LOGO UNATC

Universitatea Nationala de Arta Teatrala si Cinematografica "I.L. Caragiale"
Imagine Imagine Imagine Imagine Imagine Imagine Imagine Imagine Imagine Imagine Imagine Imagine Imagine Imagine Imagine Imagine Imagine Imagine Imagine Imagine Imagine Imagine Imagine

Anunț Concurs CINETic

Universitatea Naţională de Artă Teatrală şi Cinematografie – UNATC cu sediul în Bucuresti, Str. Matei Voievod nr. 75-77, sector 2 anunţă scoaterea la concurs a urmatoarelor posturi vacante

 • - Secretară gradul I
 • - Tehnician Electrician studii medii TR I
 • - Tehnician Rețea TR 1
 • - Inginer Programator Gr I

Activitatea urmeaza a se desfasura in cadrul Centrului CINETic, str. Tudor Arghezi, nr. 3B Sector 2

Înscrierea la concurs se face de la data 12.12.2016 până pe data de 23.12.2016, ora 15.30, la sediul organizatorului.

Descarca anunț concurs angajare CINETic

Concursul va avea loc la sediul UNATC astfel:

Selecţia dosarelor de înscriere se va desfăşura în data de 27.12.2016;

Proba scrisă:

 • − desfăşurare în data de 9.1.2017, ora 10:00;
 • − comunicarea rezultatelor: 9.1.2017, ora 16:00;
 • − depunerea contestaţiilor: 10.1.2017, până la ora 16:00;
 • − afişare rezultate finale: 11.1.2017, ora 10:00.

Interviul:

 • − desfăşurare în data de 12.1.2017, ora 11:00;
 • − comunicarea rezultatelor: 12.1.2017, ora 14:00;
 • − depunerea contestaţiilor: 13.1.2017, până la ora 16:00;
 • − comunicarea rezultatelor finale: 16.01.2017, ora 12:00.

Candidaţii vor depune până la data de 23 decembrie 2016, ora 13:00, la sediul organizatorului dosarul de înscriere la concurs, care va cuprinde următoarele:

 • - Dosar plic;
 • - Cerere de înscriere la concurs;
 • - Copia actului de identitate, certificat de naştere şi certificat de căsătorie(dacă este cazul);
 • - Copiile diplomelor de studii şi ale celorlalte specializări;
 • - Copia carnetului de muncă sau adeverinţă care să ateste vechimea înspecialitate, după caz;
 • - Cazier judiciar;
 • - Adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
 • - Curriculum vitae.

Actele menţionate mai sus vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

Alte date suplimentare se găsesc la Serviciul Managementul Resurselor Umane Universitatea Naţională de Artă Teatrală şi Cinematografie – UNATC cu sediul în Bucuresti, Str. Matei Voievod nr. 75-77 persoana de contact Angela Stan 0212528020/interior 136.

Tematica de concurs, descrierea responsabilităților și cunoștințe necesare posturilor scoase la concurs.