax. 021 252 58 81

e-mail: rector@unatc.ro

Decanat / Secretariat Teatru

Tel/fax. 021 252 81 08

Decanat / Secretariat Film

Tel. 021 252 81 93

Activitatea urmează a se desfăşura în cadrul Centrului CINETic, cu sediul în str. Tudor Arghezi, nr. 3B Sector 2, București. Înscrierile și concursul se vor desfășura în intervalul 23 februarie 2018 – 16 martie 2018, la sediul organizatorului.

Calendarul de Concurs pentru ocuparea posturilor vacante:
 - selecţia dosarelor de înscriere: 23 februarie – 09 martie 2018.
 - interviul și proba scrisă: 14 martie 2018, ora 10:00.
 - comunicarea rezultatelor: 14 martie 2018, ora 16:00.
 - depunerea contestaţiilor: 15 martie 2018, până la ora 16:00.
 - afişare rezultate finale: 16 martie 2018, ora 10:00.

Candidaţii vor depune până la data de 09 martie 2018, ora 13:00, la sediul organizatorului dosarul de înscriere la concurs, care va cuprinde următoarele:

 – Dosar plic;
 – Cerere de înscriere la concurs;
 – Copia actului de identitate, certificat de naştere şi certificat de căsătorie (dacă este cazul);
 – Copiile diplomelor de studii şi ale celorlalte specializări;
 – Copia carnetului de muncă sau adeverinţă care să ateste vechimea în specialitate, după caz;
 – Cazier judiciar;
 – Adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
 – Curriculum vitae;

  Actele menţionate mai sus vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.